ANDĚLÉ A KŘIVOLAKOST CEST

Lidský život skládá se z mnoha fragmentů, z mnoha cest, které se před námi otevírají. Každý den zažíváme něco nového. Je to naše cesta životem, a cestu si volíme vždy my sami.

Jak je to tedy s anděly a jejich pomocí? Jakou cestu zvolit a mohou nám cestu otevřít a ukázat?

Každý z nás máme určitý směr, životní cestu, kterou se vydáváme a andělé jsou jako naši rodiče. Představme si anděly tedy jako rodiče nebo maminku, a sebe jako malá miminka. Maminka drží nás za ruku, abychom mohli udělat první krůček, ale jsme to my, kdo musí zvednout nožičku a vykročit. Stejné je to s pomocí andělů, mohou nás držet, doprovázet na naší pozemské cestě, ale první krok musíme udělat my sami. Zda ho uděláme nebo kdy ho uděláme, záleží pouze na nás.

Pokud si sedneme doprostřed místnosti, zapálíme svíčku, budeme se modlit, ale první krok neuděláme, pak zůstane jen u tohoto. Můžeme zde sedět velice dlouho. Stejně jako dítě vidí svou maminku chodit, chtělo by to dokázat taky, a pokud ten krok neudělá, zůstane to pouze jeho snem. Tedy poprosit anděly je jako chytit maminku za ruku, to je první krůček, pokud žádáme pomoc.

Někdy však žádáme o tento krok pro jiného člověka, člověka, na kterém nám velice záleží a chtěli bychom ho mít ve svém životě. Pak on stává se tímto miminkem, dostává pomocnou ruku, ale vykročit musí sám. A zde se dostáváme ke křivolakosti cest, které se před námi otevírají. Jelikož spousta lidí řeší lásku, soustředím se zde na lásku, ale i v ostatních oblastech života je to stejné.

Tedy láska. Andělé reagují nejen na naše touhy, ale také hledí do naší budoucnosti. Chceme určitého člověka mít ve svém životě, a andělé tuto cestu vidí jako velice reálnou. Tím začíná naše pouť, tedy naše přání není nereálné, i když by se nereálným mohlo stát.

Tedy první malý krůček máme za sebou, požádali jsme o pomoc, a andělé vidí tuto cestu jako součást našeho života. Tedy jsme v bodu A a chceme se dostat do bodu B. Tím naše cesta začíná.

Z bodu A do bodu B vede tisíce cest a je jen na nás, kterou z těchto cest si zvolíme. To je naše svobodná vůle, vybrat si jednu z těchto cest. Můžeme jít přímo, nebo zvolit cestu jinou, zdánlivě lehčí, ale delší. Na této cestě můžeme potkat mnoho dalších lidí, kteří svádět nás budou, můžeme s nimi projít kus cesty ruku v ruce, můžeme si takového člověka vzít, nebo ho odmítnout. Je to  naše vůle, koho vpustíme si do života, a zde zasahovat andělé nemohou. Mohou nám dávat do cesty překážky, abychom vykročili cestou jinou, pokud však neposlechneme, pak nemohou nás násilím nutit. Je to naše cesta, nebo cesta toho, koho jsme si vybrali. Na každé z těchto cest máme tedy nepřeberné množství potencionálních partnerů, se kterými můžeme ledacos prožít.

Osud a naše volba - to jsou dva různé aspekty, a přesto se prolínají. Svou volbou určujeme sami svůj osud, cokoliv uděláme, má vliv na naši budoucnost. A budoucnost, to je další věc, na kterou je třeba se zaměřit.

Co to vlastně budoucnost je? Jsou to věci budoucí, které reagují na naše rozhodnutí, na naše minulé činy. Někdy z minulých životů, ale většinou z tohoto života. Budoucnost je jako cesty, které se rozprostírají. Představme si, že stojíme na rozcestí, kde je tisíce cest, není žádný ukazatel, a my se musíme rozhodnout, kterou se vydat. Můžeme zůstat stát na tomto rozcestí, pak chřadneme, ztrácíme elán a energii, cítíme se vycucaní, a víme, že se pro jednu z těchto cest musíme rozhodnout, abychom se posunuli ve svém životě dále. Po cestě, kterou si vybereme, sbíráme další lidi, kteří se vydávají stejnou cestou jako my. Někde na této cestě se naše cesty opět rozdělí, a my putujeme opět sami, abychom se dostali do bodu, který jsme si určili. I náš partner, nebo potencionální partner vydává se na jednu z cest, jen s tím rozdílem, že nekráčí s námi, ale naproti nám. Tedy je třeba setkat se v některém bodu.

A na všech těchto našich cestách doprovázejí nás andělé, aby nás zvedli, když upadneme a nechceme vstát, aby nesli nás, když již skutečně nemůžeme, až do doby, než se sami postavíme, a máme sílu pokračovat v naší cestě.

ANDĚLÉ NESOU NÁS NA SVÝCH BĚLOSTNÝCH KŘÍDLECH

Celý náš život doprovázejí nás na našich cestách andělé, aby nás chránili a nesli na svých křídlech, pokud prožíváme těžká období. Co však je v našem životě skutečně nejtěžší? Každý z vás jistě najde jinou odpověď, a přesto všechny odpovědi jsou správné. Nejsme všichni stejní, máme své bolesti, ale také radosti. Je třeba najít v životě více radostí, bychom se mohli postavit složitým životním obdobím. 

Andělé přinášejí na Zem lásku, přinášejí ji do všech srdcí. Pokud je naše srdce zasaženo bolestí, pak léčí ho andělskou láskou. Neboť tato láska je nekonečná. Každá bolest, kterou člověk pocítí, odráží se v jeho srdci. Proto máme anděly ku pomoci, proto nesou nás přes nejtěžší období života na křídlech svých, bychom bolest unesli a mohli se jí postavit. Nikdo z nás nechce zažívat bolesti, avšak jsou součástí pozemského života, stejně jako radost.

Někdy se nám zdá, že nás andělé opustili, že zažíváme smutek a bolest, že jsme na něj sami. Opak je však pravdou. Nejsme sami, máme andílky, na které se můžeme obrátit, by odňali naší bolest, by byli s námi a pomohli nám překonat to, co nyní tak bolí. Každou bolest si tedy musíme prožít a v každé bolesti musíme hledat to nejlepší. Čím dříve to najdeme, tím dříve bolest zmizí. 

Vydáváme se na svou pouť v době svého početí, ve chvíli, kdy naše duše vstupuje do těla. V tu chvíli začíná hořet svíčka našeho života. Není důležité, jak dlouho bude hořet, je důležité, bychom se za své jednání nikdy nestyděli, bychom dělali to, co máme ve svém srdci, šli za jeho hlasem, a byli šťastni. Když svíčka našeho pozemského života dohoří, vracíme se zpět k andělům, kteří se nás ptají, co jsme dokázali a zda jsme byli skutečně šťastní. Necháváme zde své milované, by na nás vzpomínali s láskou a úctou, neboť zůstaneme navždy v jejich srdcích. 

Na začátku naší pouti někteří z nás dostávají mnoho lásky od své rodiny, někteří však tuto lásku nikdy nepoznají. Jak je vše malicherné a maličkaté. Mnoho lidí myslí jen na sebe, neumí naslouchat andělům, a tím ani potřebám svého srdce. Někdy je to proto, že rozum je zmatený, a má převahu nad naším srdcem. Ale srdce je naším životem, měli bychom žít podle jeho přání. Pak můžeme říct andělům, že jsme zažili spoustu štěstí. 

Zanechte proto malicherných hádek, nemyslete jen pouze sami na sebe, nehoňte se za mamonem. Protože největším bohatstvím je láska a je tak velká, jak my sami chceme, aby velká byla. Pokud by se našel jen jeden jediný člověk, kterého učiníme šťastným, pak má náš život smysl. A smyslem našeho života není moc ani sláva, ale splnění našich přání, s láskou v našich srdcích. Smyslem života je žít tak, bychom v lásce došli svého štěstí. Naplňte tedy osud svého života, i když někdy to bude těžké. Nikdy se nevzdávejte a bojujte o to, co má ve vašem životě smysl.

Zapaluji nyní svíčku pro vás všechny, kdož jste na tomto světě, by se vám podařilo najít své štěstí, a zapaluji ji i pro ty, jejichž svíčka již zhasla, a přenesli se s láskou do světa andělů. 

ANDĚLÉ V KAŽDÉM Z NÁS

Každý strach podporuje negativní energie a posiluje je. Čím více nás negativní energie obklopují, tím mají andělé mnohem větší práci. Pak, pokud je požádáme, mohou do nás vstoupit, abychom objevili svou vnitřní sílu a zbavili se všech svých strachů. Můžeme je poprosit sami, pokud jsou tyto negativní energie u nás a strachy nás oslabují, nebo pro někoho, kdo má v sobě hodně strachů. Možností je spousta, však musí být souhlas duše každého člověka, musí to být jeho přání, vypořádat se se svými strachy. Proč vlastně máme v sobě strachy? Kde vzniká náš strach? Proč se tak moc bojíme, ať se jedná o cokoliv? Strach je slabost, která roste. Živíme ji, a tak u nás zůstává. Pokud se jí postavíme, strach zmizí. Každý z nás má svou vlastní vnitřní sílu, stačí ji jen nalézt a uchopit. Postavit se tomu, čeho se nejvíce bojíme. Prožít tento strach znovu, ve skutečném světě. Ukázat tomuto strachu, že se nebojíme. Pak tento strach odejde a více k nám nepřijde. 

ANDĚLSKÉ BYTOSTI

Andělé jsou láskyplné bytosti. Jsou to naši přátelé. A tak bychom na ně vždy měli pohlížet. Jen tak nám mohou skutečně pomoci. A pomoci nám je jejich poslání. Chovají se k nám přátelsky, milují nás, a totéž očekávají od nás. Očekávají, že je pustíme do své blízkosti a dovolíme jim, by nám pomáhali a vedli nás na naší pozemské pouti tak, bychom byli šťastni. Žádají naší důvěru. Však přátelům, skutečným přátelům, také věříme, svěřujeme se jim s našimi úspěchy i neúspěchy, a víme, že nám pomohou, že nás vyslechnou a pochopí. Andělský svět je plný lásky. Nikdy neudělají nic, co by nám nebo našim blízkým ublížilo. 

Každý anděl má své poslání, svůj úkol. Všechny úkoly plní bez váhání, žádné přání pro ně není velké nebo malé. Je to prostě přání. A pokud nejde proti našemu osudu či nezapříčiní nikoho nešťastným, pak nám toto přání splní. Dříve, nebo později. Vždy ve správný čas, kdy jsme na splnění připraveni. 

