Abdizuel

Přináším touhu po sebezdokonalení, přináším touhu být opravdu sebevědomý ve všem, co chcete dělat. Potřebujete se zdokonalit v pracovní oblasti, nebo v oblasti lásky? Bojíte se neúspěchu, či posměchu? Se mnou na tyto pocity zapomeňte, neboť tak, jak vás vidím já, uvidí vás také ostatní lidé

Dokonalost můžete hledat také v přírodě, proto také pomáhám zemědělcům, by jejich plody prospívali.

Abdizuel je anděl bleděmodrých křídel, pírka jeho křídel skládají se z malých krystalků. Jeho modré oči září jako letní obloha, vlásky připomínají sluneční paprsky.