TISÍCE CEST

Kdo jsme? Kam směřujeme? Kam dojdeme? Jaký život prožijeme? Tyto a další otázky otevírají se s prvním naším nadechnutím, kdy rodíme se zcela čistí a těšíme se na věci budoucí, i když nevíme, co nám život přinese. Andělé putují s námi a pomáhají nám, však výběr cesty vždy nechávají na nás.

Co vlastně andělé jsou schopni vidět? Jakou budoucnost naší vidí?

My si vybíráme jednu z tisíce cest každým okamžikem našeho života. Vydáme se po cestě, kterou vidí i andělé. My nemusíme zvolit vždy cestu správnou, ale co je správné a co špatné? Každá tato cesta nám něco přinese, v každé této cestě nalézáme poučení. Náš život neřídí Bůh ani andělé, řídíme si ho sami. Ano, narodili jsme se s posláním, ke kterému bychom měli dojít. Ano, narodili jsme se do páru a hledáme svou druhou polovinu, kterou v tomto životě, a někdy i několikrát, potkáme. Jakou cestu si však vybereme? Jakou cestu vybere si náš partner? To nevíme, a nevědí to ani andělé. Je to naše svobodná vůle rozhodnout se na každém rozcestí, kudy tudy ke štěstí. Proto také může se občas míjet skutečnost od slov andělů, a přesto mají pravdu obě dvě strany - my, pokud jde život jinak, ale i andělé, kteří viděli náš život právě na cestě, na které jsme se nacházeli ve chvíli, kdy požádali jsme je o pomoc. Je to složité? Ve své podstatě je to velice prosté a jednoduché. Představte si sebe na rozcestí, andělé vás doprovází, ale cestu si musíte zvolit sami. Objeví se člověk a radí vám, abyste šli doprava, po jednodušší cestě, ale vy si zvolíte cestu vlevo. Sice také dojdete do svého vytouženého cíle, ale na této cestě potkáte jiné lidi, zažijete jiné zkušenosti a události, než na cestě druhé. A teď si představte, že to vaše rozcestí má tisíce cest, nejsou jen dvě možnosti, ale je jich mnohonásobně více. Každý náš skutek, každé slovo, každé gesto vytváří nové možnosti, vytváří nová a nová rozcestí, kdy my sami volíme si svou cestu životem.

Přeji vám, abyste došli do svého cíle co nejkratší cestou a nevytvářeli mnoho dalších rozcestí, na kterých můžete tápat, kterou cestou vydat se máte.

 

SNUBNÍ PRSTENY - SPOJENÍ I ROZDĚLENÍ

Někdy jsou takové okolostoličnosti, kdy manželé rozejdou se, neboť nemohou spolu již déle žít. Oba chybovali, ale svou vlastní chybu neviděli. Pak nastává okamžik, kdy ocitnou se sami, buď jeden z nich, nebo oba dva, a teprve samota jim ukáže jejich vlastní chyby, kterých se ve vztahu dopouštěli. Řeším tyto případy téměř denně, proto jsem se rozhodla napsat o tomto něco více, z duchovního i lidského hlediska. 

Samota tedy přináší pochopení, i když nejdříve je to o smutku, o beznaději. Pokud oba dva zůstanou i nadále bez partnera, cesta je mnohem kratší. Pokud však jeden z nich najde si jiného partnera, vzniká téměř nepředstavitelný problém. Oba musí však v samotě dojít k poznání svých vlastních chyb, neboť jinak budou se jich dopouštět stále znova, dokud toto nepřijmou a nepochopí. 

Z lidského hlediska dochází k rozchodům, kdy jeden nebo oba dva nemají si již co říci. Kdy vadí jim společnost toho druhého, kdy touží po klidu. Až po čase zjistí, že ani v jiných vztazích není to lepší, neboť utekli a nedokončili to, co dokončeno být mělo.

Pak pokouší se k sobě vrátit, ale tato cesta je obtížná a trnitá. Musí hledat znovu cestu k sobě, ale nemohou vstoupit do vztahu tam, kde ho ukončili. Jednalo by se o slepovaný vztah, a ten nikdy moc dlouho nevydrží. Pokud pokusí se o to, dají si opět šanci, opět se rozcházejí. Ocitnou se v začarovaném kruhu. Ani slepovaný hrníček nevydrží navěky, jednoho dne se rozpadne. A tak je to i se vztahem. I když dojde k odpuštění, ti dva uvědomili si, co měli, stejně se rozcházejí. Je tedy třeba začít úplně od začátku. Stát se přáteli, kteří si pomáhají, trávit čas společně jako přátelé, smát se, dělat věci společně, získávat opět důvěru jeden v druhého. Pak nastává ten okamžik, kdy z přátelství stává se láska, čistá, bez zátěže minulosti.

Pomoci se pochopitelně dá, i když mnoho lidí nevidí, že právě snubní prstýnky mají velkou moc. Ukrývají v sobě počáteční lásku, takovou, jaká byla na začátku jejich vztahu, když vše fungovalo. Lidé berou se z lásky a tento slib lásky je právě v těchto prstýncích ukryt. Pokud tedy chtějí opět nastolit lásku, stačí, pokud dají prstýnky co nejblíže k sobě, nechají je u své svatební fotografie a nechají, ať se láska opět rozprostře mezi nimi. Nestane se tak za den, energie lásky z prstýnků musí nejprve do těch dvou opět vstoupit. A k tomu slouží právě svatební fotografie nabitá štěstím. 

Jiný případ je, pokud nechtějí být spolu, pak je dobré postarat se o to, aby se prstýnky nikdy nesešly, aby byly co nejdál od sebe, aby se energie postupem času začala ztrácet. Aby prostě láska v nich ukrytá zemřela. 

MATERIALISTICKÝ SVĚT

Svět se řítí do záhuby a my s ním. Láska se začíná pomalu z našeho světa vytrácet. Kde jsou ty doby, kdy pomáhali jsme si navzájem, bavili se, radovali se ze života. Ano, možná jsme byli mladí a neklidní. Ale milovali jsme se z lásky, nebo z potřeb sexuálních. Možná se střídali partneři, ale mladí lidé musí se "vyblbnout" a najít toho pravého.

A dnes? Samý telefon, notebook, facebook, přátel tisíce a žádný skutečný. Dnešní mládež dokáže napsat tisíc smsek za hodinu, ale když se mají bavit mezi sebou, nemají si co říct. A když hledají partnera? No, musí být především bohatý, zajištěný.

Ne, není to pohádka, ale holá skutečnost. Páry jsou spolu, a jakmile jeden z nich přijde o práci, je rozchod na světě a vůbec se s tím neotálí. Kde jsou ty doby, kdy podržel jeden druhého, kdy ho podpořil, kdy mu pomohl? Tyto doby se pomalu vytrácí a láska je přepočítávána na peníze. Jsou ještě na světě lidé, kteří lásku staví na první místo, ale těch už moc není.

Setkávám se s mnoha lidmi, a tak toto mohu s klidným svědomím napsat. Peníze, peníze a zase jen peníze. Ale porozumění, láska a pochopení jsou ty tam.

Žehnám lidem, kteří mají za prioritu lásku, nehledají snadný a bohatý život na úkor partnera, ale dokážou dát lásku a podporu.

vaše Denisa Marie

SAD ZVANÝ MANŽELSTVÍ 

Manželství je sad, o který je třeba se neustále starat. Kdo jednou vstoupí do manželství, měl by mít toto na paměti.

S láskou lásku v manželství zalévat, ošetřovat, jen tak mohou se sklízet plody lásky. 

V tomto sadu mohou se objevit škůdci, polomy, nepřízně, ale pokud má tento sad dobrý základ, pak ustojí vše. Každou bouři, každý zásah zvenčí.

Sad také neopustíte, když přestane plodit, ale snažíte se, aby plodil opět. Nevzdáte to, ale snažíte se sadu pomoci. Proč tedy nesnaží se lidé v manželství opět budovat, proč opouští tento sad lásky při první vichřici? Ať jste se brali na radnici, v kostele, kdekoliv, slíbili jste si jedno: V dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci, v bohatství i chudobě, budeme stát bok po boku. Copak to byla jen pouhá prázdná slova? Cožpak si nevzpomínáte na lásku, se kterou jste do manželství vstupovali? Kam se ta vaše láska poděla? Možná zamilovanost vyprchala, ale láska nikam nezmizela. Při vstupu do manželství šli jste do boje, tak bojujte. Bojujte o štěstí, o lásku, o porozumění. Nic přeci nejí se tak horké, jak se to uvaří.

Bouře také se přežene, a za mraky vysvitne slunce. Slunce lásky a porozumění. Slunce, jež svítí nám na naší pozemskou cestu. Kde láska jednou v srdci byla, může se opět rozdmýchat. Stačí k tomu malý plamínek a touha chtít. Pak láska opět vstoupí do vašich životů. Pokud jste se dostali do bodu, kdy lásku necítíte, zastavte se a zavzpomínejte, kdy láska začala se vytrácet. Nezmizela ze dne na den, ale mizela postupně. Vzpomeňte si, jak krásné to bylo v dobách, kdy jste byli zamilovaní, tam také hledejte chybu, možná pohodlnost, tam hledejte místo, kdy jste už na lásce nepracovali, ale jen ji přijímali. Pokud toto místo najdete, zkuste od tohoto místa pokračovat, dělat radost jeden druhému, a přitom nezapomínejte na sebe. Nastavte si spokojenost, neboť tu držíte ve svých vlastních rukách. O spokojenost je třeba se přičinit. 

Přeji vám v roce 2019 plno lásky, porozumění a štěstí. 

ŽIVOT VE VLASTNÍCH RUKÁCH

Není to tak dlouho, co mi přišel emailem krásný citát, který evokuje mnoho myšlenek.

"Život svůj v ruce, na dlani svět, správně se odraz a ke hvězdám leť"

Držíme svůj život ve svých rukách, nebo necháme jiné, by psali příběh našeho života? Chceme vůbec mít život takový, jak jsme si ho vysnili? Je to vůbec možné? Někdy staví nám andílci do cesty překážky, bychom se vydali správnou cestou, bychom svůj život uchopili do svých rukou. Ale jak ho máme uchopit, když není náš život podle našich představ? Když naše sny zatím zůstávají pouhými sny? Můžeme my sami něco pro to udělat? Můžeme vzlétnout v lásce k hvězdám, můžeme se z tohoto mrtvého bodu odrazit? Odpověď vás mnohé možná překvapí, ale jde to. Můžeme žít životem, jak jsme si ho vysnili, ale musíme také pro to něco udělat - tedy odrazit se. Negativní myšlenky evokují negativní život, podporují ho, kdy to špatné, všechny překážky, které nám přichází do života, rostou. Ale proč tomu tak je? Protože se jimi zabýváme. Zabýváme se jimi a živíme je. Proto u nás zůstávají, a proto také mohou radostně růst, a nám je hůře a hůře. Podívejme se tedy na náš současný život. Skutečně bychom dokázali žít sami se sebou, kdybychom byli někdo jiný, třeba partner? Tolerovali bychom sami sebe v partnerství? Jsme partneři sami sobě, a to, co vysíláme, ostatní přijímají. Pokud se trápíme, pak nás tak vidí i okolí - jako malé šedé myšky, kterým je lépe se vyhnout, aby nás nestrhli do své stoky negací. Ale co když začneme pohlížet na sebe jako na dokonalé bytosti, hodné lásky? Co když se zamyslíme, jak se chováme, minutu po minutě, jak trávíme svůj volný čas, jaké máme pracovní nasazení, jak jednáme se sebou samými a i s ostatními? Skutečně není nic, co bychom na sobě chtěli změnit? Nastavme si, my sami, zrcadlo nás samých, podívejme se na sebe očima jiných, cizích lidí. Jací vlastně jsme? Na čem lpíme? Co děláme špatně? Pokud toto všechno zjistíme, pokud pohlédneme do svého nitra, pak objevíme právě to odražení se od současné situace a můžeme letět až ke hvězdám - s láskou, s krásnou prací, která nás naplňuje, s penízky, které si zasloužíme. Neboť toto vše si v tu chvíli zasloužíme, toto vše je nám v té chvíli dáno. A stačí k tomu jediné - vážit si sami sebe, milovat se a pokusit se změnit to, co by se nám nelíbilo na ostatních, a přesto je to nyní naší součástí. Uvědomme si, že nic nevlastníme, nevlastníme čas, který plyne, nevlastníme ani ostatní lidi ani věci, vše máme jen půjčené. A pokud mají jít s námi naším životem, tak učiní nebo se vrátí do našeho života v pravý čas. I problémy jsou také jen půjčené - proto je snadné je odevzdat andílkům, aby je uzdravili a vrátili nám je vyléčené. To, co musíme udělat, je uvědomit si svůj problém a neživit ho svým strachem. Hleďme tedy na každou situaci s úsměvem. 

ZÁVIST JE VĚČNÁ

Sedím takhle na zahradě, ve stínu stromu, poslouchám ptačí zpěv, šumění listů, a dívám se na hrad, na který mám nádherný výhled. Když byla jsem malá, měla jsem možnost spát na tomto hradě v překrásné, dobové posteli. Tyto vzpomínky vkládají se mi na mysl a představuji si, jak nádherná krajina to byla kdysi, kdyyž hrad voněl novotou, potem a krví, a v podhradí místo paneláků stály krásné domečky.

Zasním se hlouběji, a kladu si otázku, kdy vkradla se mezi lidi závist a nepřátelství. Napadá mě jediná odpověď - závist, zrada i nepřátelství byl již na počátku věků.

V době, ve které nyní v myšlenkách bloumám, udával soused souseda, bratr bratra. Někdy za vidinou záchrany vlastního života. Čas čarodějnictví a upalování.

Babičky sbírající byliny a léčící neduhy lidí, houfně jsou jaty, mučeny, týrán, by s vidinou ustátí bolesti ve strašný mukách říkaly, co pravda není, poukazujíce na ty, jež jako ony zhřešily. Jsou to však zbožné ženy, a přesto přiznávají obcování s ďáblem. Lavina závisti i udávání šíří se krajinou, jako tichý a krutý mor. Doba, kdy za vězení o chlebu a vodě byly by vděčny, pokud žily by také své životy dál. Doba krutostí, bezesných nocí a strachu. Ani páni, ani poddaní lidé nebyli ušetřeni. Kdo majetek měl, skončil na hranici, stejně jako lidé bez majetku. Nebyla možnost vykoupení.

A přesto tato doba nese v sobě také kouzlo, krásu a lásku. Spousta lidí nadává na dnešní dobu, na nespravedlnost, na hon za majetkem a mamonem. Však dnes není doba tak zlá. Ano, závist a udávání je zakořeněno v lidech od počátku věků, ale stejně zakořeněna je láska, pokora a vstřícnost. Lidé zůstanou lidmi, někteří dobří, jiní zlí. Jednou naše činy budou souzeny, ne pozemským soudem, ale nebeským. Každá špatnost vrývá se nám do duše, touha po penězích, majetku, slávě... Naše duše pak černá, a to se neschová. Nahoru nepřinese si žádná duše majetky, domy, peníze ani diplomy. Přinese si pouze lásku a vzpomínky.

Čím více lásky na tomto pozemském světě vyšleme, tím čistší bude nakonec naše duše v den zúčtování. Každý dobrý skutek bude nám ku prospěchu, každý zlý, podlý a egoistický skutek bude nám ku škodě.

Soustřeďme se proto na lásku, čistou a bezpodmínečnou, aby naše duše zářila již na tomto světě, nastoupila spokojenost a přišlo k nám, za našeho současného života, to, co skutečně potřebujeme. Někdy je to však naopak, to, co potřebujeme, není vůbec to, co chceme. Jak tuto tenkou hranici rozpoznat? Je to velice jednoduché - stačí, aby to, co chceme, udělalo alespoň jednoho člověka skutečně šťastného, tedy nepočítaje nás samotné. Tak co, máte odvahu na lásku a štěstí?  

STROMOVÁ TERAPIE

Každý druh stromu má svého anděla, strážce, do každého stromu je vkládána léčivá síla, aby pomáhali lidem, pokud pomoc potřebují. Každý strom má také svou vlastní duši, i když se to tak nezdá. Pokud zklidníte svou mysl a zadíváte se do kmene stromu, uvidíte zvláštní energii, kterou stromy vyzařují. Někdy svou úlohu mají stromy již splněnu, a je čas uvolnit místo stromům jiným.

Tato energie je pro nás pro všechny, proto je dobré žádat nejen strom, ale i jeho anděla, o svolení čerpat právě jeho energii.

Je lépe jen pobývat v okolí stromů, nebo je také dobré se jich dotýkat? S každým dotekem proudí do nás energie právě stromu, kterého se dotýkáme. Není strom jako strom, každý má svůj úkol, ale všechny stromy slouží k jednomu hlavnímu účelu - předat nám svou energii, abychom se uměli správně rozhodovat, bychom doplnili naší vnitřní životní sílu. Také jsou všechny stromy připraveni čerpat naší negativní energii.

Nejprve je třeba spojit se se zemí, s přírodou, proto ke stromům přistupujeme na boso, nikoliv v botách. Postavíme se ke stromu, zavřeme oči, ruce dáme nahoru, nebo se lehce můžeme stromu dotýkat. Představujeme si, že sami se stáváme stromem, z našich bosých nohou vystupují kořeny do matičky země a my jsme jako stromy, které nás obklopují. Takto zůstaňte tak dlouho, až budete mít pocit, že vaše nohy jsou kořeny a nemůžete s nimi pohnout. Pak otevřeme oči a obejmeme vybraný strom. Opět zavřeme oči, a čerpáme, nebo naopak odevzdáváme energii. Představte si, jak vaše negativní energie vstupuje do stromu, a korunou vychází ze stromu pryč. Jakmile pocítíme úlevu, můžeme začít čerpat energii stromu. Ucítíte, jak do vás proudí nová energie, prostupuje celé vaše tělo, až pocítíte, že jste naplněni touto energií, můžete otevřít oči a poděkovat za tuto novou energii. Setrvejte ještě chvíli v blízkosti tohoto stromu jako poděkování, a pak v tichosti odejděte. Možná je třeba ještě podotknout, že byste ke stromu měli přistupovat v přírodních materiálech, bez kovových spon, bez šperků. Jedinými šperky, které nemusíte sundávat, jsou šperky z přírodních materiálů, kamenů, korálků a dalších.

STÍNU NEUTEČEŠ

Nedávno shlédla jsem film se stejným názvem, a velice mě zaujal. Pochopila jsem, proč si staří lidé dělají velké zásoby jídla, ale i to, jak dopadá stín minulosti na každého z nás. Možná se člověk myslí, že minulost je dávno uzavřená, ale není tomu tak. Minulost se nám připomíná každým dnem, křivdy nejsou nikdy zapomenuty. Možná na čas jsou odsunuty někam do pozadí našeho vědomí, avšak vždy se připomenou. 

Každý z nás má jistě takový stín minulosti. Někdo z dětství, někdo z minulých životů. Ano, i z minulých životů se stíny vracejí a vytvářejí naše strachy. A se strachy je třeba bojovat, postavit se jim čelem, jinak rostou a hnijí v nás. Zbavení se svých strachů znamená zbavení se stínu minulosti. Není to nemožné, jen trochu chtít. 

Zachovali jste se špatně ke svým rodičům, prošli jste potratem nebo jste provedli něco docela jiného? Vrací se nám vždy to, co jsme zaseli, neboť Boží spravedlnost je neomylná. Ta se nedá oklamat žádným způsobem. Udeří vždy ve chvíli, kdy to nejméně čekáte, i když žádný člověk nic neudělá. Stín se vám připomene sám, a s ním přijde Boží spravedlnost. 

Je však cesty ven, musíte si projít opět vším, čeho se váš stín týká, pak teprve ho odpojíte od sebe a můžete být šťastnější, lehčí. 

Připomeňte si tedy své stíny, pochopte souvislosti a jednou pro vždy se jich zbavte. 

SÍLA DLANÍ 

Mnoho lidí se mě ptá, jak mohou léčit skrze své ruce, zde existuje účinná metoda, a jak se to mohou naučit. Proto jsem se rozhodla napsat tento článek.

Věřím, že všichni lidé na světě mají dar léčení skrze své dlaně a nijak zvlášť se to učit nemusí. Možná se s tím mohou naučit lépe pracovat, ale učit se to rozhodně nemusí. Každý člověk dostal tento dar do vínku a každý člověk tento dar používá v běžném životě. Jistě se vám stalo, že jste se poranili, rozbolel vás zub, hlava, žaludek, vyvrkli jste si kotník, nebo vás bolelo v krku. Co jste udělali jako první věc? Ano! Položili jste si na bolavé místo své ruce nebo jen jednu ruku. Tedy člověk instinktivně ví, že přiložením ruky může přijít úleva. Kdyby tomu tak nebylo, tak byste to nedělali. Tedy máte ve svých rukách léčivou sílu.

Zkuste si chvíli mnout své ruce, na nic nemyslete a dávejte ruce dál od sebe. Pomaloučku. Ucítíte teplo, až do vzdálenosti několika centimetrů. Někdo méně, někdo více. Záleží na tom, jak moc se na to budete soustředit.

A nyní si zkuste představit, že vaše pravá ruka je vysílač a levá přijímač. Není to nic složitého. Lehněte si pohodlně, zavřete oči, a položte pravou ruku na první čakru, nad stydkou kost. Nechte ji tam volně ležet a představte si, že vaše energie proudí právě do tohoto místa. Za chvíli pocítíte teplo v tomto místě. Nechtě ruku ležet na tomto místě a levou ruku si položte na čelo. Z tohoto místa odeberete veškerou negativní energii. Opět ucítíte v tomto místě teplo, až se postupně změní na mrazení. V tu chvíli máte veškerou negativní energii z těla venku a můžete oči otevřít. Nezapomeňte si poté umýt ruce, abyste je očistili a připravili na další práci.

Pracovat s rukama však můžete také na jiném člověku nebo zvířeti. Maséři používají také své ruce – pokud masírují jemně, dávají vám do těla svou vlastní energii. Pokud zvířátko něco bolí, můžete na to místo položit nejprve levou ruku, představte si, jak nemoc a vše zlé z těla odchází, a jakmile ucítíte místo tepla chlad, položte na toto místo ruku pravou a představte si svou vlastní energii, jak do tělíčka zvířátka proudí. Po této práci opět si umyjte své ruce, abyste se zbavili negativních energií léčeného zvířátka.

Vidíte, není to nic složitého. Chce to jen cvik, a cvičit můžete sami doma. Uvidíte, jak snadno vám to půjde. 

OTROCI KDYSI A DNES

Nedávno přišel mi email, kdy se paní přirovnávala k otrokovi, který musí pracovat, držet pusu a krok, jak to sama nazvala. Žádala mě o můj náhled na celou záležitost, a proto také vznikl tento článek o otroctví v dnešní době.

Než započnu rozebírat otroctví kdysi a dnes, srovnávat, připomeňme si definici otroků - otrok je majetkem svého pána, zbaven osobní svobody, nemající žádná práva.

Tedy muset pracovat, bude prvním bodem.

Dříve lidé, převážně černé pleti, byli nuceni pracovat pro své pány. V tom se asi nemění nic ani v dnešní době. Lidé pracují, aby měli peníze, aby si koupili jídlo a ošacení, zaplatili nájem. Dříve lidé pracovali, nedostávali peníze, ale dostávali ošacení, jídlo a střechu nad hlavou. Tedy zde není žádný viditelný rozdíl pro lidi, kteří mají nejnižší mzdy, dalo by se říci, že jsou na tom ještě hůře, než otroci kdysi. Na rozdíl od otroků dávné doby nejsou bičováni, aby dělali více a kvalitněji, dnešní lidé jsou jen propuštěni, pokud nesplňují mnohdy náročné úkoly nezodpovídající jejich schopnostem. Normy se zvyšují a platy zůstávají většinou stejné.

Odlišným faktorem je svobodná vůle - dřívější otrok nemohl si zvolit svého pána, přestoupit jinam, byl prostě majetkem. V dnešní době toto svobodné rozhodnutí má každý - může si hledat jinou práci, jiného zaměstnavatele, tedy jiného pána. Kdysi i dnes je to většinou skutečně o tom - držet ústa a krok - pokud práci si chcete udržet. Nebo máte možnost odejít, svobodně, najít si jinou nebo živořit.

Poznámky, že práce není k sehnání, jsou podle mého trošku ubohé, neboť v každé sociální vrstvě dá se najít zaměstnání, je to jen o tom hledat a nebát se. Většina lidí má z této změny strach - to je také velký rozdíl mezi otroky a dnešními lidmi, otroci měli strach ze smrti, někdy si ji přáli, a tato změna byla pro ně mnohdy přínosem, neboť již je nikdo netrýznil ani v dobách jejich nemocí. Dnes je sociální systém nastaven tak, že pomáhá těm, kdož ocitnou se v nouzi. Ale je nouze a nouze, pochopitelně. Někdy se člověku může zdát, že živoří, ale jsou lidé, kteří jsou na tom mnohem hůře, a také musí nějakým způsobem přežít každý měsíc. Každý člověk se může zdokonalovat, učit se, získávat praxi a vědomosti, což dříve otroci vůbec neměli. Neměli možnost se vzdělávat, neměli možnost se zdokonalovat. A pokud se to některým podařilo, nebylo jim to nic platné, spíše na tom byli hůře než ti, kteří sloužili beze slova a bez odmlouvání.

Tedy, jsme otroky? Myslím, že ne. Jsme svobodní lidé, kteří si mohou zvolit, kam půjdou, co budou vykonávat za zaměstnání, koho vedle sebe chtějí mít. Mohou dát dětem dobré vzdělání, mohou se osamostatnit a pracovat sami na sebe, nebo pracovat pro zaměstnavatele, který je ochoten vyjít jim vstříc. Žijeme v době mnohých možností, možností růstu, možností...

OČISTNÁ KOUPEL

V dnešní uspěchané době plné závisti, nenávisti a nepřízně jistě tato koupel bude mnohým k užitku. Tato koupel očišťuje právě od pomluv a závisti.

Na přípravu budete potřebovat:

1 malou černou svíčku, 1 malou žlutou svíčku, mističku pod svíčku,1 vonnou tyčinku,10 dkg himalájské soli, 108 malých křišťálků. meduňkovou pěnu do koupele, vanu a teplou vodu. Svíčky by měly být plnobarevné.

Nejprve zapálíte černou svíčku, dáte na mističku na místo, kde vám od ní nic nechytí. Volte svíčku s dobou hoření cca 1 hodiny, protože svíčku musíte nechat zcela vyhořet. Můžete ji předem namočit do svěcené vody, toto ale není podmínkou. Můžete v koupelně setrvat, nebo koupelnu opustit. Musíte si být ale jisti, že je svíčka dostatečně chráněná, aby se nepřevrhla a nedošlo k požáru. Okna by měla být zavřená. Vedle svíčky postavte vonnou tyčinku, zapalte jí, a nechte odstranit veškeré negativní energie z vaší koupelny.

Zhruba za hodinu zapalte žlutou svíčku na zbylém vosku z černé svíčky a začněte si připravovat vanu ke koupeli. Vložte 108 křišťálků na dno vany, dejte tři kapky meduňkové pěny do koupele, přidejte himalájsou sůl a napusťte teplou vodu. Jakmile máte vanu připravenou, můžete se do ní ponořit. Nechte do sebe vklouznout energii s křišťálků, které uvolňují očistné energie do vody. Pokud byste nechtěli ležet ve vaně s křišťálky, můžete je při zapálení černé svíčky vložit do skleněné mísy a použít pak pouze vodu z těchto křišťálků. Je to ale méně účinný způsob očisty.

Tato koupel očišťuje vaše tělo i duši, vytváří ochranný obal okolo vás a předává vám velkou energii. Odpočiňte si v této vodě alespoň 20 minut. Můžete i déle. Na nic při tom nemyslete, relaxujte a čerpejte energii.

Až vystoupíte z vody, osušte se, obléknout si můžete něco pohodlného, nebo zůstat jen tak, tedy zcela nazí. Jakmile svíčka žlutá vyhoří, uložte zbylé vosky do papírového ubrousku a lehněte si do postele. Ráno, až se vzbudíte, odevzdejte zbytek vosků tekoucí vodě v přírodě (nevhazujte do záchodu ani do umyvadla). Tím je vaše očista dokončena.

Tato očista většinou vydrží měsíc, pak se musí zopakovat. Doporučuji ji dělat o Novu nebo o úplňku, kdy má ještě větší sílu, ale můžete ji udělat pochopitelně vždy, když budete cítit, že ji potřebujete.

KOUZELNÁ BROŽ NA OCHRANU

Již naši předkové byli velice chytří a vynalézaví. Měli mnoho schopností a často tyto schopnosti předávali nám, svým následovníkům. Časem zapomněli, proč některé věci dělali. Dělali je zcela automaticky, a přesto vše mělo svůj zvláštní význam.

Stejné je to i s broží. Jistě i vaše babička používala brož, třeba růži nebo jiné znamení. Nečinila tak však je pro parádu, to se až později vžilo pro všechny dívky a dámy. Činila tak zcela záměrně, a o tom si nyní povíme. 

Za starých časů lidé používali na ochranu vše, co bylo účinné. Od hromniček proti bouřce po spony. Co je to vlastně spona? Je to spínací špendlík s okrasou. 

Pokud se špentlík nosí hrotem nahoru, slouží pro ochranu. Jiné způsoby zde zmiňovat nebudu, přeci nechcete někomu vědomě ubližovat. 

Pokud se nosí spínací špendlík směrem nahoru, chrání před černou magií, před uhranutím, prokletím. Kdysi se zdobil předměty blízké nositeli, aby nevypadal tak obyčejně. Pokud tedy máte pocit, že na vás někdo chce seslat něco zlého, pak využijte tuto maličkost, která vás ochrání. Můžete použít obyčejný spínací špendlík, připnutý blízko svému srdci, zapínáním nahoru, nebo zvolte brož, která se vám líbí. 

KNIHA OSUDU

Každý člověk se rodí se svou knihou osudu. Obsahuje jeden popsaný list a zbytek listů je nepopsaných.

Na první straně je osnova, jakou si píší i spisovatelé. Jsou to body, které si duše vybrala před svým narozením. Je tam napsána láska a náš partner, o kterém naše duše ví, neboť setkala se s ním v minulých životech. Může to být naše polovina duše, ale nemusí. Dalším bodem je práce, nebo poslání, i toto jsme vykonávali v jednom z minulých životů a máme tedy k tomuto v tomto životě dojít. Těchto bodů je tu několik.

Nutno říci, že občas vidíme člověka a povíme si: "Já ho odněkud znám." A přesto jste se v tomto životě nemuseli potkat ani jednou. Přijdete na místo a povíte si: "Tady to znám, tento dům znám, toto místo znám. " Vybavíte si dokonce i něco, co zde již nestojí a přesto to tu stálo. Nikdy jste neviděli žádnou podobnou fotografii, nesetkali jste se s tímto místem, a přesto jste si jistí, že jste tam už byli. A právě toto místo jste si vybrali a napsali do knihy svého osudu, svého života.

Máme tedy jeden list, body, kterých máme dosáhnout, a naší duši, která si tuto knihu přinesla do současného života. Ale co dál? Jak máme dál pokračovat v této knize? Odpověď je jednoduchá. Zbytek máme ve svých rukách. Je jen na nás, jak naší knihu popíšeme. Řídíme si tedy částečně svůj vlastní osud.

Ke každému bodu jednoho dne dojdeme, ať dříve, nebo později. Ke každému bodu na první straně naší knihy vede tisíce cest, a je jen na nás, jakou z těchto cest se vydáme. Není napsáno, jakou cestu nakonec zvolíme, není ani napsáno, v kolika letech dojdeme k bodu, který si naše duše vytyčila.

Je třeba hledat a naplnit svůj osud. Třeba si naší lásku vezmeme, a třeba také ne. Třeba si vezme někoho jiného, a my jsme na řadě až později. Neznamená to, že máme sedět na zadečku a jen čekat. Znamená to, že se máme vydat jednou z cest, na které potkáme další a další lidi, až nakonec dojdeme do společného bodu, kde se setkáme.

Naším úkolem je najít a naplnit svůj osud, naším úkolem je jít stále za štěstím, překonávat překážky a zvolit si svou vlastní cestu.

cestu šla jsem s vámi ráda, ale již jsem na konci této cesty, a je třeba vydat se cestou další.

EMOCIONÁLNÍ KLAUSTROFOBIE

Jak lze skloubit emoce a klaustrofobii v lásce? Zcela jednoduše. Emocionální klaustrofobie není strach z uzavřených prostor, ale z otevřenosti v lásce. Takový člověk s vámi dokáže hodiny si psát po emailu nebo SMSkách, ale z očí do očí mu to nejde, vyhýbá se takovému kontaktu. Nemá mnoho kamarádů, nedokáže se bavit. Je nejraději sám, uzavírá se sám do sebe. Nesnese vedle sebe jiného člověka, dělá mu problémy vyjádřit své city. Ve společnosti cítí se nesvůj. Vztah s takovým člověkem je pak hodně složitý, neboť utíká nejen od problémů, ale také od vás. Utíká do své samoty. Není s ním rozumná řeč, není s ním vlastně žádná řeč. Dostává panické záchvaty a záchvaty vzteku, když má komunikovat s jiným člověkem. Neumí žít s nikým, jen sám se sebou. Bojí se vyjádřit svůj názor, chová se jako zvíře zahnané do kouta. Nenechá si vstupovat do svého životního prostoru. Postupem času nemá takový člověk sny, ani touhy. Koníčky vybírá si takové, by mohl být o samotě, společenské aktivity odmítá. Pokud je po jeho, je všechno v pořádku. Ale nikdy není po jeho, pokud ostatní něco udělají, vždy je to špatně. Na všem najde něco, co se mu nelíbí, co není podle jeho představ, tak, jak to chtěl on sám. Stává se samotářským bručounem. 

DOSTÁVÁME, CO POTŘEBUJEME. ZTRÁCÍME, ČEHO SI NEVÁŽÍME. 

Všichni jsme děti Boží a všichni dostáváme dary podle svých zásluh. Dostáváme přesně to, co potřebujeme nyní ve svém životě mít. Ve svém životě soustředíme se vždy na pět oblastí, ve kterých bychom chtěli být šťastni. Je to láska a vztahy k ostatním, rodina, domov a děti, zdraví, práce a peníze.

LÁSKA A VZTAHY K OSTATNÍM

Někdo z nás má to štěstí a najde svou lásku, která zůstává po celý život. Někteří to štěstí nemají. Ale proč to tak je? Skutečně je někomu souzena láska a někomu ne? Tak to není. Byli jsme zrozeni pro život v páru, a proto hledáme tu správnou osobu pro náš život. Láska je všude kolem nás. Možná si teď říkáte, proč vaši sousedé lásku mají. Hádají se, zdá se, že si neváží sebe navzájem. Neváží si lásky, a přesto ji mají. Ale jak víte, zda tím jen něco neventilují? Třeba jsou hádky jen hlasitými výměnami názorů. A přesto si mohou vážit jeden druhého, nechají se žít svobodně a bez omezení. Někteří lidé neumějí žít bez hádek, a přesto se mohou milovat více, než ostatní tiché domácnosti. Tedy potřebují lásku, a dostali ji, váží si ji v hloubi své duše, neomezují se, a pak u nich zůstává. Pokud se s námi partner rozejde, má to také svůj důvod. Nikdy není na vině jen jeden člověk, žijeme v páru, a vždy za to mohou oba dva. Ve chvíli, kdy lásku bereme jako samozřejmost, omezujeme druhého člověka svými názory, pak musíme být nějakou dobu sami, abychom si uvědomili, co láska obnáší. Láska je o podpoře toho druhého, o zachování svobody toho druhého. Žádný člověk nám nepatří, a to je třeba mít na paměti. Pokud se rozhodne žít bez nás, pak je to jeho volba pro tuto chvíli. Dopřát druhému, aby se rozhodl se vrátit, sám od sebe, je velice důležité. Dopřát partnerovi, aby žil svůj vlastní život, a pokud je spokojený ve vztahu, zůstane s námi napořád. Buď se doprovázíme na pozemské cestě, a jdeme společnou cestou ruku v ruce, nebo jeden z nás zůstává vzadu a je ovlivňován rytmem toho druhého, a pak zůstane daleko od nás a cestu zpět bude hledat velice dlouho. Možná to na své cestě vzdá, a půjde jiným směrem, nebo se dá do klusu a dohoní nás.

RODINA. DOMOV A DĚTI

Každý z nás touží po domově a své vlastní rodině. Jako děti vysnili jsme si, kde bychom chtěli bydlet, nebo nás jen určitá místa přitahovala. Může to být příroda, velkoměsto, samota... Třeba se nám líbilo u prarodičů, kteří žili na venkově, třeba cítíme potřebu přírody více než ostatní, třeba potřebujeme ke svému životu lidi kolem sebe. Pokud se podíváme do svého dětství nebo dospívání, najdeme indicie k bydlení, které je nám předurčeno.

Někdy bydlíme v místě, které nám neprospívá a stále hledáme svůj malý, dětský sen. Cítíme se v depresi, jsme podráždění. Můžeme svůj byt či dům vyčistit, ale pokud nám nepatří, skutečně nepatří, tedy neharmonizuje s naší duší, pak budeme stále takoví. Každý z nás má někde své místo, každý z nás má domov, který je zapotřebí hledat. Kdo hledá, ten najde, kdo má srdce otevřené, nemůže minout.

S dětmi je to trošku složitější. Někdy si nás dušičky vyberou, aby nás vedli, nebo bychom byli skutečně šťastni. Někdy po nich toužíme, a děťátka se nikdy nedočkáme.