Setkávám se s anděly od malička, vidím je a slyším, povídám si s nimi, a žádám je o jejich drahocenné rady. Vždy poradí tak, jak položíme otázku. Pokud je otázka správně položená, dostáváme správnou odpověď. Vždy dostaneme odpověď. Někdy však je třeba otázky přesně specifikovat. Někdy ptáme se na běžné věci, jako je třeba maturita a státnice. Pokud položíme otázku, zda toto zvládneme a úspěšně dokončíme, pak odpověď může být ano, i když třeba maturitu neuděláme. Nespecifikovali jsme otázku dostatečně. Však jednoho dne v našem životě ji uděláme, neboť stojí tak v našem osudu. Ale my se ptáme na to, zda ji nyní uděláme, složíme. V tom je rozdíl jejich odpovědí. Tedy můžeme se zeptat, zda ji složíme úspěšně společně s (třeba Frantou Vopršálkem), neboť víme, že je premiantem třídy a zajisté ji složí úspěšně. Takto bych mohla pokračovat dále. Ale netřeba slov, stačí, když se necháme andílky vést. A toto je i můj pozemský úkol. Dovést vás společně s andílky ke štěstí. 

Stejně, jako já jsem dostala od andílků jméno Nabyelah, můžete i vy dostat své jméno, které vás bude vystihovat, vaši duchovní cestu. Stačí jen být neustále s andílky v kontaktu.

Přeji Vám všem život plný lásky, porozumění a štěstí. 

ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ NA ČERVEN

Poslední dobou byli jste téměř všichni tvrdohlaví, neschopní podívat se na svět očima někoho jiného. Neviděli jste krásu, kterou vám přinášíme, neviděli jste lásku, která začíná ve vašich srdcích a pak teprve putuje do srdcí jiných. Krása je v oku diváka, láska je znamením srdce. Láska je bolestivá a krutá, a přesto tak krásná. Stačí se na ní podívat pohledem někoho jiného. Pak uvidíte mnoho krás lásky. 

Tento měsíc vše se červená, proto se budete červenat také vy. Není to na škodu, občas být přiveden do rozpaků, začervenat se, a ukázat svou pravou lidskou tvář. Skrýváte se za zlatou maskou, přetvařujete se, toužíte po lásce a přesto lásku, skutečnou lásku, dát neumíte. Teprve až pochopíte lásku toho, koho milujete, jeho pohnutky, jeho vlastní cestu, pak dojdete do míst, kde k vám láska může přijít. 

Nesoustřeďte se proto sami na sebe, nedívejte se slepýma očima, neboť tak neuvidíte to, co vám nyní přinášíme.

Je čas sklizně pozdních jarních plodů, ale také plodů vaší snahy. Jak sami jste se snažili získat to, po čem toužíte? Pomáháme vám v plnění vašich snů a přání, však bez vaší pomoci to není tak snadné. Copak může se zrodit miminko bez spojení otce a matky? Pokud po tom oba budou toužit, a ke spojení nedojde, pak celý život budou pouze snít. A tak je to se vším - přiložte také svou ruku ke splnění svého přání, abychom vám ho mohli splnit co nejdříve. Vyřčením vašeho přání vzniká mezi námi spolupráce - nenecháme vás v tom samotné, ale také nečekejte, že vše uděláme jen my sami. 

Lásku, hojnost i štěstí přinášíme vám v tomto měsíci, pokud si to skutečně zasloužíte, pokud jste v minulých časech také pro to něco udělali, svými myšlenkami, svými činy, svým pochopením, pak dočkáte se právě v tomto čase. 

Vzlétněte do oblak, vzlétněte k nám, do naší říše, a poznáte nepoznané. Zklidněte svou duši a naslouchejte. Naslouchejte a učte se. Vskutku je mnoho darů, které pro vás máme, neotáčejte se proto k nám zády, a přijměte je beze studu, bez ega, bez výčitek. Naslouchejte a uslyšíte naše vedení. Zahoďte tvrdohlavost a starosti. Veselte se s námi. 

AZRAEL, ANDĚL SMRTI

Dnes navštívil mě anděl smrti, aby zvěstoval smutnou zprávu:
Váš svět pomalu se řítí do záhuby. Započal jsem sbírat duše. Není mnoho času na nápravu, ve vašem světě pozbývá svého místa láska, ta jediná může této zkáze zabránit. Zamyslete se, vy všichni, sami nad sebou, jak se chováte, jaké jsou vaše priority. Lidské pokolení neváží si života, týrá zvířata, ničí rostliny, ničí svou krásnou Zemi. Lidé upřednostňují moc, slávu a peníze před skutečnou láskou, hubí lásku. Přitom jen láska může tento svět zachránit. Všichni máte ve svých rukách tuto moc, moc zachránit váš svět. Stačí k tomu jen jediné - odstranit ze srdcí svých zlobu, závist, nenávist - a uvolnit místo lásce, by se mohla šířit napříč vaším i naším světem. Špetka lásky od každého člověka má velkou moc, pokud se spojíte všichni pro lásku a přestanete myslet sami na sebe. Váš svět potřebuje lék a tím lékem je láska. Je to mnohem jednodušší, než si všichni dokážete představit. A stačí k tomu jen tak málo. Chraňte vše živé, nezraňujte se navzájem, milujte se v lásce a pro lásku.

BRÁNA DO PODSVĚTÍ

Noc, kdy tato brána zůstává otevřená, připadá letos ze sedmého na osmého listopadu. Na tento den připadá také Nov ve Štíru, prazvláštní to náhoda, neboť štír je symbolem smrti i znovuzrození. 

Duchové v tuto noc, a nejen duchové, začínají se této noci zjevovat i lidem, kteří nejsou citliví na jejich energii. Duchové a démoni jsou nám tedy mnohem blíže, a práce andělů je mnohem náročnější, právě o této noci. 

Brána do podsvětí dá se najít na různých místech naší zeměkoule, ale také poblíž hřbitovů a míst, kde lidé přišli násilně o život. Většinou tato místa vzbuzují klid a mystično, ale nenechte se mýlit, zdání klame. 

Tuto noc není radno zahrávat si s temnými silami, neboť i naše těla jsou velice oslabená. Nejen naše těla, ale také naše životní síla ubývá a je třeba ji načerpat. Temné síly naopak mají tu moc nás o tuto životní sílu připravit, a pak naše těla slábnou, cítíme se vyčerpaní, mohou se objevit nejen chřipkové příznaky. 

Andělé naproti tomu, pokud jsou o to požádáni, chrání nás mnohem více, opatrují naší duši, ale pokud požádáme druhou stranu, o tuto ochranu přicházíme. Nejhorším démonským princem je v tuto noc Levi, který splní vám jakékoliv přání v tuto noc, ale odnese si to nejcennější, co máte. Proto vyhněte se vyslovení jeho jména, záměrně neuvádím jeho celé jméno, včetně oslovení, aby vás to nepokoušelo. 

Rozhodně v tuto noc nepokoušejte duchy a nehrajte si s quijou. Tato tabulka je nebezpečná vždy, tuto noc však obzvláště. 

Na ochranu v tuto noc volte bílou nebo fialovou svíčku, svíčky jiných barev nechte na jiný den. 

BŮH ZAVÍRÁ OČI

To, co se děje nyní ve světě, není náhoda. Vzdáváte se skutečné lásky, nevážíte si těch, kteří vás milují, honíte se za penězi a majetkem, za svým vlastním prospěchem. Skutečná láska začíná umírat, je jen málo těch, kdož opravdu milují. Pláču nad vámi, lidské pokolení, neboť sebe stavíte na první místo, místo abyste lásku dávali, jen zloba a závist z vás čiší. Budete trpět nedostatkem a vaše děti v hladu a bázni budou žít, dokud nepochopíte, proč jste zde na Zemi, dokud opět nepostavíte lásku na první místo. Hanbím se za vás, neb války voláte sami k sobě, neboť kde jest láska, tam je i mír. Stále můžete vše změnit, milujte jeden druhého, zapomeňte na závist, neboť i k vám všem štěstí může přijít. Ale vy neposloucháte, uši vaše jsou hluché, oči jsou slepé, jen sami sebe jste schopni vidět, své vlastní utrpení, svůj žal a slzy, svůj mamon. Každý z vás dostane podle svých zásluh, až vaše hodina nadejde, potom přijde zúčtování, a vězte, že duše neskryje žádný skutek, ani dobrý, ani zlý, před mými zraky. Proto milujte své bližní, řiďte se desaterem, řiďte se svou vlastní duší, která prahne po lásce, míru a harmonii. Pak opět bude dobře na světě, pak opět spokojenost vrátí se k vám. 

CESTA DO PEKLA

Cesta do pekla je dlážděná dobrými skutky. Čím větší dobré skutky, tím snadněji se tato cesta otevírá. Nebo tomu tak není? Jaký je rozdíl mezi Ďáblem a Bohem?

Bůh žádá, abyste se mu klaněli a báli se ho, Ďábel o klanění nestojí, ani o váš strach. Zajímá ho jen váš chtíč a touha – po čemkoliv.

Přání směřované Bohu je částečně ve vašich rukách, přání směřované Ďáblu je v jeho rukách.

Lidé čestní a spravedliví bývají nešťastní, lidé nebojící se riskovat mají vše.

Možná je to přitažené za vlasy, možná ne. Mnozí z vás pokládají si otázku, proč ti zlí mají vše, na co si vzpomenou, a ti hodní dřou bídu s nouzí. Dobré je vždy po zásluze potrestáno. Má skutečně Ďábel tak velkou moc? Nebo je Bůh tak krutý?

Dnes nebudu hovořit o Bohu ani andělech, ale o Ďáblu a jeho pomocnících. Stejně, jako má Bůh své anděly, má Ďábel své démony. Boj dobra se zlem svádí se na Zemi už po staletí. Abyste porazili démona, je třeba použít anděly, nebo se obrátit na vyššího démona. Tohoto démona však musíte získat na svou stranu, což je to nejjednodušší. Horší je uzavřít smlouvu tak, aby vám démon sloužil, a vy jste si zachovali svou duši čistou. Pokud jedná se vám o tento život, pak vám to možná bude jedno, pokud ale vám záleží na vaší duši, je toto velice důležité. Pakt stvrzený krví ještě neznamená, že jste svou duši odevzdali. Každá žádost má své náležitosti, žádost Bohu i žádost Ďáblu. První žádost vyjeví se v klidu, jen s vaší energií, druhá žádost odevzdává se v agónii, nejlépe sexuální. Přání vyslovené při vyvrcholení v sexu je více, než žádost napsaná svou vlastní krví. Se sexuální energií uvolňuje se mnohé, proto také černé rituály provádí se za účasti sexuálního paktu, na oltáři musí být jedna bílá a jedna černá svíce, osvětlení místnosti zajišťují černé svíce, které mají v sobě vůni orgasmu. Musíte také znát jméno démona, kterého chcete použít ke splnění svého přání. Musíte ho nejdříve pozvat do svého života, ale nepouštějte si ho příliš k tělu. Bude vás svádět, chystat léčky, plnit vaše malá přání okamžitě, aby si vás získal. Pak můžete ho pozvat k velkému obřadu.

Pak zajistíte si štěstí v životě bez překážek, ale také začnete si dláždit cestu do pekla.

