Amixiel

Jsem andělem modliteb, přináším vzkazy a prosby našemu pánu, předávám i jiným andělům. Žádám vás jen o jediné, mějte víru a pokoru v srdci, pak mě můžete povolat.

Amixiel má 3 modré oči, světlé vlásky a stojí v bráně do Nebeské říše. Přilétá vždy ku pomoci lidem, kteří prosí o splnění přání. V ruce drží dřevěný kříž.