EGO

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Co si myslím o svém chování? 

♥ Kdy používám lži nebo výmluvy?  

♥ Jak na sebe pohlížím? 

♥ Z jakých důvodů si nestojím za svým názorem? 

♥ Jak vnímám zodpovědnost a nezodpovědnost u sebe? 

♥ Dokážu uznat chybu? 

♥ Jsem na někom závislý? 

♥ Přemýšlím o dopadu, než se rozhodnu nerozvážně? 

♥ Myslím si, že vím všechno? 

♥ Nad čím přemýšlím? 

doba výkladu: 60 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 690 kč (nebo 30 €)

objednací kód: 177

 

 

← pro informace o objednání a způsobu platby klikněte na obálku

JSEM OSOBNOST

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Kdo vlastně jsem? 

♥ Jak mě vnímají ostatní? 

♥ V čem se přetvařuji? 

♥ Co nedokážu pochopit? 

♥ Co mi schází? 

♥ Jaké jsou mé negativní stránky? 

♥ Jaké jsou mé pozitivní stránky?

doba výkladu: 42 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 525 kč (nebo 22,83 €)

objednací kód: 178

 

 

← pro informace o objednání a způsobu platby klikněte na obálku

OSOBNOST ČLOVĚKA

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jak ho vidí ostatní? 

♥ Na co myslí? 

♥ Co miluje? 

♥ Bez čeho by se neobešel? 

♥ Co by opustil? 

♥ Jak ho poznamenala minulost? 

♥ Čeho by chtěl dosáhnout? 

♥ Jaká skrytá tajemství? 

♥ Na co nechce myslet, co by nejraději zapomněl? 

♥ Jaké je jeho největší přání? 

♥ Z čeho má obavy? 

♥ Čemu se nevyhne do 6 měsíců? 

♥ Čemu se nevyhne do 1 roku? 

♥ Co dokáže uskutečnit v krátké době? 

♥ Co dokáže uskutečnit později? 

♥ Co to bude znamenat pro mě, proč mi vstoupil do života? 

doba výkladu: 96 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 1104 kč (nebo 48 €)

objednací kód: 179

 

 

← pro informace o objednání a způsobu platby klikněte na obálku

POZNEJ SÁM SEBE

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Co o sobě vím, jaké mám vlastnosti? 

♥ Co o sobě nevím, nebo co nechci vědět? 

♥ V čem jsem si se sebou jistý? 

♥ Jak se dokážu rozvíjet? 

♥ Čeho bych chtěl dosáhnout? 

♥ Čeho mám dosáhnout? 

♥ Čeho se bojím? 

♥ Co mi osud přichystal?

doba výkladu: 48 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 600 kč (nebo 26,09 €)

objednací kód: 180

 

 

← pro informace o objednání a způsobu platby klikněte na obálku

PROFIL ČLOVĚKA

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jaké má kladné vlastnosti?

♥ Jaké má záporné vlastnosti? 

♥ Jak se chová sám k sobě, co si o sobě myslí? Jaký k tomu má důvod? 

♥ Jak se staví k materiálním věcem? Jaký k tomu má důvod? 

♥ Jaký má vztah k rodině? Jaký k tomu má důvod? 

♥ Jak se staví k plnění svých povinností? Jaký k tomu má důvod? 

♥ Jak se chová v partnerském životě a k partnerovi? Jaký k tomu má důvod?  

♥ Jak se staví k jídlu, pití, sexu...? Jaký k tomu má důvod? 

♥ Jak se staví k práci? Jaký k tomu má důvod? 

♥ Jaké je jeho tajné přání? Co ho dovedlo k tomuto přání?  

♥ Proč bych tomuto člověku měl věřit? 

♥ Proč bych tomuto člověku neměl věřit? 

doba výkladu: 120 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 1380 kč (nebo 60 €)

objednací kód: 181

 

 

← pro informace o objednání a způsobu platby klikněte na obálku

SEBEPOZNÁNÍ

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jak se mohu nejlépe poznat? 

♥ Jak začít se sebepoznáním? 

♥ Jakou cestou se mám vydat? 

♥ Co přesně chci najít?  

♥ Čeho se mám vyvarovat? 

♥ Zvládnu to?

doba výkladu: 36 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 450 kč (nebo 19,57 €)

objednací kód: 182

 

 

← pro informace o objednání a způsobu platby klikněte na obálku