Záleží tedy na každém z vás, na koho se obrátíte ve svých přáních. 

démoni na Zemi

Je mnoho druhů démonů, kteří k nám přicházejí, a kteří sídlí právě na Zemi. Každý z nás dostává do života nejen svého anděla, ale také svého démona. Tento démon může přivolat další a tím nás oslabuje. Při vstupu na Zemi se vždy spojí s člověkem, který nemá velkou sebedůvěru a je tedy více náchylný na jejich vedení. Jediná obrana je neposlouchat démona, kterého máme vždy po levé straně, a který nám našeptává nepravosti.

Něřesti, jako je obžérství, alkohol, drogy, to je vše v moci démonů. Pokud jsme otroci nějaké takovéto neřesti, pak jsme v moci démona. Jedinou výjimkou tvoří tabák, který používá se jako vykuřovadlo, ale je třeba si uvědomit, že cigarety obsahují mnoho škodlivých látek, které jsou také v moc démonů.

Démoni, kteří přebývají v okolí některého člověka, chovají se velice přívětivě. To proto, aby jim lidé uvěřili, než opravdu zaútočí. Náš strach ovládají také démoni. Strachem a obavami se živí, a pak jsou mnohem silnější. Bojácný člověk je proto pro ně také snadným terčem. Je třeba rozlišit různé formy strachu. Fóbie většinou neseme si z minulých životů, z minulých zkušeností, proto je třeba zjistit, kdy náš strach opravdu započal, uvědomit si, poznat, pak se můžete určitých fóbií zbavit. Někdy máme strach, že neuděláme zkoušky, nebo nás nepřijmou do nové práce. Toto je zdravý strach, a nepochází od démonů. Je to sebeobrana naší duše. Kdybychom se nebáli ničeho, nebyli bychom lidské bytosti. Já však hovořím o strachu daleko ukrytém v našem vědomí, o strachu cokoliv udělat, do čehokoliv se pustit, o strachu z lásky nebo z problémů v lásce. Tyto strachy jsou živnou půdou právě pro démony. Připoutání se k určitému člověku je také dílem démonů. Člověk nemůže vlastnit žádného jiného člověka, každý člověk má svobodnou vůli a rozhoduje se sám za sebe. Také hamižnost a chtíč mít co největší majetek, pramení od démonů. Ano, každý člověk přeje si lásku, štěstí, peníze a skvělou práci, domov, kde by se mu líbilo a kde by byl spokojený. Ale jakým způsobem toho dosáhne, záleží na každém člověku. Vše má svůj vlastní čas.

Člověk, který si věří, jde trošku hlavou proti zdi, je schopen plnit si svá přání a jít za nimi, nepatří do světa démonů ani do jejich blízkosti. Takový člověk není jim nic platný, protože není ovlivněný strachem svým. Je třeba si uvědomit hranici zdravého a nezdravého strachu. Jen tak můžete bojovat se svým démonem, ukázat mu, že se ho nebojíte, že dokážete vše i bez jeho pomoci.

HIERARCHIE ANDĚLŮ

Když jsem byla malá, hodně malá, chodívali za mnou andílci a povídali si se mnou. Brala jsem je jako své kamarády, kteří prostě přijdou a zase odejdou. Byla jsem zvědavá, kde mají maminku a tatínka, jak se k nim chovají, jak vlastně žijí a co dělají. Povídali mi o všem, o sobě, o Bohu, o Ježíši. Některým slovům jsem nerozuměla, zvláště pokud povídali o tom, jak to u nich vypadá, kdo na koho dohlíží... Tak jsem si je rozdělila do více skupin, které jsem si pojmenovala po svém. A nyní ráda bych se s vámi o toto podělila, i proto, že mě jistý človíček o toto požádal i s otázkou, kolik je vlastně andělů. Upřímně, nemyslím si, že znám všechny anděly, neboť rodí se stále noví, aby mohli nám pomáhat, však některé skupiny skutečně mají pevný počet andílků, který se nemění. Ale o tom všem dozvíte se zde. Chtěla bych jen podotknout, že toto je má vlastní zkušenost s andílky, pokud má někdo z vás podobnou nebo jinou zkušenost, budu ráda, když mi o ní napíšete.

Tak tedy mé rozdělení andílků - budu používat názvy, které jsem tomuto rozdělení dala já, jako malá holčička.

1) ANDĚLÍČCI

Tyto andělíčky řadila jsem do různých skupin podle toho, co mají na starosti, tedy i zde některé z nich uvedu. Kdybych měla uvést všechny skupiny, asi by to bylo na hodně dlouho, tak vyberu alespoň ty nejzákladnější. 

♥ STRÁŽNÍČCI

Jsou to andělé, které stráží naše dušičky od našeho narození. Možná jim říkáte strážní andělé, mě se však více líbí název, který jsem jim dala. Strážníčků je 72. Každý strážníček může hlídat spoustu dušiček, neboť neomezuje je čas ani prostor. Mohou být tedy ve stejnou chvíli na více místech najednou, a pomáhat. Každý z nás má svého strážníčka, který nás doprovází po našich cestách. Můžeme ho požádat o pomoc, a může nám kdykoliv pomoci, pokud jeho pomoc potřebujeme, nebo si může zavolat na pomoc jakéhokoliv jiného andílka. Svého strážníčka můžeme si pojmenovat také po svém, a také jsme to jako malé děti udělali. Možná si to jen někteří z vás nepamatují, jiní matně a někomu v hlavě usídlilo se jméno, které dal svému strážníčkovi. Můžeme se na něj obracet v dobách dobrých, i dobách zlých. Je zde proto, aby nás chránil, upozorňoval na nebezpečí. Nebudu zde každého strážníčka rozebírat podrobně, na to si vyhradím jiný článek, kde vám o nich povím daleko více. Tito andělé jsou však velice důležití v lidském životě - jejich jména mají opravdu velkou moc, pokud se použijí všechna ve správném pořadí, pak mají sílu splnit jakékoliv naše přání, které nezpůsobí bolest dalšímu človíčku. 

Tak, jako máme u sebe svého strážníčka, tak máme u sebe i svého zlobílka. Nejsou to andílkové, ale ti druzí. Našeptávají nám nepravosti, vedou nás po scestích a mají strašnou radost, pokud se jim to povede. Strážníčci doprovázejí nás po naší pravici, zlobílci po levici. Záleží jen na nás, komu budeme naslouchat. I o zlobílcích vložím sem na stránky více, neboť stejně, jako je 72 strážníčků, tak je 72 zlobílků. 

♥ KAMARÁDÍČKOVÉ

Jsou to andělé pomoci, tedy všichni, kdož mohou nás vyslyšet a pomoci s naším trápením. Tyto andílky žádáme o pomoc, pokud se ocitněme v nesnázích, vyslovíme své přání, po něčem toužíme nebo potřebujeme ochranu. Spočítat tyto andílky trvalo by dlouho a ani bychom se nedopočítali. Jsou tu tedy pro nás všechny, aby nám pomáhali v záležitostech, ve kterých pomoc potřebujeme. 

♥ BROUZDÁLCI

Jsou to andílci duše, nevím už, proč jsem je nazvala takto, snad proto, že brouzdají s námi všemi našimi životy. Když se narodí nová dušička, tak při jejím zrodu stojí právě její osobní brouzdálek, který je jí přidělen a dokud duše nedosáhne univerza, tak s ní zůstává a provází ji všemi životy. Tito brouzdálci úzce spolupracují se strážnými anděly. Tedy každý člověk má také svého brouzdálka. Vlastně dva lidičkové. Jelikož se duše rozděluje, aby se nakonec v každém životě shledala, tak dva lidé mají jednoho brouzdálka. Ten se také stará, aby se duše spojila, aby mohl pomáhat oběma lidem současně. 

♥ SVITNÍČCI

Vždy se mi líbil svit měsíce, a jelikož každému z těchto andílků náleží určitý den měsíční fáze, nazvala jsem je podle měsíčního svitu. Těchto andílků je 28, a mnozí z vás se setkali s nimi právě ve svatých pečetích, neboť tito andílci jsou v nich obsaženi, jejich domovy, ale také jejich energie. Tito andílci mohou plnit také přání, mají svůj vlastní úkol a speciální úkol právě v den, kdy mají svou vládu. Jelikož těchto andílků je přesný počet, připravím pro vás povídání i o těchto andílcích. 

♥ SRDEČNÍČCI

Toto jsou andílci pokání, je jich 6. Vyslyší modlitby a prosby lidí, jež se skutečně chtějí napravit, nebo chtějí rozhřešení svých hříchů, pokud svých činů upřímně litují. 

♥ UKRUTNÍČCI

I tito andílci jsou zapotřebí, a možná více, než ostatní. Tím nechci snižovat úkoly ostatních andílků, to v žádném případě. Tito andílci hlídají nejen kolo osudu, ale především trestají ty, jež si trest skutečně zaslouží. Mají k tomu zvláštní oprávnění. 

♥ OSTATNÍ ANDĚLÍČCI

Patří sem andělé měsíců, těch je 12, andělů dnů, andělé hodin, andělé ročních období, andělé přírody a mnozí další. Určitě v budoucnu sem vložím i něco o těchto andílcích. 

2) VELCÍ ANDĚLÉ

Takto jsem nazvala archanděly, neboť skutečně jsou velcí a mocní. Možná jsou pro lidi nejvýznamnějšími anděly, na které se člověk obrací ve chvíli, když neví, kudy kam. Mohou nám tedy sami pomoci, mají u sebe mnoho andílků kamarádíčků, ale také dohlížejí na práci strážníčků. Mezi nejznámější sem patří Rafael, Gabriel, Uriel....

3) VLÁDCOVÉ

Někdo je nazývá králi, jiný knížaty, ale vždy jsou to tito andílci. Pro obyčejné lidi jsou zcela nepoužitelní, neboť jejich úkolem je dohlížet na vládce zemí a vůdce, aby dobře panovali a byli spravedliví. Mezi další jejich úkoly patří dohlížet na práci strážníčků, pomáhají jim, pokud je toho potřeba. 

4) BOJOVNÍČCI

Tito andělé chrání lidi před démony, také s démony bojují, především s těmi, kteří by se chtěli dostat k lidem a škodit jim. 

5) VĚTŘÍČKOVÉ

Nejenže střeží přírodní zákony a dohlížejí na práci andělů přírody, ale pro člověka mají zvláštní význam - přinášejí zázraky, pokud o ně lidé úpěnlivě prosí a pomůže jim to ke šťastnému životu. Avšak štěstí představuje si každý člověk jinak, ne vždy, co považuje za štěstí, ho ke štěstí skutečně dovede. 

6) SPRAVEDLIVÍ

Pro člověka nepotřební. Jsou tu od toho, aby zajišťovali přirozený chod na Zemi i v Nebi. Nedají se tedy požádat o žádné lidské přání. 

