Abrid

Chráním vás před zlými lidmi, ale také před těmi, kdož by vám vaší životní energii chtěli vysávat. Ochraňuji před zlem. Dohlížím také na tok času, by se nic neuspíšilo k neprospěchu lidí, ale také by se zbytečně čas nevlekl. Jako anděla rovnováhy mne můžete požádat o rovnováhu ve vašem životě.

Abrid má šat z malých kapek, které se třpytí a září. Jeho oči jsou jako hluboký oceán, ve kterých můžete zahlédnout jeho neskonalou lásku a dobro, jeho vlasy podobají se zlatému dešti vystavenému slunci.