15 ĎÁBEL

Nedokážeš si připustit, že něco ve tvém životě končí, že už v něm nemá místo. Lpíš na věcech, které by neměly být důležité, neměly by ti zasahovat do života. Podléháš materiální touze, toužíš po úspěchu. Dnes se ale úspěchu nedočkáš. Dej si velký pozor na toho, komu dnes uvěříš, mohl by tě připravit o majetek. Pokud použiješ jakýkoliv rituál, mohl by se obrátit proti tobě. Dnes se dobrá přání neplní, zlo se však ukáže v nejrůznějších podobách. Ani ta nejlepší ochrana by ti nepomohla. Ocitneš se v bezvýchodné situaci, řešení nech na jindy, dnes by ses rozhodla špatně. Také se setkáš s podvody a lží, proto nic nepodepisuj, ani nic neslibuj. Buď opatrná před důvěrou ostatním. Své sexuální touhy kroť. Dělej jen to, co cítíš, nepřetvařuj se. Dnes budeš velice náchylná na drogy, alkohol či jiné návykové látky. Při bolestech hlavy raději nesahej po tabletách, ale zvol procházku či si lehni. Máš své zásady, tak se jich drž. To, po čem toužíš, se ti dnes vyhne velkým obloukem. Nenech se přesvědčit od přátel k žádné špatnosti. V minulosti jsi udělala něco, čeho by někdo mohl dnes využit proti tobě, nenech se proto vydírat. Pocítíš nenávist k milovanému člověku, nebo k sobě samé. Někdo se tě pokusí citově vydírat. Toužíš po lásce, které se dnes nedočkáš. V sexu si užívat budeš, nečekej však žádné city. Budeš velice přitažlivá, budeš neodolatelná. Pokud neplánuješ potomka, raději se chraň. Také nekupuj žádné zvířátko, brzy bys ho šla vrátit. Pokud studuješ, dnes ti bude dělat problémy soustředění. Snaž se nedívat na studium jako na nutnost, ale jako na svou budoucnost. Máš volbu, můžeš se nechat vyzkoušet, a zklamat, nebo se raději neprojevuj a přečkej dnešní školní den. Pokud pracuješ, bude se ti zdát, že nic nejde tak, jak by mělo. Nehádej se s nadřízeným, nespoléhej se na ostatní. Pokud jsi nezaměstnaná, raději žádnou práci dnes nesháněj, neuspěla bys. Pokud podnikáš, nemysli jen na svou prosperitu, udělej také něco pro ostatní. Peníze neutrácej, ani si žádné nepůjčuj. Rozkutálely by se dříve, než by sis to stačila uvědomit.