7) POMOCNÍČCI

Tito andělé vyslyší každou lidskou prosbu, přinesou ji do nejvyšších míst k našemu Pánu a mají také možnost poskytnout rady v každé záležitosti. Jsou to andělé, jejichž vhled je důkladně zvažován a někdy mají sílu svým náhledem dopomoci ke splnění lidských přání. Proto jsem je nazvala pomocníčky, neboť pomáhají nám, pokud skutečně o něco stojíme srdcem i duší.

8) PERLIČKY

Takto jsem nazvala další skupinu andílků - cherubů. Snad zrodili se z Michaelových slz, když plakal pro lidské hříchy a žádal pro lidi smilování. Obklopují je malé perličky, které vypadají jako malé kapky deště, proto snad tento název zvolila jsem pro ně. Jsou moc roztomilí.

9) SLUNÍČKA

Sluníčka jsou andílci, na které není dobré hledět z blízka, k lidem se nepřibližují, ale jejich moc je přesto hodně velká. Ani ostatní andílci se k nim příliš nepřibližují. Jejich energie a záře je oslepující. Mnozí z vás je znáte pod názvem serafové. Provázejí lidi přes všechny zkoušky. Některé zkoušky sami dávají do lidských životů, mají nás posílit a vést po správné cestě. Říká se, že pějí chvály Bohu, toto mi ale nebylo potvrzeno, tak nevím. Ale určitě je to pravda, vždyť všichni andílci vzdali se svobodné vůle pro našeho pána, tak proč by tito andílci měli být výjimkou. 

10) PROSPĚŠNÍČCI

Pomáhají lidem v jejich víře, mírní zkoušky, a pomáhají lidem najít sebe sama. Dohlížejí na uvědomění, které přichází k člověku, by se stal lepším člověkem. Dávají lidem naději na lepší život i na splnění jejich přání. 

11) DĚDEČKOVÉ

Oni skutečně vypadají jako staří dědečkové. Pomáhají lidem s lidskými prosbami. Sedí okolo Božího trůnu. Těchto andílků je 24. Myslím, že patří mezi nejstarší anděly, rozhodně mezi nejmilejší našeho pána.  

To by bylo pro dnešek asi všechno, necháme si něco také na příště. Každopádně s více skupinami jsem se nesetkala, proto snad hovořit o konkrétních andílcích mohla bych. 

JAK MOHOU ANDĚLÉ KOMUNIKOVAT S NÁMI 

1) INTUICE

Často k nám andílci hovoří skrze naši intuici. Něco se stane a my jsme přesně věděli, že se to stane. Někdy je to malichernost, jindy důležitá věc. Jistě se stalo i vám, že jste měli někam namířeno, a v tu chvíli nejelo auto, zabloudili jste či jste nemohli najít doklady, které jste potřebovali k určité záležitosti. Nebo jste naopak šli jinou cestou, zcela bezmyšlenkovitě, než obvykle chodíte. Příkladů bych mohla uvést nepřeberné množství, ale myslím, že i v tomto se mnozí z vás našli. 

2) MEDITACE

Pomocí meditace se také můžete snadno spojit s andílky. Někdo je v meditaci vidí, jiný slyší, někdo vidí jen obrazy. Stačí jen vypustit vše z hlavy, na nic nemyslet a ponořit se do stavu nevědomí. Někomu pomáhá meditační hudba, jiný na to potřebuje mít naprosté ticho. Také vůně vás může snáze do meditace přivést, vůně by měla být libá vašemu nosu, nedráždit, spíše navozovat krásný stav. Meditovat můžete sami nebo ve skupině. Andělskými meditacemi se budeme zabývat v následujícím roce, tedy v roce 2017, mnohem více, aby každý z vás tuto meditaci i toto spojení zvládl. 

3) MYŠLENKY

Andělé často hovoří k nám skrze myšlenky, kdy bleskne nám hlavou odpověď dříve, než položíme svou otázku. Také pokud nám něco andílci chtějí sdělit, používají naší mysl, hlavně v době, kdy ji nezatěžujeme starostmi nebo úkoly, které máme před sebou. Proto také mnoho vzkazů přichází, když si pustíme hudbu či jiným způsobem relaxujeme. Také u mnoha lidí používají andílci tuto metodu ve chvíli, kdy lidé uléhají ke spánku. Jistě se vám stalo, že vás něco napadlo, když jste ulehli a museli jste si to jít napsat. Naopak, pokud jste si to nenapsali, již ráno jste marně vzpomínali, co to bylo. Proto doporučuji brát si k posteli také tužku a papír, bude se vám to hodit i při metodě snů. 

4) PÍRKA A PTÁCI

Pírka nacházíme neustále, pokud však nacházíme pírka taková, jaká bychom nečekali v dané lokalitě, pak je třeba zamyslet se. Však také skrze tato pírka k nám andílci hovoří - sledujte skladbu pírek, barvu, v jakém čase jste pírko našli a kde. Také pírky se budeme v průběhu roku 2017 detailněji zabývat, neboť mnoho dotazů od vás se týká právě tohoto. 

Ptáci jsou poslové andělů, přináší nám jejich poselství, zvláště pokud vletí k nám domů, či jiným způsobem na sebe více upozorní. Je tedy třeba sledovat i to, jak létají, jaký obrazec na nebi svým letem vytváří, kam si sedají atd.

5) SNY

Andělé mnohokrát hovoří k nám skrze sny. Nejsnadnější cestou je večer, až ulehnete do postele, požádat Uriela, by ukázal vám odpovědi na vaše otázky, či by promluvil s vámi ve snu. Nezapomeňte však požádat, byste si sen, nebo to nejdůležitější z něj, zapamatovali. Někdy nám Uriel skrze sen ukáže datum, na který se ptáme, byť andílci čas neznají, někdy dokážou ho s přesností určit. Někdy ukážou nám datum, který s našimi dotazy nesouvisí, ale je pro nás důležitý, neboť něco nás v tento den čeká, a máme se na to připravit. 

6) ČTYŘLÍSTKY

Tuto metodu používá celkem hodně lidí. Je to zcela jednoduché - chcete odpověď andílků na vaši otázku, vydejte se tedy na louku či do přírody, kde roste jetel, a položte andílkům svou otázku. Pokud spatříte čtyřlístek do pár sekund po položení otázky, pak je odpověď Ano. Avšak nesmí se čtyřlístky vysloveně hledat, ale najít je musíte náhodným pohledem do jetele. 

7) OBLAKA A OHEŇ

Tak, jako se dá číst z oblak, tak se dá číst také z ohně. Opět je tato metoda jednoduchá - položte andílkům otázku a dívejte se na nebe, na oblaka, jaký obrázek vám vykouzlí. Každý symbol má svůj zvláštní význam. S ohněm je to ještě jednodušší - pokud máte krb nebo máte možnost rozdělat oheň na zahradě, tím lépe. Dívejte se do plamenů ohně a položte otázku. Soustřeďte se na plameny, dívejte se do nich a pokuste se nemrkat, ale soustředěně hledět. 

8) TICHÝ HLAS

Někteří lidé také dokážou naslouchat andílkům, slyšet je jako šepot, nebo zřetelný hlas. Tato metoda se nedá naučit, ta se musí cítit, pokud zklidníte svou duši a soustředíte se jen na andílky, také to dokážete. 

9) VŮNĚ

Andělé také dávají o sobě vědět rozličnými vůněmi, které sice nedají odpověď na vaše otázky, ale jsou důkazem, že andílci jsou u vás a jsou připraveni vám naslouchat. 

10) ZVONĚNÍ V UŠÍCH

Někteří lidé hlásí výrazné zvonění v uších, zvláště pokud mají či nemají něco udělat, nebo položí andílkům otázku. Toto zvonění je velice jemné, sotva slyšitelné. V pravém uchu značí udělat něco, co máme v plánu, nebo odpověď Ano, v levém uchu pak nedělat věc, kterou máme v úmyslu, či jasná odpověď Ne.

11) CÍTĚNÍ 

Stejné, jako zvonění v uších, je také cítění chladu, tepla, mrazení, mravenčení a dalších úkazů. Pravá strana je kladná odpověď, levá strana záporná. Dejte si však pozor na mrazení či přejíždění mrazu po zádech, neboť toto značí přítomnost také jiných bytostí, než andílků, proto raději své otázky v takovém případě odložte. 

12) OPAKUJÍCÍ SE ZNAMENÍ

Někdy se opakují situace či znamení, a andílci nám tím dávají najevo, že jsme ještě neudělali, co jsme udělat měli, motáme se v kruhu a je třeba tato znamení rozluštit, a přijít na to, co po nás andílci chtějí. K tomu pak můžete využít výše uvedené metody, jako jsou sny, meditace a další. 

13) OPAKUJÍCÍ SE ČÍSLA

Čísla jasně vypovídají o vzkazech andělů, zvláště pokud se stále opakují či vracejí ta samá čísla, nebo jejich podoby. Můžeme je vidět na hodinách, čísla na SPZ auta, někdy se také ve stejný čas budíme nebo usínáme, někdy se také zastaví hodiny vždy na stejném čase. To vše nás nabádá, abychom hlouběji o vzkazech andílků přemýšleli. 

14) ZTRACENÁ NEBO PROBLÉMOVÁ VĚC

Andílci nám tímto dávají na srozuměnou, že již danou věc nepotřebujeme, ale že poslouží někomu jinému. Občas ztratíme něco, na čem nám záleží, ale ten, kdo tuto věc najde, potřebuje ji mnohem více než my. Pokud svědí třeba náramek na ruce, nemusí to znamenat, že ho nepotřebujeme, ale že je přesycen energiemi a je třeba ho nechat také chvíli odpočinout. Pokud bychom tuto věc již nepotřebovali, pak ztratili bychom ji nebo by se nám rozbila. 

KOMUNIKACE S ANDĚLY

1) STAŇTE SE PŘÁTELI

Toto je první bod, avšak ze všeho nejdůležitější. Mnoho lidí žádá anděly v době, kdy je jim nejhůře, a zapomínají na ně, když se jim daří. Andělé jsou však nejlepšími přáteli, můžete jim sdělovat, co se vám povedlo, z čeho měli jste radost, ale i to, co se vám nepovedlo a chtěli byste na tom pracovat. Ke svému příteli také neuchylujete se jen ve chvílích smutku a trápení, ale chcete s ním prožívat vše, radovat se společně. Proto tak přistupujte i k andělům, které voláte si do svého života. 

2) SVÍČKY A VŮNĚ

Andělé milují svit svíček i rozličné vůně. Zapálením svíčky dáváte jim na srozuměnou, že je chcete ve svém životě. Můžete zapálit i různé vonné tyčinky či vůně. Komunikují  s námi skrze plamínky svíček. Zvednutím plamínku dávají nám najevo, že jsou přítomni. Odpovídat také mohou na otázky ANO-NE. Plamínek pohybuje se ze strany na stranu, značí NE, plamínek rostoucí vzhůru značí ANO. Pokud svíčka nereaguje, pak musíme položit otázku jinak.

3) ANDĚLSKÉ KARTY

Také pomocí andělských karet můžeme s andílky komunikovat. Položíme otázku a vytáhneme si jednu kartu. Tažená karta dá nám jejich radu či věštbu. 