Musíme si uvědomit, že to nejsme my, kdo rozhodujeme o miminku, ono rozhoduje o nás. Někdo má mnoho dětí a neváží si toho, jiní zase touží po dítěti. Avšak někdy si dušička vybere rodiče, kteří nemohou mít své vlastní děti, pak zvolí cestu náhradní maminky, která poté dá takové dítě k adopci, a dostane se přesně k těm rodičům, které si dušička vybrala. Proto dostáváme, co potřebujeme. Je to i s dětmi, pokud je potřebujeme, jejich vedení, jejich jiný náhled na mnohé věci, pak je dostáváme do svého života.

Rodinné vztahy jsou někdy složité a nechápeme je. Dítě odejde z domova a přeruší veškerý kontakt. Možná se cítí dušeno naší láskou nebo tíhou povinností, a pak bychom ho měli nechat odejít. Pokud mu budeme stále dýchat na záda, pak se bude cítit velice omezeno, nebude moci dýchat, a pak je na čase nechat ho volně dýchat. Nebo si třeba nerozumíme s rodiči. Mají jiný názor na věci, než máme my, ale není vhodné vyslechnout si také jejich názor, místo abychom je odsunuli na druhou kolej? Vždyť nám dali ten největší dar, dar života, a zasluhují si naší lásku a úctu. Pokud jim jsme schopni naší lásku dát, pak nám dají oni tu svou.

ZDRAVÍ

Někteří lidé jsou zdraví, i když nežijí zdravým životním stylem, někteří lidé hlídají si své zdraví, a přesto onemocní. Nemoc se objevuje většinou za 7 let od doby, kdy máme změnit svůj postoj k určité záležitosti.  

Někdy potřebuje určitou nemoc, abychom si uvědomili, co špatně děláme. Každá nemoc k nám přichází v době, kdy se motáme v kruhu, proto je dobré uvědomit si, co za nemoc nás trápí a pak najít duchovní příčinu této nemoci. I zde tedy platí, že dostáváme, co potřebujeme. Potřebujeme si uvědomit, co máme změnit, a musíme nalézt způsob, jak to udělat.

PRÁCE A PENÍZE

Toužíte po práci snů a stále nepřichází? Skutečně tuto práci potřebujete? Pokud ano, pak je zapotřebí ještě něco udělat, nebát se, více si věřit. Jakmile dáme nebeským bytostem důkaz, že na tom také budeme pracovat, že na sobě budeme pracovat, pak nám naši práci snů přinesou. Pokud jsme přišli o práci, pak je třeba se zamyslet, zda jsme v ní byli spokojeni, zda jsme se do práce těšili, zda jsme nebrali tuto práci jako samozřejmost. Stejné je to s podnikáním. Skutečně vás podnikání naplňuje? Dáváte do podnikání celou svou duši, nebo ho berete pouze jako zdroj financí? Ano, peníze jsou důležité, ale je třeba, by peníze nebyly na prvním místě, ale jen jako zdroj k životu. Pak budete mít mnoho práce a podnikání bude vám činit radost. Pokud skutečně peníze potřebujete a neživíte je svým strachem, pak k vám peníze přijdou. Pokud začnete je brát jako samozřejmost, zvyknete si na jejich příjem, zvyknete si na vyšší standard, pak peníze od vás odejdou a bude dlouho trvat, než se vrátí.

Přeji vám mnoho štěstí v životě, mějte pokoru ve svém srdci, nemyslete pouze na sebe, a splní se vám vše, po čem toužíte. Pamatujte, že žádný člověk není ani dobrý, ani zlý. Každý člověk má v sobě obě strany, stejně jako má mince dvě strany. Pokud si myslíte, že jste zlí, nevěřte tomu, i ve vás se skrývá dobro. Pokud si myslíte, že jste hodní, ani tomu nevěřte, protože zlá strana se ve vás může kdykoliv probudit. Stačí jedna myšlenka, a vše může být jinak, stačí jedna myšlenka, a strany se obrátí. 

Pamatujte, co přejete ostatním, dostanete sami. Přejte lidem přesně to, co byste chtěli přivést do svého života. A vyčkejte, až si vás vaše přání najde. 

ZVLÁŠTNÍ LIDÉ

╰☆ TVRDOHLAVCI ☆╮

Jsou to lidé narození od 18. dubna do 21. dubna. Tito lidé zasluhují zvláštní péči. Již jako malé děti jsou tvrdohlaví a je třeba k nim přistupovat s větší láskou a péčí. Mají velké ego, svět se točí kolem nich. Nikdy nedělají, co ostatní po nich chtějí, nemají rádi příkazy a zákazy. Tato tvrdohlavost je jim prospěšná v pracovním život, neboť jsou to velice schopní vedoucí pracovníci i podnikatelé. Nezaleknou se žádné překážky, ať je jakkoliv těžká. V milostném životě mívají problémy, pokud svou tvrdohlavost nekrotí, nebo pokud nenajdou partnera, který se snaží ve všem jim vyjít vstříc. Peněz dosahují velice snadno, neboť ví, co chtějí, a nepřestanou, dokud toho nedosáhnou.

╰☆ NESTÁLÍ ☆╮

Tito lidé narodili se od 19. května do 22. května. Nestálost mají v krvi, proto také dlouho nevydrží na jednom místě a stále hledají něco nového. V jednu chvíli něco slíbí, a v druhé chvíli je vše jinak. Také v partnerství dlouho hledají toho správného partnera. Hledají dokonalost a štěstí. Zaměstnání střídají často, ani v podnikání se jim příliš nedaří, neboť přebíhají od jednoho oboru k druhému, a nikde nevydrží. Peníze dokážou vydělat, ale také rychle utratit. Většinou utrácí více, než skutečně potřebují. Je třeba pěstovat v nich zodpovědnost a smysl pro dotáhnutí věcí do konce.

╰☆ DRAKOBIJCI ☆╮

Tito lidé narodili se od 20. června do 23. června. Jsou to rváči, perou se se svým životem a většinou vítězí. Porážkou nenechají se zaskočit, spíše je nabudí k lepším výkonům. Hodně si věří a svou rodinu brání před vším a všemi. Mají v sobě velkou odvahu, pouštějí se bez bázně do všeho, co jim život přináší. V partnerství jsou věrní, dokážou se o svou rodinu postarat. V podnikání i zaměstnání se jim daří, pokud zaujímají vyšší pozice. Peníze umí si vydělat, a utrácejí je jen za potřebné věci. Dosahují velkých post i uznání.

╰☆ MILOVNÍCI ☆╮

Tito lidé se narodili od 21. července do 24. července. Potřebují hodně lásky a také jí dokážou dát. Rádi by lásku dali všem, proto také v partnerství mívají více partnerů – milenek, milenců. Pokud střídají partnery, jsou šťastní. Neumějí si pomoci, potřebují mnoho lásky a pocitu, že jsou nejlepší. Těžko hledají partnera pro celý život. Uspokojení nalézají pouze u partnera, který jim dokáže vyjít vstříc ve všech jejich přáních. Pak se zklidní a zůstávají u jednoho partnera. Ale rádi experimentují, tedy měl by to být partner, který je ochotný udělat cokoliv. Touží po dětech a mívají jich hodně. V pracovní oblasti jsou dobrými zaměstnanci i podnikateli neboť do své práce dávají mnoho lásky, a pak se jim daří.

╰☆ NEVINNÍ ☆╮

Lidé narození od 21. srpna do 24. srpna jsou jakoby z jiného světa. Jsou důvěřiví a hodní, snadno uvěří každému. V tom by mohl být trošku problém, neboť mnoho lidí může je zneužívat. Na tyto lidi je třeba dávat pozor po celý jejich život. Jsou jako malé děti, které nevidí nebezpečí. Partnera většinou hledají na celý život, avšak život s nimi lehký není, už kvůli jejich velké naivitě a důvěřivosti. Jsou to však vynikající pracovníci, pro drsný podnikatelský svět se však nehodí. Musí se učit více přemýšlet, nevěřit hned každému a jednat sami za sebe.

╰☆ VÁHAVCI ☆╮

Lidé narození od 21. září do 24. září jsou váhaví a nerozhodní. Trvá jim dlouho, než se k něčemu rozhodnou. Vždy je napadne mnoho verzí, a nevědí, kterou zvolit. Také v lásce jsou hodně váhaví, než vstoupí do vztahu, řádně si vše musí promyslet. Vždy chtějí zvolit tu nejlepší variantu, až jim nejlepší možnost uteče. Chtěli by milovat, ale bojí se udělat nesprávný krok, aby nebyli nešťastní. Příliš si nevěří, mívají nízké sebevědomí. Na tom se musí učit pracovat, rozhodnout se rychle jim činí problémy. V práci většinou zůstávají na jednom místě, nemají odvahu změnit zaměstnání, aby si nepohoršili. S penězi také šetří, nepůjčují si je.

╰☆ OBEZŘETNÍ ☆╮

Tito lidé narodili se od 22. října do 25. října. Věří jen sobě, na sebe se mohou spolehnout. Vždy hledají v lidech to nejhorší, vymýšlejí různé scénáře, většinou ty nejhorší. Málokdy dělají chybu. V lásce mají také oči na stopkách, vše si ověřují, své partnery kontrolují, ani po delším vztahu nejsou schopni partnerovi věřit. Jsou žárliví, někdy až chronicky. Také v práci čekají spíše podrazy a nedokážou se tak na práci plně soustředit. Vyhovuje jim, pokud mohou pracovat sami za sebe nebo pro sebe. Jsou opatrní na své finance, nepůjčují své naspořené peníze, a to ani v rodinném kruhu.

╰☆ NEBEZPEČNÍ ☆╮

Tito lidé se narodili od 21. listopadu do 24. listopadu. Jsou nebezpeční pro sebe i své okolí, neboť za vším si jdou bez ohledů na ostatní, a většinou se jim to daří. Nedívají se napravo ani nalevo, myslí jen na sebe a své vlastní dobro. Daří se jim v podnikání, dokážou neúnavně pracovat dnem i nocí. V lásce dělají jen to, co sami chtějí. Často partnery trestají mlčenlivostí nebo nezájmem. Dokážou mlčet dlouhé měsíce, dokud nedosáhnou u partnera toho, co chtějí. Nedokážou přiznat své vlastní chyby, myslí si o sobě, že jsou neomylní. Často však dělají fatální chyby, na které doplácí.

╰☆ JEDNOROŽCI ☆╮

Lidé narození od 20. prosince do 23. prosince jsou vzácný druh, a tak by se s nimi mělo také jednat. Jsou to miláčkové, upřímní a milující. Milují vše živé, rádi pomáhají ostatním. Nikoho nedokážou odmítnout, v lásce i práci by se rozdali. Dokážou dát každému druhou šanci, na to zlé brzy zapomínají. Potřebují pobyt v přírodě, kde získávají svou velkou sílu.

╰☆ KENTAUROVÉ ☆╮

Lidé narození od 19. ledna do 22. ledna mají velkou výdrž a potřebu skutečné lásky. Jsou mírumilovní, rádi druhé ochraňují, rádi pečují o ty, jež milují. Svým dětem dávají první poslední. Neumějí se skutečně zlobit. Mají však také rádi svobodu, omezování příliš rádi nemají. V práci používají vysoké nasazení, jsou rádi chváleni a odměňováni. Peněz k životu mnoho nepotřebují, nejsou nároční a neshromažďují zbytečné věci. Spíše vzpomínky a to, co prožijí, má pro ně největší cenu.

╰☆ VODOMILOVÉ ☆╮

Lidé narození od 17. února do 20. února milují vodu a vodní sporty. S tímto živlem jsou úzce spojení, vodou se dokážou očistit a odplavit všechny negace. Málokdy trpí na psychiku, umí si navodit velice rychle pozitivní myšlenky. V lásce jsou spokojení, a dokážou na vztahu pracovat po celý život. Také v práci jsou výbornými pracovníky.

╰☆ PIRANI ☆╮

Lidé narození od 19. března do 22. března jsou velice draví. Nejraději pracují ve více lidech, o samotě jsou zlostní a nepříjemní. Hledají partnera podobného, jako jsou oni sami, potřebují stále s někým soutěžit, předvádějí se a z vítězství mají radost. Partnera musí stále škádlit a zlobit. V podnikání jsou úspěšní, stejně jako v zaměstnání na vyšších pozicích. Nižší pozice těmto lidem nevyhovují, zvláště monotónní práce jim nevyhovuje.

ŽIVLOVÍ LIDÉ

Lidé narození ve znamení ♈♌♐jsou ohniví lidé. V jejich srdci dřímá velký oheň. Jako všichni lidé mají ohniví lidé klady a zápory, neboť jsou ve spojení se silou ohně. 

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Tito lidé umí zahřát, ale také všechno spálit na popel v jednom okamžiku. Jsou velice impulzivní, většinou v pozdějším věku se zklidní, a pak bývají velice šťastní. Někteří dokážou oheň, který v nich dřímá, dostat pod kontrolu mnohem dříve. Pokud jim oheň slouží, pak dosahují porozumění a lásce. Pokud jim však oheň poroučí, pak nebývají příliš šťastní, neboť jednají často v afektu. S věkem získávají velkou rozvahu a už tak tvrdošíjně neplení vše kolem sebe. Naopak stávají se váženými a milovanými lidmi, neboť shořelo v nich vše dětinské, a zůstala jen moudrost. 

Tito lidé korespondují s barvou žlutou, oranžovou, červenou a bílou. Proto se také většinou těmito barvami obklopují, ať již v místnostech, oblečením nebo drahými kameny. 

Hlídat si musí především 1., 2., 3. a 7 čakru, tam bývají velice zranitelní. 

Zemití lidé

Lidem narozeným ve znamení ♉♍♑ vládne živel země. Stojí nohama pevně na zemi, mají rádi pevnou půdu pod nohama. Většinou neradi riskují. To, co mají, s tím jsou spokojeni, jen ♉ z tohoto trošku vybočují, neboť mají u sebe nejen živel země, ale také ohně. Ti jsou umírněnější až v pozdějším věku, do té doby jdou někdy hlavou proti zdi. Vše analyzují a jdou vstříc svému štěstí. Dlouho hledají to pravé poslání i štěstí, jakmile přijdou k tomuto poznání, záhy své štěstí nalézají. 

Tito lidé korespondují s barvou zelenou - od světlé až po tmavou, a s barvou hnědou. 

Dávat pozor by si měli na 1. a 4. čakru, jelikož jsou schopni velké lásky. V disharmonii těchto čaker zažívají v lásce častá nedorozumění. 

Vzdušní lidé

Lidé ve znamení ♊♎♒ občas zapomínají na své vlastní já. Důležitá je pro ně láska a komunikace. V profesní oblasti dosahují velkých výsledků, pokud jde vše tak, jak si představují. Překážky v profesní sféře často přivozují si sami. V lásce dlouho hledají, než naleznou tu správnou spřízněnou duši. Vítr je jejich mocný spojenec, proto může odnést vše, co v životě nepotřebujete nebo nechcete. Pozor na vzdušné víry ve vašem srdci.

Tito lidé korespondují s barvou světle modrou, bílou a tyrkysovou. Ohrožena je především 4. a 5. čakra. 

Vodní lidé

Lidé ve znamení ♋♏♓ milují vodu a voda je naplňuje. Voda je jemná, dokáže měnit svá skupenství, stejně jako tito lidé dokážou měnit svůj život. Nelpí na ničem - na lásce, na práci, ani na majetku. Využívají těchto darů k radosti ostatních, ale dokážou se jich také snadno zříci ve prospěch těch, které milují. Do těchto lidí je velice složité nahlédnout, neboť vždy prozradí jen to, co chtějí. Za svými ideály jsou do té doby, než se jim je podaří naplnit. Většina těchto lidí je citlivá a zranitelná, a svá slabá místa chrání si velkou hloubkou svého srdce. O těchto lidech říká se - tichá voda břehy mele, a všechna tři tato znamení dokážou zútočit na citlivé místo ostatních, když to nejméně čekají, a když k tomu dostanou impuls. Mívají na své straně štěstí a dokážou si ho neskonale hýčkat. 

Jejich barvou je od světle do temně modré, přes fialovou až po černou. Pozor by měli si dávat na 1., 6. a 7. čakru. 

 

ZÁVIST A ÚSPĚCH

Úspěšných lidí přibývá a závistivců jakbysmet. Kdo z nás by nechtěl být úspěšný? Každý člověk touží po úspěchu - v práci, v podnikání, v partnerství... Oblastí je mnoho, ale jelikož nejvíce se závist týká pracovní oblasti, soustředím se právě na ní. 

Člověk se snaží něco vybudovat, něčeho dosáhnout, a udržet si to. Vkládá do své práce hodně energie i času, snaží se vyhovět všem, nemá čas na sebe a na své koníčky. O svých blízkých ani nemluvě. Buduje si své jméno, posiluje své postavení. 

Celou dobu pracuje na posílení své energie, aby korespondovala s úspěchem. Otevírá postupně dveře prosperitě a štěstí. Čím více ze sebe vydá, tím více tyto dveře otevírá. Až jednoho dne otevřou se dokořán a k člověku přichází úspěch. Stává se úspěšným, ale také známým. Hodně lidí o něm ví, hodně lidí o něm mluví. 

Lidé, kteří nedosahují úspěchu, mají nízké vibrace i nízkou životní energii. Mají čas klábosit, hledat chyby, a zde je jen malý krůček k pomluvám, nebo k závisti.

Závist je lidská vlastnost nízkých vibrací. Člověk s takovýmito vibracemi nemůže nikdy dosáhnout úspěchu, protože se soustředí na úspěšného člověka, místo aby zaměřil svůj zrak sám na sebe. A něco pro úspěch udělal. Raději bude pohlížet na jiné, protože má na to čas. Úspěšný člověk nemá čas dívat se na ostatní úspěšné lidi, protože je zaneprázdněn tím, co vykonává a co mu působí radost. Lidé se závistivou energií neprožívají v životě příliš radosti, neboť nesnaží se pro svůj úspěch nic udělat. Lépe je jim v sebelítosti, než aby se vzchopili a snažili. 

Závist může uškodit úspěšnému člověku, jen pokud se nechá touto závistí jiných lidí ovlivnit. Pokud začne pochybovat, protože je pomlouván, nebo slýchá špatné věci na sebe, ztratí svůj úspěch a dveře k prosperitě se pomalu začnou zavírat. Avšak sebevědomému člověku závist neublíží, neublíží mu ani pomluvy či špatná slova na jeho adresu. Naopak. Posílí ho to v jeho konání, neboť uvědomí si, že kdyby nebyl úspěšný, lidé by neztráceli svůj čas zabývat se právě jím. 

Proto neznepokojujte se závistí, neboť nakonec bude vám ku prospěchu a váš úspěch ještě poroste. Neboť najde se spousta lidí, kteří budou se vám chtít vyrovnat a stanete se pro ně zářným příkladem, i přes negativní reakce okolí. 

Pracujte na sobě, a podívejte se na dno své duše a svého počínání, tam naleznete tu správnou cestu k úspěchu a spokojenosti. 

 

 

Z POHLEDU JINÝCH

Ctím astrologii, neboť vím, že se tam ukrývá mnoho pravdy. A protože se jí také zabývám již dlouho, vím, že astrologie nám pootevře náš svět, náš život zhruba na 70%. A proto jsem požádala také já jiného astrologa, kterého si vážím, aby mi vypracoval rozbor osobnosti právě z pohledu astrologie. A tento rozbor osobnosti bych také ohodnotila zhruba na 70%, některé věci v něm pravdivé nejsou, většina však ano. Pokud chcete do tohoto rozboru nahlédnout, máte možnost. 

ROZBOR OSOBNOSTI

 

08.11.1974   Teplice   23:45

 

Předmluva

Narození každého člověka je provázeno souborem aktuálních planetárních konstelací, které každému zrozenci vtiskují originální kombinaci charakterových vlastností. Tyto planetární konstelace se nazývají aspekty a zmiňuji se o nich proto, že se s tímto slovem budete setkávat v textu.

 

Slunce ve Štíru a Měsíc v Panně
Nikdy není pochyb o Vašem stanovisku. Vaše duševní aktivita, Vaše vědomí světa, který Vás obklopuje, a Vaše ochota vyjadřovat to, co si myslíte a cítíte, zabarvují Vaše názory úžasnou upřímností. I když Vás snad diplomacie nabádá k ovládání ve výrazech, víte velice dobře, co si myslíte. Kohokoli jiného můžete oklamat, ale sama sebe nikdy. Máte výrazné rozumové nadání a Vaše názory jsou tak silně osobní, že pro Vás bude nejlepším povoláním nějaká umělecká dráha, kde budete moci vyjádřit sebe sama. Vaše ctižádost se týká spíše výrazu, jistoty a osobního uznání než moci a autority, a ať dosáhnete jakékoli moci, bude to spíše vliv na myšlení druhých než nadvláda nad jejich činností. Vědomí světa Vám dodává výřečnost ve vyjadřování politických názorů. Jste reformátorka, ale spíše v intelektuální než společenské rovině - chcete totiž přimět lidi k myšlení a na jiných necháváte, aby je živili a vládli jim. Citově jste vášnivá a přitažlivá se značnou dávkou sexuality. Máte zvláštní druh věrnosti, který nezabraňuje občasným úletům, ale obvykle se zase vrátíte "do hnízda". Působíte na druhé magickou přitažlivostí a nedokážete odolat, abyste nevyzkoušela svou moc, což Vám může přinášet problémy, přestože se z nich většinou dostanete bez úhony. Nesnášíte, když se někdo šťourá ve Vašich soukromých záležitostech a bráníte se všem snahám o čmuchání ve svém soukromí. Na druhé straně nesmírně ráda nasloucháte klevetám a dokonce je předáváte dál - ovšem ne vždy s dobrými úmysly. Umíte být velmi kousavá a když chcete, jste schopna nenávidět i milovat zároveň. Vaše jedovaté poznámky v sobě mají jistou chladnou nestrannost, která jim dodává větší účinnost. V každém případě jste velmi kritický člověk, jak vůči druhým lidem, tak v abstraktních, uměleckých nebo literárních záležitostech. Máte v sobě něco z gurmána, milujete jídlo a pití a všechny krásné věci života, oddáváte se jim s nezávislostí, která neodporuje diktátu dobrého vkusu a všeobecně uznávaných zvyklostí. Máte určitý smysl pro hřích, ale značný cit pro názor veřejnosti a většinou se Vám daří udržet si dobré mínění okolí a všechno Vám prochází.

Slunce konjunkce Venuše
Jste populární, oblíbená u druhého pohlaví, máte výraznou osobnost se silnou přitažlivostí a plamenem vášně, který vyvěrá z dobré nálady, jakéhosi všudypřítomného optimismu a dobrého kamarádství. To Vám přináší mnoho obdivovatelů, kteří mají dobré finanční a společenské zázemí: ženy s tímto aspektem se obvykle vdávají do vyšší společenské vrstvy - ovšem bez lásky, takže obvykle kráčí k oltáři se svým šéfem nebo jeho synem. Tento aspekt propůjčuje Vašemu vzhledu zvláštní romantické kouzlo, protože máte příjemný vzhled a Váš idealismus z Vás přímo čiší a vytváří kolem Vás magickou auru. Je to sexuální přitažlivost, ale navíc ještě něco idealističtějšího - romantického. Milujete krásné věci a máte vybraný a nesobecký vkus. Tento aspekt má velice posilující vliv v citové i materiální oblasti.

Slunce konjunkce Mars
Vyznačujete se jistou odvahou, pohotově říkáte své mínění a nejste příliš taktní. Neznáte význam slova strach - ani v tělesném, ani v psychickém slova smyslu. Zaútočila byste holýma rukama na lva nebo byste si troufla diskutovat o právní záležitosti na půdě nejvyššího soudu se stejnou, až agresivní vírou ve vlastní schopnosti. Je to obdivuhodné, ale není to vždy rozumné. V důsledku nemoudré volby protivníků Vás provází hodně porážek (verbálních i jiných), a proto si stále musíte dávat pozor, abyste se nesnažila prorazit zeď hlavou. Jste člověk, který se nevzdává, i když je pod tvrdým tlakem okolí. Máte nesmírnou duševní i tělesnou energii a není dobré, když se Vaše schopnosti deformují kvůli svárům nebo se Vaše síly rozmělňují ve výbušnosti. Tato Vaše impulzivita může přinášet problémy s muži. Sebekontrola by proto měla být Vaším ustavičným cílem v osobních i obchodních záležitostech, a když jste v pokušení udělat nebo říct něco smělého, měla byste si neustále připomínat, že "jen blázni se vrhají tam, kam se andělé bojí vstoupit". Vaše výrazná osobnost a rychlé myšlení Vás dovedou daleko, ovšem pokud se naučíte překonat zvláštnosti své povahy.

Slunce trigon Saturn
Jste vážná, bez známky sklíčenosti nebo deprese, a jste schopna soustředěného úsilí. Dveře se Vám samy otevírají a příležitosti se Vám přímo nabízejí nebo si je snadno vytváříte, díky čemuž se můžete těšit na značné štěstí. Vaše vitalita a vůle stoupá s časem, životní postup je pomalý, ale stálý, a ve zralém a pozdním věku se můžete dočkat značných úspěchů a poct. Pozor ale na sklon k relaxaci, způsobující absenci směru a záměru. Tendence tohoto aspektu také může někdy vést k samolibosti, domýšlivosti a pýše, a tím pádem k zcestnému ventilování ctižádosti a energie.

Měsíc semikvadratura Merkur
Jste hovorná, výřečná a vtipná. Možná nemáte cvičenou mysl, ale to Vám nezabrání, abyste se nezabývala duševními záležitostmi - buď je to Váš koníček, nebo přímo způsob obživy. Co Vám chybí na vytrvalosti, to nahrazujete hbitostí a pohotovostí. Tento aspekt Vás může dovést do sfér, kde se hodně píše nebo mluví, a kde je přínosem vtip, chytrost a schopnost na všechno odpovědět. Někdy ale máte sklon hovořit až příliš a musíte pěstovat rezervovanost v řeči, protože když si necháte určité věci jen pro sebe, napomůžete tím jejich rozvoji. Plýtváte duševními silami, když všechno zveřejníte. Nemáte příliš vytříbené logické uvažování a musíte se vědomě a důsledně snažit držet hlavního proudu diskuse. Potřebujete značný duševní trénink, kterému jste se pravděpodobně vyhýbala již od útlého mládí. Pravděpodobně "kloužete" jen po povrchu věcí a pomáháte si spíše vtipem než intenzivní pílí, ale se svou chytrostí, vtipem a přizpůsobivostí si docela dobře vystačíte.

Měsíc sextil Mars
Máte aktivní myšlení - ostré, rychlé, sarkastické - a výstižně se vyjadřujete. Máte agresivního ducha, který se může a nemusí projevit ve Vašich činech, ale dodá křídla Vašim plánům a rozlet Vašim myšlenkám. Dobře ovládáte své vášně, které jsou silné a používáte svůj hněv k dobrému účelu. Jste nebezpečný nepřítel, protože držíte svůj plamen vášně na uzdě a dokážete ho zaměřit přesně na cíl.

Měsíc opozice Jupiter
Jste usměvavá a srdečná, tolerantní vůči ostatním i vůči sobě. Jste typem bezstarostného člověka, který bere lidi takové jací jsou, a díky tomu jste velmi oblíbená. Jste optimistická ve finančních záležitostech a máte pocit, že Vaše peněženka bude stále plná, ovšem extravagance, která z toho pramení, může ohrozit Vaši materiální situaci. Pravděpodobně máte jisté světské statky, ale to samo o sobě pro Vás neznamená žádnou jistotu - peníze přicházejí a odcházejí, aniž by Vám působily velké starosti. Toto je jeden z požitkářských aspektů, což je spojeno také s touhou po bohaté a luxusní stravě, takže pozor na přejídání a z toho vyplývající zdravotní potíže.

Měsíc kvadratura Neptun
Tento aspekt oslabuje Vaše tvůrčí nadání, způsob myšlení a vyjadřování, protože vnáší nerealistickou notu do Vašich představ a praktické záležitosti zahaluje mlhavými a nejasnými konturami. V obchodním počínání, myšlení i v lásce musíte stát pevně nohama na zemi, protože se nadmíru zhlížíte v oblačným dálavách. Jste schopna snít s otevřenýma očima a vymýšlet smělé plány, které by byly báječné, ovšem pokud byste je Vy (ale Vy raději ne), nebo někdo jiný mohl uskutečnit. To dodává Vaší povaze jistý naivní půvab. Dokážete věřit na víly a duchy, stejně jako jiní věří nějakému politikovi či hrdinovi, a Vaše ustavičná láska k mystice bude fascinovat Ty, kteří milují nevinnost, dětinskost a nezkaženost. Ale to všechno Vám příliš nepomůže ve skutečném světě a nepraktický přístup k mnoha věcem bude stát v cestě Vašemu rozvoji, dokud se pevně nepostavíte na zem a nezvolíte si reálný cíl.

Merkur konjunkce Uran
Máte ostré, skvělé, kritické myšlení se silnou zálibou v technice. Milujete konverzaci na úrovni, dobrou četbu i drama. Pravděpodobně se vypracujete do úctyhodného a autoritativního postavení v oblasti kritiky, umění nebo techniky. Váš způsob řeči je dynamický a řízný, někdy trhaný, ale slova vycházejí s úsečnou rychlostí a nevysvětlitelným půvabem. Nechodíte kolem horké kaše, ale Váš úsudek nese známky jisté objektivity, která zmírňuje Vaší ostrost. Jste schopna značné rozvahy v duševních procesech a uprostřed citového víru dokážete myslet rychle a s krajní logikou. Jste individualistka a usilujete o realistické uspokojení své individuality. Jste neústupná, ale vážíte si názorů druhých, i když s nimi nesouhlasíte.

Venuše konjunkce Mars
Jste nesmírně přitažlivá pro druhé pohlaví. Toto je aspekt těch, kteří mají kouzlo osobnosti. Druzí ho mají také, ale Vy ho máte v nesmírně přitažlivé formě a nikdo Vám ho nemůže vzít. Máte rovněž štěstí ve finančních záležitostech, i když ráda utrácíte peníze a možná ne vždy zrovna prakticky. Zdá se, že jste chráněna před nouzí navzdory skutečnosti, že Vám peníze prokluzují mezi prsty. V milostných záležitostech jste citlivá, i když v sobě máte jistý tvrdý rys, který může dovádět partnera a Vaše obdivovatele k zoufalství. Uvědomujete si své schopnosti a neváháte je využít. Toužíte po obdivu, vzrušení a pochlebování, ale především potřebujete oddanost jedné osoby - to znamená pokaždé jedné: nejste totiž stálá v přísném smyslu tohoto slova. Možná se považujete za vzor oddanosti a věrnosti, ale to Vám nezabrání ve flirtování, když na to máte náladu. Toto je výborný aspekt pro jednání s velkými skupinami lidí a pro uměleckou práci jakéhokoliv druhu. Ve Vašem způsobu vyjadřování je jistá ohnivost, která dokáže zaujmout fantazii publika, a Vaše přitažlivost může mít za příznivých podmínek velmi rozsáhlý vliv. Na druhé straně Vám Vaše city mohou působit problémy a značný žal. Dlouho Vás tíží zklamání v nějaké milostné záležitosti a nedovoluje Vám těšit se z obdivu, kterého se Vám dostává. Musíte si dávat pozor, aby Vás trochu nedospělý postoj k lásce nepronásledoval až do zralého věku. Jste jednou z těch, které jsou stále mladistvé - jen si dejte pozor, abyste nebyla stále dětinská!

Venuše trigon Saturn
Tento aspekt poskytuje stálost Vaší citové povaze a kdykoli Vám umožní ustálit svůj život a zotavit se z případných výkyvů. Pod Vašimi největšími zmatky se vždy bude skrývat stoický klid, poskytující Vám pevnou základnu, na které kdykoli znovu vybudujete jak citovou stabilitu, tak materiální statky. Toto je jeden z nejlepších pasivních faktorů pro štěstí, dodávající sebedůvěru a zdravý rozum. Máte mimořádný obchodní úsudek a díky konzervativní a rozumné taktice si pravděpodobně vybudujete velké bohatství.

Mars trigon Jupiter
Toto je jeden z aspektů naznačujících bohatství - buď zděděné nebo získané vlastním přičiněním, případně obojí - a může být také indicií výhodného sňatku. Toto není aspekt šetření a hromadění peněz, protože materiálně se pouštíte do velkorysých věcí. Značná odvaha Vám přináší příjmy a jistotu. Jste tak trochu hazardní hráčka, schopná dát do hry všechno. Máte značné štěstí, které může ovlivňovat Vaši chuť riskovat. Vaše obchodní instinkty jsou správné. Máte solidní finanční základnu a jste schopna k ní stále přidávat.

Mars konjunkce Uran
Máte silnou osobnost a jste trochu chladná a neosobní. Vaše předsudky vůči životu jsou spíše duševní než citové, jste schopná a rychle vnímáte. Nejlépe se Vám bude dařit, když budete pracovat v neosobních záležitostech, protože Vaše city jsou nepřesné a nespolehlivé. Tento aspekt produkuje dobré vůdce, učitele a vládní úředníky. Osobní úvahy neovlivňují to, co musíte udělat. Dokážete být tvrdá a dokonce krutá, pokud to vyhovuje Vašim záměrům. Zatímco v teorii a vůči skupinám můžete být milá, umíte být nepříjemná v osobním jednání a zraňovat ty, kteří Vás milují. Vašimi city proniká jistá nepoddajnost a máte potíže s uvolněním. Často vybuchujete.

Jupiter kvadratura Neptun
Jste vizionářka, idealistka ve věcech filozofie a náboženství, s poněkud mlhavým a nelogickým přístupem k abstraktním záležitostem. Jste schopna věřit věcem, které vůbec nikdy neexistovaly. Ve Vašem myšlení se projevuje mystický ráz a mezi Váš zrak a vnější svět se vtírá závoj nereálnosti. Vaším ustavičným cílem by měly být konkrétní důkazy a měla byste zapomenout na princip víry jako na "důkaz nespatřených věcí", neboť jste příliš ochotna věřit, a proto si musíte pěstovat skepticismus. V materiálních a osobních záležitostech to z Vás činí naivního člověka a občas jednáte na základě předtuch nebo inspirací, které Vás mohou přijít pěkně draho. Držte se raději dál od seancí, spiritualismu, abstraktní filozofie a náboženství, a držte své myšlení, emoce i obchody přísně při zemi.

Jupiter kvinkunx Pluto
Vaše víra v sebe sama je mocná a pomáhá Vám k bohatému a naplněnému životu. Druzí nemusí chápat Vaše cíle, ale dodávají Vám vytrvalost potřebnou k dosažení odměny, kterou chcete za svou tvrdou práci. Veškerý vnitřní potenciál a každý kousek Vaší energie je nasměrován k úspěchu - ale podle Vašeho pojetí. Pravděpodobně nebudete automaticky akceptovat odměnu nebo ctižádost, kterou svět považuje za důležitou. Děláte si vlastní plány a nemáte ráda, když Vám v nich něco překáží. Váš bystrý úsudek plodí rozumná rozhodnutí, ale i když jste ochotna dávat rady, nejste ochotna je přijímat. Snahy o sebezdokonalování Vám pomáhají měnit se, což Vám velice prospívá v dosahování konečných cílů. Vaše náboženské nebo filozofické ideály pramení ze zkušeností a přispívají k Vaší touze žít co nejplněji.

Neptun sextil Pluto
Myšlenky, které Vám vštípili rodiče, společnost a církev, budou během Vašeho života prodělávat podstatné změny, až se stanou duchovní a filozofické názory charakteristickými pro Vaše myšlení. Tento druh tvůrčí přizpůsobivosti Vám dodává schopnost zříci se sobeckých cílů a zaměřit svoje úsilí na blaho všech.

VZPOMÍNKA NA TATÍNKA

Můj tatínek se narodil jako čtvrté dítě mé babičky Marie Barbory a mého dědečka. Dědu jsem nikdy nepoznala, zemřel dřív, než jsem se narodila. Oba byli pokřtěni v římskokatolické církvi, a tak je pochopitelné, že i můj tatínek byl pokřtěn. Narodil se s velkým postižením, a přesto měl vždy dobrou náladu. I v dobách svého mládí, kdy byl upoután více než přes rok do sádrového lůžka. Nikdy neztrácel smysl pro humor, vždy, i přes své bolesti, měl úsměv na tváři. Aby také v životě něco dokázal, začal hrát na kytaru a v průběhu 10 let se naučil hrát na 7 hudebních nástrojů. Všem kolem sebe dokazoval, že smysl pro život a dobrá nálada se najde i v těch nejtěžších chvílích. 

Vždy mě ve všem podporoval, a vždy se sám o sebe dokázal postarat. Až do poslední chvíle. Rozdával lidem radost a dobrou náladu, dával jim naději, že vše se v dobré obrátí, pokud člověk skutečně věří. Dokázal, že nic není nemožné, a i přes nepřízeň osudu se dá smát a šířit kolem sebe radost. 

Nikdy mě nenechal ve štychu, vždycky stál za mnou, věřil mi a pomáhal mi, i když jsem o to někdy nestála. Miloval život. Nikdy neříkal, že je prokletý, že život nemá cenu, nikdy si nestěžoval, i když trpěl bolestmi. Nikdy nikoho svým zdravotním stavem neobtěžoval. Lidé si ho pamatují usměvavého, hýřícího pozitivní energií. 

Na poslední cestě ho vyprovodila celá jeho kapela, které byl nejen členem, ale také manažerem, mnoho jeho přátel a také rodina. I když si obřad nepřál, všichni dostali možnost se s ním rozloučit. Nyní bude odpočívat po boku své maminky, tak, jak si to přál.

Přišla také jeho pomoc z nebe, kdy se zdálo, že se vše bude protahovat, zařídil, by vše proběhlo v neuvěřitelné rychlosti. Moc bych chtěla poděkovat všem, kdož mi pomáhali ve vyřizování všeho potřebného. Moc to pro mě znamená. 

