Abraxas

Starám se o lásku, vkládám jí do vztahů, vkládám také do vztahů harmonii, schopnost starat se jeden o druhého, být si navzájem oporou. Podporuji důvěru a porozumění ve vztahu. Vkládám do vztahů čistotu, bez hádek a rozepří, bez závisti a žárlivosti. S mou pomocí docílíte čisté lásky.

Abraxas má modré oči a žluté vlásky, ve kterých prosvítají červené pramínky V ruce drží velké srdce barvy bílé, lemované zelenými lístečky.