4) AUTOMATICKÉ PÍSMO

Cesta automatického písma je složitější pouze v tom, že můžete vkládat své vlastní myšlenky, a pak nevnímáte rady andělů. Nejjednodušším způsobem je položit otázku, na nic nemyslet, a čekat na odpověď. Někdy může se nám zdát odpověď zmatená nebo nepravděpodobná. Toho si nevšímejte, protože někdy pochopíme smysl až s odstupem času. 

KŘÍDLA LÁSKY

"Dej tomu, koho miluješ křídla, aby byl volný. Dej mu domov, aby se měl kam vrátit. Dej mu lásku, aby ji nehledal jinde."

Co si o tom myslí andílci?

Křídla nejsou doménou jen nás, andělů. Křídla znamenají volnost, a volnost ve vztahu je žádoucí. Nikdy toho, koho miluješ, nemůžeš vlastnit. Pokud mu přistřihneš křídla, uletí ti. Neboj se dám tomuto človíčku volnost, rád se k tobě zase vrátí. Každý člověk potřebuje mít pocit volnosti, tak na to nezapomínej. Nemůžeš ho svázat, zakazovat, neboť zakázané ovoce nejvíc chutná. Tak proč bys měl jít tomuto naproti? Taky nechceš být hlídaný, věčně omezovaný slovem i činem, chceš být svobodný. Stejně jako ten, který tě miluje. Jak by se ti líbilo, kdyby ti tvá láska říkala, co smíš, a co nesmíš? Co musíš udělat? Byl bys jen loutka, jíž jen někdo ovládá. Přijmi tedy přátele své lásky, jako by byli tvými přáteli. Přijmi svou lásku takovou, jaká je. Neboť neuhlídáš věrnost, ale můžeš předejít nevěře. Pokud učiníš svou lásku spokojenou, pak nebude hledat jinde, co u tebe jí schází. Pak můžeš dát své lásce volnost, a vždy vrátí se do tvé náruče.

Vytvoř láskyplný domov, aby se k tobě tvá láska ráda vracela. Možná nemáš nikoho a pouze hledáš. Nalezneš, pokud tvůj domov láskyplný bude, a ty s ním. Možná čekáš, až se tvá láska k tobě vrátí. Pak neseď v koutě a netruchli, neboť vrátí se v pravý čas. Pak pověz si, zda sám bys se sebou chtěl být? Vyzařuješ lásku, věříš si? Nebo jsi jen troska, uplakaná, nevěříš si? To všechno má vliv na prožití a příchod lásky. Čisté srdce hledá si opět čisté srdce. Pokud tvé srdce čisté není, pak potřebuje naplnit láskou. Nejdříve ho musíš naplnit svou vlastní láskou. Až tato láska bude zářit, přivábí toho, kdo chce s tebou vše sdílet. Přeci ani ty bys nechtěl vedle sebe nesebevědomého člověka, nebo člověka, který nevěří ti a tropí scény, i když k tomu důvodu nemá. 

Tím dostáváme se k lásce. Abys ji mohl dát jinému, musíš jí umět dát také sám sobě. Jakmile to dokážeš, vstoupí láska do tvého života. Miluj sebe se všemi chybami, a ty chyby, které se ti na sobě nelíbí, odstraň, nebo je přijmi. Nezlob se na nikoho ani na celý svět, neboť lásku svou máš ve svých rukách a ve svém srdci. To, co vysíláš, to také se k tobě vrátí. Nezapomínej tedy na lásku, která ti byla dána, a hýčkej ji sám v sobě, nech ji růst, pak přijde láska do tvého života znenadání. 

S láskou Raguel

POVÍDÁNÍ O ANDÍLCÍCH

Každý z nás má svého anděla strážného. Je u nás od našeho narození a ve chvíli smrti doprovází nás spolu s Azraelem, andělem smrti, a andílkem naší duše do nebeských výšin.

Mnozí z vás se mě ptají, jak se jejich andílek jmenuje. Stejně, jako může mít podobu, která je nám nejpříjemnější, tak má i jméno, které mu sami vybereme. Pochopitelně má náš andílek své vlastní jméno, ale slyší na jakékoliv jméno, které se nám líbí.

Jeho přivolání není složité. Stačí na něj pomyslet, oslovit ho - můj andílku nebo vyslovit jeho jméno. Náš anděl strážný je u nás, aby nás ochraňoval a upozorňoval na strasti, ale i na dobré věci. Můžeme si ho přivolat denně a vyprávět si s ním, jako se svým přítelem. Doprovází nás tedy, ví o našem každodenním bytí, ale je rád, pokud mu také o všem vyprávíme. Tím se naše spojení ještě více prohlubuje.

Anděl duše putuje s námi od zrodu naší duše a dohlíží na naší cestu. Vše, co se nám děje, si nějakým způsobem zasloužíme. Máme prožít i to zlé, abychom si vážili toho dobrého a nebrali to jako samozřejmost.

Vše, co se nám na našem životě nelíbí, nám ukazuje cestu, a měli bychom to respektovat, přijmout.

Můžeme si do svého života také přivolat andílky, které v tu chvíli potřebujeme. Vždy s nimi mluvíme s čistým srdcem, to je opravdu důležité.

Svíčky zapalujeme jako úctu k nim, ale také ke svému vlastnímu životu. Největší sílu mají ručně vyráběné svíčky, neboť do nich vkládáme také kus sebe samých, svou vlastní energii. Svíčky nikdy nesfoukávejte, neboť toto je bráno jako neúcta k andělům. Vždy ji zhasněte zhášedlem, lžičkou, nebo čímkoliv jiným, nebo ji nechte celou vyhořet.

Milují také vůně, proto jim můžeme zapálit také bylinky nebo vonné tyčinky.

Andílky můžete vidět jako světelné tečky nebo v jejich skutečné podobě. Zkuste se zadívat do jednoho místa, na nic nemyslete, dívejte se jakoby do prostoru a jistě i vy je zaznamenáte. Nebo zavřete oči a na nic nemyslete. Nechte jen tak plout obrazy, které k vám budou přicházet.

Jak vyslovit své přání? Především vaše přání musí být z hloubi vašeho čistého srdce. To je nejdůležitější aspekt. Bez toho jsou to jen prázdná slova. Andělé vidí váš život po celé linii, tedy ptát se na čas je zbytečné, neboť andílci skutečný, pozemský čas neznají. I kdyby vám ho nakrásně prozradili, můžete udělat tisíc a jednu věc, kdy si čas prodloužíte nebo naopak zkrátíte.

Pamatujte, že andílci vám pomohou splnit vaše přání, ale musíte pro to také sami něco udělat. Je to stejné, jako když si ráno čistíte zuby. Pokud si budete přát mít krásné a čisté zoubku, musíte vzít kartáček a pastu a zuby si vyčistit. To je energie, kterou do čistění vkládáte. To samé je s přáníčky, musíte udělat první krok a vykročit.

Mnoho lidí se také ptá, jak je to se svobodnou vůli člověka. Svobodnou vůli máme všichni, sami se rozhodujeme, co ve svém životě chceme a co ne. Ale i naše vůle je podřízena vůli Boží.

Náš život je naplánován jen zčásti. Vydáváme se z bodu A do bodu B. Bod B je nám předurčen, třeba skvělá práce. K tomuto bodu vede ale tisíce cest, po kterých se máme vydat. Opět buď si cestu zkrátíme tím, že půjdeme přímo, nebo prodloužíme, že půjdeme oklikou. Tato volba je v našich rukách a andělé tuto volbu musí respektovat.  Pokud však máme do cíle dojít, pak tam dojdeme.

Další častou otázkou je, zda se máte modlit každý den. Nikdo vám to nemůže přikázat, nemáte to nařízené. Je to vaše volba. Můžete s andílky jen mluvit, nebo se obrátit na našeho pána v modlitbě. Nebo nedělat nic z toho. Nic z toho vám nikdo nepřikáže. Modlíme se ve chvíli, kdy to vychází z našeho srdce, stejně, jako si povídáme s andílky, když to tak cítíme. Opět to musí vycházet z našich srdcí, ne proto, že musíme.

Další otázka, kterou mi pokládáte, se týká pohlaví andílků. Andílci jsou bezpohlavní, ale jsou obklopeni energií. Jejich jména tedy nesouvisí s pohlavím, ale souvisí s energií, a posláním samotných andílků.

PŘED NAROZENÍM

Cesta do těla byla zdárně dokončena a bylo třeba učit mou duši novým věcem. O to se staral anděl jménem Gabriella. Tento anděl je s každým vyvíjejícím se miminkem, aby ho připravil na to, co ho čeká. Miminkům je dobře v bříšku maminky, neboť se tam cítí v bezpečí. Jak miminko roste, vyvíjí se a i duše se vyvíjí.

Zhruba v polovině doby strávené v bříšku, zhruba 5 měsíců od početí, je duše připravená. Čím déle v bříšku přebývá, tím lépe. Nejen z hlediska vývoje těla, ale také z klidu duše. Dříve narozená miminka jsou více neklidné a více bojácná. Pak se příliš upínají na rodiče, případně na jednoho z nich, a trvá jim mnohem déle, než se osamostatní a zbaví se strachu z opuštění.

Ve chvíli porodu Gabriella odchází a miminko je nyní odkázáno na rodiče. Na rozloučenou položí Gabriella prst přes ústa miminka. Každému miminku proto zůstává nad pusinkou malá prohlubeň. Je to proto, aby si andílky nechali ve svém srdci a nezapomněli s nimi komunikovat.

prokletá zásuvka

Někdy se stávají věci mezi Nebem a Zemí, kterým příliš nerozumíme, zvláště když jsme malí. Malí človíček v dětském věku může se bát čehokoliv, zvláště, když se k nějakému místu pojí děsivý příběh. Tak tomu bylo i se zásuvkou u mé babičky. Byla velice zvláštní a vždy mě přitahovala. Všude, doma i u babičky, byly bílé, nebo krémové zásuvky, krémové ale spíš stářím, než barvou jako takovou. Ale jedna zásuvka byla jiná. Byla celá černá a nikdy se do ní nic nezapínalo. Babička říkala, že v ní sídlí démoni, které kdysi přivolala. Nebyla asi ani napojena na elektriku, jen tam prostě byla. Byla zvláštní i svým tvarem. Nebyla hranatá, spíše taková asymetrická, jakoby vyřezávaná do ornamentů.

Když jsem byla u babičky, nikdy mi nedovolila spát u této zásuvky. Ale já, malý zlobivý štírek, jsem pochopitelně chtěla zjistit, co je na tom všem pravdy. A tak se stalo, že babička usnula a já se vykradla právě k této zásuvce a spokojeně jsem si k ní lehla. Měla jsem ji na nohama, abych na ní dobře viděla. Dlouho jsem na ní hleděla, ale nic se nastalo. Únava mě zmohla a já usnula.