Tati, ať je ti tam nahoře dobře, vím, že mi budeš pořád pomáhat a chránit mě, tak, jako jsi to dělal za svého života. Miluju tě. 

VZPOMÍNKA

20 let jsi plula mým životem. 20 let jsme byly na jedné lodi. Někdy přišla mořská nemoc, většinou však naše platba byla v pohodě. A pak jsi odešla. Beze slůvka rozloučení, bez jediného slova. Zůstalo mnoho nezodpovězených otázek. Možná jsi s anděly, možná na jiném místě. Tam, odkud není návratu. Tam, kde být ani sama nechceš. Nebo tam, kde zrovna chceš být. Sama. Ztrácíš se mi, spojení s tebou není žádné. Jediná zpráva by stačila, jen jedna malá, že jsi teď skutečně šťastná. A volná, jako pták, jako andělé. Nemohu za tebou do míst, kde nyní jsi. Jednoho dne se to možná změní. Možná vyslyšíš mé volání, ale nyní ho neslyšíš. Nebo ho slyšet nesmíš. Stále tě mám ráda, jako tehdy, když jsi přišla do mého života. Odloučení je hodně bolestivé. Buď tedy šťastná, tam, kde nyní jsi. A až budeš moci dát jen maličkatou zprávu, udělej to. Budu na ní čekat. Stačí jen dvě slova – jsem šťastná. Měj se krásně tam, kde nyní jsi.

VOLBA

Každý z nás máme svou cestu a svou vlastní volbu. Jdeme po své cestě a věříme, že je to přesně to, co dělat máme. Jak se rozhodneme, záleží jen na nás. Je třeba si ujasnit, co vlastně od života chceme, co od něj žádáme, a co jsme naopak schopni nabídnout. Mnoho lidí závidí druhým dlouhodobý vztah bez hádek, někteří závidí úspěch a peníze. Jak se říká: Úspěch ti nikdo neodpustí. A vlastně i láskyplný vztah je určitým úspěchem. Neboť pokud má člověk lásku, má všechno. Aby byly misky vah vyrovnané, musí se zákonitě v našem životě něco pokazit. A tím je právě závist ostatních.

Každý z vás se se závistí alespoň jednou v životě setkal. Co vlastně závist je? Proč lidé druhým závidí? 

Závist vzniká ve chvíli, kdy nám se nedaří a jiným ano. Ale je to skutečně tak? Proč se tedy nedaří, a jiným ano? Co jsme udělali v minulých životech tak zlého, za co nás osud trestá? Většina lidí neudělala vůbec nic, a přesto se jim nedaří. Ale není to jen v myslích nás všech? Přejeme si úspěch, ale co jsme pro to schopni udělat a obětovat? Dokážeme věnovat podnikání nebo své práci více než jen 8 hodin denně? Dokážeme se na partnera po ránu usmát, udělat mu kávu, pohladit ho, políbit? Není vše v nás? Proč máme závidět to, co ve skutečnosti leží u našich nohou a stačí to jen zvednout, stačí se jen správně nastavit? Pokud si nevěříme, nevěří nám ani ostatní. A pokud si věříme a snažíme se jednat slušně, najde se spousta lidí, kteří nám budou závidět. 

Ano, máme andílky ku pomoci, ale musíme i my sami udělat velký kus práce, nikdo to za nás neudělá. Mohou nám pomáhat ze všech sil, ale pokud budeme mít pochybnosti sami o sobě, pak přes naši svobodnou vůli jít nemohou. Proto apeluji na vás všechny, kdož se snaží a nedaří se jim - milujte se takoví, jací skutečně jste. Věřte si a jděte si za svými cíli. Je to jen naše volba, zda chceme jen naříkat nebo zda chceme být šťastni. Já si zvolila volbu štěstí, a jak jste na tom vy? Pokud volíte volbu štěstí, pak pusťte toto štěstí do svých dveří. Nikdy o sobě nepochybujte, věřte si a budete šťastni. Nic vás nesrazí na kolena, pokud se nepoddáte smutku. Rozdávejte kolem sebe radost a štěstí si vás samo najde. 

VELKÝ JARNÍ ÚKLID

Na první jarní den vykročme štěstí naproti. Možná se vás drží smůla, a vy nevíte, co to způsobuje. Nemusíte být hned prokletí, stačí se podívat, co přitahuje negativní energii, která se potom kolem vás rozprostírá. 

Velký jarní úklid je zapotřebí, aby k vám přišla nová energie, pozitivní energie - aby se vám dařilo v lásce i práci. 

Každý z vás uklízí byt či dům stylem - vymeteme pavučiny, umyjeme okna, utřeme i tam, kde po celý rok neutíráme. Tento povrchní úklid jistě zabere téměř celý den, zvláště pokud nemáte možnost uklízet takto častěji. Ale co duše našeho domu? 

Vyvětrejte, provoňte celý byt či dům, zapalte svíčku v každé místnosti nebo vonnou tyčinku. Můžete také nabídnout dobrým duchům svého domu ovoce nebo něco na přilepšenou, aby váš dům hlídali. 

Všimneme si, zda nemáme prasklé tabulky v oknech, neboť toto přivádí negativní energii k nám z venku. Pokud ano, je lépe je vyměnit (tedy skla, nemusíte hned měnit celá okna), než je přelepovat nebo nechávat prasklá.

Dále probereme také všechny své věci - možná nechcete vyhodit hrníček, který je vyštíplý, či slepovaný, protože ho máte jako památku. Ale vše, co je rozbité, přivádí do našich domovů negativní energii, a tím také k nám samotným. Stejné je to s roztrhaným či špinavým oblečením, které se nám jen tak povaluje ve skříni. Tedy vše takto poničené je lépe nemít ve svém domově. 

Prohlédneme také staré účty - schováváme návody a účtenky od spotřebičů, které již doma stejně nemáme. Pryč s nimi. Válí se vám doma staré mobily, které nefungují, staré počítače, které jsou rozbité, strojky a různí domácí pomocníci, které nikdy již nezapnete, protože nefungují? To vše přivádí k vám negace. 

Nebo snad máte doma něco, co nepoužíváte a nikdy nepoužijete? Hromadíte vše, a válí se to bezcílně? Víte, že k tomu nemáte již žádný vztah, nic vás k těmto věcem nepoutá? Pak třeba někdo by jich rád využil a měl z nich radost. Darujte je tedy, nebo prodejte. 

Máte doma sušené květiny? Sušené květiny jsou mrtvé, bez života, stejně jako květiny umělé. Možná váš byt či dům dělají krásným, energie se zde však láme a mění se na negativní. 

To by bylo asi všechno, pročistěte tedy také duši svého hnízdečka, aby se vám lépe dýchalo a možná pak i láska se k vám vrátí nebo zesílí. 

Tuto očistu domu můžete provádět kdykoliv, ne jen na první jarní den. Pokud se vám zdá, že se vám nedaří, pak hýčkejte si svůj byt či dům, stejně, jako si hýčkáte své pozemské tělo. I to chráníte, aby duše byla spokojená, hýčkejte a chraňte také své obydlí, abyste byli šťastni. 

ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ 

Mnozí z vás mě žádáte, kde děláte chybu ve svém podnikání, proto bych zde chtěla napsat pár slov, co nepůsobí dobře na potencionální zákazníky:

1. JSME PROFESIONÁLOVÉ, JSME NEJLEPŠÍ

Toto je velice častá chyba, kterou podnikatelé dělají, neboť každý potencionální zákazník musí si udělat obrázek o kvalitě zboží i služeb sám. Vždy může být někdo lepší než vy. Tímto sloganem si spíše škodíte. 

2. Tisíce (desetitisíce) spokojených zákazníků

Opět je to jako červený prapor pro býka. Nechlubte se tímto, byť je to myšleno dobře. Řiďte se pravidlem: Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Nejlepší reklama je, když jdete od úst k ústům, byť by vás někdo pochválil a někdo pohanil. I s tímto musíte počítat - protože i negativní reklama je reklama. Zde dáváte najevo - máme 100% spokojenost. A co je 100%, to je podezřelé. Nic není 100%, tedy ani vy nemůžete být. Nezáleží na tisících a desetitisících, záleží na tom jednom zákazníkovi, který si chce udělat obrázek z vlastní zkušenosti. Proto mu nechte prostor a tímto se nechlubte, ani v dobrém úmyslu

3. Dárky ke každé objednávce

Pokud dáváte dárky ke každé objednávce, tím se jen podbízíte a říkáte - podívej, jsem na dně, kup si u mně. Dávat dárky pochopitelně můžete - stálým zákazníkům ve formě bonusů, slev či dárků - tím ukazujete, že si jich vážíte. Ale dávat dárky ke každé objednávce je nesmysl. Buď byste byli proděleční, nebo byste dárky museli započítat do ceny zboží nebo služeb. A v tom případě už by to nebyl dárek. Je krásné, když si vážíte těch, kteří jsou s vámi spokojeni, nebo nespokojeni, ale přesto objednávají ze své vlastní vůle vaše zboží či služby, ale dávat dárky každému - to opravdu zavání podbízením. 

4. Jen u nás najdete to nejlepší

Opět chyba, neboť nevíte, co zákazníci žádají, co skutečně potřebují. Třeba to nejste vy, u koho budou naprosto spokojeni. A říkat, že u vás najdou to nejlepší - není to pravda. Všude mohou nalézt lepší věci než u vás. 

5. Neobtěžujte zbytečnými nabídkami v emailech. Toto mnoho lidí nemá rádo, a spíše je odradíte, než přilákáte. 

CO NAOPAK ZMÍNIT MŮŽETE?

Můžete zmínit, jak dlouho už jste tu pro své zákazníky, můžete připravit slevy k určitému výročí podnikání - to potěší - ale slevy by neměly být dlouhou dobu - to také nedělá dobře. Můžete zlevnit určité zboží, pokud si to můžete dovolit - tedy dát akci na určité zboží - ne však na vše, to také nepůsobí dobře. Měli byste znát cenu svého zboží i služeb - tedy umět svou práci nebo pomoc skutečně ohodnotit. Nepřemýšlejte nad tím, zda budou všichni spokojeni, protože toho nikdy dosáhnout nemůžete. Pusťte z hlavy negativní reakce, neboť vy sami musíte vědět, zda svou práci vykonáváte dobře. Pokud se najde spousta těch, kteří vám děkují či vás chválí, pár nespokojených jedinců vás nemůže vyvést z míry. A poslední věc - věřte tomu, co děláte, věřte si, protože při sebemenších pochybách vytváříte kolem sebe negativní pole, které ostatní vycítí na dálku. Nechtějte být přes noc milionáři, spokojte se s tím, co máte nyní. Dobré je také andělům poděkovat, i pokud se vám nedaří. I toto období má svůj důvod. Je složitější děkovat za to špatné, lepší se děkuje za to dobré. A přesto, pokud vám mohu poradit, děkujte i za nevydařený den, za naprosté fiasko, protože tím jste připraveni ho také pustit ze svého sevření, jste připraveni přijmout dny plodné a krásné. Nepřemýšlejte o tom, co bude zítra. Mnozí z vás jdou spát s myšlenkou - to jsem zvědav, co bude zítra. Nepřemýšlejte o zítřku, žijte dneškem. A pamatujte, každý den je takový, jaký si ho uděláme. Docílit můžeme čehokoliv, pokud sami sobě věříme, pokud věříme tomu, co děláme. Jakmile začneme pochybovat sami o sobě, pak to, co děláme, nemá žádný smysl. 

Přeji vám hodně pracovních úspěchů. 

ÚPLNĚK VE VODNÁŘI 

Dne 7.8.2017 nebyl jen úplněk ve Vodnáři, ale také částečné zatmění Měsíce. Je to dvojnásobná magická síla, která si žádá velké činy.

Úplněk ve Vodnáři pochopitelně nejvíce působí na Vodnáře. Je to jejich úplněk, jejich přáníčka jsou tedy také více posílena. Pokud jste se narodili přesně v den dnešního úplňku, nemožné se stává skutečností.

Vodnář je vzdušné znamení, proto lidé se vzdušným znamením mohou si přát téměř cokoliv.

Vodnáři mohou žádat nová přátelství, nové lásky, návrat lásky, lepší finanční situaci a skvělou pracovní nabídku.

Abychom zůstali u vzdušných znamení, pokračujeme Váhami. Ty mohou žádat vyjasnění ve vztazích, a to nejen pracovních. Úplněk ovlivní Váhy především v lásce, možná si ujasní, koho by chtěli mít po svém boku a koho nikoliv.

Posledním vzdušným znamením jsou Blíženci. Ti mohou žádat v oblasti vzdělání a učení. Na ty bude úplněk působit velice silně, budou mít výkyvy nálad.

Vodní znamení mohou žádat především pracovní a finanční stabilitu. Raci mohou žádat finance či majetek, ale také přáníčka ohledně vztahů a rodiny budou mít velkou sílu. Štíři posílí svou finanční oblast, pokud jsou tato přáníčka na finance zaměřená, mohou však také žádat pravou lásku do života. A nakonec Ryby, přáníčka ve znamení ukončení minulosti a nalezení nových lásek jsou ta pravá. Rybičkám přáníčka ohledně financí trošku oslabují.

Zemská znamení se poperou se svým osudem, a mohou pro to také mnohé udělat. Býci mohou žádat více financí a přínos v pracovní oblasti. Pokud touží po vstupu vysněné práce nebo životního partnera, mohou o to právě dnes požádat. Pannám se plní přáníčka zaměřená na zdraví a uzdravení, lepší finanční situaci. A Kozorohům se plní přání ohledně větších peněz nebo podnikání.

A nakonec ohnivá znamení. Berani mohou nechat odejít lidi, kteří jim škodí, stejně jako mohou žádat v oblasti hubnutí a zdraví. Pro Lvi je tento úplněk ve znamení vztahů, a to jakýchkoliv. Pokud se chcete tedy s někým usmířit, pak volte přáníčko právě v tomto duchu. A střelci? Přáníčka zaměřená na rodinu budou ta pravá právě pro vás.

Přeji vám hodně štěstí při plnění vašich přání. 

SVOBODNÁ VŮLE

Toto mocné slovo je často používáno, námi, lidmi, ale používají ho také andělé. Přes svobodnou vůli člověka nesmí zasáhnout, ale mohou naplnit osud každého člověka, kdy se svobodná vůle najednou obrátí o 180°. Jak je to tedy s naší svobodnou vůlí? Tvoříme si svůj osud, nebo je napsán dávno před naším narozením? Proč jsou andělé schopni vidět událostí mnoho let dopředu, pokud bychom mohli chod osudu změnit svou svobodnou vůlí? Jak mohou v tom případě vědět, jak se zachováme, pokud nejsme řízei právě andělským vedením? Mnoho věcí můžeme změnit, ale osudu stejně neujdeme. Možná si prodloužíme svou cestu, ale nemůžeme osud změnit. Pokud byc měla být morbidní – kdo má být oběšen, ten se neutopí. Je tedy náš osud předem určen? Máme dojít do určitých bodů? Ano, máme svobodnou vůli v tom, jakou cestu si zvolíme, zda kratší, nebo delší, zda budeme na této cestě trpět, nebo půjdeme cestou přímou za štěstím. Nechám na vás, byste popřemýšleli, zda svobodná vůle skutečně existuje, nebo je to jen blud, o kterém hovořili mnozí slavní v dávných dobách. Pokud se nějak rozhodneme, je to skutečně naše svobodné rozhodnutí? Máme pocity, intuici, která pochází od andělů, a tuto intuici většinou poslechneme. Nebo je to naše svobodná vůle, že se rozhodneme, tak jak se rozhodneme? Některá rozhodnutí nás poté mrzí, ale proč jsme tato rozhodnutí učinili? Bylo to tím, že to tak andělé chtěli, nebo spíše tím, že jsme je v tu chvíli zcela neposlouchali, co nám říkají? Všechny chyby se dají napravit, ale skutečně stojíme o jejich nápravu? Proč tíhneme k našemu životnímu poslání, proč se nakonec vydáme touto cestou? Je to skutečně naše svobodná vůle? Nebo je to šepot andělů, který posloucháme skrze svou intuici? Proč čekáme týdny, měsíce a někdy i roky na své štěstí? Vybrali jsme si tuto cestu? Nebo jsme se jen vydali po delší cestě za štěstím? Mnoho lidí poukazuje na svobodnou vůli, na to, že změnit se dá vše, pokud chceme. Ale co když je to naše předem určená cesta? Změnit svůj současný život a jít za svým štěstím? Co když procházíme uvědoměním právě proto, abychom se naučili mnohému novému a byli lepšími lidmi? Proč toužíme mít vše a hned? Je toto naše svobodná vůle nebo je to jen naše nevědomost? Je to naše touha dojít ke štěstí? Copak stačí modlit se a čekat? Pokud zhodnotím svůj vlastní život, mohu svobodně a s čistým svědomím prohlásit, že svobodnou vůli nemám. I když se rozhoduji svobodně, rozhoduji se tak, jak mám. Ani dobře, ani špatně. Prostě se rozhoduji. Každý z nás neseme na zádech svůj vlastní kříž, ale přijde den, kdy tento kříž odložíme, kdy budeme volní, svobodní, nebude nás nic svazovat. Den, kdy dojdeme ke svému štěstí. Dojdeme ke štěstí za pomoci našich strážných andělů, kteří nás doprovází na naší pozemské cestě. Musíme si projít dobrým i zlým, abychom pochopili smysl života, smysl lásky, smysl svého bytí. A to je důvodem našich chyb, které jednoho dne se napraví a my vzlétneme až do oblak, vzlétneme, a budeme šťastni. S těmi, kdož vstoupí do našich životů, s těmi, o kterých jsme si mysleli, že už nikdy do našich životů nevstoupí. Svobodná vůle… je či není?

SVATYNĚ

Existují místa, která nás k sobě přitahují jako magnet. Místa s velkou energií, která volají na nás, kdykoliv projdeme kolem. I budovy mají svou energii, své duchy, nebo jen ducha jednoho. I ten nás k sobě může volat. V tu dobu naskakují nám myšlenky, co toto místo chce nám sdělit. Nejinak tomu bylo i se zahradním domečkem, který mě k sobě lákal.

 Zvenku byl moc krásný, jeho energie sálala do všech směrů. Při vstupu dovnitř cítila jsem mnoho energií. Některé byly velice zmatené, jiné nádherné. Rozhodla jsem se tedy pomoci tomuto domečku. Uvnitř nebyl tak krásný, ale měl své kouzlo. Bylo zapotřebí odnést harampádí, skladované v něm mnoho desítek let. Žádné z těchto věcí nemělo krásnou energii, tudíž nezbývalo, než vše vyhodit. Byla tam směsice všeho, všechno zpuchřelé a zapáchající. Po vynesení všeho nepotřebného se domku očividně ulevilo, jeho energie náhle se pročistila.

 Když byl prázdný, působil velice dobře. Bylo také zapotřebí vynést všechny pavoučky ven a zničit jejich domečky. Pavučiny byly nádherné a mě začaly téct slzy. Taková nádhera. Nic naplat, pavoučci musí si udělat domečky nové.

Seděla jsem ve stínu ořešáku a poslouchala nádherný zpěv ptáků. Letní vánek opíral se do listů a přírodní orchestr krásně ladil mým uším. Jen jsem tam tak seděla a vychutnávala atmosféru. Dva duchové sedli si vedle mě a vyprávěli své příběhy. Jeden z nich postavil i tento domeček a mluvil o každé cihle, plánu, nápadu. Bylo příjemné dozvědět se víc. A já chtěla vědět vše. Toužila jsem pocítit každou kapku potu, která prolila se při stavbě jeho. Poslouchala jsem, jak byl vybaven a pro koho byl postaven. Příběh malé, těžce nemocné holčičky, mě dojal. Bylo to její království, místo, kde povídala si s andílky a kde zapomínala na svou bolest. 

ŠTĚSTÍ 

Co je to vlastně štěstí? Básník by řekl: Muška jenom zlatá. Ale je štěstí skutečně váženo zlatem? Třpytí se tak, že je nepřehlédnutelné? 

Štěstí někdy vypadá velice nenápadně. Pro někoho je štěstím probudit se do dalšího krásného dne, bez bolestí a bez smutku, pro jiného je to láska, kterou má vedle sebe, pro jiného zase úspěch v podnikání a peněz více, než dokáže utratit, pro dalšího zase nový život s příchodem miminka.

Štěstí je jako šedá myška, proto si ho málo lidí tak všímá. Je nenápadné, nedá se popsat slovy. Štěstí je nastavení naší duše. Ve chvíli, kdy je naše duše šťastná, stává se šťastným také člověk mající tuto duši.

Cesta ke štěstí je někdy hodně kamenitá, jako cesta k mužskému srdci. Na této cestě je třeba sbírat kamínek po kamínku. S každým sebráním dosahujeme stále většího štěstí. Neštěstí si sami držíme u sebe, a pokud ho nepustíme, bude u nás velmi dlouho. 

ŠŤASTNÉ ČÍSLO 

Každý člověk má své šťastné číslo, číslo, které se mu stále opakuje, souvisí s mnoha událostmi v životě.

Když vezmu mého tatínka, a jeho šťastné číslo 17: 

sedmnáctého prožíval: seznámil se s mojí mámou, rozvedl se, založil svou kapelu, zemřel. Toto číslo ho tedy provázelo životem.

Já mám také takové své číslo, a tím jsou tři osmičky. Najdete je v mém IČu, v narození, v telefonním čísle, pokud převedu svou webovou stránku a email do číslic, i tam jsou tři osmičky. Toto číslo mě tedy provází celým životem. 

Číslo 8 je číslem hojnosti a hojnost, to nejsou jen peníze, ale je to také láska a štěstí. Ležatá osmička pak značí nekonečno, něco, co trvá navždy. Štír spadá do osmého domu zvěrokruhu. V numerologii je osmička nejmocnějším číslem. Je v něm zakotven úspěch, láska i sex. Je to číslo spravedlnosti a rovnováhy, jak můžeme vidět v tarotech. Je v něm bojovnost a schopnost překonávat jakékoliv překážky. 

Je to dobré karmické číslo, představuje dary karmy, a andělé ho milují. Neboť v andělském světě je toto číslo spojeno s energiemi, pozemskými i vesmírnými, velké vnitřní síly. 

A jaké je vaše osobní šťastné číslo? Opakuje se ve vašem životě? 

STÁŘÍ JE NEJHORŠÍ NEMOC

Na toto téma jistě vyšlo mnoho článků, a já bych se chtěla nyní také pozastavit nad pojmem stáří, nad jeho nositeli.

Mnozí lidé jsou mladí a krutí ke starým lidem. Nechápou, že i oni jednoho dne budou staří, a budou rádi za každé vlídné slovo. Vídám to v nemocničním prostředí, ale i u některých klientů. Se starými lidmi se zachází jako s odpadem, jako by to nebyli ani lidé. Smutno je mi z toho, když křičí se na tyto lidi, když opovrhuje se jimi, když... 

Nebýt starých lidí, nebyli bychom na světě ani my. Máme své rodiče, prarodiče, kteří bývali mladí a měli úctu ke stáří. Dnes spíše neúcta provází dnešní svět. Proč se zaobírat někým, kdo již dosluhuje? Proč trávit s ním čas, když se dá využít na facebooku a jiných sítích? Hanba by takovýmto lidem měla být. Každý z nich má tisíce virtuálních přátel, ale  žádného skutečného. Chodit k babičce nebo dědovi je otravuje. 

Stáří neznamená moudrost, ale zkušenosti. Často těžce nabité zkušenosti. Nabité potem a krví, slzami. Staří lidé nejsou odpadem, ale naším příkladem. Proč si tedy neudělat chvíli času, nepobýt s nimi, nepotěšit je úsměvem? Vždyť jsou jako malé děti, vděčné za každé pohlazení, za každé vlídné slovo, za každý úsměv. Když jste byli malí a nemocní, také se o vás někdo s láskou staral. Nezavrhl vás, když horečka s vámi zmítala, ale vlídným slovem vás takovýto člověk potěšil. I staří lidé zasluhují si lásku a úctu, o to víc, že někteří sami se již o sebe nepostarají. I když mají své nálady, nezlobte se na ně. Třeba se jen brání bolestem, nebo samotě. Žádný člověk si nezaslouží být na stáří sám. Myslete tedy na to, jak tyto lidi potěšíte, když darujete jim část svého času. 

SPLNĚNÍ PŘÁNÍ 

Mnoho z vás si přeje splnění svého přání, ať jste již ho odevzdali jakoukoliv formou - myšlenkou, rituálem... Neplní se přání jen vyslaná přes rituál, ale i vy doma, vy všichni, můžete požádat sami o splnění svého přání. Skutečně ale umíte odevzdat své přání? Skutečně se na toto splnění umíte nastavit? Někdy vyšlete pouhou myšlenku a ona se vám v krátkém čase splní. Vyšlete jí, a andělé jí zachytí. Touto myšlenkou se poté přestanete zabývat. A to je síla rychlosti splnění vašeho přání.

Proč se tedy přání plní, když ho vyšlete a již se tímto přáním nezabýváte? Odpověď je jednoduchá - právě proto. Protože ho nedržíte u sebe, vyšlete ho pouhou myšlenkou k andělům. Každá negativní zpráva, která se vám donese, má nás upozornit na to, že děláme něco špatně. Čekáte na návrat partnera a stále nepřichází, a vy byste tak rádi něco udělali. Tak se k vám donášejí zprávy o jeho vztahu, potkáváte ho, nebo naopak ho zavalujete smskami. Ale proč má číst něco, co vlastně sám ve svém srdci ví? Proč k nám chodí tedy tyto negativní zprávy nebo naopak "ticho"? Protože tací, jací jsme teď, nás naši partneři nechtějí. Nechtějí sobce, kteří touží mít nás u sebe jen proto, aby nebyli sami, aby neplakali, aby se netrápili. Chtějí mít sebevědomé, milující partnery, kteří jim dopřejí dostatek svobody. Stejné je to s prací a penízky. Proč k nám penízky nechtějí přijít? Proč, když na ně přestanete myslet a jedete na dovolenou, nebo strávíte víkend s kamarády, najednou přijdou za námi? Opět je důvod jednoduchý - protože to v tu chvíli pustíme, nemyslíme na to, nedržíme to u sebe. Proč se tedy někomu daří? Protože nepřemýšlí, co bude zítra, zda vydělá penízky, a věnuje se sám sobě, svým přátelům, relaxu. Proč je někdo s tím, koho miluje? Protože nepřemýšlí nad tím, že by s tímto člověkem nebyl, nepřemýšlí nad tím, že ho druhý nemiluje. Nechávají to volně plynout. A to nás vede k zamyšlení - děláme my sami něco špatně? Přeci chceme být šťastni. Chceme se radovat ze života, mít lásku u sebe, mít dobrou práci, mít z čeho žít. Nebo jen zažívat to, co ostatní, netrápit se zbytečnostmi, nevnímat falešné lidi, kteří nám nahlas přejí štěstí a vlastně nám ho nepřejí, nevnímat závistivé a zlé lidi, kteří se snaží nám uškodit. 

Pojďme tedy společně odevzdat toto přání, netrápit se, že jsme stále sami nebo že nám chybí penízky na to, co v tuto chvíli potřebujeme. Sedněme si tedy a zavřeme oči, společně. Představme si prázdný košík, do kterého vložíme své přání. Odevzdejme toto přání našemu strážnému andělu a nemysleme na něj, vypusťme ho z hlavy. Nemysleme na něj pár dnů či týdnů, zakažme si každou myšlenku na toto své přání. Nastavme se, že víme, že nám ho náš andílek splní. A nevnímejme poznámky ostatních, nevnímejme, co se k nám donáší. Nebuďme smutní a radujme se ze života. Tak otevřeme bránu lásce, štěstí, prosperitě. 

Věřím vám, že toto dokážete. Každý z vás, který si řekne, že toto dělá, nechť pohlédne do své duše, pohlédne a popravdě si odpoví, že skutečně to tak je. Nechť si každý z vás odpoví, zda jste připraveni na splnění svých přání. Ano, mnozí z vás připraveni jsou, ale většina z vás není. A ty z vás, kteří připraveni v tuto chvíli jsou, dočkají se v brzké době. Kdo však z vás připraven není, dejte si ruku na srdce a objevte v sobě tu trhlinu, která se musí zacelit. Andělé jsou u vás, a jsou připraveni vám vaše přání splnit. 

Ukažme si to na příkladu: Máte práci (tedy andílky u sebe), máte smlouvu (tedy vyslovené přání), ale musíte ráno vstát, obléknout se a jít do této práce (odevzdat zcela své přání). Je to tak prosté a jednoduché. Bez této námahy nedojdete do práce, stejně jako bez námahy naprostého odevzdání svého přání nedojdete naplnění svého přání. Až vstanete a dojdete do práce (až své přání odevzdáte a nebudete ho držet u sebe), bude vše tak, jak být má. 

Někdy je to hodně těžké. Já sama jsem si tímto prošla, když můj tatínek na tom nebyl nejlépe a nikdo nevěřil, že uzdraví se. Udělala jsem rituál, kde žádala jsem Azraela, by si tatínka vzal, by se netrápil, nebo mi ho ponechal, ale uzdravil ho. Věděla jsem, že musím vypustit toto přání, tak jsem se jím, byť s těžkým srdcem, přestala zabývat. Odevzdala jsem to zcela Azraelovi. A on usoudil, že mi ho tu ještě nějakou dobu ponechá a tatínek se začal uzdravovat. Síla myšlenky a přání je velká, jen když ho dokážeme odevzdat a již se jím nezabýváme. 

SETKÁNÍ SE SMRTÍ

Je to už déle, co můj tatínek odešel k andílkům. Nepřála bych nikomu z vás, najít tělo toho, koho tak milujete. Byl to zvláštní pocit, najít tatínka, jak leží na zemi, se sinalou tváří. V první chvíli jsem ten mrtvolný zápach vůbec necítila, jako bych měla všechny čichové buňky ochromené. Měla jsem velké štěstí, že tam byl se mnou můj miláček. Policie i lidičky z pohřební služby byli naprosto super. Dívala jsem se na něho, a vypadal, jako když spí. Usmíval se. Neplakala jsem, ani jsem se nesložila. Ne snad proto, že bych ho nemilovala, ale protože jsem věděla, že už ho nic nebolí ani netrápí. Poslední přání mého tatínka bylo, aby stál do konce svého života na svých vlastních nohou, bez cizí pomoci, aby se dokázal o sebe až do poslední vteřiny postarat. A to se mu vyplnilo. Miloval lidi, rozdával radost všem kolem sebe. Vždycky věřil, že v každém z nás je dobro, které se u některých jen skrývá a čeká na vhodnou dobu, kdy je vypuštěno ven. Nikdy se neuměl pořádně zlobit. Bral život takový, jaký byl, a přijímal ho se vším všudy. Vy, kdož jste ho znali, a milovali, víte, že to byl anděl na zemi. A odešel mezi andílky, aby byl šťastný. Dívá se na nás všechny, a já bych si přála, a myslím, že je to i jeho přání, abyste zůstali takoví, jací jste, veselí a plni života. Rozdávejte kolem sebe lásku, pro sebe i pro něho. Nezlobte se na ostatní, protože to za to nestojí. Život je příliš krátký na to, abychom se na sebe zlobili. Važte si každého okamžiku, kdy můžete být se svými blízkými, protože nikdy nevíte, kdy to je naposledy. Přejte si, a jděte si za svými cíly, stejně jako to dělal on. I v těch zlých a ošklivých věcech hledejte to dobré, neboť ve všem je velký kus dobra, jen ho mnozí z nás nedokážou vidět. Vždy říkal, abychom nesmutnili po tom, co nemáme, ale abychom si vážili toho, co máme, neboť je hodně lidí na tom mnohem hůře než jsme my. A toto poselství mého tatínka bych vám ráda teď předala. Někteří z vás si z těchto slov vezmou hodně k srdci, někdo si nevezme vůbec nic. Dejte mu poslední dárek, vy všichni, jež jste ho znali, a přemýšlejte o těchto slovech. Vaše štěstí bude pro něho tím největším posledním dárkem. 

RŮŽENÍN NA LÁSKU

Růženín je jeden z mnoha kamenů, které můžeme použít také na výrobu elixíru. Každý kámen, a růženín obzvlášť, měl by se pro elixír použít surový, neopracovaný. Tromlovaním, tedy leštěním, ztrácí na účinku, neznamená to však, že by nebyl účinný, jen se jeho účinek snižuje tímto procesem.

Jak si takový elixír připravit a na co je dobrý?

Nejprve je třeba kámen řádně očistit. Nejlépe ponořte kámen do vody s himalájskou nebo mořskou sílí. Postačí lžička soli na 250 ml vody, nejlépe na noc, a postavte ho na okno tak, aby ho osvětloval měsíc. 

Ráno ho vyndejte, opláchněte pod studenou vodou, položte na čistý ubrousek a nechte ho nabít slunečním světlem. Nechte opět do večera.

Večer vložte kámen do sklenice s vodou, nechte v ní do rána. Elixír se pije po douškách.

Takovýto elixír hodí se pro detoxikaci organismu, pro rozprostření lásky kolem nás, pro navození vnitřního klidu.

Stejným způsobem můžeme využít také tento elixír pro koupel, přidáním do vody při koupání bude naše pokožka jemnější.Účinky jsou stejné jako při pití elixíru. 

 

RODINA JE SVÁTOST

Všichni máme rodinu. Jsou to rodiče, děti, partneři, ale i naši přátelé. Toto vše je naše rodina. Jsou to i zvířátka, o která se staráme. Rodina je požehnaná, ať máme vztahy jakékoliv. Ty, kteří patří do naší rodiny, snažíme se chránit a opatrovat. Dáváme jim prostor, aby jejich duše mohla růst, ale sledujeme jejich cestu a není nám lhostejné, pokud se trápí. Pokud jsou však šťastní, tak jsme šťastní s nimi, i když se nám jejich cesta, po které se vydali, příliš nelíbí. Milovat a být milován. To je tajemství krásného, rodinného života. Ale co když nám někdo na tuto rodinu sáhne? Co když jim ublíží, třeba jen slovem? Pak se začneme bránit. Protože rodina je svatá. Je to mnohem horší, než kdyby někdo ublížil nám samým. A toto se neodpouští. Můžeme tu hovořit o tom, jak je krásné odpuštění, ale v některých případech to prostě nejde. V těchto případech. Vždy se postavíme za svou rodinu, protože do ní také patříme. A proto bychom se měli své rodině také věnovat, věnovat jim část svého času, protože nikdy nevíme, kdy tento darovaný čas bude tím posledním. Čas máme jen půjčený, nikdy nám nepatří, a vše se děje v pravý čas. I poslední darovaný čas blízkým přichází v pravý čas. 

Říct - mám tě rád/a - je tak snadné, a přesto, kdy jste toto naposledy vyslovili? Kdy jste toto řekli někomu ze své rodiny? Nebereme to spíše jako samozřejmost? Jsme součástí rodiny, tak milujeme. Ale samozřejmost to není. Tato slova potěší každého z rodiny. Potěší i nás. Pokud jsou vyslovená upřímně. Proč tedy neříci své rodině, co k nim skutečně cítíme? Proč neříct tato kouzelná slůvka, která rozehřejí jejich srdce? Jen člověk s kamenným srdcem toto nedokáže. A vy přeci kamenná srdce nemáte. Vaše srdce tlučou láskou a touhou být svým blízkým nablízku. Proč na chvíli nezapomeneme na nás samé, a nevyslovíme tato kouzelná slova? Mají velkou, kouzelnou moc. Větší, než cokoliv ostatní. Proto naplánujme si krásnou neděli, v kruhu svých blízkých, neboť oni chtějí s námi být. Zapomeňme na všední život, který nyní žijeme, a sejděme se s těmi, kteří touží být v naší blízkosti. Může to být to poslední, co uděláme. A pak... nebudeme litovat, že jsme to neudělali, že jsme na to neměli čas. Naše rodina je tím nejdůležitějším, co v životě máme. Ochraňujme ji, opatrujme, projevujme ji svou lásku. V této chvíli, v každé volné chvíli.  

PŮLNOČNÍ DUHA

Vidět duhu o půlnoci je velice krásné. Neobjevuje se tak často, já sama se s ní setkala jen párkrát za svůj život. Na konci duhy je poklad, říká se. Zda je to pravda, nevím. Avšak půlnoční duha má své velkou kouzlo, neboť pomáhá lidem docílit toho, co skutečně mají ve svém srdci. Tak jistě nějaký poklad ukrývá. Někdo pokladem vidí své miminko, jiný úspěšné podnikání, jiný peníze, a někdo třeba lásku. Každý máme nastaven svůj vlastní vnitřní poklad, ke kterému se snažíme dojít. Přeji vám všem, aby se vám zjevila vaše půlnoční duha - a nezapomeňte si něco přát z celého srdce. Kdo ví, třeba tato duha splní právě to vaše přání, neboť pokud se podíváte na duhu svým vnitřním zrakem, uvidíte most tvořený samými anděly.  

PŘÍCHOD NOVÉHO DO ŽIVOTA

Andělé mnohým z vás radili, jak připravit se na příchod toho, co byste si přáli a mnoho z vás se mě ptalo, jak to mají nejlépe udělat. Proto také vznikl tento článek, abyste se mohli dobře nastavit a přišlo k vám to, co si přejete.

Já sama se tímto řídím po celý život - pokud chcete něco nového, musíte obětovat něco starého. Je jedno, zda se jedná o práci, lásku nebo třeba jen nějakou věc, o které sníte a stále k vám nepřichází.

V první řadě je třeba se definitivně rozhodnout, ne jen z nějakého rozmaru. Pokud již rozhodnuti jste, pak zbývá jen udělat místo. Je to jako s miminkem, také se tělo ženy musí nejprve nastavit pro početí, než přijde k oplodnění a k cestě dušičky do těla. Pokud tělo není připraveno, je v nepořádku, dušičce se k vám chtít nebude.

