AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ POZICE 

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Proč jsem nespokojený se svou současnou pracovní pozicí? 

♥ Jak na mě nahlíží můj šéf, je se mnou spokojen či nespokojen? 

♥ Jak na mě nahlíží mí spolupracovníci ohledně práce? 

♥ Co bych si skutečně v hloubi své duše přál? 

♥ Co se stane, když dám výpověď? 

♥ Najdu novou práci v blízké době? 

♥ Mám se vydat svou vlastní cestou? 

♥ Co se stane, když v této práci zůstanu? 

♥ Co mě v této oblasti v případě rozhodnutí zůstat čeká? 

♥ Pro jakou variantu bych se měl rozhodnout? 

♥ Jaké mám šance do budoucna ohledně nové práce? 

♥ Co mě v práci čeká v nejbližší době, na co bych se měl připravit? 

doba výkladu: 54 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 675 kč (nebo 29,35 €)

objednací kód: 2020-A566

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

CESTA NA POHOVOR

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jak se mám na pohovor připravit? 

♥ Budu žádaný pro zaměstnání, o které se ucházím? 

♥ Je toto zaměstnání pro mě vhodné? 

♥ Jak se mám chovat na pohovoru? 

♥ Jakým nástrahám budu muset čelit? 

♥ Bude toto zaměstnání uspokojující po finanční stránce? 

♥ Budu v tomto zaměstnání delší dobu? 

doba výkladu: 42 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 525 kč (nebo 22,83 €)

objednací kód: 2020-A567

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

HLEDÁM ZAMĚSTNÁNÍ 

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Najdu si práci v blízké době? 

♥ Co pro to mohu udělat? 

♥ Která práce je pro mě vhodná? 

♥ Bude tato práce dobře ohodnocená? 

♥ Mohu se již nyní připravit na změnu, případně jak? 

♥ Bude se mi v zaměstnání líbit? 

♥ Bude kolektiv příjemný? 

♥ Bude toto zaměstnání na delší čas?

doba výkladu: 48 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 600 kč (nebo 26,09 €)

objednací kód: 2020-A568

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

JAKOU PRÁCI ZVOLIT?

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jaké jsou mé schopnosti? 

♥ práce 1 (uveďte pozici, o kterou se ucházíte) 

♥ Jaké jsou v této práci finance? 

♥ Jaká budoucnost mě čeká v této práci? 

♥ práce 2 (uveďte pozici, o kterou se ucházíte) 

♥ Jaké jsou v této práci finance? 

♥ Jaká budoucnost mě čeká v této práci? 

♥ práce 3 (uveďte pozici, o kterou se ucházíte) 

♥ Jaké jsou v této práci finance? 

♥ Jaká budoucnost mě čeká v této práci? 

♥ rada, jaká práce z hlediska budoucnosti a profesního růstu je nejvhodnější

doba výkladu: 66 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 759 kč (nebo 33 €)

objednací kód: 2020-A569

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

MŮJ POSTOJ K PRÁCI

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Co bych měl použít při výkonu svého povolání? 

♥ Jaké potřeby v této práci jsou uspokojeny? 

♥ Na které potřeby často zapomínám? 

♥ Co udělat, abych měl práci rád, naplňovala mě a uspokojovala? 

♥ Co mohu čekat v této práci? 

♥ Jak se mám skutečně v této práci zachovat?

doba výkladu: 36 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 450 kč (nebo 19,57 €)

objednací kód: 2020-A570

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

NAŠEL JSEM ZAMĚSTNÁNÍ

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Je toto zaměstnání pro mě vhodné? 

♥ Bude se mi v práci líbit? 

♥ Zvládnu pracovní náplň? 

♥ Jak budu vycházet s nadřízenými? 

♥ Jak budu vycházet s kolegy? 

♥ Mám šanci na postup v zaměstnání? 

♥ Zůstanu v tomto zaměstnání delší dobu? 

♥ Budu časem přeřazen na lepší pozici?

doba výkladu: 48 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 600 kč (nebo 26,09 €)

objednací kód: 2020-A571

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

PRACOVNÍ CESTA 

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jak proběhne má pracovní cesta? 

♥ Sjednám hodně dobrou zakázku? 

♥ Bude těch zakázek více? 

♥ Budu po zásluze odměněn? 

♥ Dostanu prémie navíc? 

♥ Vrátím se v pořádku zpět? 

♥ Budu vyslán na další pracovní cestu? 

♥ Zažiju na ní něco nepředvídatelného? 

♥ Na co si mám dát pozor?

doba výkladu: 54 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 675 kč (nebo 29,35 €)

objednací kód: 2020-A572

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

SOUČASNÁ POZICE VE FIRMĚ 

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jaká je má současná pozice, jak mě ostatní vnímají? 

♥ Jakou pracovní pozici mohu očekávat v budoucnu? 

♥ Jak mě vnímají ostatní spolupracovníci? 

♥ Co mám dělat, aby mě práce více bavila? 

♥ Co získám svou současnou prací? 

♥ Kam se poposunu? 

♥ Chtějí mě dát výpověď z práce? 

♥ Mám dát já sám výpověď z práce? 

♥ Najdu mnohem lepší uplatnění, pokud pracovní poměr ukončím? 

doba výkladu: 48 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 600 kč (nebo 26,09 €)

objednací kód: 2020-A573

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

VEDENÍ A ORGANIZOVANOST

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jakou sílu v sobě uchovávám? 

♥ Jaký jsem vedoucí pracovník nebo bych mohl být? 

♥ Jak dobře dokážu využít logiku a myšlení? 

♥ Jak velké je moje charisma a má sebedůvěra? 

♥ Dokážu pracovat s disciplínou v sobě samém? 

♥ Jak na sobě v tomto směru mohu ještě pracovat? 

♥ Dosáhnu v životě velkých výsledků, pokud na sobě budu pracovat? 

♥ Mohu stát v čele organizace nebo podniku?

doba výkladu: 48 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 600 kč (nebo 26,09 €)

objednací kód: 2020-A574

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace

VHODNOST MÍSTA

Rozhodujete se mezi dvěma nabídkami práce? Zhodnotím každou z nich. Dostanete odpovědi na tyto oblasti:

♥ vhodnost místa 

♥ vaše schopnosti pro místo 

♥ finance s ním spojené 

♥ celková spokojenost, kolektiv nebo podřízení, nadřízení 

♥ průběh při zvolení konkrétního místa

doba výkladu: 30 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 405 kč (nebo 17,61 €)

objednací kód: 2020-A575

 

 

← pro informace o termínu vypracování, způsobu provedení, objednání a způsobu platby klikněte na obálku, rozevře se vám stránka, kde máte veškeré informace