Zdál se mi hodně zvláštní sen. Ve snu zjevilo se mi okno, které jsem měla po své levé straně, viděla jsem ho zcela zřetelně. Nemohla jsem se od toho okna odpoutat. Najednou se rozhrnul závěs a tam byla ona. Postava v černé kápi, oči jí žhnuly, a já strachy ani nedýchala. Proplula oknem a sedla si na mě. Byla strašně lehká, vůbec jsem jí necítila na sobě sedět, jen ji viděla, jak sedí. Najednou se z rukávů vyhrnuly ruce s pařáty. Velké, černé. Ucítila jsem je na svém krku. Strašně studily a já nemohla dýchat. Dusila jsem se, a snažila se křičet.

Babička vzbudila mě z tohoto zlého snu a já už nikdy pod touto zásuvkou nespala. Tento příběh ale tímto zdaleka nekončí. Zajímavosti udály se až po smrti mé babičky. Šli jsme vyklízet její byt, a já chtěla ještě naposledy tuto zásuvku vidět. Ale ona tam nebyla. Ptala jsem se, kdo ji odstranil, ale nebylo tam nic, jen zeď a v místě, kde bývala zásuvka, zůstala jakoby ohořelá zeď. Nikdo nevěděl, kam se poděla, jako by tam nikdy nebývala.

ROZMLUVA S JEŽÍŠEM

Ježíš pravil: Není nutné mnoho vědět, aby ses mi líbil. Stačí, že mne miluješ, velmi miluješ. Takže zde se mnou mluv tak, jako bys mluvil s tvým nejlepším přítelem.

Chceš mě za někoho o něco poprosit?

Řekni mi jeho jméno a potom mi pověz, co chceš, abych teď pro něho udělal. Vypros si mnoho – neváhej prosit. Mluv ke mně jednoduše a upřímně o chudých, které chceš utěšovat, o nemocných, které vidíš trpět, o zbloudilých, které toužíš vrátit na správnou cestu. Řekni mi o každém alespoň slovo.

A potřebuješ nějakou milost pro sebe?

Jestli chceš, napiš mi něco jako listinu se vším, co potřebuješ. Přijď, přečti ji v mé přítomnosti. Řekni mi otevřeně, že jsi snad pyšný, sobecký, nestálý, nedbalý… a potom mne popros, abych ti přišel na pomoc, zbavit se toho všeho s větším nebo menším úsilím, tak jak chceš. Nestyď se. Je mnoho spravedlivých, mnoho svatých v nebi, kteří měli přesně stejné chyby. Ale oni se pokorně modlili… a později se od hříchů osvobodili. A neváhej také prosit o své zdraví, jakož i o šťastné dokončení studií, své práce, obchodů. Vše to ti mohu dát a tobě dám, a přeji si, abys mě o to prosil, jestliže to není proti tvojí svatosti, ale pro ni a její podporu. Co potřebuješ zrovna dnes? Co pro tebe mohu udělat? Kdybys věděl, jak moc si přeji ti pomoci!

Máš právě nějaký plán?

Vyprávěj mi ho. Čím se zabýváš? Na co myslíš? Co si přeješ? Co mohu udělat pro tvého bratra, co pro tvoji sestru, pro tvé přátele, pro tvou dinu, pro tvé představené? Co pro ně chceš udělat, co chceš udělat pro tvé bližní? A co já? Nepřeješ si, abych byl veleben? Nechtěl bys udělat také něco pro mne? Něco dobrého pro své přátele, které máš velmi rád, a kteří možná žijí bez myšlenky na mne? Řekni mi: Co budí dnes hlavně tvoji pozornost? Co si toužebně přeješ? Co děláš pro to, abys toho docílil? Řekni mi to, když se ti něco nepovede, a já ti povím důvod tvého neúspěchu. Nechceš si mne získat pro sebe? Jsem Pán srdcí, a s mírným násilím je přivedu tam, kam chci, aniž bych rušil jejich volnost.

Cítíš se snad smutný nebo máš špatnou náladu?

Pověz mi ve všech detailech, proč jsi smutný? Kdo tě zranil? Kdo urazil tvou sebelásku? Kdo tebou opovrhoval? Řekni mi všechno, a brzy se dostaneš tak daleko, že mi řekneš, že podle mého příkladu všechno odpouštíš, všechno zapomeneš. Jako odplatu přijmeš moje utěšující požehnání. Máš strach? Cítíš ve své duši neurčitou zádumčivost, která je sice neoprávněná, ale přesto ti nepřestává rozdírat srdce? Vrhni se mé Prozřetelnosti do rukou. Jsem u tebe, na tvé straně. Vidím všechno, slyším všechno, a ani na okamžik tě neopustím. Cítíš odpor u lidí, kteří tě dříve měli rádi, kteří tě teď opustili, na tebe zapomněli a oddálili se od tebe, a to bez nejmenšího důvodu? Pros za ně, a já je přivedu zpět na tvou stranu, jestliže nebudou překážkou na cestě k tvé svatosti.

Nechceš mi sdělit nějakou radost?

Proč se mi nesvěříš, jsem přece tvůj přítel. Pověz mi, co od poslední návštěvy u mne utěšilo tvoje srdce, co tě přivedlo k smíchu? Třeba jsi zažil příjemné překvapení. Možná, že jsi obdržel radostnou zprávu, dopis znamení náklonnosti. Možná, že jsi překonal nějakou těžkost, a dostal se z beznadějné situace. To vše je moje zásluha. Jednoduše řekni mně: Děkuji, můj Otče.

Nechceš mi něco slíbit?

Čtu si v hlubině tvého srdce. Člověk se dá lehce oklamat, ale Bůh ne. Takže se mnou mluv zcela upřímně. Rozhodl jsi se už nehřešit? Zříci se toho předmětu, který ti škodí? Už nečíst knihu, která dráždila tvou představivost? Nestýkat se s kamarádem, člověkem, který zmátl mír tvé duše? Budeš k tomu jinému člověku, na kterého ses dosud díval jako na nepřítele, a který s tebou opovrhl, zase mírný a laskavý, ochotný? Dobře, běž zase zpět ke svému obvyklému zaměstnání, ke své práci, ke své rodině, ke svému studiu. Ale nezapomeň na tu čtvrthodinku, kterou jsme tu spolu strávili. Zachovej si pokud možno mlčení, skromnost, vnitřní soustředění a lásku k bližnímu. Miluj mou Matku, která je také Matkou tvojí. A přijď zase se srdcem, které je ještě více naplněno láskou a které se ještě více obětovalo mému Duchu. Potom najdeš v mém srdci každý den novou lásku, nové dobrodiní, novou útěchu!

A teď se pomodli:

Duše Kristova, posvěť mne. Tělo Kristovo, uzdrav mne. Krvi Kristova, opoj mne. Vodo z boku Kristova, omyj mne. Umučení Kristovo, posilni mne. Ó dobrý Ježíši, vyslyš mne. Do svých ran, ukryj mne. Nedopusť, abych se od tebe odloučil. Od nepřítele zlého uchraň mne. V hodině smrti navštiv mne. Přikaž mi příti k tobě, abych tě se všemi svatými chválil, na věky věků. Amen

Text: Antonius Maria Claret (1807-1870) - biskup

SPOJENÍ S ANDĚLY

Také byste chtěli vidět a slyšet andílky? Není nic jednoduššího, neboť můžete si s nimi povídat, stejně jako já. Některým z vás se to již podařilo, a z toho mám opravdu velkou radost.

Nejlepší prostředí, jak s nimi navázat kontakt, je příroda. Můžete zajít třeba do lesa nebo na louku. Ale můžete s nimi komunikovat i doma. 

KOMUNIKACE V PŘÍRODĚ

Můžete použít smluvený talisman, který při komunikaci budete používat. Vezměte si ho s sebou, když vyrazíte do přírody. Nejlepším talismanem je přírodní materiál, jako je třeba kamínek. Ten volte vždy takový, by se líbil nejen vám, ale i andílkům. Můžete volit kamínek, který najdete v přírodě, nebo si ho koupit. Poslouží vám stejně dobře oblázek, který se objevil na cestě, jako kupovaný drahokam či polodrahokam. Každý kamínek vyzařuje určitou energii. Pokud držíte kamínek v ruce, a cítíte teplo u svého srdíčka, nebo vás kamínek k sobě přitahuje, našli jste ten správný.

Tento kamínek zasvěťte 4 živlům a jejich andělům. Úplňková noc je na toto nejpříhodnější. Oheň - protáhněte kamínek skrze plamen svíce. Vzduch - protáhněte ho nad vonnou tyčinkou nebo kadidlem. Voda - ponořte ho na 3 minuty do vody a pak důkladně čistým hadříkem přeleštěte - zvláště u těch kamínků, které nemají vodu příliš v lásce. A nakonec ho položte do soli nebo čisté hlíny a tam ho nechte celou noc. Ráno je připraven k použití. 

Kamínek držte v levé ruce při komunikaci s andílky. Nejprve vyčistěte svou hlavu od všech myšlenek. Vaše mysl musí být čistá, stejně jako vaše srdce. Pokud budete chtít andílky požádat o jakékoliv přání, pamatujte, že vaše přání nesmí nikomu ublížit. Také není vhodné použít před komunikací s andílky léky - jako jsou antidepresiva nebo analgetika. Ta snižují vaše vnímání a spojení tedy není možné. Pokud berete tyto léky, nevysazujte je, ale požádat andílky stejně můžete, jen nezaznamenáte jejich odpověď. 

Při komunikaci doma můžete použít kromě kamínku také vlastnoručně vyrobenou svíčku. Již při výrobě ji zasvěťte andílkům. Barvu a tvar volte podle svého srdce. Jednou zasvěcenou svíčku však používejte i nadále. Tedy jaký tvar a barvu použijete, použijte i na další svíčku, pokud jí budete potřebovat. Po komunikaci s andílky svíčku můžete zhasnout, ale ne sfouknout, toto se považuje za neúctu. Použijte zhášedlo nebo cokoliv jiného. U zapálené svíčky musíte být, tedy od ní neodcházejte. Pokud si vyrobíte malou svíčku, můžete jí nechat vyhořet, u větších svíček nelze udržet pozornost delší dobu, tu můžete po komunikaci zhasnout. Pokud se vám nepodaří navázat spojení hned na poprvé, nezoufejte. Andílci vás slyší i tak. A později se vám to jistě podaří. 

TAJEMNÝ SVĚT

Tak, jako rodí se duše člověka, rodí se také andělé. Mnoho andělů bylo zrozeno, aby pomáhali a vedli nás ze světa temnot do světla. Tito andělé pomáhají a chrání. Pak jsou však andělé, kteří rodí se z lidské bolesti. Ze slz rodí se mnoho andělů, andělů radosti, kteří jsou připraveni pomoci.

Andělé dají se vidět i slyšet, a člověk blázen být nemusí. Malé děti vidí anděly, duchy, a další bytosti, a blázni rozhodně nejsou. Jen jsou vnímavější pro tento "jiný" svět, nádherný svět.