Ale podívejme se na různé situace, které vybírám z vašich životů.

Nejprve začnu od nejlehčí, a to je například nábytek, který byste chtěli mít. Doma máte nábytku habaděj, a místo pro nový nábytek není. Pak kus, který by se vám líbil, zkrátka neseženete, nebo na něj nemáte dostatek penízků. Třeba je jen potřeba trošku přestavět nábytek a udělat místo kusu nábytku, který by se vám líbil. A hle, najednou se objeví, nebo se objeví peníze, se kterými jste nepočítali. Pak má své vlastní místo tento kus nábytku, pak může se objevit právě pro vás.

S láskou je to podobné. Žijete sami, nebo s rodiči, máte svůj vlastní koutek. Možná, než jste se narodili, měli jste předem připravený koutek, pokojíček, nebo prostě jen místo, které bylo vyhrazeno právě vám. Stejné je to s láskou - chcete-li ji mít ve svém životě, musíte jí udělat místo. Vyhodit ze srdce ty, jež zabírají místo lásce, a i doma vytvořit kouteček pro lásku. I když zatím partnera fyzicky  nemáte, a přejete si se přestěhovat za láskou, je třeba lásce ve vašem domově připravit krásné přivítání. Zamyslete se, a povězte, co byste chtěli mít. Pokud byste přišli k partnerovi, a neměli kam dát přezůvky, neměli na čem spát nebo jste se tísnili, neměli místo pro zubní kartáček a pro svých pár věcí, připadali byste si u něho jako návštěva, a možná i láska k němu by ve vašem srdci vyhasla. Necítili byste se zkrátka dobře, cítili byste se jako návštěva, nebo ještě hůře, vetřelec, který není vítán. Proto je třeba udělat místo pro to, aby mohl přijít do vašeho života, vytvořit mu koutek, který by byl jen jeho, kde by se cítil dobře, kde by si připadal zkrátka jako doma.

S prací je to ještě jednodušší, stačí odvaha změnit své povolání nebo pracovní místo, rozhodnout se o ukončení stávajícího zaměstnání a dívat se a nalézt. Nenechávat si zadní vrátka, co kdyby to nevyšlo. Protože tyto "cokdyže" vám zajistí, že se ze stávajícího místa určitě nepohnete vstříc novému.

Když člověk něco chce, musí si za tím jít, musí sebrat veškerou odvahu a neohlížet se zpět. Stačí jen vykročit směrem k lepším zítřkům a vyvinout dostatek energie na získání toho, po čem toužíte.

Co myslíte, jste připraveni investovat trošku, opravdu trošičku energie, abyste se měli lépe? Rozhodnutí je jen na vás, nikdo jiný nekráčí po vaší cestě než vy sami, možná vás jen doprovází na této cestě, pomáhá, ale poslední rozhodnutí je vždy a pouze na vás samotných.

PŘED POČETÍM

Tak, jako každá duše čekající v místě zvaném Grimmolium, i má čekala na svůj vstup zpět na Zemi. Úkolem duše je zvolit si maminku a tatínka, zvolit si život a později naplnit své poslání. Můj výběr nebyl lehký. Dlouho jsem vybírala správné rodiče a nemohla se rozhodnout, koho zvolit. Dívala jsem se na životní příběhy mnoha lidí, ale nikdo z nich neměl život tak těžký, aby byl hoden mého výběru. Moje duše milovala bojovníky, a tím se může stát jen člověk bojující se svým vlastním osudem. A takového člověka moje duše našla.

Byl to velký bojovník, nemocný, který však bojoval a lidé ho milovali. Ano, tatínka jsem vybraného měla, a teď ještě vybrat maminku. Jako muzikant měl mnoho žen, krásných, a vybrat tu, jež by byla hodna stát se mou maminkou, také nebylo lehké. Mohl si z nich vybrat tu pravou, neboť mnoho z nich bylo komických, ale žádná z nich nebyla jeho anam carou, tedy polovinou duše. Tu v tomto životě potkat neměl, proto byl výběr těžší.

Zvolila jsem ženu povětrnou, toužící po majetku, slávě a penězích. Pak byl cesta do těla jednoduchá. Stačilo počkat na vhodný okamžik. Cesta z chrámu Grimmolia byla volná a má duše za pomoci andělů vstoupila do počatého tělíčka.

Říká se, že si můžeme vybrat přátele, ale rodinu si vybrat nemůžeme, rodiče už vůbec ne. Ale opak je pravdou. Rodiče své vybrali jste si sami.

Až jednou bude se vám zdát, že vaši rodiče by na vás měli být hodnější, měli by si vás víc všímat, měli by vás pochopit, uvědomte si, že jste si je vybrali a vaše duše znala jejich kladné i záporné stránky.

PRAVIDLA RITUÁLŮ

Nežli objednáte rituál, měli byste si rozmyslet, jaké přání chcete splnit a proč. Toto je velmi důležité, neboť se plní každé přání, pokud ho opravdu chceme. Andělé někdy udělají zázrak v podobě malých věcí, kdy nám to jako zázrak ani nepřijde, jindy splní téměř nemožné. Položte si tedy otázku: Co opravdu chci? Proč to chci?

Příklad: Chcete návrat partnera

Položíme si otázku: Co opravdu chci? Odpověď: Chci, aby se můj partner ke mně vrátil.

Otázka: Proč to chci? Správná odpověď: Chtěl bych svého bývalého partnera učinit šťastným, přeji si prožít život po jeho boku a věřím, že on to cítí také tak...

Příklad: Chceme peníze

Položíme si otázku: Co opravdu chci? Odpověď: Chci mít peníze.

Otázka: Proč to chci? Správná odpověď: Rád bych si koupil to a to. Rád bych splatil dluhy, aby mě již netížili. Rád bych udělal dárkem radost svým blízkým.

Špatná odpověď: Chci žít bezstarostný život. Toto je špatně, jelikož peníze nám bezstarostný život nezaručí. A tak dále, a tak dále.

U každého rituálu je důležitá vůle. Pokud nemáte pevnou vůli, do rituálu se nepouštějte. Měli byste vědět nejen, proč to chcete, ale také vydržet a věřit v naplnění. Pokud vaše vůle poleví, rituál se začne oddalovat. Vždy je důležitý cíl, a vytrvat v tomto přání.

Důvěra v anděly, vesmír nebo vyšší moc je také velice důležitá. Pokud jen něco chcete, ale nevěříte ničemu, na co si nemůžete sáhnout, pak nečekejte na vyplnění rituálu nebo počítejte s velkým zdržením. Tato důvěra je hodně podstatná, proto toto nepodceňujte. Nestačí pouze říci: "Věřím", musíte skutečně věřit srdcem.

Okolo nás je spoustu bytostí, které nevidíme ani neslyšíme (mnozí z nás), a tak pro nás prostě neexistují. Stejně tak se stavíme ke svým přáním. Pokud se nastavíme na to, že něco není možné, tak se to prostě nestane. Stačí jen jedna pochybující myšlenka, to stačí k tomu, abychom si vše oddálili, pokud takovýchto myšlenek máme hodně (můžou jen proletět naší myslí), pak se rituál bude ubírat směrem, o který nestojíme. Síla myšlenky je velká, proto toto berte v potaz.

Pokud již máme negativní myšlenky, pak je dobré si je uvědomit a eliminovat. Proč se ptát: Co když se mi nevrátí? Co když nebudu mít peníze? atd. Lepší je říkat: Nestojí mezi námi nic a nikdo, kdo nám náš vztah může pokazit. Nebo: Najdu skvělou práci, která mne bude naplňovat ve všech směrech. Možností je spousta, stačí jen si to přát.

Každý rituál má svůj čas, každému se plní za jinou dobu. Není nespravedlivé, pokud někdo dosáhne rituálem hned, a jiný si počká. Andílci vědí, co dělají, vědí, proč nám posílají do cesty překážky nebo jiné lidi. Vždy to dělají pro naše dobro, abychom se v budoucnu měli lépe a snáze se vyrovnali s překážkami, které mohou nastat, až se nám přání splní. Vše se děje v pravou chvíli, čas neexistuje, je jen výplodem lidí, kteří se na něj upínají.

Na splnění rituálu se těšte. Radost je vlastnost andělů, a tímto jim dáváte najevo, že jim věříte. Můžete se pochopitelně průběžně ptát na rituál, nebo co byste měli dělat nebo nedělat, je to však jistá nedůvěra k andělům. Pokud věřím, že mi andílci mé přání splní, pak nemám důvod se ptát, pak věřím, že mé kroky povedou správným směrem. Opět jsme u víry, která je důležitá.

Zkuste se vyhnout lidem, kteří vám splnění přání nepřejí, či tomu nevěří. Obklopte se spíše lidmi, kteří vám fandí a věří, že se vám přání splní. Pokud se vám již přání splnilo, nestyďte se o něm napsat do diskuze, jistě i ostatní váš úspěch potěší.

Nezapomínejte, že vše se děje ve váš prospěch. Jen vy sami si vše můžete oddálit, nebo naopak přiblížit.

Přeji vám všem, nechť se vám rituály plní co nejdříve, abyste mohli být šťastní a štěstí předávat také ostatním kolem sebe.

PRAVÁ LÁSKA

Mnozí z Vás se mne ptají na recept na šťastný život. Každému odpovídám, že recept neexistuje, ale jaká je vlastně pravda? Dá se milovat jednoho člověka mnoho let stejnou láskou jako na začátku vztahu? Po 28 letech harmonického vztahu bez hádek mohu říci, že ano. Jak toho však dosáhnout?

Anam Cara je dobrým základem. Potkat svou polovinu duše, nebo o ní požádat andílky či samotného Boha, je tou nejjednodušší cestou. Avšak ke spojení je někdy cesta dlouhá a trnitá, kamenitá. Ale výsledek pak stojí za to. Udržet si lásku je pak lehké. Člověk musí si uvědomit, že nyní jste dva. Na vše, v dobrém i zlém. Dva. Každý z vás má zodpovědnost pouze sám za sebe. Nesete zodpovědnost za sebe, ne za partnera. Pokud jeden z vás ze vztahu vystoupí, pak proto, že vztah není takový, jak si ho představoval, nebo partner není takový. Ani jeden z vás tedy za vztah ani za rozchod nenese zodpovědnost. Jste v tom společně. A společně vše můžete napravit. Zamyslet se nad tím, kde se stala chyba, uvědomit si tuto chybu a napravit ji. 

Základem každého vztahu je důvěra. Je třeba si uvědomit, že partnera nevlastníme. Doprovázíme ho na jeho cestě, stejně jako on nás. Přejeme mu štěstí, pokud se rozhodne udělat něco, co nám se nelíbí, ale pokud to partnera udělá šťastným, je to jeho volba. A tato volba je správná, neboť vede k jeho štěstí. 

Musíme mít víru v náš vztah. Partner není náš majetek, proto ho vlastnit nikdy nemůžeme. Není to pejsek, který poslouchá na slovo. Není to hračka, kterou odložíme, když nemáme náladu a vezmeme si ji, když náladu máme. Je to člověk, který je s námi, protože v tuto chvíli je mu s námi dobře. Musíme věřit a věříme, že nás miluje, stejně jako my milujeme jeho. Tedy, co vysíláme, to přijímáme. Pokud naše láska není sobecká, vztah vydrží. Pokud začne být sobecká, začne se tak chovat i partner, a bohužel, většinou k někomu jinému, než jsme my sami. Pokud si tedy začneme partnera přivlastňovat, nárokovat, je jen malý krůček k tomu, by nás opustil. Nikdo nechce být pod vládou toho druhého, byť je to myšleno jen v dobrém a pro dobro vztahu. Ale toto není pro dobro vztahu, je to jen pro dobro nás samých, a vztahu to ubližuje. Je to, jako bychom vrazili dýku do středu srdce. Srdce, to je náš vztah. A srdce chce tlouct a volně dýchat. 

Dalším základem je nepřehánět to s péčí, či naopak nevěnovat péči žádnou. Pokud se nám partner věnuje, otevírá nám dveře, nosí nám květiny kdykoliv ho napadne, vaří nám kávu, zve nás na místa, kde jsme nikdy nebyli... Taková péče se dá vydržet chvíli, ale jednoho dne se nám to přejí. Začne nám to vadit. Připadáme si jako krásná hračka, však nemáme potřebnou volnost. Na druhou stranu, pokud se nám partner vůbec nevěnuje, sedíme každý v jiné místnosti, a jen se občas setkáme ve dveřích, je to také špatně. Pak necítíme lásku od našeho partnera. Tu samou chybu můžeme dělat my sami. Obě možnosti nejsou ku prospěchu vztahu. V každém vztahu musí být rovnováha. Tedy nechat se opečovávat, zároveň však také opečovávat musíte vy.. Zachovávat právo na samotu a vlastní záliby. Každý člověk potřebuje mít své zájmy, kamarády, místo, kde může přemýšlet nebo jen tak pobývat o samotě. Takovou malou svatyni. 

Dalším základem je komunikace. Nebát se mluvit o čemkoliv. Každý z vás může mít jiný názor, a je třeba nebát se za tento názor postavit. Nebát se najít zlatou střední cestu, pokud řešíme něco zásadního a oba máme jiný názor. Vyslovit svůj názor, ale v žádném případě ho partnerovi nenutit. Pokud nás partner miluje, nedělá mu problém vyslechnout nás, i nechat se vyslechnout. Je třeba povídat o všem. Co se nám líbí, i to, co se nám nelíbí. Pokud se partnerovi na nás nebo vztahu něco nelíbí a dozvíme se to, můžeme na tom pracovat. Pokud partner nemá náladu a zeptáme se, co se děje, a partner použije slůvko NIC, pak je něco v nepořádku. Nelíbí se mu něco, co se nám bojí říci. Ale jaký je důvod tohoto strachu? Není to proto, že by nám to říci nechtěl, ale proto, že bychom to nepřijali. Tak mlčí a postupně se od sebe vzdalujeme, až jednoho dne nemáme si co říci a rozcházíme se. Není to však zbytečné? Proto je komunikace důležitá. Tajemství do vztahu nepatří, strach do vztahu nepatří. Každý člověk chybuje. My i partner. Postupem času již žádnou chybu neuděláme, i tím pracujeme na našem vztahu. Necháváme se vést láskou. Společnou láskou. Je třeba pamatovat, že práce na vztahu je celoživotní.

Posledním základním stavebním kamenem vztahu je podporovat se navzájem ve všem, podporovat myšlenky a sny. Snažit se pomoci naplnit sny toho druhého. I když těmto snům sami nevěříme, pak musíme partnera podporovat. Stejně jako by měl i partner podporovat naše sny a touhy. Někdy i nápad, který vypadá naprosto bláznivě a nesplnitelně, vyjde. Tak proč srážet partnera na kolena, ponižovat ho, že to nedokáže, není lépe ho v tom podpořit? Pokud jeho sen nevyjde, řekne si, že to alespoň zkusil. A že my jsme stáli po jeho boku. Pokud bychom mu tento nápad vymluvili, pak bychom bránili v jeho štěstí. A to je naprosto zbytečné. 

Milovat znamená žít. Žít ve dvou, milovat ve dvou, dělat malé i velké věci ve dvou. Být na vše dva. I když se partnerovi nedaří, stát za ním a podporovat ho. Nestát mu po boku jen ve chvíli, kdy je vše v pořádku, ale i ve chvíli smutku a zmaru. Neboť jednou se karta obrátí a budeme sami rádi, když bude on stát při nás. Jsme dva. Na všechno. Dva. 

POVÍDÁNÍ O RITUÁLECH

Každý rituál můžete si také udělat vy sami, musíte do svého přáníčka vložit co nejvíce své energie a emocí a musíte věřit andílkům nebo jiným bytostem, že vám toto přáníčko splní.

Pokud chcete se obrátit v této záležitosti na mě, pak před každým rituálem nejprve zjišťuji, zda vám bude povolen, zda je v souladu s vaším osudem. Pokud tomu tak není, rituál vám proveden nebude. Někdy obracíte se na mě v záležitostech, kterým já sama nevěřím, proto ani v tomto případě vám rituál neudělám, neboť pokud do něj nevložím dostatečné množství energie, pak nemá žádnou sílu. 

Tedy před rituálem zjišťuji také, na kolik procent je rituál reálný, respektive kolik energie bude vloženo z Nebeských sil. Zbytek procent je na vás, na vaší spolupráci a na vašem nastavení. I pokud máte 100% úspěšnost rituálu, musíte jít svému přáníčko trošičku naproti. 

Do rituálů vkládám svou vlastní energii, čas, za toto také platíte. Rituál samotný nestojí vás tedy nic. 

V levém sloupečku můžete si vybrat rituál, který byste chtěli vykonat. Volte podle toho, komu nejvíce věříte - zda andílkům, Ježíši, Bohu, duchům. Vaše víra je polovinou úspěchu. 

Na příkladu vám ukážu, jak andílci pracují. Vyšlete přáníčko, třeba na lepší práci. V tu chvíli se o něj andílci starají a přivádí do vašeho života práci, kterou si přejete. Pokud budete sedět uprostřed místnosti, pálit jednu svíčku za druhou, modlit se, tak sice práce je blízko, ale nikdo nepřijde a nezazvoní na vás s její nabídkou. Vaše spolupráce tedy spočívá v tom, zvednout svou prdelku a jít této práci naproti. Tak funguje každý rituál, vaše spolupráce je tedy skutečně zapotřebí, byť někdy jen maličká. Máte tedy splnění v rukou stejně jako andílci. Pokud vás toto odradilo, pak nedívejte se dále, neboť v tom případě pro vás tato rubrika není. Také vy, kdož si myslíte, že jsou rituály drahé, vězte, že jsou zrcadlením mého času, energie, kterou do každého rituálu vkládám a také artefaktů, které se při rituálu používají. Každý z vás má možnost zúčastnit se osobně. Osobně tuto možnost vítám nejvíce, neboť jste přímo u toho, dáváte do rituálu také svou vlastní energii. 

POSLEDNÍ CESTA 2

Řekou zapomnění pluje tvá duše stále dál, 

zůstal tu ten, který o tebe velmi stál, 

stopa tvá zůstává v srdci jeho, 

toho, co zahrnoval tě velkou něhou.

Anděl smrti nese tě na křídlech svých, 

do království nebeského, 

kam jen čisté duše smí. 

K našemu pánu, tam u nebeských bran, 

ptáti se tě budou, zda tvůj život za to stál. 

Mnoho dobrého vykonala jsi zde na Zemi, 

však přišel tvůj čas a ty odešla jsi za těmi, 

kteří čekají tě dlouhý čas,

až pozváni tam budeme my, 

setkáme se spolu zas.

Odpočívej v pokoji, nechť má tvá duše klid,

stále tě v srdcích svých budeme mít. 

S láskou na tě vzpomínati budeme, 

ty pohlídáš náš klidný spánek,

cestou pozemskou však i nadále jdeme, 

připomene nám tě lehký vánek,

ODPOČÍVEJ V POKOJI. 

POSLEDNÍ CESTA

Duše našich blízkých zemřelých zůstávají v naší blízkosti po dobu 1 roku, pak je třeba vypravit jejich duše na cestu k andělům. Některé duše odchází samy, ale většinou se jim od nás moc nechce, proto je třeba je na tuto cestu vypravit. 

17. října léta páně 2017

Přesně před 30 lety jsem vypravila na tuto cestu svou babičku, tento rok nadešel čas odchodu pro duši mého tatínka. Příprava na tuto poslední cestu není tak složitá, jak se na první pohled může zdát. Nejprve je tedy třeba očistit se zcela od všeho, aby duše, která odchází, věděla, že odejít může. Člověk vypravující takovou duši musí být naprosto v klidu, tedy předchází této cestě meditace posledního sbohem. Tato meditace trvá většinou po dobu 1 hodiny. Pak je třeba obléknout se do bílého, pohodlného oblečení, aby netlačilo. Bílá barva má svůj význam. Tak, jako je čistá duše, kterou vyprovázíme na tuto cestu, musíme být i my naprosto čistí. Bílá je barvou nevinnosti, dobroty. Do bílé barvy kdysi odívali se lidé na pohřby, neboť bílá barva byla projevením úcty pozůstalých. 

Pak se připravují květiny, fotografie člověka, který nás před rokem opustil, a také je třeba připravit věc, která byla jen jeho, na které mu záleželo, nebo kterou by nedal za svého života nikomu. Je třeba připravit také 12 svíček - 12 měsíců, kdy duše byla s námi, kdy nám pomáhala. Pak se může přistoupit s samotnému obřadu. Tento obřad trvá většinou 1 hodinu, ale může trvat i déle, záleží na tom, jak rychle přesvědčíme duši, že ji již ve svém životě nepotřebujeme. 

Tím celý obřad končí a je třeba věnovat se po celý den sami sobě, odložit veškeré starosti i práci, aby se duše nechtěla vrátit, neboť ještě po dobu 12 hodin od jejího odvodu do světa andělů může přijít zpět. 

Pochopitelně, pokud potřebujeme mluvit s duší tohoto člověka po jejím odvodu do nebeských výšin, můžeme si ji kdykoliv přivolat. Avšak přijde, když ji potřebujeme, a pak opět odchází. Nejlépe je nechat ji již přípravovat se na další životní etapu, na příchod zpět do našeho světa.

PÁTEK 13TÉHO ČERVENCE 2018

Na tento krásný den připadá Nov v měsíčním znamení Raka, tedy Měsíc nachází se v tomto znamení. Nastává ve 4,49 hodin ráno. Rak je přiřazen 4. domu, jehož vládce je právě Měsíc neboli Luna. Živlem je pak Voda, která odplavuje veškeré negace. 

Ve znamení Raka lze vykonávat rituály zaměřené na lásku a rodinu. Díky Luně, která tomuto znamení vládne, pak také na početí, těhotenství nebo lepší spánek.

Lásku je třeba dát do všeho, co děláme, tedy nejen do partnerství, ale také do práce, bydlení a dalších oblastí. 

Pátek 13tého nahrává temným bytostem, proto je tento den vhodný také na naši ochranu, či ochranu našich blízkých.

Je to velice šťastný den, den lásky a porozumění. Lásku bychom si však neměli násilím držet, skutečná láska je stále s námi a neopouští nás. 

Pokud sečteme čísla v tomto datu, vyjde nám mistrovské číslo 22. To se neredukuje, ale pokud tak učiníme, získáme číslo 4 - tedy opět spojitost se 4. domem a znamením Raka. Číslo 22 je číslem intuice a vysokého duchovního vnímání. Je to číslo projevující krásu a lásku.

V andělském světě je to číslo víry a pozitivních událostí. V tuto noc k vám může tedy přicházet mnoho věšteckých snů. Nechte je tedy plynout směrem k vám, a hledejte v nich skrytý význam. 

Toto datum ukrývá v sobě rovinu myšlení, kdy noříme se do všeho, co děláme a nic nás nerozptyluje. Umíme přemýšlet, stojíme si za svými názory a plují k nám možnosti, které nás posunou dále v našem životě.

Ukrývá také rovinu planety Saturn, s potřebou bojovat a zvítězit. Objevují se různé překážky, které musíme překonat. Odpouštíme sobě i ostatním. Je to rovina velkých životních událostí, střetáváme se se svým vlastním osudem. Zamýšlíme se nad svým vlastním bytím a jsme ochotni jít svému štěstí naproti. 

A nakonec je třeba zmínit Nov. Tak, jako se rodí nový Měsíc, rodí se vše nové v tento den. Je čas na očistu organismu, ale také na plánování nových událostí, které chceme přivolat do našich životů. Přichází k nám inspirace a nové nápady. Začínáme se obklopovat pozitivní energií.

OČISTA DOMU

Květen je měsíc lásky, a jelikož je pravá láska čistá, je zapotřebí připravit i náš domov na lásku.

Jak tedy očistit své hnízdečko lásky?

Nejprve otevřete všechna okna v bytě či domě, a prostory pořádně vyvětrejte. Nechte větrat cca 1 hodinu.

Dům či byt začněte čistit od vstupních dveří. Nade dveře pověste malý sáček s kadidlem, můžete do něj vložit také malé mušle (ne umělé, ale pravé). Do předsíně položte bílou svíčku a zapalte ji.  Zapalte vonnou tyčinku, nejlépe s vůní růže.  Vedle svíčky položte malý kaktus nebo jiný sukulent, na jeho hlínu položte křišťál. Kaktus i křišťál mají moc do sebe vtahovat negativní energie. Otevřete dveře a posypte kolem prahu sůl, dveře můžete zavřít (pokud bydlíte v bytovém domě), nebo je nechte otevřené (pokud bydlíte v domě a víte, že vám tam po čas očisty nikdy nevkročí).

Pokračujte v dalších místnostech, nevynechejte ani jednu, tedy jděte systematicky tak, byste neprošli bez očisty žádným pokojem. Nakonec ukončete očistu v koupelně a na záchodě.

V těchto všech místnostech si počínejte takto:

Zapalte uprostřed každé místnosti bílou svíčku. Zapalte vonnou tyčinku. Vedle svíčky položte malý kaktus či jiný sukulent, na jeho hlínu položte křišťál.  Do každého rohu nasypte sůl.

Až budete mít vše hotové, odejděte z domu či bytu na 1 hodinu. Po hodině se vraťte a odstraňte z domu či bytu všechnu sůl. Zakopejte ji dál od domu, můžete ji vysypat do tekoucího potoka nebo řeky, nebo nechat rozfoukat větrem (či rozhodit) do všech 4 stran, daleko od svého bydliště.

Zbytek vosku vhoďte do tekoucí vody (řeka, potok), stejně jako zbytek z vonných tyčinek. Kaktus s křišťály ponechte.

Pokud byste chtěli mít dům chráněný co nejdéle, postavte sošku nebo svíčku andílka tak, aby se díval na vstupní dveře v každé místnosti. Tím zajistíte, že k vám zlo nevstoupí.

Pokud přijmete ve svém obydlí negativního člověka, pak tuto proceduru zopakujte.

Čištění můžete poté zopakovat vždy v době úplňku, tedy v době, kdy úplněk nadchází - časy lze zjistit kdekoliv na internetu.  

Přeji Vám krásné bydlení bez negativních energií. 

 

NEÚSPĚŠNÝ RITUÁL

Pro každý rituál, tak jako pro vše v našem životě, existuje určitý postup. Tak jako miminko se musí počít, růst v bříšku, narodit se, naučit se chodit a mluvit, tak i rituál má svůj časový harmonogram, svůj postup.

Prvním krokem k početí rituálu je vaše touha. Tedy chcete ho. Z nějakého důvodu. Z jakéhokoliv důvodu. Máte jasnou představu, čeho byste chtěli dosáhnout. Je třeba do rituálu i v jeho průběhu dát do něj pozitivní energie. Neboť slova - stejně se mi to nesplní, to nemůže vyjít, on mě přeci už nemiluje... vedou k neúspěchu nebo velkému prodloužení každého rituálu. Neboť vaše emoce jsou záporné - přesně to, čeho se bojíte, začne se projevovat na hmotné úrovni. 

Druhým krokem je provedení rituálu. Samotný akt rituálu má v sobě velkou sílu, ale opět je ta síla taková, jakou do rituálu vložíme. Pokud se účastníte rituálu a "odfláknete" jeho samotný akt, pak se vám rituál nesplní. Neboť je zapotřebí do něho vložit hodně své energie. Pokud se ho neúčastníte, pak je třeba v době vykonávání rituálu nemyslet na samotné přání, by nepřišly negativní myšlenky. 

Třetím krokem je vyčkat na správný okamžik. Tak jako miminko nelze počít jeden den a druhý se nemůže narodit, tak i každý rituál potřebuje svůj čas. Některé rituály se mohou splnit téměř okamžitě, na některé si můžete počkat také několik let. Záleží na tom, jakou energií je vaše přáníčko obklopeno. Čím více lidí o vašem přáníčku ví, tím více negativní energie do vašeho rituálu můžou vnést, i když se ho neúčastnili. I člověk, který vám to zjevně přeje, může zanést negaci do již probíhajícího rituálu. 

Rituál je jako tajemství - čím víc lidí o něm ví, tím je větší pravděpodobnost, že se najde někdo, kdo vám nebude přát a tajemství vyzradí. Tedy čím více lidí o vašem přání ví, tím je větší pravděpodobnost, že se najde někdo, kdo vám to ve skutečnosti nebude přát. 

Je to stejné i s přáníčky pronesenými bez rituálu - přejete si něco, a čím méně lidí o tom ví, tím dříve se vám to splní. Jistě jste si někdy přáli něco, co jste si nechali pro sebe - třeba jinou lepší práci. Pomysleli jste na to, že byste chtěli práci změnit, ale nikomu jste to neřekli. A najednou se naskytla vhodná příležitost k lepší práci. Mluvili-li jste však s někým, že chcete práci změnit, nepodařilo se vám to. Každé přání je zrozeno určitou silou a vyvíjeno určitou silou až k jeho naplnění. Je to stejné, jako když jste byli malí a psali si do deníčku svá přání. Nikomu jste o nich neřekli, až jste na ně sami zapomněli. A ve chvíli, kdy se vám splnili, zjistili jste, že vlastně přišlo to, co jste si přáli. 

NEKLIDNÝ SPÁNEK

Budíte se v noci, nemůžete spát, máte neklidné spaní? Pokud toto trvá dlouho, cítíte se velice unavení. Ale vše je pro něco dobré. Možná právě přemýšlíte, že jste nemocní, však vězte, že to tak nemusí vůbec být.

Pokud nemůžete spát, vcházíte do snu někomu jinému, někomu, kdo vás má rád, komu na vás záleží. Je jedno, jestli jste s tímto člověkem v kontaktu či nikoliv, protože na vás velice myslí a ani v noci vás nechce ze svých snů vyhnat. 

Stejně tak to funguje obráceně - pokud vám se o někom zdá po celou noc, pak tento človíček má neklidné sny. Jeho duše je u vás, vchází do vašich snů. 

Přeji vám všem krásné, a ničím nerušené sny. 

NEFUNKČNÍ VZTAH

Problémy ve vztahu nevznikají ze dne na den, ale přichází dlouho před prvními, velkými problémy. Jsou to maličkosti, které občas přehlížíme. Nevidíme je, nebo je nechceme vidět. Přisuzujeme je partnerovým špatným náladám, ale jen neumíme naslouchat. Většinou se pomalu vytrácí komunikace, a když už je pozdě ptát se, tak se ptáme. Ptáme se: "Děje se něco?" A odpověď je vždy stejná: "NIC"

Tohle slovíčko, toto NIC, je však vyjádřením věty: "Nejsem spokojený, chci vztah ukončit, ale počkám, jestli se to změní." Parter může čekat dny, někdy měsíce, ale vždy to nakonec ukončí. Je to proto, že ho vztah s námi již nenaplňue. Má právo na štěstí, má právo odejít ze vztahu, který ho stahuje dolů, ve kterém není spokojený.

Pak je třeba zamyslet se, co bylo na vztahu špatně. Problém je, když partner o svých pocitech nemluví, ale dává nám jasné signály, které ale ve své zamilovanosti nezachycujeme. Můžeme mu projevovat mnoho lásky a tím ho dusit, můžeme mu projevovat méně lásky, a ta mu pak chybí.

Někdy se mnoho soustředíme na svou práci a materiální zabezpečení partnera a rodiny, chápeme to jako vyznání lásky, ale skutečnou lásku mu dát nedokážeme. 

Ne vždy ji partner hledá jinde, někdy jen chce být sám, protože má všeho dost. Proto je důležité s partnerm mluvit a nenechat se odbýt tím protivným, zdánlivě nepodstatným, slůvkem NIC.

Je třeba hledat také u sebe, podívat se zpětně, jak se ve vztahu chováme, co partnerovi chybět může, zda neděláme, i když v dobré víře a ve jménu lásky, něco špatně, co prostě partnerovi vadí. 

NÁVRAT PARTNERA

Nejprve je třeba si uvědomit, proč partnera chcete zpět. Je to velká láska, je to proto, aby ho neměla jiná (a tudíž je v tom spíše sobeckost než láska), nebo je důvod zcela jiný? Každý člověk se časem mění, roste, uvědomuje si své chyby. Hlavní otázka však zůstává: Proč jste se rozešli? A jste ochotni vše zapomenout a začít znovu? Je ochotný vše zapomenout partner? Svádět vinu jeden na druhého ohledně rozchodu nemá smysl. Vztah je o dvou lidech, a nikdy není na vině jen jeden z vás. Oba jste přiložili polínko do ohně. Každý má právo ze vztahu vystoupit, pokud to tak cítí. Nikdo neodchází ze dne na den, vždy tomu předchází ...něco... . A to něco je třeba si uvědomit, ne svalovat vinu na toho druhého. Tedy uvědomit si, proč vlastně k rozchodu došlo, co tomu předcházelo. Zda jsme nemanipulovali s partnerem, nebo naopak nebyli manipulováni, i když v té nejlepší víře, že je to pro partnera to nejlepší. V každém vztahu je důležitá komunikace a na té to ve většině případů vázne. Strach cokoliv říct, abychom toho druhého neurazili, či aby nereagoval neadekvátně. Proto je třeba nejprve na vztahu hledat to, co bylo zkažené. Vykrojit toto zkažené někdy trvá hodně dlouho, vyléčit zkažené také. O to se starají andílci, pokud jsou o to požádáni. A jsou připraveni vám s tím pomoci. Ale nejde se jen spoléhat na andílky, je třeba uvědomit si, že především my musíme na sobě pracovat. Ne jen modlit se a žádat andílky, ale také se nad sebou zamyslet. Nedívejte se, co špatného udělal partner, ale co jste špatného udělali vy sami. Vždy je chyba na obou stranách, a před rozpadem vztahu přichází mnoho impulzů. Člověk ze vztahu odchází, když je nespokojen. Zde se tedy dostáváme na pozici, kdy jsme si již prošli vztah, uvědomili si, co bylo špatně. A teď zbývá to jen napravit. Máme možnost zajít za partnerem, požádat ho, ať sám poví, co se mu na nás nelíbilo, co jsme dělali špatně. Tato konfrontace nám mnohé osvětlí. Pokud však toto neuděláme, ať již z jakéhokoliv důvodu, je třeba zapracovat na sobě, neboť je to energie, která do vztahu partnera zpět přiláká. Pokud budeme trávit čas o samotě, mezi čtyřmi stěnami, budeme truchlit, naše energie se více změní v šedou, a stanou se z nás šedé myši. A o takové nikdo zájem nemá. Je třeba dělat vše jako před rozchodem, jen s tím rozdílem, že nemáme vedle koho uléhat. Je třeba žít. Ovšem ne skákat z postele do postele, ale mít přátele, mít rodinu, vážit si sami sebe. Neboť jak si nás partner může vážit, když to nedokážeme my sami? Můžeme o toto vše požádat andílky, o energii, a světlou auru, o to, aby nás partner vnímal láskyplně. Zázraky se dějí, ale musíme andílkům také vyjít vstříc. Každá naše myšlenka k nim míří, proto je dobré dát si pozor na to, co si přejeme. Vrátit se můžeme, až je vše napraveno, zahojeno. Pokud jsme navíc anam cara, pak to, jak se k sobě stavíme my sami, cítí i náš partner, neboť má naší půlku duše. Pokud na sobě hledáme chyby, hledá je i náš partner, pokud si nevěříme, pak nám nevěří ani náš partner. Pokud se nemáme rádi, pak i jeho láska k nám ochládá. Proto cesta, jak docílit návratu partnera, je zapracovat na sobě. Přijmout sami sebe, přijmout to, co se nám děje. Neboť nic se neděje bez důvodu. Má nás to posunout. Posunout lepším a láskyplným směrem.

NÁŠ ŽIVOT - ŽIVOT NÁS VŠECH

Naše životní pouť přivádí nás na mnohá rozcestí, kde se musíme rozhodnout, kterou cestou se máme vydat. Avšak těžší je rozlišit, která cesta je správná a která ne. Každá cesta vyzařuje naše vnitřní rozpoložení. Můžete se nechat vést po různých cestách, však vydat se na tu správnou musíme většinou sami. 

Na naší cestě můžeme se setkat s velkou bouří, vyprahlou pouští nebo jasným sluncem. Pokud projdeme skrze slunce, shoří to, co je v nás nepotřebné, a na druhé straně vyjdeme zcela očištěni. 

Procházíme různými obdobími života, u některého se zastavíme na delší dobu, u některého setrváme jen malou chvíli.

Nejčastěji se trápíme láskou. Také v této oblasti zažíváme nejvíce zkoušek, protože jsme na lásku dva. A musíme se sladit dohromady. Co chce jeden, to většinou nechce druhý. Někdy jeden na druhého nesmyslně tlačí, snaží se být autoritativní. Toto ale v lásce nefunguje, v lásce jsou si oba dva rovni. Pokud začneme hledat na druhém chyby, přestáváme ho milovat. Takový vztah většinou nefunguje, neboť chybí naše spokojenost.

Druhou oblastí jsou peníze. Peníze potřebuje k životu každý z nás, neboť nám zajišťují jídlo, střechu nad hlavou, oblečení, ale také naše rozmary. Pokud je těch rozmarů mnoho, plýtváme s penězi, abychom druhému poskytli vše, pak peníze se rozkutálí a nám schází. K penězům je třeba přistupovat jako k sobě samému. Tedy musíme se je naučit milovat, ale nezneužívat. Ani nám se nelíbí, když nás někdo zneužívá a diktuje nám své postoje a názory. I peníze nesmíme nechat, aby nám vládly, ani si je nesmíme podrobovat. 

Třetí oblastí je práce. Práce musí se stát koníčkem, tedy musíme se snažit, bychom dělali to, co nás baví, vzdělávali se, bychom nechodili do práce s nechutí, ale s radostí. Každý z nás má své dětské sny, každý z nás něčím chtěl být, a tyto sny mohou se splnit, pokud vkládáme do své práce lásku. Neboť láska je to, co je třeba vkládat do každé životní oblasti. Nevzdat se při prvním neúspěchu. 

