NOVÉ ZAČÁTKY

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jaké předsevzetí si mám dát? 

♥ Co mi tento nový počátek přinese? 

♥ Co z mého života tímto novým začátkem zmizí? 

♥ Co mohu pro to udělat já, aby byl nový začátek přínosný? 

♥ Čeho se mám vyvarovat, abych to nepokazil? 

♥ Potřebuji někoho pro zrealizování nového začátku? 

♥ Budu muset něco investovat do tohoto nového začátku? 

♥ Co mi tento začátek přinese pro mou lepší budoucnost?

doba výkladu: 54 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 675 kč (nebo 29,35 €)

objednací kód: 2020-A534

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

NOVÝ OBCHOD

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Mám si pořídit dům se zavedeným obchodem? 

♥ Mám si pořídit dům pro účely obchodu? 

♥ Mám si obchod pronajmout?  

♥ Bude můj nový obchod výdělečný? 

♥ Mohu si dovolit přijmout zaměstnance? 

♥ Budu si moci v budoucnu dovolit přijmout zaměstnance? 

♥ Jak moc je mám ohodnotit do začátku? 

♥ Z jakých kritérií mám vybírat? 

♥ Mám přijmout spíše muže nebo ženu?  

♥ Budou tito zaměstnanci loajální? 

♥ Budou tito zaměstnanci v mém obchodě spokojeni? 

doba výkladu: 66 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 759 kč (nebo 33 €)

objednací kód: 2020-A535

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

NOVÝ PROJEKT

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Je můj projekt v pořádku? 

♥ Jakou má sílu uspět?  

♥ Jaké jsou jeho slabiny? 

♥ Jaké jsou jeho silné stránky? 

♥ Jak tento projekt dopadne? 

♥ Na co si mám dát pozor při jeho realizaci? 

♥ Rada do začátku

doba výkladu: 36 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 450 kč (nebo 19,57 €)

objednací kód: 2020-A536

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

OSOBNOST A VLASTNÍ CESTA

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jaké názory v sobě ukrývám, které mi brání v podnikání? 

♥ Jaké názory v sobě ukrývám, které mi pomohou v podnikání? 

♥ Mohu zdokonalovat svou pozici, mohu být úspěšný? 

♥ Je dobré zvolit spolupráci někoho, kdo je v mém oboru skutečně dobrý? 

♥ Mohu si dovolit zaměstnat lidi nebo člověka, bude mi to ku prospěchu? 

♥ Přijdou ke mně nápady, které budu moci uplatnit ve svém podnikání? 

♥ Mám zredukovat služby nebo zboží a nahradit je jiným? 

♥ Jaká vlastnost mi chybí, abych byl skutečně úspěšný?

doba výkladu: 48 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 600 kč (nebo 26,09 €)

objednací kód: 2020-A537

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

PROVOZOVNA

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Potřebuji provozovnu k podnikání? 

♥ Měl bych si ji zřídit? 

♥ Mohu ji mít u sebe doma? 

♥ Co k jejímu zřízení budu potřebovat? 

♥ Pokud si ji nezřídím, co mě čeká? 

♥ Pokud si ji zřídím, půjde mé podnikání lépe? 

♥ Bude mě to něco stát, kromě peněz? 

♥ Je rozumný nápad si ji zřizovat? 

♥ Jak na tom budu finančně, než ji uvedu do chodu? 

♥ Může mě průběh zřízení provozovny dostat do finančních nesnází? 

♥ Pomůže mi s tím někdo, nebo vše zvládnu sám?

doba výkladu: 66 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 759 kč (nebo 33 €)

objednací kód: 2020-A538

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

ROČNÍ PŘEDPOVĚĎ

Tento výklad soustředí se na celý rok podnikání, jak se vám bude dařit, který měsíc to tolik nepůjde a kdy je třeba si odpočinout, ve kterém měsíci je nejlépe zvednout ceny, a měsíc po měsíci, co vás čeká v oblasti podnikání.

doba výkladu: 30 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 400 kč (nebo 17,39 €)

objednací kód: 2020-A609

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

ROZBOR PODNIKÁNÍ

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Je má práce potěšením? 

♥ Těším se do práce? 

♥ Chtěl bych dělat něco jiného? 

♥ Co udělat, aby se mi práce stala koníčkem?  

♥ Jaký mám ze svého podnikání pocit? 

♥ Jsem dobrý v tom, co dělám? 

♥ Chci se zdokonalovat? 

♥ Proč jsem si zvolil tento obor?  

♥ Mám dobré zázemí v podnikání? 

♥ Jsem schopen uplatnit nové nápady? 

♥ Postavím se i těžkým úkolům? 

♥ Bude se mi dařit? 

♥ Měl bych si dopřát odpočinek? 

♥ Mám podnikání věnovat více času? 

♥ Budu mistrem ve svém oboru?  

♥ Budou mě lidé vyhledávat pro mé znalosti? 

♥ Jak dlouho budu v tomto oboru podnikat? 

doba výkladu: 102 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 1173 kč (nebo 51 €)

objednací kód: 2020-A539

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Co je v mém podnikání špatně?  

♥ Co nebo kdo mé podnikání sráží?  

♥ Mám i nadále podnikat ve stávajícím oboru? 

♥ Co mohu u sebe zlepšit, aby se mi dařilo?  

♥ Mám něco změnit na svém podnikání?  

♥ Mohu něco ke svému podnikání přidat?  

♥ Podařil by se mi rozjet nový projekt?  

♥ Dostanu se do dluhů, nebo větších dluhů, než mám nyní?  

♥ Co dělat pro zvýšení spokojenosti a přílivu zákazníků?

doba výkladu: 54 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 675 kč (nebo 29,35 €)

objednací kód: 2020-A540

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jak je stimulovat? 

♥ Jak je napomínat, kritizovat? 

♥ Jak je chválit, odměňovat? 

♥ Jak dělat personální změny? 

♥ Jak vytvářet dobré pracovní podmínky? 

♥ Jak zvyšovat kvalifikaci? 

doba výkladu: 36 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 450 kč (nebo 19,57 €)

objednací kód: 2020-A541

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

UPADAJÍCÍ PODNIKÁNÍ 

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Proč mi nejde v současné době podnikání?  

♥ Co dělám špatně? 

♥ Upadá už můj obor podnikání? 

♥ Působí někdo na mé podnikání negativně? 

♥ Zlepší se tato situace, nebo se mám věnovat něčemu jinému? 

♥ Mám ke svému oboru podnikání přidat ještě další? 

♥ Přijde mi nějaká nabídka, nad kterou bych měl uvažovat? 

♥ Jak se mi bude v budoucnu v podnikání dařit?

doba výkladu: 48 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 600 kč (nebo 26,09 €)

objednací kód: 2020-A542

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

WEBOVÉ STRÁNKY

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Potřebuji k podnikání webové stránky? 

♥ Jsou mé stránky vzhledově přívětivé pro zákazníky? 

♥ Jsou mé stránky obsahově přívětivé pro zákazníky? 

♥ Co na mých stránkách chybí, co by zákazníci uvítali? 

♥ Co je tam naopak ke škodě?  

♥ Bude se mi v podnikání dařit?  

♥ Co mí zákazníci požadují?  

♥ Čím bych mohl zákazníky odradit?

doba výkladu: 48 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 600 kč (nebo 26,09 €)

objednací kód: 2020-A543

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace