AHAHBON

Povedu vás po cestě rozpomnění ne svůj skutečný důvod vaší pozemské cesty. Součástí této cesty je nalézt pravou lásku, vydat se za ní a nedívat se na překážky. Neboť překážky jsou jen důkazem, že láska stojí za všechno trápení, že trápení jednoho dne bude konec a vy prožijete krásný společný život. Najděte svou lásku a zakončete svůj karmický dluh ohledně tohoto krásného citu. Pak dojdete svého štěstí.

Ahahbon stojí u kola osudu s velkým štítem ve svých rukách, kterým odráží vše, co má přijít do cesty a posílá k lidem. U jeho nohou leží velký džbán s pramenitou vodou, která očišťuje vše špatné. Jeho vlásky jsou žluté, jeho oči světle modré.