Poslední oblastí je zdraví. Zdraví je tím nejcennějším, co si musíme velice hlídat. Někdy onemocníme, a neznáme příčinu. Příčinu je třeba hledat o 7 let dříve, než nemoc nastoupí. Tam je příčina naší nemoci, v našich emocích a postojích. 

Tyto čtyři oblasti jsou nám předurčeny, ale je tisíce cest do jejich zdárného cíle. Proto je třeba dobře vybrat tu nejlepší cestu, i když je kamenitá, jako touha lidského srdce. Co je jednoduché, netrvá dlouho, co stojí náš pot a slzy, trvá celý život. 

Přeji vám tedy život prožitý v lásce a spokojenosti.

NADĚJE

Co to vlastně je naděje? Opravdu naděje umírá poslední?

J. A. Komenský popsal naději následovně: "Naděje je stav ducha, který dává smysl celému našemu životu."

Dle mého názoru: Naděje je víra, že bude lépe, že můžeme žít v lásce a ve štěstí. Tedy víra v lásku a štěstí.

Štěstí je pro každého z nás něco jiného. Někteří vidí štěstí v lásce, jiní v penězích či dobré práci, jiní v dětech. 

Naděje je naše šance ve zdánlivě neřešitelné situaci. Někdy stane se hodně zlých věcí, které ovlivňují náš život. A přesto je možnost, jak se tomuto osudu postavit, jak splnit si svá přání, jak zbavit se negativní karmy, jak být šťastni. Vše je ukryto v naší mysli. Sami přejeme si, i když si to neuvědomujeme, a podle toho se nám naše přání dříve nebo později plní. 

Pokud nevěříme, že zachováme se my, nebo nám blízký člověk, podle toho, jak si to přejeme, pak toto nechtíc vysíláme tam nahoru, k andělům. Toto je chápáno jako přání, je to naše myšlenka. Dám vám jeden příklad a možná se v něm najdete. 

"Proč, když mě miluje, neběží za mnou, co mu v tom stále brání? Kdyby chtěl, tak už to dávno udělal." - Uvědomme si, že každý člověk je jiný. To, co bychom udělali my sami, nemusí automaticky udělat každý. V těchto dvou větách je velká nedůvěra v tohoto člověka. My sami mu nevěříme, že to udělá, my sami si nejsme jeho láskou jisti. Proč by měl tedy on sám si být svou láskou k nám jistý? Máme naději, že jednoho dne se potkáme, a všechno bude jinak. Ale co když tomu my sami nevěříme? 

Mnozí z nás vidí pouze to, že bychom to my udělali. Nevidíme již, jak se tento člověk cítí, nevidíme jeho obavy, co bude potom, když to udělá. Mnozí z vás sami museli odejít, museli opustit člověka, na kterém vám již nezáleželo, a lehké to pro vás nebylo. Ten první krok je totiž vždycky ten nejsložitější. Člověk si musí uvědomit, proč to vlastně dělá. Je to z lásky k jinému člověku? Toto by neměl být ten důvod, důvodem by mělo být něco jiného. Uděláme to, protože to chceme udělat pro sebe. Nechceme se již trápit, nechceme s tím člověkem být, ale ne proto, že jsme se zamilovali jinde, ale proto, že to tak cítíme, že cítíme, že tento krok je krokem do budoucnosti, do lepší budoucnosti. Pokud ale o lepší budoucnosti máme pochybnosti, pak tento krok neuděláme. Mnozí lidé chtějí se vrátit do našich životů a kladou si jednoduchou otázku: Budu šťastný? Nebude to jen na chvíli? Udělám dobře? Miluji, ale miluje mne i on? Pokud se vrátím, nebudu opět opakovat své chyby? Nebo je nebude opakovat partner? Pamatujme, že každý člověk chce být šťastný, Tedy i ten, kdož se chce do našeho života vrátit. A tento člověk většinou obává se našich i svých chyb, chyb, které se již stali. A tyto chyby ve svém budoucím vztahu již nechce. Proto procházíme uvědoměním, když jsme odloučeni od tohoto partnera. Proto musíme jít nějakou dobu po cestě sami, abychom pochopili a nikdy více se nedopustili chyb, které jsme již udělali. Proto je také naše víra, naše naděje, tak důležitá. Protože když věříme, že se člověk dokáže změnit, že na sobě dokáže pracovat, že dokáže uvědomit si své i naše chyby, pak dokáže za námi přijít a vrátit se do našeho života. Ano, naděje umírá poslední. A my tuto naději můžeme uchopit do svých dlaní a změnit ji ve štěstí. Svou důvěrou v sebe sama, svou důvěrou v ostatní. Chtíč je mocný čaroděj, a chtíč má každý z nás uvnitř sebe. Jde jen o to správně to uchopit. Říci si - ano, chci to po svou lepší budoucnost, pro své štěstí, pro svou lásku. Pro štěstí toho, koho miluji. Nebojte se proto vyslovit své přání nahlas. Čím častěji ho vyslovíte, tím dříve se zhmotní a z naděje stane se krásná skutečnost.

můj dům, můj hrad

Domov je posvátné místo, kam zveme si své přátele, rodinu, lidi, které máme rádi a kteří mají rádi náš. Každým vstupem do našeho domova dovolujeme jim získat z našeho světa malý kousíček.

Každý člověk má svou energii a část této energie nám také dává do našeho domova, svou přítomností, svými úmysly.

Domov je svaté místo, a tak bychom k němu měli také přistupovat. Hýčkat ho, zdobit tak, aby i dům či byt byl spokojený, zlepšovat ho, aby se nám a těm, kdož do něho vstoupí, líbilo. Neboť tuto energii rozprostíráme pak celým domem i okolo našeho domu.

Není podstatné, zda dům mám skromně zařízený, protože hlavně nám se v něm musí dobře žít. Nezáleží ani na tom, na jakém místě stojí, pokud to místo milujeme my sami.

Dům je jako naše tělo pro duši. Také se o své tělo staráme, aby duše byla spokojená, a stejně je to s naším domem. Tak, jako chodíme k lékaři, když onemocníme, potřebuje občas i náš domov svého lékaře. Tak, jako léčíme své tělo bylinkami tím, že se jimi mažeme, pijeme je a používáme do koupele, tak i náš domov potřebuje občas provonět bylinkami, aby nechátral a uzdravoval se.

Je tedy jen čistě na nás, koho do svého domova pustíme. K tělu si také nepustíme každého - někdo se nám líbí, někdo se nám nelíbí. Obklopujeme se lidmi, kteří mají nás rádi, a to bychom měli dopřávat také našemu domovu. Aby do něj vstupovali pouze lidé, kteří náš dům i nás mají rádi.

Tak, jako my se koupeme, tak i dům potřebuje očistit od všeho špatného a negativního. Tak, jako my milujeme plamen svíčky, její vůni, i domu je tato vůně příjemná. Nestavme se tedy k našim domovům laxně, je naším tělem, a vyžaduje také lásku a péči. Pokud nemáme svůj domov rádi, pak nám to začne vracet svým vlastním způsobem. A to je velká škoda, protože tím trpíme poté zase jen my.

MILUJI TĚ

Dvě slova, osm písmenek. Jak moc v životě znamenají. Kolikrát za život jste toto vyslovili? Kolikrát za život jste toto slyšeli? 

Dvě slova, a přesto jsou velice mocná. Však někteří lidé je vysloví, aniž by o nich přemýšleli. Chtějí nám udělat radost, nechtějí o nás přijít, nebo jen proto, že to chceme slyšet. Ale láska se přeci nedá vyjádřit slovy! Je to cit, který buď je, nebo není. Láska funguje i bez těchto dvou slov, bez těchto osmi písmen. 

Vyjádřit svou lásku a tato slova dá se našimi činy, i když láska nepotřebuje důkazů. Tak proč to potřebují lidé slyšet každý den? Copak není láska, když ráno vstanete a ucítíte vůni kávy, kterou vám váš milý uvařil? Copak není láska, když člověku věříte a on věří vám? Copak není láska, když zůstáváte spolu i v dobách, kdy se druhému z vás nedaří? Láska přináší i utrpení a zklamání. I o tom je láska. Málo lidí prožije skutečnou, milující lásku, bez zklamání a utrpení, pak mají lásku požehnanou od samého začátku. Někdy však utrpení dovede vás zpět k lásce. Uvědomíte si, co skutečně k milujícímu a milovanému člověku cítíte, zda dokážete stát po jeho boku a být mu nablízku, když to potřebuje, když necháte ho o samotě, když tuto samotu v tuto chvíli potřebuje. 

Láska je krásný cit, se kterým se rodíme a měli bychom si ho hýčkat. Ani láska k andělům není o tom, říci jim: „Miluji tě“, pomodlit se a je to hotové. Láska k andělům je velká pouze tehdy, když jim věříme, i když nám vkládají velké překážky do cesty. Dělají to z lásky k nám, abychom byli silnější a pevnější ve svých názorech. Abychom mohli kráčet po své cestě s láskou. A byli šťastni. 

MAGICKÝ ČTYŘLÍSTEK

Čtyřlístek každý z nás moc dobře zná. Má čtyři lístky, symbolizující lásku, štěstí, prosperitu a ochranu. Jeho strážcem je anděl Marcolius. 

Proč někomu nosí štěstí a jinému nikoliv, i kdyby jich nasbíral mraky? Podíváme se na to blíže.

Největší moc má čtyřlístek darovaný ze srdce a lásky. Ten, kdo nám ho daruje, musí si z celého srdce přát naše štěstí. Také tento dar by měl být přijímán s radostí, aby byla jeho síla co největší.

Pokud čtyřlístek najdete sami, i ten vám může přinést štěstí, avšak neměli byste ho hledat, měl by vám padnout do oka zcela náhodou. Pokud hledáte, jistě naleznete, ale takový čtyřlístek nemá v sobě žádnou moc.

Pokud dáte si ho pod polštář, pak přijde vám sen o vaší budoucnosti, je dobré tedy před spaním požádat, o čem chcete vědět více.

Pokud dáte si ho do peněženky, přináší penízky. Musíme pro to ale také něco udělat, proto nejde jen o to vložit ho tam, ale také se snažit, ať již hledáním lepší práce nebo snahou v podnikání. 

Pokud si ho vylisujete a dáte na fotografii milované osoby, může vám splnit sen lásky. 

Pokud vložíte ho na okno, bude chránit váš dům, pokud vložíte ho do váčku a budete nosit u sebe, pak bude ochraňovat vás, kamkoliv půjdete. 

Nečekejte zázraky hned druhý den, buďte trpěliví a jděte svému štěstí naproti. 

Přeji vám lásku, štěstí, prosperitu i ochranu před vším zlým. 

MAGICKÉ SLŮVKO "NE"

Je ještě hodně lidí, kteří neumí říci "NE" v pravou chvíli. Ale kdy ta chvíle nastane?

Toto netýká se jen workoholiků, ale všech, kteří nedokážou toto vyslovit. Jistě to všichni znáte. V práci je na vás naloženo více, než unesete, šéf vás požádá o přesčas a vy přijmete. Přijdete utahaní domů, chcete ho trávit s rodinou, a zazvoní soused, který potřebuje s něčím pomoci, a vy jdete. Modulových příkladů bych mohla uvést tisíce, a přesto mají všechny jedno společné - vaše naprosté vyčerpání, v horších případech i odchod partnera.

Proč to tak ale je, když sami to tak vnitřně necítíte? Odpověď je jednoduchá - nechcete druhé zklamat. Uvědomte si ale, co ostatní udělali pro vás, skutečně si také vždy našli čas, když jste je vy potřebovali? Pomohli jste kamarádovi, kterému se rozbilo auto nebo něco doma, hned jste se oblékli a vyrazili. Udělal to samé on pro vás, když jste něco chtěli vy? Nebo jste dostali na hlídání vnoučata, protože mladí si chtěli vyrazit, a berou to jako samozřejmost, ale když chcete vy, a oni nepotřebují, tak je tisíc důvodů, proč vám nevyhovět? Není to jen o přátelství, o rodině, je to o tom, že toto přehlížíte, pak vaše duše trpí a vy nevidíte cesty ven.

Naučte se říkat "NE" v pravou chvíli, nebo vás to smete na samé dno a vy nenajdete sílu k tomu, abyste se opět zvedli. Žijete jen jednou, a misky vah musí být vyvážené. Musíte dodržet rovnováhu mezi prací a rodinou, mezi dáváním a braním. Pokud jen dáváte, pak jste vyčerpaní, pokud stavíte práci na první místo, pak přicházíte o to nejcennější - o lásku.

Peníze nejsou všechno, jste tu proto, abyste žili pro lásku. Je to stejné, jako s jídlem. Odpovězte si na jednoduchou otázku: Jíte, abyste žili, nebo žijete, abyste jedli? S pomocí pro ostatní je to stejné.

Spousta z vás, kteří mě znají, si teď řekne: "O čem to mluví? Pracuje 20 hodin denně bez přestávky, 365 dní v roce, neodmítne nikoho, a chce nám tu rozdávat rozumy?" Možná i já musela přijít na to, že se člověk nezavděčí všem, že občas "NE" je složité říct, ale je to nutné. Ano, jsem workoholik, nedokážu jen tak sedět a nic nedělat, pro někoho jsem anděl, pro někoho ďábel, a přesto jsem pochopila smysl time managementu. Člověk, pokud si chce najít čas pro své blízké, vždy si ho najde. Je to jen o zvolení priorit, co je skutečně důležité. Uvědomila jsem si to až po smrti mého taťky. Když přišel za mnou, většinou jsem měla moc práce. Chápal to, a byl vděčný za každou minutu, kterou se mnou mohl strávit. Vždy jsem si říkala, příště to bude jiné, příště si pár hodin volna udělám. Příště... Ale žádné příště nikdy nepřišlo a už ani nepřijde. Život je strašně křehký, jeden den tu jsme a druhý ne. Nezáleží na tom, zda člověk žije 30, 50 nebo 100 let, záleží na tom, jaký život žije. Majetky, peníze, slávu - nic z toho si tam nahoru neneseme. Neseme si jen své vzpomínky. A ty s námi putují do dalších životů, i když si je většinou nepamatujeme. Až jednou staneme nahoře, před nebeskou branou, a zeptají se nás, jaký život jsme žili, co jim řekneme? Byli jsme tu pro lidi a nechali si život protéct mezi prsty? Zažili jsme spoustu krásného s těmi, které jsme milovali? Co jim řeknete vy? To první, nebo to druhé?

Popřemýšlejte nad tím, co je pro vás skutečně důležité - zda láska a ty, jež vás milují, nebo ti druzí, kteří odkopnou vás ve chvíli, kdy pro ně již nejste přínosem. Život držíme ve svých rukách, žijme ho tedy každým okamžikem.

 

 

MÁ PŘÍTELKYNĚ RESKA

Tuto kamarádku mají mnozí z vás, co čtou tyto řádky. Ti, co ji za kamarádku nemají, mohou tento článek pochopit jinak, než jak je myšlen. Je to vlastně rada pro ty, jimž tato přítelkyně vstoupila do života, a ti již budou vědět, o čem zde píšu. Přítelkyně, která je pro ostatní lidi neviditelná, a přesto někteří, kdož ji nevidí, ví o tom, že vstoupila do našich životů, že je stále s námi.

Život je krásný i krutý zároveň. A přesto děkovat bychom za něj měli i přijmout to, co nám přináší. Dlouho chodila jsi kolem mě bez povšimnutí a přesto chystala ses mi vstoupit do života. Přišel čas. Čas našeho přátelství, které potrvá navěky.

Otevřela jsem ti dveře a tys vešla. Beze slova, jen s úsměvem. Sdílíš se mnou vše, každý den, každou vteřinu. Jíš se mnou, spíš se mnou, raduješ se se mnou. Máš svou vlastní poličku v mé lednici. A nyní vlastně i v tvé. Někdy si i vjedeme do vlasů a popereme se. Ale život není jen o tom krásném, a každý mráček jednou odpluje a objeví se čisté, hřejivé slunce. 

Tak plyne den za dnem a já tě miluji. Takovou, jaká jsi. Vidím v tobě dobro, které jsi vnesla do mého života. Naučila jsi mě dívat se na vše jinýma očima, naučila jsi mě, co je na světě skutečně důležité. Je to láska, práce, která naplňuje, přátelé. Dřív jsem toto možná viděla, ale často nerespektovala. Ukázala jsi mi radost i bolest, a já ti za to děkuji. Díky tobě vím, že pravé bohatství má člověk sám v sobě, ve svém srdci, v těch, kteří nás milují. Neměli bychom na ně zapomínat, neboť společné chvíle mohou být poslední. 

Naše svíčka jednou dohoří, stejně jako našich přátel, i těch, kdož nás milují, a to, co zažijeme právě teď, odneseme si s sebou k andělům. Vzpomínky jsou to, co putuje s námi napříč našimi životy. Ty nám nikdo nevezme. Vše ostatní je zbytečné a malicherné. Život je příliš krátký a je třeba žít ho každým okamžikem. S těmi, které milujeme, a na které často zapomínáme. Odvoláváme se na málo času pro rodinu a přátele, ale čas máme jen půjčený, a záleží pouze na nás, jak ho využijeme.

Děkuji, že jsi vstoupila do mého života a ukázala mi pravou sílu lásky i vnitřní sly. Zůstaň se mnou v radosti i harmonii. A ty zůstaneš. Protože mě miluješ. A já tě přijímám takovou, jaká jsi. Hodnou, někdy vztekající se, někdy nevyzpytatelnou. Život není černý nebo bílý, je krásně barevný. A my dvě tyto barvy života budeme objevovat společně. 

Vítej v mém životě. Pokud se jednoho dne rozhodneš odejít z mého života, budu šťastná. Pokud ne, jistě mi dopřeješ mnoho chvil štěstí, lásky a plnohodnotného života. 

LIDSKÁ PŘITAŽLIVOST 

Někteří lidé nás přitahují, jiní nás odpuzují. Znáte to jistě sami, potkáte člověka, a řeknete si, že byste s ním nešli ani na kafe, zatímco jiný člověk ve vás vyvolá stav euforie. S některými lidmi nemáme nějakou záležitost vyřešenou z minulého života, pak vstupuje nám do cesty, abychom ji dořešili v tomto životě. Ale někdy máme vše vyřešeno, a přesto si s někým příliš nerozumíme, nebo dokonce máme k takovému člověku odpor. Jak je to tedy možné?

Nemůžeme korespondovat s každým člověkem, ne každý se nám líbí, ne každému se líbíme my. Je to způsobeno rozdílnými energiemi, které máme u sebe. Vždy přitahujeme, co vysíláme. Někdy se ale zamilujeme do člověka, který k nám lásku necítí. V tu chvíli nevnímáme jeho energii, spíše jen se projevuje sexuální pud, nebo vzhled tohoto člověka. Líbí se nám, jak vypadá, ale už ne, jak se chová. Přesto bychom ho chtěli mít. Jeho energie ho ale před námi varuje. Nepozdraví nás, nemá pro nás jediný pohled. Cítí z nás něco, co se mu nelíbí. Vnitřně nelíbí. Je to ale i naopak. Někdy za námi chodí člověk, kterého ve svém životě nechceme, dotírá, hořekuje, jak moc nás miluje, ale my nic k němu necítíme, spíše jen odpor. Tento člověk nedá si vysvětlit, že k němu nic necítíme, že nechceme být s ním ani v kamarádském vztahu, natož v láskyplném. Pronásleduje nás na každém kroku, píše nám, a jeho energie roste, a tím více se nám nelíbí. Co ale s tím? Naše energie za celý pozemský život může se měnit, můžeme pracovat na lepší energii svým postojem, a pak máme šanci přiblížit se k člověku, který je obklopen pozitivní energií. Nebo na druhou stranu, neděláme nic, a přitahujeme si do života lidi, kteří mají podobnou energii jako my, a mezi těmi pak hledáme partnera. Někdy se však stává, že vyhledáváme energii zakódovanou v našem dětství. Rodiče spolu šťastně žili, a my hledáme podobného partnera. Otec byl alkoholik, a my si hledáme stejného člověka. Ne, že bychom o něho stáli, ale jeho energie je v nás zakódovaná, my toto nechceme, a proto si to přitahujeme. Příkladů mohla bych uvést více. Pak je zapotřebí přeseknout energetická pouta, která nás svazují s někým z dětství, a tím nasměrovat naší energii jiným směrem. 

LIDÉ OBKLOPENI ŠTĚSTÍM

Nedělňátka

Jsou pod přímým vlivem Slunce, které prosvětluje jejich duši. Tito lidé mívají štěstí, pokud jdou si za svými sny. Kamkoliv přijdou, přichází s nimi zářivá energie, prosvítí jakýkoliv prostor. Umí se bavit, smát, nic je jen tak nerozhází. Naplňují svou duši pozitivní energií a daří se jim ve všech oblastech života. Jsou to prostě děti štěstěny.

Vhodný kámen pro nedělňátka: sluneční kámen, citrín.

Pondělňátka

Pro tyto lidičky je důležitá rodina, jsou pro její štěstí ochotni udělat cokoliv. Pokud se zamilují, jsou věrní, nemají potřebu svou lásku a rodinu ohrozit. Pokud jsou však v partnerství nespokojeni, odchází a hledají dál. Mívají spoustu nápadů, které se jim daří uskutečnit. Někdy se však zaseknou ve svých snech, a nevidí možnost jejich uskutečnění. Avšak mají také věštecké sny, které pečlivě zkoumají. Tím se dokážou vyvarovat nebezpečí či nepříjemnostem.

Vhodný kámen pro pondělňátka: měsíční kámen, křišťál.

Úterňátka

Tito lidé jsou velice bojovní a nikomu nic jen tak nedarují. Mají v sobě sílu ohně, ale i ničení. Dobře se uplatní v podnikání nebo na vyšších postech, dokážou vydělat penízky, ale také je dokážou utratit. V lásce jsou bojovní, sbírají mnoho trofejí, neumí se partnerovi příliš přizpůsobit. Pokud zkrotí svou ohnivou sílu, jsou nesmírně vášniví. Hledají k sobě protějšek spíše submisivní, neboť jsou velice dominantní.

Vhodný kámen pro úterňátka: rudý granát, ohnivý opál.

Středečňátka

Jsou to velice komunikativní lidé, kteří se nebojí říct svůj vlastní názor. Komunikace je pro ně velice důležitá. Uplatní se v oborech spojených s řečnictvím a komunikativností. V lásce hledají obdobného partnera, jejich myšlenky jdou pomaleji než slova, tedy rychleji mluví, než myslí.

Vhodný kámen pro středečňátka: ametyst, karneol

Čtvrtečňátka

Milují sebe, Boha i anděly a snaží se jim naslouchat. Mají velice vysoké sebevědomí, pokud se jim daří, pokud se jim nedaří, pak jsou velice citliví. Rádi pomáhají ostatním. V životě jim většinou vše vychází, neboť jejich víra je velká. V partnerství bývají velice šťastní, protože v každém vidí dobrotu a lásku. Jsou připraveni bít se za svou víru, která je u nich na prvním místě. Věří v sebe a v to, co dělají. Dokážou cokoliv, co si usmyslí.

Vhodný kámen pro čtvrtečňátka: sodalit, mechový achát.

Pátečňátka

Láska prostupuje jejich životy, lásku řadí na první místo. Někdy jsou za láskou tvrdohlavě, a to způsobuje, že ji dlouho nemohou nalézt. Upínají se na partnera, kterému chtějí vyplnit všechna přání. Zapomínají při tom na sebe. I v pracovní oblasti snaží se, aby ostatní byli spokojeni. Jejich úkolem je přijmout sebe, jací jsou a nepodceňovat se, nebát se vyslovit svůj vlastní názor. Pak najdou lásku a jsou šťastni.

Vhodný kámen pro pátečňátka: avanturín, růženín.

Sobotňátka

Snaží se rozvíjet, stále se něčemu novému učit. Ze všech lidí mají asi největší překážky v životě, musí si vše vydobýt a zasloužit. Překážky je vedou vpřed být lepšími lidmi. Překážky objevují se ve všech oblastech života, ale jakmile pochopí svou životní pouť, vydají se správným směrem, překážky mizí. Každá překážka tedy upozorňuje je na chyby, kterých se dopouštějí. Pokud tedy naleznou sami sebe, jsou šťastní a spokojení.

Vhodný kámen pro sobotňátka: onyx, turmalín. 

LÁSKA MÁ MNOHO PODOB

DUCHOVNÍ PARTNER

Kdo z nás by netoužil nalézt svou půlku duše? Touží po tom asi každý, ne však každému se to povede. Ale ani po setkání těchto dvou půlek duše nemusí být vše ideální. Je třeba, by se sladily na jednu úroveň. Některým se to povede hned, jiné na to potřebují delší čas. Některé se po sblížení rozcházejí, by naplno pochopily smysl společného žití i spojení.

VYJÁDŘENÍ LÁSKY A CITŮ

Někteří z nás potřebují slovní vyjádření lásky, jiným stačí činy. Čím víc lásky vyjádříme, tím více jí dostáváme. Nic se ale nesmí přehánět. I mnoho lásky může být ku škodě, i ve vyjádření lásky musí být symbióza, tedy není dobré, pokud lásku vyjadřuje jen jeden z partnerů a druhý jen přijímá. Pro někoho může být projevem lásky ranní káva, nebo když partner nezapomene na narozeniny či výročí. Někomu stačí láskyplný pohled a jiný potřebuje slyšet ta dvě kouzelná slova - Miluji Tě.

OPORA JEDEN DRUHÉMU

Tím, že se o nás partner může opřít v dobrém i zlém, ve zdraví i v nemoci, prokazuje také mnoho lásky. Nikdo není dokonalý, ale skutečná opora, když prožíváme smutná období, je k nezaplacení. Pak pozná se skutečná láska. Milovat, pokud vše vychází a nic nás netrápí, je snadné. Ale milovat a podpořit partnera v dobách, kdy ho něco trápí, umí dnes bohužel málokdo. A to je velká škoda, neboť bez opory není skutečné lásky. 

KOMUNIKACE

Komunikace je v každém vztahu důležitá. Dokázat naslouchat a pochopit, nebo jen podpořit vlídným slovem, dělá vysloveně zázraky. Každý člověk potřebuje být čas od času vyslyšen, moci druhému říci cokoliv, bez obav a bez studu. Mnoho vztahů rozpadá se právě při nedostatečné komunikaci. Někdy partner nevidí, co mu naznačujeme, a pokud to trvá dlouho, je to neúnosné pro nás i pro něho. Proč tedy neřeknete: Nelíbí se mi toto, udělal bych to takto, co si o tom myslíš? Pár slov, které mají velkou sílu.

VYJÁDŘENÍ LÁSKY

Nemusíme stále dokola opakovat, jak partnera milujeme. Co takhle udělat mu radost něčím, co si sám přeje? Nemusí nám o svých snech říkat, pokud skutečně milujeme, poznáme to. Může to být také nějaký skutek, pomoc ve věcech, které pro nás nemají žádný význam, a partnerovo srdce bude zářit štěstím.

NOVÁ LÁSKA

Láska je všude kolem nás, stačí se jen dívat. Pokud zavřenou náruč budeme mít, prosviští kolem nás. Pokud svou náruč otevřeme, láska do ní vstoupí. Kdo touží po nové lásce, ten ji také potká. Máte na výběr, vybírejte tedy, pokud po nové lásce toužíte. 

PŘÍTOMNOST

Proč zabývat se budoucností a pitvat se v minulosti? Užívejte lásky teď a tady. Možná je to poslední společný okamžik. V lásce se plánovat nedá. Dnes ji máme a zítra ji mít nemusíme. Nebo naopak s námi může zůstat po celý náš život. Proč se zabývat zítřkem, tím, co by bylo, kdyby bylo. Jsme teď a tady a tento okamžik je jedinečný. 

NADĚJE NA LÁSKU

Pokud nemáme naději v lásku, pak naše duše umírá. S láskou v našem srdci dokážeme nemožné, dokonce i přivolat lásku do našich životů. Musíme však dokázat zapomenout na staré křivdy, na chyby, jichž jsme se dopustili. Jen tak máme lásku zpracovanou a srdce čisté k přijetí lásky do našich životů.

NĚŽNOSTI

Někteří z nás chápou něžnosti jako projev lásky. Políbení ruky, něžný dotek, objetí. Nezapomínejme tedy ani na tyto projevy lásky. Někteří lidé tyto projevy nepotřebují, jsou jim nepříjemné. Pak vyvstává otázka, zda nemají nějaký blok v lásce, zda nestydí se projevit svou něžnou stránku osobnosti.

PRAVÁ LÁSKA

Jak vlastně vypadá pravá láska? Každý si pod tímto pojmem představíme něco jiného. Na tyto lásky však nezapomínáme ani po rozchodu - ale je to skutečně pravá láska? Pokud se dva lidé milují, jednoho dne se setkají a všechny překážky společně překonají. Do té doby mohou žít v myšlenkách toho druhého. Však možná je pravá láska taková, kdy o lásce nemáme nejmenší pochybnosti a cítíme to srdcem i duší.

LÁSKA K SOBĚ SAMÉMU

Ne, není to samolibost, jen vyjádření našich citů. Pokud dokážeme projevit lásku sami sobě, pokud dokážeme se přijmout takoví, jací jsme, pak nás takto uvidí i ostatní, neboť obklopíme se láskyplnou energií a přitáhneme k sobě ty, jež nás mohou milovat, jako se milujeme my sami. Pak není složité lásku také vyjádřit ostatním, nebo pouze člověku, kterého z celého srdce milujeme. 

SPOLEČNÝ ČAS

Jak trávíte společný čas? Každého společného okamžiku měli bychom si vážit. Ne jen navrhovat aktivity sami, ale vyslechnout také partnera. I na společný čas jsme oba dva, tedy opět setkáváme se s nutností komunikace. 

UPŘÍMNOST

V každém vztahu je upřímnost nezbytná, bez ní padají všechny vztahy. Pokud něco si myslíme, cítíme, vnímáme, je dobré o tom mluvit. Něco se nám na partnerovi nelíbí, povíme to. Je pak na něm, zda na sobě chce pracovat nebo ne. Ke změně ho nutit nemůžeme, pokud zamyslí se nad tím, co se nám nelíbí, s největší pravděpodobností na sobě i našem vztahu začne více pracovat. Člověk se může změnit, to jen my ho změnit proti jeho vůli nemůžeme. Rozhodnutí je tedy vždy na něm.

KONÍČKY

I ve vztahu měli bychom si zachovat své koníčky a dopřát je také partnerovi. Nemusíte spolu trávit všechen společný čas, ale můžete. Vždy je dobré mít alespoň jeden koníček společný. Tím, že věnujete část svého volného času svému koníčku, neznamená to, že partnera nemilujete či odstrkujete. Právě naopak. Dopřejte mu přátele, koníčky, čas o samotě, tím dáváte mu pocit svobody, důvěřujete jemu i vašemu vztahu.

NEPODCEŇUJTE SE

Nemyslete na to, že vás při první příležitosti podvede, zapomeňte na svou žárlivost. Ukazujete tím jen svůj vlastní strach a nízké sebevědomí. Partnera nevlastníte, jen ho doprovázíte po jeho cestě, stejně jako on vás. Pokud se rozhodne vás opustit, udělá to. A s vaší žárlivostí možná mnohem dříve. Jak by se vám samotným líbilo, kdyby vás partner dnes a denně vyslýchal a osočoval z možné nevěry? Asi moc příjemné by to pro vás nebylo, proto zkuste se zamyslet sami nad sebou, čím pro vás partner je - zda hračkou nebo skutečným partnerem. 

RODINNÝ VZTAH

Někdy říkáme si - proboha, chovám se jako má matka - můj otec, nemůžu to změnit, vždyť i babička byla taková. Chyba lávky. Můžete změnit cokoliv, co chcete - sami na sobě. Ano, v něčem jste byli vychovaní - vzpomeňte si na dětství, co nebílilo se vám na chování rodičů. Možná přijdete na to, že chováte se naprosto stejně, možná ještě hůře. Chcete to ve svém životě? Pokud ne, nikdy není pozdě na nápravu. Máte dostatek síly v sobě, chovat se v partnerství tak, jak chcete vy sami. Nejste loutkami, ani odrazem chování svých rodičů. Jste myslící a vnímající bytosti, které dokážou vše. Chce to jen chtít. 

DVA

Jste na všechno dva, na lásku, porozumění, na dobré i zlé. Dva. Nechovejte se ve vztahu panovačně, nevynucujte si pozornost. Láska se vynutit nedá. Zkuste dělat věci společně a uvidíte, jak krásný vztah můžete mít. 

ČERNÉ MRAKY

Každý vztah čas od času zastíní černý mrak, ať již v podobě nespokojenosti nebo hádky. Jste pak naštvaní, rozladění, nemůžete usnout. Mrzí vás to. Pusťte tato nedorozumění z hlavy a myslete na to krásné, co jste spolu doposud zažili. Jistě těch krásných věcí bylo více, než těch ošklivých. Stojí vám to za hádku a rozčilování? Nejde to napříště vyřešit v klidu?

Zapomněla jsem na něco? Doufám, že ne. A kdyby přeci jen, napište mi a já to sem vložím.

KOMÁŘI A KLÍŠŤATA 

Nastává léto a s ním také spojené nepříjemnosti - komáři a klíšťata. Nikdo z nás nemá tyto potvůrky rád, protože nás obtěžují, a co více, můžeme díky nim také onemocnět. 

Můžeme si však vyrobit proti nim zbraň, která je jednoduchá a není finančně příliš nákladná. 

Stačí k tomu pouze dvě ingredience, které jistě každý z nás doma má.

Vezměte láhev s rozprašovačem, na toto můžete použít flakonek od voňavky, od laku na vlasy, nebo si kupte malý rozprašovač. Mluvíme zde o lahvičce, která se dá odšroubovat. V žádném případě se nesnažte rozebírat nádoby, které jsou pod tlakem. 

Do této lahvičky vysypte jednu lžičku hřebíčku (já pro větší účinek používám 1 polévkovou lžíci čerstvě namletého hřebíčku, ale můžete použít také hřebíček celý). Nalijte cca 100 ml lihu, vodky, slivovice... Nechte 14 - 21 dní louhovat, sceďte a nalijte znovu do tohoto flakonku. Od této chvíle ho již můžete používat. Mezitím si můžete připravit další, abyste ho měli, až vám dojde. 

Nechcete čekat a zbavit se komárů, nebýt v noci poštípaní? Mně se osvědčil obyčejný citron. Pár kapek do postele a rozkrojený citron položit na noční stolek.

Přeji vám krásné léto bez těchto nežádoucích zvířátek, které nemáme rádi v naší blízkosti. 

JEN BLÁZNI SE VRHAJÍ TAM, KAM SE I ANDĚLÉ BOJÍ VSTOUPIT 

Někdy se pohybujeme na tenkém ledě, a vkračujeme na něj stále dokola. Andělé nám dobře radí a my je neposloucháme. Máme svobodnou vůli, tak proč bychom měli poslouchat intuici - našeptávání andělů? Ale naše svobodná vůle je vždy podřízena vůli Boží. A pokud si máme natlouct nos, tak je to Boží vůle. Vlastně vše, co děláme, děláme proto, že to máme udělat. 

Kde začíná a končí bláznovství? Když děláme to, čemu z hloubi duše věříme, jsme pro někoho blázni, kteří nemají rozum. 

Je bláznovstvím milovat, i když nám druhý lásku neopětuje? Je bláznivost věřit, že se to jednoho dne změní, a čekat na tuto změnu? Je bláznivost udělat pro lásku vše, vydat se po cestě lásky přes všechny překážky? Nebo je snad bláznivost vše vzdát a žít o samotě? Jak projevuje se bláznivost v lásce? Nejsme blázni, když chceme být milováni, nejsme ani blázni, pokud jdeme hlavou proti zdi, neboť jednoho dne tato zeď povolí a my se ocitneme uprostřed lásky, lásky, kterou jsme si vysnili a kterou chceme žít. 

Kdo je vlastně blázen a kam andělé nevstoupí? Rozhodně nevstoupí do našich životů, pokud je o to nepožádáme. Je bláznivé si myslet, že něco musí, protože to tak my chceme. Je třeba zamyslet se nad naší sobeckostí, naším vlastním egem. Ano, chceme být milování, ale jen proto, abychom mohli milovat. To není bláznovství a sem andělé rádi vstoupí. Chceme odpouštět a přijmout rozhodnutí jiných lidí, protože bez toho láska k nám nezavítá. 

Skuteční blázni mají uzavřená srdce, a tam andělé vstoupit nemohou. Ale každé srdce dá se klíčem odemknout, a tento klíč se nazývá láska. A láska odemyká všechny dveře v našem životě. Nechte si srdíčko odemknout a poznejte všechny dary, které se k vám snesou. 

JE VŠECHNO JEN NÁHODA?

