Abasdarfon

Dohlížím na vaše štěstí v pracovní oblasti. Vypravím vás do dalšího úspěšného dne a pomohu vám dostat se na místo, po kterém toužíte. Ať již nevykonáváte žádnou profesi, či jste na tomto místě nespokojeni, povolejte mne a já vám pomůžu k pracovnímu štěstí. Ukážu vám správnou cestu k získání vysněného místa.

Tento anděl jest obklopen zlato-žlutou energií, která přináší štěstí hlavně v oblasti práce. S jeho energií nebude pro vás nic nemožné v této oblasti. Jeho oči jsou téměř průhledné, jeho vlasy září jako letní slunce. V ruce zračí se malá zlatá mince štěstí, kterou daruje každému, kdož ho o to požádá.