Abdiel

Možná máte nyní se svou vírou problémy, neboť neděje se nic pozitivního, co byste zaznamenali. Avšak vězte, že tam, kam nedohlédne váš zrak, děje se mnohé a připravuje se vše na projevení i ve vaší přítomnosti. Pomohu vám s vaší vírou, vírou v Boží plán i Boží pomoc. Nedám vám znamení, neposkytnu vám důkaz, byste uvěřili, ale pomohu vám zklidnit vaší duši, byste opět získali svou víru.

Abdiel je anděl buclatější, s hnědými vlnitými vlásky a hnědýma očima. V ruce drží lístečky bílé květiny, které rozsévá mezi ty, kdož svou víru ztratili.