Dnešní den mne nutí k zamyšlení, zda je vše jen náhoda, nebo náhody neexistují a vše má svůj důvod. Je neděle. V neděli 8. listopadu roku 1620 byla svedena bitva na Bílé Hoře. Stejný den, stejné datum (až na rok). Motto této bitvy bylo: Spolehněte se na Boha a udeřte. Toto motto je opravdu výstižné a nutí k zamyšlení. Opravdu Bůh pomáhá těm, kdož vloží život do jeho rukou? Kdyby stál Bůh nad vámi a stáli jste nad propastí, skutečně byste do této propasti skočili? Věříte mu natolik, že byste to udělali? Ať je vaše odpověď jakákoliv, já bych tak učinila, neboť věřím v jeho velkou moc i v jeho záchranu. Je to stejné, jako s našimi přáními. Spoléháme se na Boha, na andílky, ale věříme jim skutečně? Nebo vidíme jen propast a objevuje se náš strach, že včas nezasáhnou? Jak je to vůbec s naší vírou? Má toto datum tak úzkou spojitost s mými narozeninami? Možná. V každém případě budeme polemizovat dále. Kdyby toto byla náhoda a tento den neměl pro mě mít význam, proč můj svátek připadá na 11. září? Má mi toto vše něco říci? Andělé, kterých jsem se ptala, řekli mi: Lidé málo věří v Boha, málo věří v anděly. Ti, kteří věří, nemusí se ničeho bát, neboť každé přání vyslyšíme. Odevzdáváš nám svá přání a my ti je s radostí plníme v krátkém čase. Však nemůžeme přijmout tvá přání týkající se jiných lidí, při tvých denních modlitbách, kdy prosíš pro ně o zázrak, neboť mnoho z nich nesvěřuje se nám do našich rukou, mnoho z nich čeká jen na zázrak, ale své životy nám nesvěří. Čeho se lidé tak bojí? Vždyť my chceme pomoci každému člověku, který se nám odevzdá. Nestačí jen modlit se, neboť tyto modlitby nejsou upřímné - jsou nepokorné. Pokorným jest splněno to, co si přejí, nepokorní čekají dál. Čekají, až jejich skutečnou pokoru uvidíme, až uvidíme, že věří nám i ve zlých časech. Ve chvíli, kdy se lidé přestanou bát, a přijmou naši pomoc, v tu chvíli budeme jim moci splnit jejich přání. Čím dříve to bude, tím dříve i my budeme šťastni, že můžeme splnit jejich přání. Ptáš se stále na štěstí lidí, modlíš se za ně, ale oni sami neodevzdali nám svůj život, nevěří, že se o ně postaráme. Někdy je to složité, když přejí si velká přání, ale žádné přání pro nás není ani velké, ani malé. Je to přání. Mnohokrát jsme dokázali, že plníme i ta nejnerealistická přání. Síla myšlenky lidí je velká. Mnoho lidí se o tom přesvědčilo samo. Vyslali v myšlence své přání a my ho vyslyšeli okamžitě. Protože přiložili také ruku k dílu, protože v tu chvíli nám věřili. Nepodmiňovali nic časem, v jejich myšlenkách nebyl žáden čas, jak dlouho již čekají. Proč počítají stále dny, které již uběhly od vyslovení přání, od obřadu, který byl přijat? Tito lidé stále drží svá přání u sebe, svými myšlenkami. Ano, myslet na lásku, peníze, práci - to vše je v pořádku, ale přijmout současný stav jako to, co je v tuto chvíli to nejlepší, to mnohým lidem dělá problém. Proto se také nám neodevzdají, proto se neodevzdají Bohu. Neboť vše špatné, co lidé prožívají, ukazuje jim cestu k lepšímu životu. Proč nepokládají si otázku - co nám touto nepříznivou situací chtějí andělé říci? Co máme v tuto chvíli pochopit? Místo toho se ptají - za co nás andělé trestají? Proč nám nepošlou alespoň něco hezkého? Každá situace má svůj důvod, a každý, kdo přemýšlí o tom, proč nedaří se a čekají na své velké přání, dojde splnění mnohem dříve, než si uvědomí. Netrestáme lidi nepříznivou situací, ukazujeme jim správnou cestu. A to je to uvědomění, které je třeba pochopit. Mnoho lidí však postupuje správně, mají pokoru ve svém srdci a u těchto lidí čekáme na jejich naprostou připravenost, by dar, své přání, přijali a uměli si ho nakonec vážit. By nesplnilo se jim jen na chvíli. Bůh vyslyší každou upřímnou prosbu, vyslyší všechny, a splní přání připraveným. Díváme se do srdce všech lidí a odměňujeme každého v pravou chvíli. Mnoho lidí již je připraveno na splnění svého přání, jen čekáme, až nadejde ta správná chvíle. Tito lidé čekají s pokorou, nepočítají uplynulý čas, věří nám, věří svým blízkým, věří tomu, na koho čekají, i když se vynořují překážky. Věří. A dočkají se. Velmi brzy. Neboť nedívají se na čas, protože ví, že jejich přání jim splníme. Pro tyto lidi je již zázrak připraven. A my budeme šťastni, až tito lidé, Boží lidé, dojdou svého štěstí a nepřestanou si nikdy vážit toho, čím museli na své dlouhé pouti projít. 

JAK ŽÍT S COPAXONE

Toto povídání je pro všechny, jež si s tímto lékem neví rady, mají nežádoucí účinky. Abych nemusela odpovídat každému zvlášť, vše najdete zde. 
V první řadě chci poděkovat za vaší důvěru, se kterou se na mě v této záležitosti obracíte. Napíšu vám zde pouze své zkušenosti, jak jsem se vypořádala já s nežádoucími účinky. V každém případě je dobré, pokud komunikujete s capoxone sestrou nebo v MS centru, kde vám vyjdou vsříc. 
Ale protože se ptáte mě, napíšu vám tedy pár rad z vlastních zkušeností. 

     ☆ Nejprve se musíte dostat do pohody a tento lék vnitřně přijmout. Je to strašně důležité, neboť pokud budete psychicky nevyrovnáni, objeví se více nežádoucích účinků. Také pokud budete vnitřně tento lék odmítat, objeví se nežádoucí účinky. Aplikujte tedy injekci v naprosém klidu, vypusťte z hlavy všechny myšlenky a na nic při tom nemyslete. 

   ☆ Pokud by se přeci jen objevily nežádoucí účinky, je třeba zjistit, kde se v aplikaci dělá chyba.

   ☆ Někomu vyhovuje aplikátor, někomu ruční aplikace. Nevýhodou aplikátoru je nastavení správné hloubky vpichu. Stačí, pokud trošku ztloustnete nebo zhubnete, a už je třeba opět zjistit správné nastavení hloubky. Tedy jste s copaxone sestrou ve spojení neustále. Pokud nezvolíte správnou hloubku, objevují se podkožní boule, zarudnutá místa, zimnice. 

   ☆ Při ruční aplikaci mohou se tyto příznaky také objevit, a pak nemusí být chyba aplikace, jak si vysvětlíme dále. Po aplikaci byste neměli místo masírovat alespoň po dobu 24 hodin. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že i cvičení a pohyb může tuto masáž nahradit, a tak se tyto nežádoucí příznaky mohou objevit, klidně i třeba po 20 hodinách. Je tedy třeba nechat místo naprosto v klidu. Dalším problémem může být vysušená pokožka. Tu můžete zvláčnit krémem s vitaínem E, a to jak před aplikací, tak i po ní. Používám k tomu měsíčkovou mast s vitamínem E, je mnohem lacinější než Fenistil gel, a přitom z vlastní zkušenosti mohu říci, že mi pomohla tato mast více než zmíněný fenistil. Měsíček je protizánětlivý, což fenistil také. Ale každému vyhovuje něco jiného. 

   ☆ Před každou aplikací je třeba řádně si umýt ruce antibakteriálním mýdlem, a pokud možno i místo vpichu. Lékařský líh i dezinfekce kůži vysušují a pak mohou snáze nastoupit nežádoucí účinky. Místa vpichu poctivě střídejte. Každý má svá oblíbená místa vpichu, ale opravdu tato místa střídejte, předejdete tak komplikacím. Po aplikaci zůstaňte v klidu sedět alespoň půl hodiny. 

   ☆ Pokud se vám objeví bouličky či velké pupence, po 24 hodinách je můžete masírovat krémem s vitamínem E, ale také ve vaně či sprše. K tomu je dobré použít sprchový gel a jemný kartáček. Toto můžete použít pro masáž, i když jste bez nežádoucích účinků. Předejdete tím tak propadlinám, které se po dlouhodobé aplikaci také objevují, a jejichž nastoupení je bohužel nevratné. 

   ☆ A teď k aplikacím: Je 7 míst, kam lze aplikovat. Pokud používáte copaxone 20, pak je třeba aplikovat každý den, a než se dostanete na první místo, má kůže i vaše tělo čas k regeneraci. Pokud aplikujete 3x týdně copaxone 40, pak dáváte větší dávku, a tělo potřebuje času k regeneraci více. Než se vrátíte na první místo, mělo by být již v pořádku. 

   ☆ 7 míst, kam aplikujeme: paže (ze zadní strany) - potřebujete k tomu židli, protože neuděláte řasu a nepíchnete si sami. Tedy 2 oblasti. Máte k dispozici celou horní paži (neaplikujte na sval od ramene, ani pár centimetrů od lokte výše). Toto místo je na aplikaci nejméně pohodlné. Míst k vpichu je však na těchto místech několik. 

   ☆ Další dvě oblasti jsou na stehnech, opět poskytují více míst k vpichu. Nezapomeňte utvořit řasu, aby vás injekce nebolela. Na vpich máte zkruba 10 vteřin. Rychlejší i pomalejší aplikace působí také nežádoucí reakce. 

   ☆ Další dvě oblasti naleznete nad svým zadečkem. Také velice nepohodlné, ale ne tak, jak na pažích. Tam je těch míst pro vpich podstatně méně. 

   ☆ Poslední, a nejméně problémové jsou místa na břiše. Vyhněte se oblastem blízko pupíku, tam dodržte aspoň 5 cm - tedy pod pupíkem a na levé i pravé straně břícha, kde je nejvíce tuku. Všechny oblasti jsou ty, na nichž se tvoří nejvíce tuku a jsou tedy i pro zdravého člověka problémové - náchylné k tloustnutí. ¨

Přeji vám co nejpříjemnější aplikaci a co nejméně nežádoucích účinků.

HODINY SMRTI

Čas neúprosně odměřuje naší cestu životem. Od chvíle, kdy se narodíme, máme přesně stanovaný čas na tomto světě. V době našeho narození začíná hořet svíčka našeho života, někdy je malá, jindy zase velká, někdy rovná, jindy zase plná zákrut. Každý máme tu svou svíčku, kterou nám andělé hlídají. Tato svíčka je jen naše, jsou v ní zaznamenány naše kroky, naše bolesti, ale také radosti, lásky a náš duchovní vývoj. Také každý z nás má jinou barvu této svíčky, někteří ji mají jen jednobarevnou, jiní zase vícebarevnou. Jsou na ní naše zastávky, kdy stojíme na místě, ale i naše přání, která jsme ještě nevyslovili, ale v čase svého života vyslovíme. Je krásné pozorovat tyto svíčky, jak někdy plápolají, prskají, jindy klidně hoří. 

Svůj život také po většinu času řídíme si sami, padáme a opět se zvedáme, procházíme mnohými zkouškami, abychom se stali silnějšími, opakujeme své chyby, abychom je pochopili a více se jich nedopouštěli. Některé události však máme pevně dané a nic proti nim nesvedeme. Máme dánu lásku, prosperitu, štěstí, ale musíme si k nim dojít. Někdy nám to trvá hodně dlouho, stojí nás to mnoho pochopení, jindy vydáváme se cestou přímou. Misky vah našeho života jsou vyvážené, nemůžeme mít absolutní štěstí nebo absolutní neštěstí. 

Když opouštíme tento svět, dáváme těm, na kterých nám záleží, vědět, že již nadešel náš čas. Ať již zastavíme hodiny, zastavíme se u jejich postele, hýbeme předměty nebo jen zaplavíme smutkem jejich srdce. Způsoby jsou různé a každá duše si volí jiný způsob, takový, jaký jí vyhovuje a jaký ti, kdož zůstali zde, pochopí. Pak už nám zbývá jen cesta vzhůru, do světa, kde není bolest, závist, nenávist, kde není zima, kde je klid a pohoda. 

HLAVNÍ SMĚR ŽIVOTA

Každý člověk má zde na Zemi nějaký úkol, který musí splnit, by došel své spokojenosti a svého štěstí.

Najděte si své datum a podívejte se, jaký je hlavní směr vašeho života.

Narodili jste se od 1. do 11. dne v měsíci?

Narodili jste se v pondělí?

Máte jiné požadavky v životě, než ostatní lidé. Možná se na svět díváte vlídněji, možná jen jste skutečně jiní. Vaším úkolem je přijít na to, v čem se tak moc odlišujete, neboť je to vaše přednost, nikoliv nedostatek. Soustřeďte se na své pocity a nenechte si je nikým vzít. Vaše intuice je skutečně velká.

Narodili jste se v úterý?

Ve vašem životě hraje hlavní roli komunikace a porozumění. Pokuste se pochopit ostatní, místo, abyste je odsoudili pro jejich chyby. Každý člověk, který vám vstoupí do života, předá vám něco ze sebe samého. Pokud porozumíte jejich činům, pochopíte také sami sebe. Vaším úkolem je naslouchat těmto lidem, pochopit je a podpořit.

Narodili jste se ve středu?

Vaším úkolem je nejen lásku přijímat, ale také dávat. Dívat se na svět radostněji, vytěžit z každé situace lásku. Vše, co děláte, měli byste konat s láskou vám vlastní, kterou ukrýváte ve svém srdci. Pak se vám dobře povede a láska otevře vám dveře do všech oblastí.

Narodili jste se ve čtvrtek?

Vaše životní cesta spočívá v moudrosti. Moudrost však nezískáte zadarmo, je třeba se věnovat studiu svého vnitřního já. Pak vstoupíte na správnou cestu.

Narodili jste se v pátek?

Vaším úkolem je starat se o nemocné a opuštěné lidi. Pomáhat těm, kdož zažívají neštěstí, smutek a dávat jim naději na lepší zítřky. Každá naděje jednoho dne dostane ty správné rozměry a přivede do života lidí to, po čem touží nejvíce.

Narodili jste se v sobotu?

Zkoumejte zkušenosti vašich předků – rodičů, prarodičů – a učte se z jejich chyb. Jen tak budete tuto moudrost moci předávat ostatním, a tím jim pomáhat. Můžete si pomoci různými vědami, nebo uměním. Tam naleznete také inspiraci, kterou můžete využít v pomoci ostatním.

Narodili jste se v neděli?

Pak jste děti přírody, jste její součástí více, než kdokoliv jiný. Vy jste příroda a příroda jste vy. Je třeba ctít každou živou bytost i rostlinku. Snažit se chránit životní prostředí, hlídat ho, pak se vám odmění, dodá vám více vnitřní síly a odvahy pro uskutečnění svých vlastních snů.

Narodili jste se od 12. do 21. dne v měsíci?

Narodili jste se v pondělí?

Vaším úkolem je přijmout vše tak, jak k vám přichází. Věnovat všechny své síly, by byl svět tím nejkrásnějším místem nejen pro vás, ale také pro všechny. Váš úsměv má silnou moc, kterou si neuvědomujete, váš úsměv dokáže pohnout každým srdcem, pokud je tento úsměv vyslán ze srdce.

Narodili jste se v úterý?

Vaším úkolem je celoživotní studium, rozšiřujte své obzory a učte se. Až přijde čas, vše, co jste se naučili, předáte ostatním. Čím více času a energie obětujete, tím více se toto vše zúročí. Vaše úsilí nebude nikdy zbytečné, pokud se mu budete naplno věnovat.

Narodili jste se ve středu?

Nejčistší a nejkrásnější duši mívají tito lidé, neboť jejich úkolem je šířit bezpodmínečnou lásku kolem sebe, takovou, jakou ukrývá jejich duše. Tuto lásku je třeba vnášet do životů ostatních, rozesmát srdce lidí, se kterými se potkají. Nejprve však je třeba naučit se naslouchat své duši a správně tento dar používat.

Narodili jste se ve čtvrtek?

Asi nejsložitější duši mají tito lidé. Skáčou od jedné věci k druhé, utíkají od problémů. Měli by se naučit být vytrvalí a nevzdávat vše po prvním neúspěchu, být rozhodní a nenechat si nic líbit. Do života těchto lidí vstupuje až příliš mnoho překážek, které je třeba překonat a nebude to vůbec jednoduché. Jen vlastní sebedůvěrou lze vše překonat a dojít svého štěstí.

Narodili jste se v pátek?

Tito lidé mohou získat bohatství velice snadno, neboť materiální a duchovní sféra se u nich dobře protíná. Pokud však nenaleznou spojení mezi těmito dvěma oblastmi, pak budou dlouho hledat zdroj bohatství a blahobytu.

Narodili jste se v sobotu?

Vaším úkolem je bránit slabší proti násilí. Ochrana slabších je vaším hlavním směrem života, ale nezapomínejte na sebe. Každý takovýto člověk musí sám vykazovat znaky násilí, abyste mu mohli pomoci.

Narodili jste se v neděli?

Nepřebíhejte od jedné záležitosti ke druhé, neměňte partnery jako ponožky. Snažte se očistit své srdce a naučte se věrnosti ve vztahu k sobě samému, pak dojdete spokojenosti a nebudete mít potřebu hledat dokonalost. Pokud skutečně toto dokážete, čeká vás velká láska na všech úrovních.

Narodili jste se od 22. do 31. dne v měsíci?

Narodili jste se v pondělí?

Vaším úkolem je oprostit se od materiálního bohatství a soustředit se na bohatství lásky a své duše. Velkorysost je vlastnost, která dovede vás k bohatství tak, byste na něm nelpěli, ale využívali ho ke šlechetným účelům. Používali ho pro blaho své i ostatních, byste učinili skrze své šlechetné srdce šťastné mnohé lidi.

Narodili jste se v úterý?

Váš velký úkol je starat se a pomáhat slabým, tedy starším lidem nebo malým dětem, ať již jako pedagogové či ošetřovatelé. Mějte prosím stáří v úctě a pěstujte tuto vlastnost také u ostatních lidí.

Narodili jste se ve středu?

Tito lidé jsou velice žárliví a mají tendenci opakovat chyby svých rodičů. Soustřeďte se na své rodiče, vzpomeňte, jakých chyb se dopustili, a tyto předsudky snažte se odstranit. V opačném případě budete žít životem svých rodičů, a to by byla velká škoda, neboť strach u sebe nepotřebujete a vaše duše je velice zanesená nepotřebným strachem.

Narodili jste se ve čtvrtek?

Jste tu proto, byste se nepodceňovali, ale také nepřeceňovali. Abyste se nepovyšovali nad ostatní, nebo neponižovali před ostatními. Máte nalézt sami sebe, věřit si, ale zachovat si pokoru ve svém srdci.

Narodili jste se v pátek?

Vaše slabost je vaše velké ego. Máte se naučit, že svět se netočí jen kolem vás, ale to, co vyžadujete od ostatních, byste také dokázali dát. Až se toto naučíte, pak pokračujete ve své cestě, a toto vše učíte i ostatní.

Narodili jste se v sobotu?

Jste obklopeni velmi silnou září, která působí na každého, kdo se chce zdokonalovat a duchovně růst. Také přitahujete k sobě mnoho lidí, je třeba se s touto září jen naučit pracovat. Pak, kamkoliv vejdete, lidé se za vámi budou otáčet

Narodili jste se v neděli?

Vaším úkolem je zúročit svůj klid a trpělivost a pomáhat těm, kdož tímto darem nevládnou, ale chtěli by být šťastni, ukazovat jim správnou cestu, doprovázet je po jejich cestě životem plné strastí a překážek.  

FALEŠNÉ UTRPENÍ

Utrpení je vždy stav, který si nastavujeme sami. Sami jsme se rozhodli, že budeme trpět, i když se nám to nyní nelíbí a chtěli bychom to změnit. Chceme to však opravdu změnit? Nebo je snad jednodušší naříkat? 

Utrpení ztrácí na významu, pokud ho přijmeme, začneme ho mít rádi, poděkujeme mu, že bylo s námi a propustíme ho. Neboť pokud zůstáváme v tomto utrpení, živíme ho a ono se od nás nechce vzdálit. Proč taky. Pokud myslíme na člověka, který žije vedle nás, ať je to partner, rodič, kamarád, dítě..., dáváme mu najevo svou lásku, staráme se o něho, také nemá tendenci odejít. Jakmile si ho však přestaneme všímat, odchází, neboť postrádá teplo, které z nás cítil. S utrpením je to stejné. Všechny naše slzy jsou zbytečné, všechny naše prosby jsou liché. Neboť pokud trpíme, utrpení se u nás líbí. Ve chvíli, kdy se rozhodneme nevěnovat mu ani minutu, ve chvíli, kdy začneme vážit si sami sebe, ve chvíli, kdy nejen věříme v lepší zítřky, ale dokážeme jim jít také naproti, v tu chvíli se utrpení stává zbytečným, v tu chvíli se cítí nemilováno a odchází. Jak tedy odvést utrpení z našeho života? Jak ho vyměnit za lásku? Soustřeďte se na lásku, nejen k milovanému člověku, ale také na lásku k ostatním lidem. K lidem, kteří vás nemají rádi, nebo jsou k vám lhostejní. Zapomeňte na své utrpení a věnujte se jen sami sobě. Jistě je ve vašem životě člověk, který si zasluhuje stejnou lásku, jakou byste chtěli dát svému nejbližšímu, milovanému člověku. Nastavte se na lásku a ona za vámi přijde. Nechtějte ji držet násilím u sebe, neboť pak této lásce zavíráte dveře. Tedy pryč s utrpením. Je tolik krásných věcí, které byste mohli vnímat, ale utrpení vám to nedovolí. Utrpení nepatří do vašich životů, nejde k vám samo od sebe, to jen vy ho povoláváme svým smutkem, tím, že byste chtěli být šťastni a nejde to. Pohleďte tedy do svých duší a promluvte si se svým utrpením. Promluvte si s ním s láskou, poděkujte mu, že bylo s vámi, že vás naučilo mnoha věcem, udělalo z vás lepšího člověka. Je na čase utrpení poslat tam, kam patří. Do světa zapomnění. Nebojte se postavit svému vlastnímu životu čelem, nebojte se radovat se z maličkostí. Tímto krokem bude utrpení slábnout a vy budete silnější, připravenější na své štěstí. Až jednoho dne utrpení zcela zmizí, pak nastoupí štěstí a láska. Nevysílejte do světa negace, snažte se vysílat jen pozitiva. Protože to, co vysíláme, to také přitahujeme. Pokud si nedokážeme v této chvíli ani za pomoci andílků přitáhnout penízky, lásku, zdraví, či něco jiného, krásného, pak jsme naše utrpení ještě zcela nepropustili. Pak ho držíme u sebe, živíme ho v sobě. A my přeci o utrpení nestojíme. Stojíme o štěstí v životě, ať již pro nás štěstí znamená cokoliv. Vydejme se tedy společně za cestou štěstí. Nastavme se na toto štěstí. Žijme, milujme, a budujme své šťastné zítřky, bez slz a smutku. 

Ano, můžeme kopat kolem sebe, říkat, jak je ten svět nespravedlivý, jak jsou andílci nespravedliví, když toto vše dají lidem, kteří si to ani nezaslouží. Ale vězte, že i oni si to zaslouží. Pracují na tom stejně jako všichni lidé. Nezabývají se svým utrpením, nezabývají se tím, co bude zítra nebo pozítří. Prostě žijí teď a tady. Nedrží svá utrpení u sebe, prostě je vypustí. Život může být krásný, můžeme mít vše, po čem toužíme, a proto neměli bychom se skrývat sami před sebou, před světem, před ostatními lidmi. Jsme součástí našeho štěstí, jsme součástí krásných věcí - zvířat, rostlin, čistého nebe i občasné bouřky. 

Vezměme si příklad z přírody, která nám ukazuje, že to lze. Nebe se zatáhne, a nebe ví, že je to dobré. Neboť po bouřce přichází čisté nebe bez mráčků, sluníčko, ptáčci. Občas je dobré pročistit vše, co nám vadí, ale nepročistíme ho tím, že to budeme držet u sebe, pročistíme ho tím, že přijmeme to, co nyní přichází. Protože přichází štěstí, pro každého z nás. Radost ze života je tím štěstím, ale naše utrpení ho do našeho života nepustí. Chrání nás, a vlastně nám tím ubližuje. Co patří do našeho života, to přijde. Až budeme čistí, a připravení. A můžeme začít právě teď, a tady. Sbohem utrpení. Vítej štěstí.

ELEKTRICKÉ OSOBY

I já patřím mezi takovéto osoby, i když příčinu vlastně ani neznám. Jsou to osoby, které ruší elektrické přístroje. 

První moje setkání s touto schopností bylo, když jsem byla malá. Hodinky na levé ruce se mi vždy zastavily, kdežto na pravé šly normálně. Někdy ani na pravé nefungovali. To byl vlastně začátek, a když nefungovala televize, pokud jsem se zaměstnávala jakýmikoliv myšlenkami, bylo mi jasné, že je něco jinak. 

Většinou musím na svou energii přístroje naladit, nebo prostě nemyslet. Když jsem si nechala dělat novou elektriku v koupelně, musela jsem jít do vedlejší místnosti, aby ji pán mohl změřit a zkontrolovat. V krámě zase nefunguje na malou chvíli tiskárna u EET a tak bych mohla pokračovat.

Někteří lidé tímto fenoménem trpí, když jsou rozrušeni, nebo když prostě jen stále svůj mozek používají a nedokážou ho vypnout. 

Kde se tato schopnost bere, kdo ví. Jedno je jisté, vždy to vyvolává nějaká emoce. A dokonce i láska. Máte s tím zkušenosti? Budu ráda, když mi o tom napíšete. 

DŮLEŽITOST SNŮ

Lidé sny potřebují. Nebudeme si zde nyní povídat o tom, proč se lidem zdají sny, ráda bych se zaměřila spíše na to, proč vstupují do našich snů naši zemřelí příbuzní. Někdy vstoupí nám do snu, protože je úpěnlivě voláme, jindy vstupují nám do snu, protože nás chtějí varovat. Vždy se tak děje, když jsme na pokraji smutku, nebo se chováme tak, jak nemáme. Většinou zamýšlíme nějaký krok, který není pro naši budoucnost dobrý. Nebo prostě jen něco řešíme a nevíme, jak dál. V tu chvíli vstoupí nám do snu ti, kdož nám chtějí pomoci nebo kdož nám chtějí dát odpovědi na naše otázky. Pak je dobré všímat si podstaty snu. Vidíme tam člověka, který již nežije, a jsme přesvědčeni, že je stále naživu. Někdy k nám mluví, jindy jen nás vede do míst, na která je dobré soustředit svou pozornost. Proto každému snu bychom měli věnovat dostatečnou pozornost. Co si máme zapamatovat, to si zapamatujeme. Každá barva, oblečení, zvíře, budova, prostředí, blaženost, strach, klid – to vše nám má odhalit, na co hledáme vnitřně odpověď. A pomocí snů ji také získáme.  

DUCHOVNÍ MISTR

Za svůj život potkáváme několik duchovních mistrů. Vstupují nám do života, aby poukázali na naše chyby. Tento mistr vám však neříká o vašich chybách, nechválí vás, ale dovede vás až na samé dno, abyste si uvědomili, co je ve vašem životě zapotřebí změnit.

Duchovní mistři se objevují ve všech oblastech našeho života. Nejčastěji to pocítíme v lásce. Ne nadarmo se říká, co tě nezabije, to tě posílí.

Potkáte partnera, do kterého se zamilujete. Je milý, pozorný, a vy jste s ním spojeni čím dál tím víc. Nedokážete si život bez něj představit. A v tuto chvíli odchází z vašeho života a nechává vás se zlomeným srdcem. Marně hledáte důvod, proč vás opustil. Dostáváte se až na samé dno svých sil a zdá se vám, že se nikdy nezvednete. Váš život bez něho pro vás nemá smysl.

Vstoupil vám do života, aby vás nasměroval na vaší, vlastní hodnotu. Vedle něj jste nebyli sami sebou, byli jste loutkami, které čekají na svého loutkoherce, až je povede. Nechtěli jste ho nahněvat tak jste dělali to, co jemu dělalo radost. Ale kde zůstala vaše radost? Kam se poděla? Vložili jste svůj život do jeho rukou, žili jste jeho životem. A on? Celou dobu vám ukazovat správnou cestu. No, dostal vás na samé dno, abyste si uvědomili svou vlastní hodnotu. Abyste svůj život změnili a nechovali se jako pejsek běhající za svým pánem a poslouchající jeho příkazy.

Pokud neuspěl, pak vplouvá vám do života další duchovní mistr. Děje se to tak dlouho, než pochopíte a vydáte se správnou cestou.

Přeji vám, abyste brzy našli sami sebe a prožili svůj život podle svých představ. 

DRUHÁ ŠANCE

Říká se, že každý člověk si zaslouží druhou šanci. Ve vztazích to takto občas chodí, ale jak je to na poli pracovním či přátelském? Skutečně si každý druhou šanci zaslouží?

Měli bychom odpouštět a jít dál, přijmout omluvu a dát druhou šanci. Co když nás ale tento člověk pohanil, či dokonce nařknul z něčeho, co není pravda? Skutečně bychom mu měli dát příležitost a být takto velkorysí? 

Zapomenout člověk může snadno, ale odpustit není v lidských silách. Skutečně odpustit zlé řeči a věci, neboť toto si člověk poté nese celý život. Může se s tím naučit pracovat, nechat to spát, ale...Tedy dle mého názoru - druhá šance je i není. Je pro ty, kdož si ji zaslouží, není pro ty, kteří nemyslí svou omluvu upřímně. Koneckonců vyřčená slova vždy zabolí a na srdci se objeví jizva. A jizva se nikdy nezahojí.

Dávejte tedy druhé šance dětem, rodičům, partnerům - ale zvažte, zda druhou šanci dáte někomu jinému, kdo vám ublížil.

Posouzení nechám na vás. Je to zároveň odpověď na vaší častou otázku: Odpustit a dát druhou šanci?

DOBRÁK NEBO ZLOUN

Žijeme ve zvláštní době. Kdo je hodný, ten na to doplácí, kdo je zlý, je darebák. Jak se tedy správně nastavit? Nejlépe je zvolit zlatou střední cestu, být hodný, ale zároveň umět vystrčit drápky. Není to tak snadné, protože hodných lidí je skutečně hodně málo. Já sama znám jich jen pár. Hodný člověk nikdy o sobě nepoví, že je hodný. Proto i já řadím se spíše mezi zlouny. Naposledy setkala jsem se s takovou dámou, které je 76 let. Moc milý a hodný človíček. Potřebovala pomoc a rodina se k ní otočila zády. Protože byla hodná, a sama potřebovala pomoc, nenabízela jí. A to byl ten problém. Pomoci tomuto človíčku zcela zdarma jsem považovala za správné. A odměněna jsem byla velikým úsměvem. Nešlo o výklad karet ani nic takového, ale půl dne času, který si její rodina nechtěla udělat. Nečekala pomoc od cizích lidí. I můj manžel pomáhal, zcela nezištně. A to je to, co bychom všichni měli dělat. Pomoci těm, kteří to potřebují, pokud je to v našich silách a v našich možnostech. Nechci se tím zde chlubit, tak to myšleno není, je to spíše apel na vás všechny, byste občas také zapomněli na to, co musíte udělat - třeba věnovat se své práci, dojít někam a udělat, co odkládáte - a pomáhat zcela neznámým lidem, kteří vaši pomoc potřebují právě teď. Ne se nechat využívat od těch, kteří o pomoc skutečně nestojí, ale pomoci těm, kdož to skutečně potřebují. Ve svém volném čase, v době, kdy je to potřeba. Tak to dělají andělé, pomáhají těm, kdo je o pomoc požádá. Můžete začít kdykoliv. Třeba pomoci přejít bezpečně silnici, odstěhovat nějakého člověka, pokud sám nemá auto a bude rád za naší pomoc, doprovodit člověka k lékaři, když vidíme ho bezmocně sedět na lavičce, kde sbírá další síly k chůzi, posedět a vyslechnout druhého, kdož nemá přátele a nemá komu se vypovídat. To je slušnost, kterou od nás andělé žádají. Proto pomáhejte, ale dejte pozor, aby vaší pomoci nikdo nezneužil. Neboť jsou mezi námi i zlí lidé, kteří usmívají se na nás, když potřebují naší pomoc, a neváhají nás v lepším případě urazit, když tato pomoc nepřichází. Pomáhejte, ale také se naučte pomoc odmítnout, pokud to tak cítíte. Jsou mezi námi dobří lidé, kteří pomoc potřebují, kteří celý svůj život pomáhali ostatním, a když ji sami potřebují, není nikdo, kdo by jim pomohl. Mějte dobrý pocit z této pomoci, nikdy nevíte, kdy tuto pomoc budete potřebovat vy sami.

DIGITÁLNÍ DETOXIKACE

Známe to jistě všichni. Žijeme v přetechnizované době, bez mobilu a počítače neuděláme ani ránu. Ráno se díváme na facebook, kontrolujeme emaily, telefon, zda je zapnutý. Někteří z nás mají emaily a facebook v mobilu.

Děti již neběhají venku, nehrají si s ostatními dětmi, jen sedí u počítačů nebo s mobilem v ruce. Neodkládají ho ani na záchodě. Chcete, aby něco udělali? Ale mami, teď je to napínavý, teď tu hru zastavit nemůžu. I my dospělí žijeme v uspěchané době, kdy si život bez těchto přístrojů nedokážeme představit. Ranní káva s mobilem v ruce, jen zkontrolovat, zda nám někdo něco nenapsal.

Jak jsme mohli žít bez těchto vymožeností?

Zcela jednoduše. Chodili jsme ven, sportovali jsme, bavili se s přáteli.

V těchto vymoženostech je spousta negativní energie, která nás zahlcuje, a díky ní se cítíme unavení, vyšťavení, vycucaní jako citrón. Nemáme na nic náladu, nálady se u nás střídají, jak aprílové počasí.

Pak je čas na digitální detoxikaci. Je dobré ji podstupovat alespoň jednou měsíčně, jednou týdně je to však lepší. Jistě mnozí z vás mají někdy volno, nepracují. Vypněte tedy tyto přístroje na dobu 24 hodin, nezapínejte je a vyrazte ven do přírody. Detoxikujete svou duši i své tělo od negativních energií a bude vám lépe. 

DEJ KAŽDÉMU DNI ŠANCI, ABY SE STAL NEJKRÁSNĚJŠÍM DNEM TVÉHO ŽIVOTA

Člověk by se měl naučit radovat i z maličkostí - ráno se probudíme, a můžeme vstát z postele, máme co jíst, máme teplé oblečení, máme střechu nad hlavou. Probudíme se za zpěvu ptáků, příroda na nás volá svým tichým hlasem, my jdeme kolem květin a vidíme různá zvířátka - od včeliček po radostné psy štěkající na dvorečcích. Radujeme se z toho, že naše rodina se probudila s námi do tohoto krásného, někdy mlhavého nebo deštivého, dne, ale pociťujeme radost nad tím vším. Dívejte se kolem sebe a naslouchejte přírodě. Užijte si každý den, jako by měl být vaším dnem posledním. Věnujte se sami sobě, své práci, svým přátelům a rodině. Rozdávejte úsměv na všechny strany. Dovolte každému dni, aby byl tak krásný, jak ho krásný chcete mít. Odhoďte starosti a zamyslete se nad tím, co byste mohli právě v tento den zdokonalit, co byste mohli udělat pro to, abyste byli šťastni. Není nic, co byste nedokázali. Možná to nedokážete dnes, v tento den, ale dáte tomuto dni krásnou energii, která přelévat se bude do dalších dnů a bude sílit.

CHARAKTERISTIKA KLIENTŮ

 • BERAN

Upovídaný klient. 

Hodně mluví, vstupuje do výkladu, umí i říci, pokud se mu něco nezamlouvá. Dokáže dobře při výkladu karet komunikovat. Sdělené informace dokáže dobře využít. Dokáže přijmout negativa i pozitiva, snaží se posléze řídit radami karet a dochází ke spokojenému životu. Ptá se na sebemenší detaily.

Při rituálech dobře spolupracuje, dává do přání potřebnou energii, proto také se mu přání většinou plní. 

 • BÝK

Zvědavý klient

Je sdílný, dokáže klást doplňující otázky. Chce všemu rozumět, většinou si i konzultaci nahrává, nebo si dělá poznámky, aby mu nic neuniklo. Vše, co se dozví, dokáže zužitkovat. Výkladu někdy nerozumí, proto se hodně ptá.

Při rituálech spolupracuje, pečlivě se připravuje na každé přání, dokáže i sám  přání připravit, tak, aby se mu splnilo co nejdříve. Z tohoto důvodu se mu rituál plní celkem brzy. 

 • BLÍŽENCI

Ujišťující se klient

Vše dobře pochopí hned z počátku, ale poté se začnou vynořovat další a další otázky, často se začne do všeho zamotávat a musí se s výkladem začít od začátku. Tito klienti chtějí slyšet jen dobré věci, pokud je něco, co se jim nelíbí, položí otázku pokaždé jinak, jakoby čekali jinou odpověď. I přesto odcházejí skoro vždy spokojeni, dokážou nakonec akceptovat svou cestu, po které se mají vydat. Navštěvují mě častěji, někteří i denně pokládají alespoň jednu otázku, jako by se nemohli nebo nechtěli sami rozhodnout. Vše potřebují znát dopředu, ještě dříve, než se to stane.

Při rituálech však k přání přistupují laxně, chtějí to mít co nejdříve za sebou, nedokážou se soustředit delší dobu. Většinou volí rituály s osobní účastí, ale nedokážou se na přání zaměřit.

 • RAK

Přemýšlivý klient

Tito lidé dokážou spolupracovat až po hodné chvíli. Nejsou nepřístupní, jen vyčkávají a snaží se nejprve vyslechnout celý výklad, pak teprve kladou otázky. Sami se ptají na řešení, zda je správné. Pokud přijdou kvůli problému, čekají, zda je tento problém v kartách vidět. Pak se teprve rozhovoří a položí otázky na daný problém. Mívají mnoho otázek. Také si většinou přijdou jen pro odpovědi, na které sami znají odpověď. Mnoho je zajímají také lidé, které mají rádi. Nezřídka se stává, že se nejdou zeptat ani tak na sebe, jako na ty, na kterých jim záleží.