Porozumět andělům, jejich slovům, jejich poselstvím, vyžaduje čas. Andělé čas neznají, neřeší ho příliš, neboť jsou od tohoto lidského výmyslu oproštěni. Je to prosté - nemusí stávat do práce, nemusí hlídat, aby nezmeškali schůzku - pomáhají ve chvílích, kdy je to skutečně potřeba, a kdy jsou požádáni. Někdy člověk může si připadat, že odvrátili se od něho, že zažívá mnohá příkoří, která unést se již nedají, ale tak tomu není. I bolest lidská je součástí života, z bolesti vzniká pochopení a pak teprve člověk může se vydat tou správnou cestou. Svět není černý a bílý, je krásně barevný. Nechat se vést anděly na každém kroku je zcela nemožné - člověk není loutka a chyby patří do každého života. Narodili jsme se se svobodnou vůlí, jen my se rozhodujeme, kam naše pozemská cesta povede. Můžeme se anděly nechat vést, můžeme jim dovolit, aby nás doprovázeli, můžeme chybovat a učit se. Někdy klademe si otázku, kdy naše utrpení skončí. Odpověď však leží před námi - až pochopíme, co pochopit máme, až přijmeme to, co k nám přichází, ať již dobré nebo špatné. Neboť každá zkušenost nás vede dál. 

Jak jsem již zmínila, není jen svět andělů, ale také duchů. Bydlet u hřbitova má své výhody i nevýhody. Mnozí lidé bojí se těchto míst, hřbitovů, pohřebišť, cítí tam smutek a bolest, ale tato místa jsou také plná příběhů. Tato místa jsou plná nepostradatelných lidí, kteří pracovali a snažili se vyjít všem vstříc, až nakonec odešli z tohoto světa, aby zjistili, jak nahraditelní jsou. Jsou to příběhy lásky, bolesti, štěstí i strachu. Je mi dovoleno tyto příběhy poslouchat, a průběžně vám je budu přinášet. V některých příbězích se možná poznáte, a sdělením chyb, které tyto duše dělali, můžete si vzít poučení, pokud budete chtít.

Život je také o rozcestích, na kterých občas stojíme. Někdy připadat nám může, že jsme "vycucaní" jak citrón, nic nás nebaví, cítíme se bez života. Máme práci, která nás nenaplňuje, vztah, který se nám hroutí... V tu chvíli stojíme na rozcestí a máme se zastavit, abychom buď pokračovali na své cestě, nebo se naopak vydali cestou jinou. Na těchto rozcestích vkrádají se nám záležitosti minulých inkarnací, minulých životů, do našeho života. Prožíváme to, co jsme už prožívali, co jsme zcela neuzavřeli a přinesli jsme si do tohoto života.

Není šťastného ani nešťastného člověka. Člověk nemůže být zcela šťastný, neboť pak by nepokračoval na své cestě, zastavil by se, a jeho život ztrácel by smysl. Ani zcela nešťastný, neboť neštěstí je jen odraz naší duše, našeho nastavení, a vše se v jedné vteřině může otočit.

Štěstí a neštěstí chodí vždy ruku v ruce, a záleží jen na nás, koho za tu ruku chytíme - štěstí, nebo neštěstí? Někdy štěstí vydává se za neštěstí a opačně. Je tedy třeba dobře volit, poslouchat své srdce, abychom ve svém životě prožívali co nejvíce štěstí.

Přeji vám krásné dny naplněné štěstím a spokojeností, prozářené sluncem.

Každý den se vám budu snažit zpříjemňovat tyto dny radou andílků, aby se vám co nejlépe dařilo. Přidávám také týdenní kartu a motto dne, abyste měli možnost přemýšlet o svých životech.

Jsem tu i s andílky pro vás, pokud chcete právě ode výklad či jakoukoliv službu. Jsme tu s andílky pro vás, když cítíte se sami, nebo je vám smutno, kdy nevíte, kudy dál.

S láskou a úctou

Denisa Marie

TĚŽKÁ PRÁCE RAFAELA

Rafael má někdy s námi hodně těžké pořízení. I když se snaží léčit naše těla, my mu to svou myslí stále ztěžujeme, blokujeme. Téměř každá nemoc začíná naší myslí. Náš život odráží se v našem zdravotním stavu. Zvláště, pokud náhle onemocníme, je třeba hledat příčinu v minulosti. Každá nemoc začíná se objevovat 7 let po prodělané psychické zátěži. A pak žádáme Rafaela o uzdravení. Ale může nás uzdravit, když naše psychika motá se v kruhu a řeší nedořešenou minulost? Těžko.

Pak nastupují lékaři a zdravotní sestřičky. Zaplať pánBůh za ně. Mají nelehkou práci s námi, ale léčí povětšinou jen naše tělo. Nezávidím jim jejich službu. Je to hodně náročné, na jejich vlastní psychiku, a přesto nám pomáhají většinou s láskou. Jejich práce je bohulibá a nelehká. Pokud se jim nepodaří nás vyléčit, pak na ně nadáváme. A přesto si toto naše jednání nezaslouží. Jsme to jen my sami, kdo si může za zdravotní stav. Jak můžeme očekávat okamžité vyléčení, když sami nemáme v sobě minulost zpracovanou? Jak můžeme na ně nadávat, když sami se vyléčit nedokážeme? Jak můžeme nadávat samotnému Rafaelovi, který se snaží zbavit nás naší nemoci, když sami mu nepomáháme, a stále dokola se noříme do svých negativních myšlenek? 

Tímto bych chtěla poděkovat všem lékařům a sestřičkám, kteří se o nás starají, když je potřebujeme. Děkuji za vaši péči pro nás všechny a mějte s námi trpělivost. Jsme přeci jen lidé. Ale měli bychom si uvědomit, jak těžkou práci zastáváte, máte své vlastní problémy a starosti, a přesto nám pomáháte - s láskou vám vlastní. Děkuji také Rafaelovi, který nás vede do těch správných rukou, který léčí nejen naše tělo, ale i naší duši, spolu s ostatními andílky. Stejně jako vy, milí lékaři a sestry, tak i archanděl Rafael má s námi velkou práci, a přesto, stejně jako vy, každý den i každou noc je připraven být nám ku pomoci. Je to nelehká služba, stejně jako vaše. A my? Měli bychom být za vás rádi, za to, že jste si toto povolání a poslání zvolili, neboť společně s vámi všemi, i s archandělem Rafaelem, můžeme dojít našeho uzdravení. 

Začněme tedy především sami u sebe, u svých bolestí a hněvů, u neodpuštění druhému, u ponořování se do negativních situací a hňácání se v nich. Vyřešme jednou provždy minulost, veškeré bolesti, které nám působí bolesti těla. Buďme šťastni v každém okamžiku. Protože štěstí i zdraví navrací. Milujme a buďme milováni, ne jen svými partnery, ale také rodinou a všemi, kdož nás mají rádi. 

Přeji vám všem štěstí a lásku, porozumění a úctu, a také to nejcennější, a tím je zdraví. 

VZKAZ ANDÍLKA SIRAELA

Mnozí z vás střetli svou lásku, mnohým z vás vstoupil do života člověk, o kterém si myslíte, že je tím pravým. Pravá láska někdy bolí, přicházejí rozloučení a návraty, ale jak máte, vy lidičky, poznat, který človíček je pro vás testem, který trestem a který darem?

Mnozí z vás přemýšlejí, proč láska tak bolí, proč bolí vaše srdíčka. Rozloučení patří k životu, stejně jako shledání. Človíček, který vás vroucně miluje, možná opustil vás právě pro svou velkou lásku. Pokud byl pro vás darem, tak vrátí se do vašeho života, až bude si vážit všeho, co jste pro něho udělali. Někdy je to složitější, než si dokážete představit. Pokud dostáváte dar v podobě lásky, pak musíte si tento dar zasloužit. Od nás tyto dary dostáváte, protože jste a máme vás rádi. Lidé dávají vám dary z obdobných důvodů. I láska je dar, o který musíte i nadále pečovat. Možná máte zlomená srdce, ale každé srdce se jednou zacelí. 

Pokud však dostáváte človíčka jako trest, pak nejste s ním spokojeni od samého začátku, vztah vám ukazuje, co skutečně ve svém životě nechcete. Jen vy sami můžete se rozhodnout, co jste ochotni přijmout a co nikoliv. Láska se nedá vynutit, ani nakázat, ale dá se na ní stále pracovat. Člověk, který si vás nezaslouží, odchází většinou ve vzpurném rozpoložení, kdy myslíte si, že je mu to všechno jedno. A máte pravdu. Takový člověk nepatří do vašeho života a za vaše slzy nestojí. Pokud však na něj máte jen krásné vzpomínky, pak jeho láska je pro vás darem, který jste ztratili, ale můžete ho opět objevit. 

Člověk, kterého dostáváte jako test, je jiný, než človíček, po kterém toužíte. Přichází ve chvílích největšího smutku, by vás rozveselil, byste si mnoho věcí v životě ujasnili, byste byli schopni opravdu milovat.

Nyní slyším vás, jak říkáte - ale já jsem miloval a jsem stejně sám. Pokud však byla láska oboustranná, nejste sami, žijete v myšlenkách milující osoby, jen její láska je zatím jen v myšlenkách. I myšlenky musí uzrát, aby se láska mohla naplnit. 

Chtěl bych vás navést na cestu lásky, ukázat vám světlo, které nyní nejste schopni vidět. Nevidíte jej, protože se pozorně nedíváte. V každé lásce je malý plamínek, který se rozhoří, dnes nebo v jiný den, a pak tento žár bude tak velký, že přivede vám milovaného člověka. 

Pokud se v mých slovech poznáváte a jste si jistí, že láskyplný člověk byl pro vás darem, pak vrátí se zpět k vám, neboť dary jsou od přijímání, ne odmítání. 

I vy pro svou lásku můžete mnohé udělat, a cesta každého z vás leží na dně vašeho srdce. Tam hledejte odpovědi. 

