Abilael

Pomůžu vás zcela rozvinout a zrealizovat váš plán, kterému nikdo nevěří, v jehož úspěch nikdo nevěří. Nebojte se požádat mne o pomoc při realizaci vašeho plánu, neboť věřím, že pomůže vám zapsat se do dějin či srdcí lidí. Tak jako věřím vám, tak věřím i vašemu plánu.

Abilael má krásné dlouhé žluté vlásky, modré oči a světlemodrá křídla. Na každém prstíčku obou rukou leží mu jeden smaragdový čtyřlístek.