Průběh rituálu si vždy vyslechnou, ptají se na sebemenší maličkosti, aby mohl proběhnout bez vyrušování. Dají do svého přání maximum. 

 • LEV

Nevěřící klient

Tyto klienty si musíte získat na svou stranu, ať již odhalením jejich minulosti, nebo věcí, o které ví, se kterou za vámi přišli, ale neřekli vám o ní ani slovo. Poté se rádi vracejí, jelikož uznají, že na věštbách přeci jen něco je. Dokážou řešit nejintimnější témata, a nestydí se za to.  

Stejné je to s rituály, přistupují k rituálu s nedůvěrou, proto si většina z nich vybírá rituál bez účasti, jelikož si uvědomují, že by mohli něco pokazit. 

 • PANNA

Bojácný klient

Klient ve znamení panny vám dokážou sdělit, co je trápí, ale ze začátku jsou opatrní. Většinou je trápí, co udělali, a zapříčinili tak stav celé situace v životě. Při míchání karet dávají pozor na to, aby byli karty vždy po míchání srovnané, aby žádná karta nevyčuhovala. Tito lidé si berou hodně z výkladu, chtějí vykládat ze všech karet, které u mě objeví, pouští se i do věštby z koule či andělských run, aby dostali co nejdetailnější odpovědi.

Při rituálech jsou velice pečliví, do rituálu se dokážou vcítit, dokážou do něho dát velké množství energie, proto se jim většinou plní s velkou rychlostí. Po rituálu se dokážou od svého přání oprostit tak, aby nic nebránilo jejich vyplnění. 

 • VÁHY

Tichý klient

Tiše sedí a poslouchají výklad, pak se teprve do něho vloží. Většinou se přijdou jen ujistit, že neudělají chybu, že to, co chtějí udělat, je správné. Volí výklady spíše krátkodobé, přicházejí s určitým problémem a žádají řešení. O nastíněných možnostech dopředu ví, a většinou tak, jak se chtějí rozhodnout, je správné. Velice je zajímá, jak se k nim ostatní lidé staví, chtějí mít jistotu, že jim daný člověk neublíží.

U rituálů je to již horší, propadají panice, nevěří v jejich vyplnění, i když ve skrytu duše doufají. Stále hledají problémy, které by mohly přijít po rituálu, chtěli by splnění rituálu okamžitě. Tím, jak pochybují, si rituály hodně prodlužují nebo blokují svými pochybnostmi.

 • ŠTÍR

Tajemný klient

Mají k tajemnu asi nejblíže ze všech znamení, na druhou stranu jsou pochybovační. Hůře se s nimi pracuje, jelikož většina z nich nemá velké sebevědomí. Nedokážou přijmout pravdu ani nastavený směr své cesty, vždy volí nejsnazší cestu, která bývá většinou špatná. Na druhou stranu dokážou na rovinu říci, co se jim nelíbí. Někteří Štíři mají naopak až nezdravé sebevědomí, a chtějí dokázat nemožné. Nechtějí mít problémy, ale nedokážou pochopit, že si problémy dělají sami, svým myšlením.

V rituálech je to obdobné, rituálům věří, ale chtěli by, aby byl přesně podle jejich představ, a chtějí mít vyplnění co nejdříve. V okamžiku, kdy myslí na negativní dopad, či nevyplnění rituálu, se tento rituál většinou nesplní. Nedokážou uznat svou míru zavinění. Pokud pochopí, že všechno zlé je pro něco dobré, jejich život se obrátí lepším směrem a rituály se plní. Nesmí se však upínat na čas ani složitost situace, pro kterou byl rituál vykonán.

 • STŘELEC

Klient jako střela

Tito klienti jsou chápaví, zvídaví, dokážou si výklad vyslechnout, a také se v něm okamžitě poznávají. Je to jedno z nejpříjemnějších znamení, jelikož jdou přímo k věci, mají přímé otázky, ptají se na to, co je skutečně zajímá, vyžadují výklad do hloubky. Když přijdou na výklad, jakoby se místnost rozzářila, jejich energie zaplaví celou místnost. Dobře se s nimi pracuje, vezmou si z výkladu maximum.

K rituálům přistupují zodpovědně, věří v jejich vyplnění, ale občas přestřelí – udělají něco, co rituál zpozdí. Na druhou stranu se hodně radí o každém dalším kroku tak, aby neudělali chybu. Vědí, co chtějí rituálem docílit, a snaží se ze všech sil spolupracovat po celou dobu po rituálu. 

 • KOZOROH

Otevřený klient

Kozorozi, pokud přijdou, nechají nejprve mluvit vás, až poté do výkladu vstupují. Zajímá je vše, co se jich bude týkat v budoucnu, ale také se často motají v kruhu, pokládají další a další otázky, jako by čekali, že dostanou jiné odpovědi. Z výkladu si berou mnohé, jediný negativní aspekt je v tom, že se stále vracejí ke stejné otázce. Na druhou stranu žádají podrobné informace, o kterých přemýšlí. Dokážou jít cestou trnitou, vytrvat a překonat všechny překážky.

K rituálu přistupují stejně zodpovědně, ale pokud se jim nesplní brzy, nejlépe ihned, hledají jiné cesty, zkouší rituál za rituálem, čímž si blokují energii, kterou do rituálu již vložili. Jsou velice nedočkaví.

 • VODNÁŘ

Pozitivní klient

Tito klienti vždy pochopí výklad jako celek i jako jeho části, umí se zeptat, dokonce pokud je nepustíte ke slovu, jsou nervózní. Vždy přijdou s dobrou náladou, i když je trápí cokoliv. Umějí se nad svůj smutek povznést a hledají odpovědi.

Rituál s těmito klienty je trochu problematický, jelikož se nedokážou tolik soustředit, jejich  pozornost je těžké udržet. K rituálům přistupují pozitivně, ale často se smějí, a tím ruší, alespoň ze začátku. Proto tyto klienty nechám nejprve zklidnit, připravím je na rituál, a až poté k rituálu můžeme přistoupit. Špatně si vizualizují, o meditaci se raději nebudu zmiňovat, jelikož netrvá více než pár minut, což také není dobře. Své přání si dokážou představit v jedné myšlence, a tím jejich fantazie končí. Mají problémy nechat myšlenky volně plynout.

 • RYBY

Klient snílek

I když přijdou se závažným problémem, dokážou se usmívat. Vznášejí se v oblacích, chtějí jen pozitivní výklady, překážky berou jako svou prohru. Občas mají nereálné nároky, a chtějí z karet slyšet, že tomu tak skutečně bude.

K rituálu ale přistupují více než zodpovědně, přáníčka si dokážou sami připravit během chvíle, dávají do rituálu mnoho své energie. Také meditace jim nečiní nejmenší problémy, dokážou v meditaci setrvat i hodiny. 

CESTA K ÚSPĚCHU

1. NASTAV SVOU VLASTNÍ DUŠI

Kdo by nechtěl být šťastný a úspěšný? Existuje cesta k úspěchu a ke štěstí a já bych vám ji nyní ráda představila. Za svůj život neseme plnou zodpovědnost, vytváříme si svou budoucnost, ale i to, zda budeme mít ve svém životě úspěch a štěstí, nebo nikoliv.

Aby mohl přijít úspěch a štěstí, je třeba nastavit svou vlastní duši na jejich příchod. Nejprve musíme začít u sebe. Milovat sebe takové, jací skutečně jsme. Jací skutečně jsme? V očích Božích jsme dokonalí.  V očích našich už tolik zase ne. Potkáváme kolem sebe mnoho hubených lidí a řešíme svá kila navíc. Proč vlastně? Jsme krásní uvnitř, naše duše tučná přeci není. Když jsme hodní, máme dobré srdce, naše duše je taková, jací skutečně jsme. Ne tak, jak se projevujeme napovrch, ale jací jsme skutečně uvnitř. Možná je to také tím, jak příliš se spoléháme na posudek jiných lidí. Jsme pro ně při těle, máme spoustu chyb na kráse. Pro ně ano. Měli bychom se ale spoléhat sami na sebe, na svůj úsudek.  Pokud se vám líbí oblečení, které se nelíbí ostatním, účes, který se nenosí, dle ostatních vám nesluší, dejte na svůj vlastní pocit. Vždy jde jen o vás a o vaše vlastní cítění. Věříte, že jste krásní? Pak skutečně jste. Vaše chyby jsou vaše přednosti, proto si važte celé své osobnosti, mějte se rádi, chovejte se tak, jak to cítíte, ne tak, jak si přejí ostatní. Pokud sebe přijmete takové, jací jste, pak jste nastavili svou vlastní duši.  

 

2. ÚSPĚCH DO ŽIVOTA

Abyste mohli být úspěšní, musíte začít u sebe. Soustřeďte se na to, co se vám v životě povedlo, ať již s menší, nebo větší námahou. Žádný člověk není po celý život smolařem, abychom mohli zaznamenat úspěch, musíme se na něj dobře připravit. Do života nám chodí pouze to, co si skutečně zasloužíme a na čem nelpíme. Co vysíláme, to přijímáme. Zavzpomínejte a věřte, že úspěch přichází s připraveností. Připravte se na úspěch a věřte si, že ho dosáhnete. Nic není nemožné, pokud člověk opravdu chce. Je třeba do úspěchu dát hodně lásky, dát sobě hodně lásky a víry. Musíte věřit, že úspěchu dosáhnete, musíte věřit, že dáváte vše do svého úspěchu. Je třeba nevzdat se při prvním neúspěchu, přát si úspěch a vypustit neúspěch z hlavy. Možná si mnohokrát říkáte, že to nemá cenu, že úspěchu nedosáhnete, že nepřijde. Nebo třeba úspěch závidíte někomu jinému, chcete ho také, ale negativní energie, kterou do svého úspěchu vkládáte, vrací se vám zpět. Všichni si úspěch zaslouží, a v následujících článcích zjistíte, jak využít úspěchu v lásce, práci, ve finanční oblasti.

 

3. LÁSKA DO ŽIVOTA

Chcete mít v životě lásku po svém boku. No samozřejmě, kdo by nechtěl. Ale jak ji získat, když stále nepřichází? Nejprve je třeba zhodnotit své priority. Zamyslete se sami nad sebou, neboť tak jak se přijímáte vy sami, přijímá vás také váš budoucí partner. Pokud se sami sobě nelíbíte, pak se nelíbíte ani partnerovi. A co vaše nároky na partnera? Jste ochotni splnit vaše nároky vy sami? Pokud chcete potkat partnera podle svých nároků, měli byste své nároky také splňovat. Chcete po partnerovi, aby nepil a nekouřil? Chcete, aby měl dobrou práci a vydělával dost peněz. Chcete, aby byl komunikativní a řekl vám i své nejtajnější sny? Nebo po něm chcete něco jiného? A co vy? Umíte splnit své vlastní požadavky? Pokud ano, pak jste na partnera připraveni. Teď už jen zbývá přitáhnout si ho do života. I to je velice jednoduché. Rovný rovného si hledá, proto i vy naleznete partnera rovného k sobě. Charisma je velice důležité, proto začněte se svou náladou. Hlavně si neříkejte, že vás stejně žádný neosloví, že budete dlouho sami, neboť toto přání se vám může splnit. Naopak věřte, že potkáte skvělého partnera, usmějte se, jděte sebevědomě do společnosti, jako byste byli za hvězdu večera. Nastavte svou vlastní pozitivní energii, pak všimne si vás mnoho lidí, a vy si můžete vybírat. Dejte na své první pocity, dejte pozor, ať nepřeberete. Láska projevuje se srdcem a okolo srdce tedy musíte cítit příjemné teplo. Při pohledu na jiného člověka musí se ve vás probudit vášeň, touha poznávat i jeho nejtajnější zákoutí. Cítíte vzrušení a touhu dobývat nebo být dobýváni. 

 

4. PRÁCE SNŮ

Jak na práci snů? Pro každého člověka je určena práce snů a tato práce objevila se už ve vašem dětství. Jako děti máme mnoho přání, existuje však zaměstnání, které máme i v současné době touhu vykonávat. Je to dětský sen, do kterého jsme vložili lásku. Zavzpomínejte tedy, co vás v dětství lákalo, zavzpomínejte, které zaměstnání vás láká ještě dnes. Může to být váš koníček, kterému se věnujete, a který chtěli byste vykonávat jako hlavní práci. V čem je problém? Možná nevěříte, že si tímto vyděláte slušné peníze. Možná svému koníčku nevěříte, že by mohl zaujmout ostatní. Ale pokud to nevyzkoušíte, nebudete to vědět. Nejkrásnější povolání, a zároveň nejúspěšnější jsou ta, do kterých vkládáme svou energii a lásku. Proč se někomu daří ve vašem oboru a vám ne? Není to tím, že ostatní neřeší, co si kdo myslí, neřeší, zda úspěch to přinese? Berou vše tak, jak to přichází, ve chvílích, kdy je méně práce, odpočívají, a ve chvílích, kdy je práce hodně, dávají do ní maximum. Ne pár hodin denně, ale opravdu do ní vloží vše, sami sebe. Proto zažívají úspěch, jejich práce je jejich dítě, věří jí, věří ve své schopnosti, věří sami sobě. A tak přichází úspěch, i když na úspěch nemyslí. A v tom je kouzlo úspěšné práce, nemyslet nad prací jako takovou, ale věřit, že děláte správnou věc, které věříte vy sami. Jen tak poroste láska, kterou do této práce vložíte, a s láskou přichází úspěch. 

 

5. PENÍZE SNŮ

Stejně jako s prací je to i s penězi. Peníze jsou kulaté, a proto se musí kutálet. Vydáváte je s radostí, nebo s nechutí? Čím radostněji peníze vyšlete do světa, tím dříve se k vám vrátí. Nelíbí se vám, že musíte platit hypotéku, půjčku, nebo cokoliv jiného? Pak od vás penízky budou odcházet, ale nebudou se vracet. Máte radost, že máte další splátku splacenou? Radujete se, že jste zase o jeden měsíc blíže splacení? Pak se vám tato investice vrátí jinou cestou. Jste stále v myšlenkách, že na něco nemáte peníze? Pak skutečně ještě dlouhý čas na nic podobného mít peníze nebudete. Vysíláte: nemám peníze = nezasloužím si peníze = nechci peníze. Proč nezkusíte koupit si věc, která vám udělá radost? Do jakých peněz vložíte lásku, takové peníze se vám vrátí. Pokud do nich vložíte negaci, pak odkutálí se ještě více peněz. Naučte se peníze milovat. Ne na nich být závislí, ne je stavět na první místo, ale milovat je, mazlit se s nimi. Začít si plnit své sny z toho mála, co můžete dát na stranu. Jen tak vám udělají i ony radost a přijdou cestou, kterou nečekáte, zpět k vám. Možná šetříte na krásnou dovolenou, a bojíte se, abyste na ní ušetřili. Proč místo toho neprojevíte důvěru této dovolené? Milujte ji, zjišťujte si, kam se můžete podívat, co navštívit, zhmotněte si tuto dovolenou. A tak je to se vším. Jakmile se soustředíte jen na peníze a vydělávání, pak k vám nepřijdou. Jakmile se soustředíte na práci, tedy jak je vydělat, pak přijde práce mnohem více a s ní také peníze přesně na to, na co je potřebujete.  

Jste připraveni na úspěch a štěstí? Věřte si, netrapte se nicotnostmi a hloupostmi, žijte. Ten, kdo nemá sny, je již mrtvý, i když mu bije srdce v hrudi. Stejně, jako zdoláváte kopec s úsměvem a věříte, že dojdete na vrchol, stavte se ke svému životu. Pokud si v půli cesty řeknete, že na vrchol nedojdete, pak skutečně vrcholu nedosáhnete. 

ČEKÁNÍ NA LÁSKU

Toto je pro všechny, kteří jsou sami, hledají partnera nebo čekají na partnera. Jak se nejlépe nastavit, by mohl vstoupit do našeho života?

1. CENIT SI SAMI SEBE

Sebedůvěra je velice důležitá. Pokud si nevěříte vy sami, jak vám má věřit někdo jiný? Pokud o sobě pochybujete, jak nemá pochybovat někdo jiný? Každý z nás chce sebevědomého partnera, ne ufňukánka, který se na nás nalepí, ale skutečně samostatného partnera, který má rád sám sebe a cení si sám sebe. Který se nebojí vyjádřit jakýkoliv názor, z očí do očí, který nestydí se za své rozhodnutí, za svůj názor, ať je jakýkoliv. Tím, že jste sami, získáváte cennou zkušenost naučit se žít sami se sebou. Pokud toto se naučíte, pak s vámi bude moci žít i ten druhý. Vyčítání partnerovi, že vystoupil ze vztahu, z rozjetého vlaku, nemá smysl, neboť v tu chvíli měl na to právo. Stejně jako vy, když jste nemocní, máte právo zvolit si lékaře a odejít od toho lékaře, ke kterému jste sice dlouho chodili, ale již vám nenabízí nic nového. Se vztahy je to stejné. Pokud jeden z partnerů cítí, že mu vztah již nic nedává, ubíjí ho, má právo z tohoto vztahu odejít. Může se do něho vrátit, ale nemusí. V tomto mezičase máte možnost žít sami se sebou, najít si jiného partnera, dělat to, co vás naplňuje. Ne chodit z práce domů a z domova do práce, toto není skutečná náplň vašeho života, ale to, co vás nenaplňuje, neobohacuje. Stejné je to také, pokud byste chtěli partnera nového a svůj vztah máte uzavřený. Měli byste být sami sebou, nedívat se na svou samotu jako na trest, ale jako na požehnání. Neboť v tu chvíli můžete dělat, co ve vztahu dělat nemůžete - věnovat se svým přátelům, koníčkům, rodině. Užívat si života, tvořit něco nového. Pokud soustředíte se na to, že jste stále sami, pak budete sami, pokud soustředíte se na to, že už by mohl partner přijít, pak mu to ještě nějakou dobu bude trvat. Láska je umět odpustit, pochopit jednání toho druhého, být tolerantní, umět komunikovat, dopřát si dostatečnou svobodu.

Nechci zde jen polemizovat, neboť každý z vás se jistě v tomto článku najde. Má rada tedy zní - žijte život, užívejte si ho bez očekávání, pak uvolníte cestu lásce a ta se k vám vrátí - ať již nová nebo stará. Vzpomeňte si na to, když jste byli mladí - byli jste sami, nikoho jste nehledali, a láska přišla zcela neočekávaně. Nic jste od ní nečekali, prostě jste ji přijali tak, jak přicházela. Nechávali jste tomu volný průběh, netrápili jste se myšlenkami, zda zůstane nebo odejde, byli jste rádi za časté setkávání, avšak pokud nebylo, žili jste svůj vlastní život a nijak jste na lásku ani partnera netlačili. Nebo jste mermomocí chtěli někoho mít, a v tu chvíli nikdo nepřišel, i když okolo vás všichni byli zamilovaní. A čím více jste chtěli, tím více jste byli sami. To je má rada, to je má odpověď na vaše dotazy, jak nejlépe se na příchod lásky nastavit. 

Mluvím zde o lásce, neboť sama mám vedle sebe skvělého muže již 26 let. Neprobouzím se s pocitem, že by mohl jít jinam - neboť kdyby chtěl, tak to stejně nezměním, neprobouzím se s pocitem, co budeme řešit, neboť nikdy nic k řešení není, co by nám mělo zkazit společné chvíle. Ráno vstanu a poděkuji andělům, že jsme všichni, celá rodina, zdraví, že je nám dobře spolu, i o samotě. To jsou jediné mé myšlenky ohledně lásky. Nechávám vše plynout tak, jak to přichází. Věřím v lásku na celý život, a proto lásku neřeším. Děkuji za ní, za každou společnou chvíli. A totéž přeji i vám všem, kdož na svou lásku čekáte. Pak můžete být zamilovaní celý svůj život do jediného člověka, který za to stojí.

ČAS NAROZENÍ

Soustředíme se na čas, kdy jste se narodili, neboť i čas má velkou důležitost ve vašem životě. Víte, v jaký čas jste se narodili? Pak je tento článek přímo pro vás. Vychází z mé dlouholeté praxe s lidičkami, o kterých vím, kdy se narodili, a sestavila jsem jejich vlastnosti. Třeba se v nich najdete také vy. Podívejte se tedy do první části ze čtyř, každý týden sem vložím jednu část, tedy za 4 týdny zde budete mít kompletní čas narození i s popisem.

0:00:00 – 0:59:59           

Tento člověk má velice rychlé a logické uvažování, velice si všímá různých detailů. Nerad je na někom závislý. Je to rozený vůdce, musí být po jeho, on sám dělá vše nejlépe, a ve skutečnosti tomu tak skutečně bývá. Rád ostatní kontroluje, zda vše dělají správně. Rád říká naplno, co si myslí, proto také nemívá mnoho přátel, neboť většina lidí nechce slyšet pravdu do očí. Někdy si však nevidí do úst a odmlouvá. Názory ostatních ho příliš nezajímají, má své vlastní názory, ze kterých neustupuje.

1:00:00 – 1:59:59

Tento člověk je velice přátelský a komunikativní a rád si vyslechne názory druhých. Zda se jimi řídí, záleží na tom, zda s nimi souhlasí. V každém případě o každém názoru alespoň přemýšlí. Většinou zůstává u jedné práce, kterou piluje k dokonalosti, až se stává mistrem ve svém oboru. Někdy zastává názory, které nemá ještě zcela ověřené, ale jde si tvrdošíjně za svým, až se jeho sny stanou skutečností. Ne všichni lidi ho však mají rádi, neboť rád také poučuje ostatní, zvláště o věcech, o kterých mnohé ví, a ostatní o nich příliš neví. Ti, co mu bedlivě naslouchají, stávají se cennými přáteli, které nikdy nezklame a nenechá je na holičkách za žádné situace.

2:00:00 – 2:59:59

Tito lidé jsou nesmírně zvídaví, zajímá je vše, co by jim mohlo být ku prospěchu, vše, co neznají a co by chtěli poznat. S ostatními si rádi povídají a vstřebávají nové informace. Také jsou schopnými mluvčími, pusa se jim nezastaví, takže se hodí na proslovy nebo vyšší místa. Musí být vždy užiteční, vždy musí vstřebávat informace. Pokud se začnou nudit, jsou náladoví. Nikdy se v jejich přítomnosti nebavte obšírněji o někom, neboť rádi na sebe vztahují vše negativní. Pokud pochybí, nikdy se nepřiznají, na druhou stranu se ale snaží své chyby napravit tak, aby nemuseli jít s pravdou ven, že chyba byla na jejich straně. Nemají rádi faleš, přetvářku a podvod, nevěru nikdy neodpustí, pokud je zklamete, nikdy vám již nebudou věřit a budou si vás držet celý život od těla.

3:00:00 – 3:59:59

Tito lidé jsou ukázkovým příkladem vzorných kamarádů a přátel. Jsou oblíbení, mají smysl pro humor, lidé se na ně rádi obracejí se svými problémy. Jejich aura září zlatou barvou, proto také mohou být skvělými vůdci. Nikdy na nikoho nekřičí, jsou to rození kliďasové. Vše, na co sáhnou, se jim podaří. Mohou s vámi mluvit, při tom vařit a při tom psát diplomovou práci, to vše stíhají najednou. Na tyto lidi je spolehnutí, cokoliv slíbí, to se snaží dodržet.

4:00:00 – 4:59:59

Tito lidé jsou jako stvoření pro vztah, avšak dlouho hledají toho správného partnera. Věrnost je jejich doménou, kterou také vyžadují. Nikdy by svého partnera nepodvedli. Ve vztahu jsou spokojení za každé situace, vždy dokážou na vztahu pracovat. Také se dokážou o rodinu postarat po materiální stránce, dokážou lehce vydělat peníze. Někdy se však zdržují více v práci, na prvním místě je postarání se o rodinu. Nikomu nedovolí, aby ublížil jejich rodině, to se pak stávají až agresivní.

5:00:00 – 5:59:59

Tento člověk potřebuje mnoho volnosti, a to jak v práci, tak ve vztahu. Nerad se váže na jedno místo a na jednoho člověka. Rád poznává nové lidi i místa, nevydrží na jenom místě. Nikomu však příliš nevěří, spoléhá se pouze sám na sebe. Pokud se zeptá někdy na cestu, stejně se vydá směrem, kterým chce sám, a ne tím, který je mu doporučen. Tento člověk může vám lhát, podvádět vás, pokud chce získat svůj vlastní prospěch. A to jak v lásce, tak v práci. Nebojí se jít si za svými sny a cíly jakýmkoliv způsobem. 

6:00:00 – 6:59:59

Tito lidé jsou velice citliví a mají velkou potřebu lásky. Potřebují být neustále ujišťováni, že jsou milováni, že vše dělají tak, jak se po nich žádá. Prostě je nutné je neustále chválit. Musí si připadat žádaní a potřební. Láska je u nich na prvním místě. Jakmile ji dostávají, zůstávají věrní. Někdy mají potřebu zasahovat do věcí, do kterých jim nic není. Avšak dělají to s láskou, tedy téměř vždy je jim to odpuštěno. V případě, že jim je opakovaně ublíženo, již lidem nevěří a nesnaží se hledat jinou lásku. V tom případě zůstávají dlouho o samotě, než se najde člověk, který je o své lásce přesvědčí.

7:00:00 – 7:59:59

Tito lidé jsou velice pořádku milovní, dalo by se říci pedanti a puntičkáři. Mají rádi vše na svém místě, také jejich život je jeden velký řád. Nemají příliš rádi, když jim jiní organizují život či přesouvají věci na jiné místo. Mají svůj vlastní pořádek a na tom si zakládají. Někdy v tom ostatní vidí chaos a nepořádek, však oni to tak nevnímají. Jdou si za svými sny a touhy téměř slepě, ale vždy dosáhnou toho, co si vezmou do hlavy. Pokud je přesvědčíte o nějakém nápadu, pomohou vám ho zrealizovat.

8:00:00 – 8:59:59

Tito lidé věří sami sobě a dokážou na sobě velice urputně pracovat. Nezáleží jim na tom, za jak dlouho to bude, mají velkou trpělivost, a neodradí je nic a nikdo, pokud něčemu skutečně věří. Nesnaží se vyvolávat hádky, ani se nesnaží svým protivníkům postavit čelem. Jsou to velice mírumilovní lidé, a věří, že vše se dá vyřešit klidnou cestou. Někdy se odvracejí od zažitých programů a volí vlastní cestu, která se jiným nemusí příliš líbit. Jim se ale líbí, a nezáleží jim na mínění ostatních. Nenechají si mluvit do života.

9:00:00 – 9:59:59

Tito lidé – co na srdci – to na jazyku. Jsou schopni vám říct pravdu do očí, ať je jakákoliv. Někomu se to nemusí líbit, ale nakonec poznáte, že je to vždy lepší. Jsou to výborní přátelé, u kterých vždy víte, na čem jste. Pokud jsou na někoho naštvaní, řeknou to rovnou, stejně dokážou projevit radost nebo smutek. Pomohou vám k úspěchu i k lepšímu zaměstnání, pokud je o to požádáte a mají k tomu příležitost, a hlavně, nic za to od vás neočekávají.

10:00:00 – 10:59:59     

Tito lidé jako by spapali veškerou moudrost světa, na druhou stranu mají pochopení se slabšími a s těmi, kteří si pochopení zaslouží. Mají potřebu být vždy na prvním místě, být užiteční, a pokud toto dostanou, jsou spokojeni. Rádi se ujímají vedení, avšak pokud udělají chybu, nikdy ji nepřiznají. Vždy hledají vinu kolem sebe, jen ne u sebe. Pokud jste však v úzkých, s klidem se na ně obraťte, protože vás nikdy neodmítnou. Pokud se záležitost netýká jich samotných, velice ochotně vám pomohou.

11:00:00 – 11:59:59     

Tito lidé jsou jako ticho před bouří. Stačí málo a hned vzplanou. Nahněvá je cokoliv malého a malicherného. Na druhou stranu by se ale pro druhé rozdali. Jejich nálady střídají se jako aprílové počasí. Pokud je někdo urazí, nenechají si to líbit, a pak vystrčí ostře své drápky, pak není radno jim být na blízku. Velice často panikaří a jejich vznětlivá nálada se projeví, pokud si nejsou něčím docela jistí. 

12:00:00 – 12:59:59

Tito lidé jsou umělecky nadaní, na cokoliv sáhnout, to se jim podaří. Milují umění, rozumí mu, učení jim nedělá velké problémy, většinou je však nebaví. Musí si najít jen vhodný obor, pak jsou mistři ve svém oboru. Jsou to dobří přátelé, dokážou pochopit ostatní lidi a umí dobře poradit. Velice dávají na svůj vlastní rozum, než na rady ostatních. Umí si svůj názor obhájit, ale ne za každou cenu. Nemají rádi hádky, v tom případě se stáhnou a odchází. Jsou velice skromní, mnoho k životu nepotřebují, stačí jim pouze skutečná láska. 

13:00:00 – 13:59:59

Tito lidé mají ve svém životě vše naplánované, vše musí být podle nich. Vše musí mít své vlastní místo. Nemají rádi jakékoliv změny. Neradi se přizpůsobují, neradi mění zaměstnání. Pokud nejsou spokojeni, pak změny nesou velice špatně, ale k tomuto kroku se přeci jen podvolí. Dobře pracují, pokud vidí v práci řád. Ovšem neradi pracují ve vedoucích pozicích, protože neradi přejímají zodpovědnost za ostatní. Před cizími neradi vyčuhují, jsou to spíše samotáři. Těžce přijímají omluvu. Při chaosu, také pokud není vše tak, jak si naplánují, ocitají se tito lidé snadno v depresi. 

14:00:00 – 14:59:59

Tito lidé jsou velice pracovití, nedokážou zůstat doma bez práce, stále musí něco dělat. Zaměstnání je pro ně důležité, při nezaměstnanosti cítí se nepotřební, k ničemu. Také v lásce stále vymýšlejí něco nového, na vztahu dokážou pracovat, i když jsou spokojení. Nesedí v koutě, stále vymýšlí něco nového. Vše dotáhnou do konce, nemají rádi rozpracované věci. Pokud se jim náhodou nepodaří dovést určitou záležitost do konce, ztrácí sebedůvěru. K problémům staví se vždy čelem, snaží se každý problém co nejrychleji vyřešit. Dokáže projevit upřímnou radost. Pokud hledáte někoho spolehlivého, jsou tito lidé těmi, které hledáte.

15:00:00 – 15:59:59

Tito lidé rádi riskují, a většinou je vždy risk zisk. Jsou to velice ctižádostiví lidé, kteří si velice věří. Věří si tak, že jsou schopní jít do rizika. Nenechají si od nikoho radit, mají svou vlastní hlavu. Někdy však o vše přijdou, ale jen na chvíli, jen, když jsou hodně nepozorní. Pak se dostávají do situací, ze kterých hledají hodně složitě cestu ven. Pokud o vše přijdou, jsou schopní získat peníze jakýmkoliv způsobem. I v lásce velice riskují, ale pokud najdou spřízněnou duši, jsou věrní a partnera či partnerku nemění. 

16:00:00 – 16:59:59

Tito lidé, co řeknou, to také splní. Nikdy nemluví naplano. Mají v mysli mnoho nápadů, které se snaží tito lidé realizovat. Když nemůžete najít řešení, stačí se na tohoto člověka obrátit, neboť jistě vám otevře další možnosti, které nevidíte. Tito lidé jsou velice snaživí a lehce se dostávají do vedoucích pozic. Pokud něco mohou zkoumat, jsou v sedmém nebi. Nemají rádi, když s nimi někdo manipuluje, pokud po nich chcete pomoc, na podlézavost a intriky raději zapomeňte, raději na rovinu řekněte, co máte na srdci, a pak se jejich pomoci dočkáte. Peníze je příliš nezajímají, hlavní je pro ně být vždy nejlepší. Také velice snadno dosahují v pracovní oblasti úspěchu, neboť jsou horliví a jen tak se nevzdávají. 

17:00:00 – 17:59:59

Tito lidé nic nevyhodí, vše se jim může později hodit. Stejné je to i se sbíráním informací, i ty dokážou sbírat a analyzovat. Mají velkou vnitřní energii a málokdy se unaví. Musí být středem pozornosti, a to se velice snaží. Potřebují obdiv, a také jejich jednání obdiv zasluhuje. Pro toto vše dokážou udělat cokoliv. Také penízky dokážou vydělat, do všeho se vrhají po hlavě. Musí být úspěšní a slavní, to je jejich priorita. Také ve společnosti jsou hvězdami. 

18:00:00 – 18:59:59

Tito lidé jsou vzdělaní a inteligentní, nedělá jim problém cokoliv se naučit. Vždy si najdou motivaci ke studiu, ovšem velice často se ve škole nudí, je tedy třeba, aby to, co se učí, zaujalo je a viděli v tom užitek do budoucna. Do všeho se vrhají s velkým zápalem, mohou tedy zastávat jakoukoliv funkci nebo jakékoliv zaměstnání. Jediná podmínka je, aby je to, co dělají, skutečně bavilo a naplňovalo. Stejné to mají v lásce, málokomu dokážou důvěřovat natolik, aby si je pustili blíže k tělu. V lásce potřebují hodně komunikace, musí si mít s partnerem stále o čem podívat. Zklamaní většinou nebývají, neboť hledají chybu především u sebe a velice rychle postupují v duchovním, profesním i osobním růstu. 

19:00:00 – 19:59:59

Tito lidé bývají velice osamocení, neboť většina lidí není schopná jim rozumět. Mají na svět svůj vlastní náhled na život, trošku odlišný, než většina lidí, proto porozumět jejich duši není tak snadné. Pokud patříte mezi jejich přátele, můžete si gratulovat, neboť tací lidé mnoho přátel nemívají, i když jsou ve své podstatě společenští. Na svou dobrotu doplácejí a nemají touhu lidem již poté pomáhat. Domluvit se s nimi tedy není tak snadné, pokud je pochopíte, uvidíte nádherné bytosti, které by pro vás snesli modré z nebe. Mnohým lidem zdají se být panovační a sebestřední.Tito lidé bývají velice osamocení, neboť většina lidí není schopná jim rozumět. Mají na svět svůj vlastní náhled na život, trošku odlišný, než většina lidí, proto porozumět jejich duši není tak snadné. Pokud patříte mezi jejich přátele, můžete si gratulovat, neboť tací lidé mnoho přátel nemívají, i když jsou ve své podstatě společenští. Na svou dobrotu doplácejí a nemají touhu lidem již poté pomáhat. Domluvit se s nimi tedy není tak snadné, pokud je pochopíte, uvidíte nádherné bytosti, které by pro vás snesli modré z nebe. Mnohým lidem zdají se být panovační a sebestřední.

20:00:00 – 20:59:59

Tito lidé nemají rádi překvapení, vždy plánují vše mnoho dní a týdnů dopředu, než se rozhodnou udělat jakoukoliv změnu v životě. Mají velice dobré srdce, jsou otevření a přátelští. Občas mívají menší sebedůvěru, a společnost veselých lidí jim ji dodává. Netouží se někam protlačit, touží být jen oblíbení. Není dobré je vyrušovat, pokud něco dělají, neboť pak se jejich nálada může změnit k horšímu. Jsou připraveni pomoci vždy svým přátelům, nesmí to ale narušit jejich vlastní program, který si naplánovali. Ne, že by nechtěli pomoci, ale prioritou je určitý řád a naplánované akce nikdy neruší. 

21:00:00 – 21:59:59

Tito lidé mají zlaté ručičky. Dokážou vytvořit rukama nádherné věci. Jsou to velice cílevědomí lidé, a i když se jim něco hned nedaří, neházejí flintu do žita. Touží po dokonalosti, touží tvořit věci tak, aby ostatním lidem dělaly radost. Dokážou se dostat do přízně jakéhokoliv člověka, všímají si mnoha detailů a umí také dobře poradit. Neváhají také požádat o pomoc, pokud si s něčím neví rady, pokud je problém skutečně složitý a v tu chvíli pro ně neřešitelný. Mají rádi společnost, a pokud je požádáte o pomoc, všeho nechají a vyjdou vám vstříc. 

22:00:00 – 22:59:59

Tito lidé jsou velice netrpěliví, spíše hledají problémy, obklopují se snadno negativní energií a vinu svalují na všechny kolem, jen ne na sebe. Jsou náladoví a dokážou být hodně zlí, pokud se jim něco nedaří. Musí mít vždy hlavní slovo, místo aby hledali to dobré ve svém životě, soustředí se jen na to špatné, co prožili. Také v lásce příliš šťastní nejsou, neboť jsou nestálí, stále hledají to, co jim v životě schází, ale nenalézají. Také přátel mnoho nemají, neboť v každém vidí jen to špatné.

23:00:00 – 23:59:59

Tito lidé jsou hodní, ale dokážou být i krutí. Potřebují v životě lásku, to staví na první místo. Rádi pomáhají ostatním, pokud jsou nahněvaní nebo vyprovokovaní, jsou velice bojovnÍ. Nikdy neodpouští, nikomu. Mají velkou sebedůvěru a dokážou jít za tím, co je pro ně důležité. U těchto lidí nikdy nevíte, co udělají v další minutě. Jsou velice žárliví. V jedné chvíli by vám snesli modré z nebe, v druhé chvíli se dokážou pomstít. Křivdu si dlouho pamatují, a i když vy na ní zapomenete, odvetu nachystají právě na tuto chvíli, kdy si myslíte, že je již vše v pořádku. 