VZKAZ MÉHO ANDĚLA PRO MĚ

Také já musím poslouchat andílky, naslouchám jim, procházím čas od času duchovními dny. A v těchto dnech přijala jsem tento vzkaz:

„Nasloucháš lidem, však všechny uspokojit nemůžeš. Dívej se na své stránky našima očima. Oklopeni jsme žlutooranžovou září, která hřeje mnohé lidi, aniž by si to uvědomovali. Zkus se nad tím zamyslet a jednej dle svého srdce, ne dle přání lidí, neboť každý z nich má jinou představu a všem se zavděčit nemůžeš. Již jsi to poznala také sama. Mnoho prožíváš přání lidí, ráda bys, by všichni byli šťastni, však každý člověk musí ke svému štěstí dojít. Je to stejné, jako diskuze, o kterou nás žádáš, však mnoho zloby a málo lásky v ní bylo, proto zvaž dobře, zda nenávist je třeba rozsévat diskuzí mezi lidi, nebo ponecháš jim svobodnou vůli rozhodování bez této diskuze. Lidé nyní potřebují zklidnit svou mysl, proto uvedena budeš do nejsilnějších ozdravných meditací, které následně předáš lidem, to je tvůj hlavní úkol. Diskutuješ s námi o penězích, nechceš zpychnout, však pýcha v tvém srdci není. Toto bylo vždy na tvém zvážení. Vše musí mít svou protiváhu, dávání i braní. Poukazuješ na chudobu kněžích a Božích služebníků, však otevři oči. Honosí se velkolepými stavbami, svatyněmi, oděvy. Ne, chudoba v tom není, a k chudobě nebyl nikdo odsouzen. Kdo žije v chudobě, má na sobě pracovat a nebránit prosperitě, aby vstoupila. Tedy, pokud budeš chtít ulevit lidem tímto směrem, je to zcela na tvém uvážení. Procházíš nyní očistou, kdy jen svaté plody přijímáš a vše ostatní je ti nyní cizí. Nečiní ti to žádné problém, neboť zcela jsi se odevzdala do našich rukou. Tak, jako procházíš očistou těla, mysli i duše, projdeš očistou pomoci. Některé služby, které byly ti dovoleny poskytovat, nyní nejsou potřebné. Tak, jako nyní loupeš svůj pomeranč a slupky odhazuješ s lehkým srdcem, přesně tak odhoď také to, co není potřebné. Tak, jako přijímáš plody, které jsou důležité pro tvůj život, tak budou ti přidány služby, které zařadíš do své nabídky, a tím také do naší, neboť tys jen prostředníkem Boží vůle a naší pomoci. Poskytneme ti návod na stavbu pěti svatyň spojených v jednu, které umístíš na předem daném místě v přesném pořadí, pro lepší napojení lidí na jejich vlastní podstatu, ale také pro spojení s námi. Chcete být lidem blíže a pomáhat více, než doposud. Až bude vše dokončeno, pak bude dokončen proces tvého léčení.  Změn v tvém životě nebude mnoho, stačí naslouchat našemu vedení, však dbej přísně dodržovat svaté dny jen pro sebe, modlitby,  svou rodinu, i ona potřebuje tvou pozornost. Sedmý den odpočíval náš pán po své práci, byl to svatý den klidu, dodržuj ho tedy velice přísně, věnuj se v tento čas modlitbám a vlastním meditacím. Dny Slunečního anděla věnuj se pouze přáním lidí, předej nám je právě v tyto dny. Ostatní rozvržení času je jen na tobě, neboť čas není důležitý, důležitá je láska a pochopení. Ve dnech slunce věnuj se pouze dvěma obřadům, ať nejsou lidé zmateni, který zvolit, a také účelu těchto obřadů. Vyvaruj se však lidí, kteří nestojí skutečně o naši pomoc, a jen ti ubírají energii, kterou do tebe vkládáme.

ZHODNOCENÍ ANDĚLŮ

Motto: Mrtvý člověk není ten, jenž přestal dýchat a jehož srdce přestalo bít. Mrtvý je ten, kdo přestal věřit, kdo přestal snít.

Co na to andílci?

Lidský život neměří se časem, ale lidským přáním. Čím více přáníček vyslovíte, tím více času dostanete. Každé přáníčko živí vaší duši, posiluje jí. Však pouze tehdy, pokud přání vychází z čistého srdce.

Dětská přáníčka plní se velice brzy, neboť dětské srdce je čisté a nevinné. Děti jsou ochotné pro svá přáníčka mnohé udělat. Vysloví je a zapomenou, avšak jen zdánlivě. Jejich duše cítí, že přichází vše ve chvíli, kdy přijít vše má.

Dětská přáníčka jsou prostá – láska, dobré známky, dobří kamarádi. V jejich prosbách je vše čisté. I vy jednou byli jste dětmi, a žili jste. Pro své sny a touhy, pro svá přáníčka. Toto dítě je uvnitř vás všech. Stačí ho jen probudit.

Ale jak probudit dítě, které spí hlubokým spánkem? Ponořte se do ještě většího spánku. Není to složité, pokud se ponořit chcete.

Najděte si něco, co vás spojuje s vaším dětstvím, nebo s vaším přáníčkem. Může to být kresba, talisman, jakýkoliv předmět, vzpomínka, kdy jste byli skutečně šťastní. Soustřeďte se na toto velice pečlivě. Splyňte s tímto předmětem či vzpomínkou, navoďte si pocit bezmezného štěstí. Počítejte velice pomalu od 10 do 0 se zavřenýma očima. Zjeví se vám jeden z nás, andělů, který vás vynese do oblak, za hranici lidského zraku, do naší říše. Nechte se nést a ničeho se nebojte. Dobře se rozhlédněte a dobře si zapamatujte, co uvidíte. Vyslovte své čisté přání a přeneste si ho zpět do vašeho světa. Pokud je vaše přáníčko čisté, budete brzy šťastni. Pokud však je v přání stín zla, pak nepovede se vám dobře a vaše přání obrátí se proti vám. Proto volte čistá slova z ryzího srdce.

Z našeho světa přinesete si sebou semínko toho, co si zasloužíte. Toto semínko vložte do květináče s čistou hlínou. Hlínu musíte nejprve vhodit do vody a vyvařit. Sceďte ji a vysušte. Pak vložte do květináče.

Uprostřed druhým prstem levé ruky udělejte důlek, zavřete oči a semínko skrze svou sílu nechte proudit do hlíny. Vezměte 4 kameny čtyř barev: červené, modré, žluté a zelené. Červený kámen položte na jih, žlutý na východ, modrý na západ a zelený na sever. Květináč postavte na místo, kde se s ním nebude hýbat. Každý den ho naplňte láskou. Přistupte k němu, usmějte se, položte levou ruku přes kameny, jako byste hýčkali někoho, koho milujete.

Pokud uděláte vše správně, výsledek na sebe nenechá dlouho čekat. Někteří z vás čekají dlouhý čas na splnění svého přání, nyní dostáváte možnost pro to také něco udělat vy sami, skrze vaši velkou energii.

Všemi vašimi přáníčky se zabýváme, splnění blíží se každým dnem, a vaše energie vaše přáníčko ještě více posílí. K vašemu semínku přidáme i my naší energii, čistou a průzračnou.

Pokud budete semínko svého přáníčka přelévat láskou, zahyne. Pokud si ho nebudete všímat, zahyne. Dejte mu jen tolik lásky, kolik je zapotřebí. 

ZNAMENÍ OD ANDĚLŮ

Předtuchy provází lidstvo od nepaměti. Každý z nás měl někdy nějakou předtuchu, divný pocit, sen, který se stal skutečností. Jak je to ale možné? Jak můžeme vědět něco, co se ještě nestalo, a posléze se to stane skutečností? 

Možná i vám se zdálo něco, co se pak stalo. Mohlo to být o pár metrů dál, jako v případě mé klientky, která viděla přejet svého pejska modrým autem, přímo u pouliční lampy. Druhý den skutečně se jí pejsek "splašil" a přejelo ho modré auto, ale pár metrů od pouliční lampy.

Jiným příkladem je nemožnost někam dojet. Sednete do auta, a ono nejede. Zkoušíte ho nastartovat, ale beznadějně. Rozhodnete se tedy jet autobusem a autobus vynechá, prostě nepřijede. Doběhnete na místo ze všech sil, kde jste měli být, a zjistíte, že tam nikdo není ani nebyl. Prostě jste tam jet neměli.

Dalším příkladem je opět automobil. Vždy nastartuje v pořádku, ale dnes ne a ne naskočit. Když se vám to po pár desítkách minut povede, odjedete a projíždíte nehodou, která se stala přesně o ty minuty dříve, kdy jste měli vyjet. A vy jste rádi, že vám auto nechtělo naskočit. 

Dalším příkladem je klient, který se měl dostavit na jednání. Byla zima, náledí, tak šel pěšky. Upadl a narazil si "prdelku". To by asi nebylo nic zvláštního, zvláště, když to místami klouzalo. Přišel na schůzku, která proběhla celkem v pohodě. Za hodinu mu však volali, že nedodal určité materiály, které oni potřebují pro zdárné vyřízení žádosti, které bylo součástí této schůzky. Náhoda? Nebo mu andílci "podrazili nohy", aby ho upozornili, že mu to přece dávali najevo, když se mu tam ten den nechtělo, když hledal dlouho klíče od bytu, když nemohl najít svůj občanský průkaz, který má vždy v peněžence, ale teď tam nebyl, a on si nebyl vědom, že by on nebo někdo jiný vyndaval? 

Takto bych mohla pokračovat dlouho. Jsou to předtuchy? Ale kde se berou? Kde bereme tuto schopnost? Nebo to jsou andělé, kteří nám dávají znamení, že je něco v nepořádku?  Posouzení nechám na vás. 

zrcadlo jako brána démonů

Zrcadlo od nepaměti sloužilo jako brána mezi našimi světy a světem démonů. Mohou vstoupit skrze tuto bránu do našeho světa a ovládat nás, aniž bychom to tušili. Plnit naše přání, dát nám, co chceme, aby nám vše nakonec vzali. Náš pohled tuto bránu otevírá. Upřený pohled s vyslovením přání.

Bránit se a uzamknout tuto bránu není tak snadné, jak bychom si mohli myslet. Nejotevřenější je brána v době našeho spánku, proto bychom neměli mít zrcadlo v ložnici, a už vůbec ne nastavené na místo, kde spíme. Odrážíme-li se při spánku v zrcadle, naše duše každou noc opouští své tělo a naše mysl vyslovuje skrytá přání. Dělá to nevědomky, ale přeci.

Dalším špatným místem je místo naproti vstupním dveřím. Většinou umístníme zrcadlo do chodby, abychom se upravili před odchodem z domu, a přejeme si... Upřeně hledíme sami na sebe, až do nejzazšího koutku naší duše. Přejeme si úspěšný den, přemýšlíme o tom, co bychom chtěli ve svém životě mít, čeho bychom chtěli dosáhnout, a dáváme tak klíč od této brány právě démonům.

Někdy máme pocit, že vše se nám podaří, tento pocit pramení z našeho chtíče a také z příslibu démonů, ale ne vždy je nám splněno přesně to, na co v tu chvíli myslíme. Démoni hodně slibují a málo plní sliby své. Splní maličkost, aby nás získali na svou stranu, ale za to zaplatíme hodně krutou daň.

Vstupní dveře symbolizují naše srdce, proto také mnoho démonů tohoto místa umístění využívá jako alternativu, pokud ho neumístíme do ložnice. Mají lepší přístup do našeho srdce a tedy i do našich nejtajnějších přání.

Bránit se otevření brány můžeme různými způsoby. Kdysi se vykládal rám zrcadlo křišťály, které čistí prostor a nechávají bránu uzamčenou. Také se věšel škapulíř naplněný malými křišťály na zrcadlo tak, aby zasahovalo do plochy zrcadla. Na nejvyšší démony to však nepůsobí, ty jsou proti tomuto druhu ochrany imunní. Na ty platí buď sundání zrcadla z těchto míst, nebo zakrytí černou, sametovou látkou.