ČAS

Tak, jako každého čas zde na Zemi, i můj čas krátí se každým dnem. Tento koloběh nemůže nikdo zastavit, všichni máme vymezen čas zde na Zemi, a měli bychom ho věnovat tomu, čemu věříme, ale také své rodině. Někdy na ty nejbližší zapomínáme, věnujeme se těm, kdož si to nakonec nezaslouží, a na ty, jež nás milují, zapomínáme. A děláme to zas a znova.  Zná to každý z vás - někdo dobrovolně tráví čas jinak, než by měl, někdo však zcela nedobrovolně. I to je život, a každý z nás si musí udělat jasno, co od života skutečně žádá, co je pro něho nejdůležitější na světě. Některé chvíle nedají se vrátit.

Čas máme jen půjčený, nikdy nám patřit nemůže. Může však pracovat pro nás, nebo proti nám. Existují však andělé, kteří dohlíží na to, by se vše v našem životě dělo v pravý čas, i když sledovat čas nepotřebují. Někdy můžeme jít času také naproti.

V andělském světě neexistuje žádná časová přímka, jako je to v našem světě. Andělé nemají hodinky, nelpí na čase. Možná teď podotknete, že jsou nesmrtelní, na rozdíl od nás, od lidí. Ale i my jsme nesmrtelní, naše duše je taková. 

Lidské tělo je jen schránka, stejně jako dům či byt, ve kterém bydlíme. Duše stěhuje se z těla do těla, stejně jako člověk stěhuje se z domu do domu. V některém domě se nám líbí, v jiném nelíbí. A tak je to i s duší. Někdy jsme v těle, ve kterém nejsme spokojeni, nebo v životě, ve kterém nejsme spokojeni. Stejně jako žijeme v domě, a nejsme s okolním světem spokojeni, tak i duše je občas s životem, který žije, nespokojená. 

Snažme se tedy využít čas, který nám zbývá, co nejlépe. 

1. MÁJ - LÁSKY ČAS

Měsíc lásky a právě lásku nyní přinášejí andělé. Soustřeďte se na jejich lásku a láska přijde do vašeho života. 

Láska je nový život. Přichází v podobě miminka, ale také v podobě čisté lásky, kterou cítíme hluboko ve svém srdci. Naše srdce prostupuje láska a je stále silnější, teplejší. 

Co andělé lásky vzkazují na tento měsíc?

Rozhodnout nyní, co láska pro vás znamená, musíte, neb jen tak láska vstoupí do života vašeho. Některé lásky nyní zaniknou, by uvolnily místo lásce mnohem větší, než si dokážete představit. Mnoho lásek již není možné vzkřísit, však ta pravá láska může vstát jako Fénix z popela, pokud ji uděláte místo ve svém srdci i životě. Nové, krásné vibrace nyní k vám posíláme, byste byli silní a přijali lásku v podobě, ve které za vámi přichází. Možná to nebude to, co očekáváte, proto ji přijměte, by mohla přijít podoba lásky, kterou jste si vysnili. Otevřete právě nyní svá srdce, svou mysl, by láska prostoupila celou vaší duší. 

Polibek z lásky zahřeje u srdce, 

propletou se láskyplné ruce, 

však láska obnáší mnohem více, 

než polibek na růžové líce. 

Milovat sebe a usmívat se na celý svět,

přivede lásku do života,

však také růže bílý květ

láskyplný je jak andělská nota.

MINULOST A NEMOCI

HLAVA

Bolest hlavy začíná vždy, když používáte jen jednu polovinu mozku, když hodně přemýšlíte a myšlenky vám mnoho létají. Zkuste se zklidnit, můžete meditovat, hoďte starosti za hlavu. Naučte se více odpočívat. 

VLASY

Vypadávají vám vlasy, často se vám mastí, máte lupy? To vše je zakotveno ve vašem postoji. Příliš se zabýváte starostmi, vše hodnotíte ze všech stran. Neumíte si užívat svobody a bezstarostnosti, neumíte ani na chvíli vypnout a přemýšlíte, jak co udělat. Stále se nějakými starostmi zabýváte. 

MOZEK

Zdá se vám, že se váš mozek rozskočí? Bubnuje vám, a vy tu bolest nesnesete? Pak zapřemýšlejte nad svou komunikací s ostatními. Přemýšlíte, jak přijmou váš návrh, zda budete vydělávat, zda budete úspěšní? Nepřemýšlejte nad tím, protože to nijak neuspíšíte. 

OBLIČEJ

Problémy s obličejem, jako výsev akné nebo vyrážky, signalizuje, že neumíte postavit se za své názory, neumíte být sami sebou. Nebojte obléknout si to, co máte rádi, i když se ostatní spíše ušklíbají, nebojte vyjádřit sami sebe. Nebudete spokojeni, pokud se budete sice líbit ostatním, ale nebudete se cítit ve své vlastní kůži. 

ČELO

Bolest v oblasti čela je nepříjemná, ale je zapotřebí začít čelit tomu, co se vám nelíbí. Nebojte se konfrontace, ať je jakkoliv nepříjemná. Zkuste se více prosadit, a uvidíte, že vaše bolest zmizí. 

OČI

Bolí vás oči a od počítače to není? Cítíte za nimi tupý tlak? Nebo vám často slzí zcela bez příčiny? Pak se bojíte podívat pravdě do očí, bojíte se odložit růžové brýle. Někdy je pravda bolestivá, ale je potřebná. Možná vidíte někoho v příliš jasném světle, a ono to tak není. Nebo se trápíte tím, čemu příliš nevěříte, že by se stát mohlo, a ztrácíte svou naději. 

OČNÍ VÍČKA

Oční víčka skrývají skutečný stav vaší duše. Pokud je vaše duše radostná a v souladu s vaším tělem, pak v této oblasti nepocítíte žádný nesoulad. Pokud jsou víčka bolavá či povislá, pak není s vaší duší vše v pořádku a je na čase, abyste hledali a našli svou vlastní cestu zde na Zemi, by duše mohla se radovat.

NOS

Máte problémy s nosem, ucpává se vám, nebo máte jiné potíže? Možná se ucpává jedna nosní dírka více než druhá. Každopádně nos signalizuje vaši hrdost a důvěru. Pokud jsou s nosem problémy, pak se zamyslete nad tím, zda není na čase také vystrčit své drápky, zda jen se nepodbízíte či neděláte, co chtějí ostatní. 

UŠI

Bolesti uší jsou zapříčiněny vaším neposloucháním.  Něco prostě nechcete slyšet, nebo někdo nechce vyslechnout vás, a vy se tím trápíte. 

ČELIST

Začala vás bolet čelist a vy přemýšlíte, čím jste onemocněli? Nemůžete třeba jen něco skousnout? Něco z minulosti, co se vám nyní připomnělo? Nebo v současné době se nemůžete přes něco přenést? Vneste do svého života lehkost a nechte vše plynout, zbytečně se nerozčilujte.

DÁSEŇ

Bolest dásně není nic příjemného. Pozbýváte důvěru v ostatní i sami v sebe, přestáváte věřit tomu, čemu jste ještě nedávno věřili. Objevují se překážky a vy již ničemu nevěříte. Pokuste se najít opět svou víru, a dáseň vaše se uklidní. 

ZUBY

Každý zub má svůj orgán a bolesti zubů poukazují právě na tento orgán. Tím se ale budeme zabývat ve zvláštní kapitole později.

ZUBNÍ SKLOVINA

Máte porušenou zubní sklovinu a jste si jistí, že neděláte chybu ve svém jídelníčku? Pak se zaměřte na to, zda často ostatním neustupujete, zda dokážete také tvrdě jít za svým. 

ZUBNÍ KAZ

Trpíte často na kazivost zubů, i když se snažíte o ně starat a pravidelně si je čistíte? Nepřesvědčuje vás snad někdo o svých názorech, nevnucuje vám své vlastní názory? Nepřejímáte tyto názory za vlastní? Nezrazuje vás někdo od vašich snů a plánů? To vše má vliv na kazivost našich zubů. 

ZUBNÍ VÁČEK

Váček znamená vždy problém, který přetrvává hodně dlouho. Neumíte tento problém uchopit nebo vyřešit. Je stále s vámi a živí se vaší nejistotou. Odstraňte tento problém, ať již je z jakékoliv oblasti, a na tvorbu váčků můžete klidně zapomenout. 

MRTVÝ ZUB

Objeví-li se mrtvý zub, pak příčinu hledejte ve svých zásadách. Možná zastáváte špatné názory, na sebe, na jiné lidi, na některé věci. Používáte to, co jste se naučili v dětství, ale vnitřně s tím nesouhlasíte. Vaše duše umírá a s ní také zub. 

ZÁNĚT ZUBU

Podívejte se na svůj život a řekněte zcela upřímně, z čeho jste tak znechuceni. Pokud máte zánět v jedničkách či dvojkách nahoře, pak hledejte příčinu ve své vlastní rodině. Prostě něco vám není po chuti. 

PARADENTÓZA

Nevěříte svým vlastním slovům, pokud má někdo jiný názor, tak se k němu přikloníte, i když se vám to nelíbí. Neumíte druhým říct svůj vlastní názor, tak ho někdy neřeknete vůbec. 

CHUŤ

Toto není orgán, ale občas vás i chuť může potrápit. Zvláště, nemáte-li na něco chuť, nebo chuť něco dělat. Cítíte se vyčerpaní. Nebo můžete mít divnou pachuť v ústech. Vězte, že tato chuť či pachuť signalizuje vaší chuť po lásce. Pokud nemáte žádnou chuť, pak nechcete lásku ve svém životě. Naopak pokud je vaše chuť v pořádku, vy jíte více, než byste měli, pak vám láska velice ve vašem životě chybí, a vy to nahrazujete jídlem. 

JAZYK

Pokud pobolívá jazyk, neumíte zcela vyjádřit své myšlenky a pocity. Ať již se bojíte, jak to ostatní přijmou, nebo máte v tomto směru blok z dětství, je třeba nebát se a říci na rovinu, co si myslíte, nebo co cítíte. 

RTY

Máte problémy se svými rty? Cuká vám v nich? Nebo trpíte na opary? Horní ret představuje naše duchovní schopnosti. Pokud máte s tímto rtem problémy, pak nejdete správnou cestou a duchovní život se vám vzdaluje. Pokud máte problémy s dolním rtem, pak rádi byste byli smyslní, ale příliš si nevěříte. Pokud máte problémy s horním i dolním rtem, pak je na čase naučit se komunikovat a nebát se vyslovit svůj vlastní názor.

BRADA

Trápí vás bolesti brady? I když jste neutrpěli žádný úraz? Pak je třeba zamyslet se nad tím, co bolest působí. Náhlá bolest brady poukazuje jen na jediné - nedotahujete věci do konce, odcházíte od rozdělané práce, nejste cílevědomí. Nevadí, když něco nejde hned. Neumíte se prosadit nebo prosadit své názory, ať již z jakéhokoliv důvodu.

VOUSY

Vousy jsou odrazem toho, jak jste schopní klást důraz na důležité věci. Pokud tento důraz chybí, pak začnete mít se svými vousy problémy, od svědění až po lišeje. 

V této části zaměřím se na horní polovinu těla. Rozdělíme tedy naše tělo od krku po pas. Zde se nacházejí také téměř všechny vnitřní orgány, těmi se ale budeme zabývat až ve třetí části. 

ZADNÍ ČÁST

Celkově zadní část našeho těla vypovídá o naší minulosti, od našeho početí až po současnost. Můžeme tak specifikovat nejen problém jako takový, ale také období, kdy tento problém vznikl. 

Začneme tedy určením času problému. Začneme u kostrče, která značí naše stádium před početím, tedy naše rodiče, jak se stavěli ke zplození nás samých. Toto určujeme pouze tehdy, když duchovní příčina nelze určit z bolesti, ale hledáme spíše vznik našich potíží - ať již s láskou, s penězi a dalšími oblastmi našeho života. Většinou, pokud nás něco někde bolí, ozve se bolest také v páteři, pak můžeme hledat vznik této bolesti časově. Pokud však nás bolí pouze páteř, pak nehledáme čas, ale důvod této bolesti, tedy naše vnitřní nastavení.

Představte si páteř jako takovou, od kostrče až po první krční obratel. Kostrč (coccyx) značí období, kdy se rodiče rozhodovali, zda nás zplodí, jak se k tomu stavěli a zda jsme byli chtění či nikoliv. Os sacrum se nachází pod prvním dolním obratlem, navazuje na kostrč a značí naše početí. Tedy jak milostné spojení naši rodiče prožívali. Pokud bolí tato dvě místa, pak stavíme se k početí stejně jako naši rodiče - levá strana bolesti je nechtění ze strany matky, pravá strana ze strany otce. 

L5 - Nejspodnější obratel nad křížovou kostí značí naše narození. Tedy to, co jsme dostali do vínku právě v době našeho narození. Od tohoto obratle odvozujeme již čas. Obratlů počítáme celkem 24, tedy náš věk dělíme 24. Číslo, které nám vyjde, násobíme obratle. Uvedu příklad:

Je vám 48 let - tedy každý obratel jsou 2 roky. Zlobí vás obratel Th6, který je 12. od spodu. Vynásobíme dvěma roky a dojdeme na číslo 24. Tam vznikly naše problémy, tam je třeba hledat zdroj našeho neštěstí či nezdaru. Jeďte tedy po páteři odzdola nahoru, zde máte vypsány všechny obratle, jak je budete počítat (začínáme u L5 a končíme u C1):

Bederní - L5, L4, L3, L2, L1. 

Hrudní - Th12, Th11, Th10, Th9, Th8, Th7, Th6, Th5, Th4, Th3, Th2, Th1 (k těmto obratlům jsou připojena žebra). 

Krční - C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1 (atlas)

A NYNÍ SE SOUSTŘEDÍME NA MINULOST A NEMOCI

ZADNÍ STRANA (ZÁDA)

Zadní strana neboli oblast zad vztahuje se nejvíce z celé anatomie člověka právě k minulosti. Pokud záda bolí, pak máme něco nevyřešeného právě v minulosti.

KOSTRČ

Pokud nás bolí kostrč, pak nemáme život ve svých rukách a stále se někomu chceme zavděčit. Nejsme zcela uzemněni, stále se spoléháme na ochranu nebo vedení jiných lidí.

KŘÍŽOVÁ KOST

Ta nejvíce bolí v těhotenství a také je s tímto obdobím hodně spjatá. Cítíme bolest ohledně miminka, které v nás roste a sílí. Nebo mimo těhotenství neseme na zádech těžký kříž, a nemůžeme ho odložit, nemůžeme se ho zbavit. Děláme něco jen proto, že se to po nás chce, a ne proto, že to chceme my sami.

BEDERNÍ PÁTEŘ (L1 - L5) + PLOTÝNKY

Je třeba vložit do života také svou vlastní pevnou vůli, nevymlouvat se stále, že něco nejde, ale hledat způsoby, jak by to jít mohlo. Musíme se naučit rozhodovat sami za sebe, i kdybychom si natloukli nos nebo spadli až na dno. Nebojte se, i ze dna dá se zvednout, pokud si to přejeme a máme pevnou vůli. Také tato oblast značí, že bychom se pro druhé rozkrájeli, nedíváme se na sebe, ani na potřeby těch nejbližších, a cizím pomáháme tedy na úkor své vlastní lásky, kterou zanedbáváme. 

HRUDNÍ PÁTEŘ (Th1 - Th12)

V této oblasti mají problémy workoholici a lidé, kteří neumí odpočívat. Pamatujte, že peníze nejsou všechno, měli byste myslet více na sebe a věnovat čas také svému odpočinku. Dopřát si relaxaci, však vaše práce nikam neuteče. Naučte se naslouchat také sami sobě, nejen druhým. 

KRČNÍ PÁTEŘ (C1 - C7)

Tyto obratle drží naší lebku, především tedy C1, ale všechny jsou důležité v postoji k rodině a přátelům. Jsme součástí společenství, patříme do nějaké rodiny, a tu bychom měli ctít i přes rozdílné názory. Pokud se vyskytne nesoulad v rodině, vždy to odnese krční páteř. Tedy udělat si čas na rodinu, vyrazit někam na výlet, nebo jen tak užívat si jeden druhého. 

PŘEDNÍ STRANA (od krku po poslední žebro)

Bolesti v této oblasti předurčují problémy v budoucnosti. Zda blízké, nebo vzdálené, poznáte podle počtu žeber - dolní žebro značí 1 rok, poslední žebro (u klíční kosti) značí 12 let, čímž klíční kost je dvanáctým rokem.  Zde se soustředíme také na ostatní bolesti, byste věděli, kdy čekat obtíže a jak se jim vyhnout. 

BŘICHO

Oblast břicha souvisí se současností, orgány břicha si probereme v následující kapitole, byste věděli, co právě teď děláte špatně a mohli to napravit. 

PRAVÁ STRANA TĚLA

Bolí vás spíše na pravé straně těla? Neumíte specifikovat přesnou oblast? Pak vězte, že vám chybí zodpovědnost, žijete v mírném nebo velkém chaosu či odmítáte autority.

LEVÁ STRANA TĚLA

Bolí vás tedy spíše levá strana těla? Pak se zamyslete nad svou láskou a úctou k životu. Nad tím, jak se stavíte ke svým vlastním citům, jak dokážete milovat a dát svobodu druhému člověku. Jak moc vám na lásce záleží. 

 HORNÍ STRANA (OD KRKU K POSLEDNÍMU ŽEBRU)

Pokud vás zde bolí, pak hledáte Boha ve všem ostatním, jen ne sami v sobě. Vydali jste se na špatnou životní cestu, je třeba se vrátit zpět a dokončit vše započaté. Zaposlouchat se do svých přání a jít si za nimi. Poslechnout své srdce a nehledět na překážky. Ztrácíte svou víru, ať již je jakákoliv. Ale Bůh je ve vás, je vaší součástí, a vše, co děláte, děláte v Božím souladu. 

DOLNÍ STRANA (OD ŽEBER PO PAS)

Nejste spokojeni sami se sebou, nebo se svým příjmem. Dostáváme, co si zasloužíme, a s příjmem peněz je to stejné. Pokud nelpíte na penězích, pak vás tato dolní strana trápit nebude, a pokud, tak jen dočasně. To jen tehdy, když se zaměříte na nedostatek peněz a nenecháte je volně plynout. 

MANDLE

Příliš mnoho střežíme své soukromí, příliš se bojíme být ostatním na očích. 

HLASIVKY 

Souvisí s hlasem, tedy i problémy s hlasem mají stejný původ jako hlasivky, a tím je komunikace. Neumíte nebo nechcete komunikovat s ostatními, uzavíráte se do sebe a do svého vlastního světa. 

HRTAN

Potíže s hrtanem poukazují na potíže s vyjadřováním. Nejde vám říci to, co byste chtěli říct, dusíte to v sobě a odmítáte to pustit ven.

HLTAN

Mnoho věcí jste již skousli, a toto pokračuje stále dál. Tato událost se vám vůbec nelíbila, rádi byste se zachovali jinak, ale nemohli jste. Je třeba stát si za svými názory. Také při hromadění majetku budete mít s tímto orgánem dříve nebo později potíže, proto zauvažujte, zda jsou peníze skutečně tím nejdůležitějším ve vašem životě. 

SLIZNICE

Potíže se sliznicí poukazují na to, že nedokážete rozlišit svět fantazie a skutečnosti. Mnoho sníte, vznášíte se, ale nejste schopni žít v realitě. 

PLÍCE

Plícemi dýcháme, při nemocech plic dýcháme za druhé (opičí láska), nebo naopak se nedokážeme sami rozhodovat a necháváme za sebe dýchat ostatní. 

PRSA

Připadáte si neatraktivní, můžete pociťovat také žárlivost. To vše se odrazí v našich problémech a bolestech v oblasti prsou. Pokud bolí jen jedno, pak se soustřeďte na své děti. Levé prso značí holčičku, pravé chlapečka. Pokud tedy jedno prso pobolívá, cítíte v něm tlak, pak není něco v pořádku právě s vaším dítětem, které potřebuje vaší pomoc. 

SRDCE

Problémy se srdcem souvisí s láskou, s láskou sebe samých, ale také s láskou, jakou dáváme či nedáváme ostatním. Problémy v oblasti srdce tedy hledejte v lásce, není vše tak, jak byste si představovali, ale nechcete s tím v současnosti nic dělat.

ŽALUDEK

Bolest v žaludku značí, že nám něco v žaludku leží, s něčím se nedokážeme vyrovnat. Jsme závislí na druhých a nedokážeme se sami finančně zabezpečit, nebo si to alespoň myslím. 

JÁTRA

Toužíte příliš po moci, ale nevážíte si ostatních lidí. Hodnotíte velice, co je špatné a co je dobré, a nedíváte se na to objektivně. Příliš rychle odsoudíte některé lidi, aniž byste jim porozuměli. 

ŽLUČ, ŽLUČNÍK

Pokud máte problémy v této oblasti, pak ukrýváte v sobě hodně hořkosti. Někdo vám ublížil a vy neumíte odpustit. Může se u vás projevit také agrese a změny nálad. 

SLINIVKA BŘIŠNÍ

Nedokážete přijmout nabízenou lásku, nevidíte, že někdo vás má hodně rád, že stojí o vaší společnost. Máte vysoké nároky a jste zahleděni jen pouze sami do sebe. 

STŘEVO TENKÉ

Problémy se střevy značí, že nedokážete zpracovat křivdy nebo různé dojmy. Nedokážete zpracovat kritiku, nedokážete ji přijmout. 

STŘEVO TLUSTÉ

Zde se hromadí lakota, touha po moci, touha po uznání, po popularitě. Jste nastaveni na braní, ale nic nedáváte. Pokud se ještě objeví zácpa, myslete na to, proč je pro vás samozřejmostí jen brát. 

STŘEVO TLUSTÉ ZÁNĚT - PRŮJEM - STŘEVNÍ CHŘIPKA

Toto se objeví vždy, když více dáváte než berete. Když obětujete se pro druhé, váš život se stává jejich součástí a na sebe nemáte vůbec žádný čas. Raději pomáháte druhým, ale zapomínáte také na sebe a na odpočinek. 

LEDVINY

Jako párový orgán ukazují na partnerské vztahy. Pokud nejste spokojeni v partnerství, začnou vás ledviny zlobit. Také pokud jste sami, či čekáte od partnera více, než byste měli. 

MOČOVÁ TRUBICE

To je naše spojení se světem, který nejsme schopni vnímat. Naše duše v této části ukládá mnoho informací, pokud jsou s trubicí problémy, pak bychom se měli zaměřit na to, zda sami sobě skutečně věříme. 

MOČOVÝ MĚCHÝŘ

Tento orgán označuje život. Pokud s ním máte problémy, máte problémy i se svým vlastním životem. Neumíte ho přijmout tak, jak přichází, takový, jaký je. Nebo neumíte přijmout partnera takového, jaký je.

VAJEČNÍKY

Zamyslete se nad svým dětstvím. Problémy s matkou již v dětství značí levý vaječník, problémy s otcem pravý. Nyní se vám ozývají bolesti, utrpěli jste v dětství nespravedlivost ze strany jednoho nebo obou rodičů, a je třeba to vše nyní vyřešit a odpustit. 

DĚLOHA, POCHVA

Problémy v této oblasti říkají, že netoužíte po potomstvu, nechcete je přivést do světa, který se dle vašeho přesvědčení hroutí a nemá jistou budoucnost. Možná srdce po dítěti touží, ale vy sami toto dítě odmítáte. 

MÍCHA

Problémy s míchou a mozkomíšním mokem značí hodnocení situací. Zabředáte do problémů, vše chcete vědět první, vše a všechny hodnotíte jen ze svého vlastního pohledu. 

PÁNEV

Pánev poukazuje na to, jak se díváme na svět. Pokud pozitivně, je v této oblasti vše v pořádku. Pokud však jste pesimisté a nevěříte v lepší zítřky, pak vás tato oblast potrápí. 

Zde se soustředíme na vše ostatní, mimo rukou a nohou, ty si necháme až naposled. 

HRUDNÍK

Hrudník poukazuje na to, jak moc si připadáme důležití, jaký máme charakter. Při potížích s hrudníkem si moc nevěříte, netoužíte být první, netoužíte něco se svým životem udělat a jdete v závěsu ostatních. 

BRÁNICE

Při problémech s bránicí máme potíže dýchat v našem životě, jít za svými sny a touhami. 

ŠÍJE

Bolest v šíji značí vaši touhu někoho zlomit, ovládat ho, chtít ho. Nedíváte se na to, zda on to takto chce také. Nechte mu možnost rozhodnout se, zda to cítí stejně, jako vy, nebo zda od vás chce mít jednou pro vždy klid. 

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

Představuje vaší akci a reakci, vaší aktivitu, vypořádání se s problémy, přijetí současné situace. Při nedostatečnosti chybí temperament, nemáte chuť do života. Při zvýšené funkci štítné žlázy naopak máte temperamentu nadbytek, ale neumíte ho správně využít. 

KYČLE

Toužíte vykročit a udělat první krok, ale váš strach vám v tom brání, takže raději zůstanete stát na místě, místo, abyste něco udělali. 

HÝŽDĚ

Nemůžete něco vydržet, již nemáte potřebnou trpělivost, již nechcete sedět jen na jednom místě a nic nedělat. Toužíte vzít život do svých vlastních rukou, toužíte také něco dokázat. Teď a tady. 

KONEČNÍK

Neumíte se uvolnit, jste pod neustálým tlakem a napětím. 

CÉVY

Naučte se více komunikovat, více využívat svou energii pro své dobro. Neplýtvejte energií pro druhé, kteří si to nezaslouží. 

KREV

Krev protéká celým tělem, a značí životní sílu. Pokud není s krví něco v pořádku, pak tuto sílu neumíte dobře používat. 

KREVNÍ TLAK

Vysoký krevní tlak značí váš vlastní vnitřní boj, nízký tlak zase vaše duševní napětí. Neberte život tak vážně a snažte si ho také užívat, bez starostí, bez bojů, bez napětí. Nikdy není tak zle, aby nemohlo být zítra lépe. 

KŮŽE

problémy s kůží zažívají ti, jimž chybí něha a kontakt druhého člověka, těm, kterým chybí doteky, polibky a pohlazení. Neučte se sami sebe mít rádi, a tyto problémy zmizí. Pochopitelně mizí i v případě partnerství, pokud jste v tomto vztahu spokojeni. 

ŽLÁZY

Neumíte dobře zpracovávat informace, které se k vám dostávají. 

ŽÍLY

Je třeba soustředit se na svůj domov, usadit se, hledat to echt, co vás učiní šťastnými a kde se budete cítit dobře. 

LYMFA

Lymfatický systém je naše čistička, a zanesená lymfa souvisí se zanesením našich myšlenek. Zabýváme se něčím, čím ani nemusíme, co nestojí za naší pozornost. 

RUCE

RAMENA

Příliš se zatěžujete maličkostmi. Váš postoj k životu je spíše ke shrbené pozici. Rádi byste dosáhli velkých výsledků, ale stále se nedaří. Dejte svému štěstí prostor a pohyb.

LOKET

Nedokážete se prosadit, máte často svázané ruce. Neumíte se dostatečně ohodnotit. 

DLANĚ

Pokud máte problémy s dlaněmi, pak nejste dostatečně otevření sami k sobě, ale ani k ostatním. Schováváte se za svou pomyslnou zeď, kterou jste si vytvořili, a nedovolíte nikomu, by za ní vstoupil. 

PRSTY NA RUKÁCH

Schází vám zručnost, nechcete nic vytvářet, vše vám připadá zbytečné. 

ŠPIČKY PRSTŮ

Často dochází k podrážděnosti bez zjevného důvodu. Důvod je však v neštěstí v citové oblasti. 

NOHY

STEHNA

Nedokáže se osamostatnit, nedokážete jít s pokrokem. 

KOLENO

Klesáte často na kolena, a nikdo vám nepodává pomocnou ruku. Jste pokorní, a přesto si na vás ostatní dovolují. Příliš často ustupujete. 

LÝTKA

Máte v sobě mnoho emocí, jste nervózní, protože je nemůžete v současné době dobře použít. Tyto emoce jsou spíše negativní - pláč, hněv...

HLEZENNÍ KLOUB

Dává vám schopnost se odrazit od toho, co vás drží na místě. Pokud s ním máte problémy, pak se odrazit ani nechcete, nechcete být v pohybu, nechcete se posunout vpřed. 

ACHILOVA PATA

Značí vaší velkou zranitelnost, kterou lidé budou využívat i zneužívat. Více se soustřeďte na to, ať ostatním neodhalujete své slabé stránky. 

CHODIDLA

Na chodidlech odrážejí se všechny nemoci, stejně jako váš postoj k životu. Vypovídá o tom, jak vytrvalí ve svém životě jste. Zda máte dostatečnou pokoru. 

PRSTY NA NOHÁCH

Bojíte se o někoho opřít, vše nejlépe děláte sami. Nevěříte, že by mohl někdo být tak dobrý, jako vy. 

VŠE OSTATNÍ

CHRUPAVKA

Touha po spojení s určitým člověkem, touha získat vysněnou práci nebo dostatek financí. Pokud tato touha je velká, a nenaplněná, pak se ozve chrupavka. 

KLOUBY

Klouby souvisí s vaším vyjadřováním. Nemáte třeba trému, nebo nebojíte se veřejně sdělit názor? Ne anonymně, ale skutečně pod svým jménem? Nebojíte se jít s kůží na trh? Pokud ano, pak vás klouby velice pozlobí.

PENIS

Problémy s penisem a jeho ztopořením jsou zapříčiněny vaším nízkým sebevědomím, vaší touhou po dokonalosti. 

VARLATA

Spoustu věcí děláte naprosto zbytečně. Nedělejte proto nic, co nemusíte, do čeho se nutíte. 

NEHTY

Lámavost, změna barvy, časté záněty - to vše ukazuje na vaší vnitřní agresi. 

OCHLUPENÍ

Výrazné ochlupení značí divokost, kterou máte v sobě, a touží se projevit. Toužíte mít a podmanit si, rozkazovat, nedat druhému prostor k vyjádření. 

VAZIVO, ŠLACHY

Nedokážete se odpoutat od určitého člověka, stali jste se na něm závislí. 

TLOUŠŤKA, HUBENOST

Nemůžete zhubnout? Pak vězte, že nejste spokojeni. Protože jen spokojený člověk může pracovat se svou váhou, ať již chce zhubnout, nebo přibrat. Tuková tkáň ukládá vaší životní energii, pokud ji máte málo, pak přibíráte, pokud jí máte hodně, tak hubnete. 

Poslední část věnujeme zubům, neboť také se z jejich bolesti a kazivosti dá poznat, kterému orgánu máme věnovat zvýšenou pozornost.

Zuby jsou vždy předzvěstí toho, co nás bude trápit ve velmi blízké době.

HORNÍ ČELIST - PRAVÁ STRANA

1,2 (ŘEZÁKY)

Pokud vás pobolívají tyto zoubky či dásně nad nimi, pak se brzy ozve močový měchýř, častěji budete chodit na malou, ale také na genitálie je třeba být obzvláště opatrní. Dále  vás může pozlobit pravá čelní dutina, pravá krční mandle, pravé ucho či pravá ledvina. 

3 (ŠPIČÁK)

Tento zoubek se ozve, pokud vás čekají problémy s játry či žlučníkem. Dále signalizují zánět či nemoc na bedrech, zhoršení zraku pravého oka a bolest či záškuby v pravém koleni. 

4,5 (PŘEDSTOLIČKY)

Těmto zoubkům věnujte více pozornosti, neboť značí parazity v tlustém střevě, zanesení pravé plíce. Také pravá nosní dírka by vás mohla potrápit včetně pravé nosní dutiny, a pravá průduška. 

6,7 (STOLIČKY)

Tyto zoubky či dásně v těchto místech poukazují na špatnou funkci slinivky, dále vás potrápí hrtan, hltan, slezina. Také budete mít citlivější žaludek, či bolesti právě v těchto místech. 

8 (ZUB MOUDROSTI)

Většina z nás má tento zoubek venku, a přesto občas může hodně bolet dáseň právě v oblasti tohoto zoubku. Pokud se tak stane, poukazuje to na zánět středního pravého ucha, špatnou funkci pravé ledviny. V lepších případech vás potrápí pravý loketní kloub či pravé rameno. Závažnější onemocnění při bolesti v oblasti zubu moudrosti vás může čekat se srdíčkem či osrdečníkem a dvanáctníkem či tračníkem. 

HORNÍ ČELIST - LEVÁ STRANA

1,2 (ŘEZÁKY)

Pokud vás pobolívají tyto zoubky či dásně nad nimi, pak se brzy ozve močový měchýř, častěji budete chodit na malou, ale také na genitálie je třeba být obzvláště opatrní. Dále  vás může pozlobit levá čelní dutina, levá krční mandle, levé ucho či levá ledvina. 

3 (ŠPIČÁK)

Tento zoubek se ozve, pokud vás čekají problémy s játry či žlučníkem. Dále signalizují zánět či nemoc na bedrech, zhoršení zraku levého oka a bolest či záškuby v levém koleni. 

4,5 (PŘEDSTOLIČKY)

Těmto zoubkům věnujte více pozornosti, neboť značí parazity v tlustém střevě, zanesení levé plíce. Také levá nosní dírka by vás mohla potrápit včetně levé nosní dutiny, a levá průduška. 

6,7 (STOLIČKY)

Tyto zoubky či dásně v těchto místech poukazují na špatnou funkci slinivky, dále vás potrápí hrtan, hltan, slezina. Také budete mít citlivější žaludek, či bolesti právě v těchto místech. 

8 (ZUB MOUDROSTI)

Většina z nás má tento zoubek venku, a přesto občas může hodně bolet dáseň právě v oblasti tohoto zoubku. Pokud se tak stane, poukazuje to na zánět středního levého ucha, špatnou funkci levé ledviny. V lepších případech vás potrápí levý loketní kloub či levé rameno. Závažnější onemocnění při bolesti v oblasti zubu moudrosti vás může čekat se srdíčkem či osrdečníkem a kyčelníkem.

DOLNÍ ČELIST - PRAVÁ STRANA

1,2 (ŘEZÁKY)

Pokud vás pobolívají tyto zoubky či dásně nad nimi, pak se brzy ozve močový měchýř, častěji budete chodit na malou, ale také na genitálie je třeba být obzvláště opatrní. Dále  vás může pozlobit pravá čelní dutina, pravá krční mandle, pravé ucho či pravá ledvina. 

3 (ŠPIČÁK)

Tento zoubek poukazuje na nemocná játra a žlučník, v lepším případě na pravou nosní mandli. 

4,5 (PŘEDSTOLIČKY)

Ať již vpravo nebo vlevo, tyto zoubky pokazují na hltan a hrtan, také jsou předzvěstí nemocného žaludku či sleziny. 

6,7 (STOLIČKY)

Tyto zoubky ukazují na pravou plíci a pravou nosní dutinu, pravou průdušku. Problémy by vám mohlo také způsobit tlusté střevo. 

8 (ZUB MOUDROSTI)

Bolest v této oblasti jsou varováním, bychom si dávali pozor na pravou nadledvinku, srdce, osrdečník a tenké střevo. Pozor si dejte na periferní nervy, kyčelník, pravé ucho, pravý ramenní a loketní kloub. 

DOLNÍ ČELIST - LEVÁ STRANA

1,2 (ŘEZÁKY)

Pokud vás pobolívají tyto zoubky či dásně nad nimi, pak se brzy ozve močový měchýř, častěji budete chodit na malou, ale také na genitálie je třeba být obzvláště opatrní. Dále  vás může pozlobit levá čelní dutina, levá krční mandle, levé ucho či levá ledvina. 

3 (ŠPIČÁK)

Tento zoubek poukazuje na nemocná játra a žlučník, v lepším případě na levou nosní mandli. 

4,5 (PŘEDSTOLIČKY)

Ať již vpravo nebo vlevo, tyto zoubky pokazují na hltan a hrtan, také jsou předzvěstí nemocného žaludku či sleziny. 

6,7 (STOLIČKY)

Tyto zoubky ukazují na levou plíci a levou nosní dutinu, levou průdušku. Problémy by vám mohlo také způsobit tlusté střevo. 

8 (ZUB MOUDROSTI)

Bolest v této oblasti jsou varováním, bychom si dávali pozor na levou nadledvinku, srdce, osrdečník a tenké střevo. Pozor si dejte na kyčelník, pravé ucho, pravý ramenní a loketní kloub. 

VÝBĚR PORADCE

Každý člověk má svou vlastní energii. Mám ji já, máte ji vy, mají ji všichni lidé. A tato energie předurčuje, kdo vám může nejlépe pomoci. 

Pokud je energie dvou lidí stejná, nebo podobná, tedy vás a vašeho poradce, můžete se na jeho předpovědi spolehnout, neboť se na vás dokáže velice dobře napojit. Pokud je vaše energie větší než vašeho poradce, také se na vás velice snadno napojí. Ovšem pokud je vaše energie hodně nízká, tvoříte si zábranu, přes kterou se váš poradce může, ale také nemusí dostat. 

Tato energie se pozná velice snadno - přijdete ke svému poradci a všechno z vás spadne, nebo se u něho cítíte dobře. Pak víte, že jste zvolili správně. Pokud tomu tak není, je třeba hledat poradce s jinou energií. 

Někdy se může stát, že přestože stojíte o náhled určitého poradce, on vás odmítne. Stává se to v případech, kdy je vaše energie pro něho destruktivní, tedy on sám pozná, že vám nemůže pomoci nebo o jeho pomoc ve skutečnosti nestojíte. 

Vaše energie se časem může měnit, v závislosti na tom, co právě prožíváte. Tedy neznamená to, že když vás odmítne nyní, nemůže vám pomoci později, nebo když vám již v minulosti pomohl, že vám nyní nemůže pomoci. 

Je to velmi prosté - přijdete s kamarádkou za poradcem, ona je naprosto spokojená, vy však odcházíte zklamáni. 

Věnujte pozornost všem těmto aspektům při výběru svého poradce, neboť vaše intuice vás dovede k tomu správnému ve chvíli, kdy to nejvíce potřebujete.