terapie andělů

☘ ANDĚLSKÉ NAPOJENÍ ☘

objednací kód: AK1 Chcete být v bližším kontaktu s andílky, dokázat rozpoznat jejich rady? Přáli byste se andělům naslouchat? Přáli byste se naučit s nimi komunikovat, byste jim rozuměli, co vám říkají? Přejete si mít co nejlepší napojení na andílky?  doba služby: 1 hodina Cena...

☘ BEZPEČÍ A JISTOTA ☘

objednací kód: AK2 S pomocí andílků odstraníme vaše nejhlubší strachy, byste se ničeho nebáli. Vložíme do vašeho života pocit bezpečí a jistoty. Strach z existence, strach, že rodinu neuživíte, strach, že nejste v bezpečí. Strach milovat a jít za láskou. Jakýkoliv strach. Důležité je, zda...

☘ BOŽSKÁ MOUDROST ☘

objednací kód: AK3 Mít Božskou moudrost je vždy ku prospěchu. Pochopíte, co děláte špatně, a co byste mohli udělat lépe. Pochopíte, že to, co se vám špatného děje, je k dobru v současné době. Uvidíte smysl špatných věcí.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu...

☘ BOŽSKÁ SÍLA ☘

objednací kód: AK4 Posílíme vaši sílu k překonání překážek a nastolení dobrých situací. Vše vám půjde dobře od ruky, tak, jak si přejete. Uvidíte, jak je lehké překonávat překážky, a poznáte, že jdou se správným nastavením překročit a lze je zcela odstranit.  doba služby: 1...

☘ ČINORODOST A ÚSPĚCH ☘

objednací kód: AK5 Naučíte se věřit ve svůj úspěch, a také ho dosáhnete. Necháte ho vstoupit do svého života. Vneseme úspěch do vašeho života, zbavíte se nedůvěry, že jej nedosáhnete. Přestanete pochybovat o svých kvalitách.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu...

☘ ČISTOTA A PRŮZRAČNOST ☘

objednací kód: AK6 Naučíte se opustit iluzi a zastaralé názory, zbavíte se nepotřebného. Opustíte minulost, vyrovnáte své karmické dluhy skrze lásku a odpuštění. Uvidíte světlo a naději.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty,...

☘ DŮSTOJNOST A POŘÁDEK ☘

objednací kód: AK39 Přivedeme do vašeho života pořádek tak, by se vám dařilo. Osvobodíte se od podmínečnosti. Vnese do vašeho života pořádek a dodáme vašemu životu důstojnost.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na...

☘ HOUŽEVNATOST A NAPLNĚNÍ ☘

objednací kód: AK7 Ukáže se vám cesta při dosažení vašich cílů, které jste si vytyčili. Uvědomíte si skutečné cíle. Zvítězíte nad nepříjemnými zážitky a překonáte je.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu...

☘ KLID A LEHKOST ☘

objednací kód: AK8 Naučíte se přijímat věci, jak přichází, naleznete klid. Získáte odvahu vykročit i přes těžkosti, kterým musíte čelit.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu počkají - dodávám většinou od 1...

☘ KREATIVITA A SEBEVYJÁDŘENÍ ☘

objednací kód: AK9 Naučíte se vyjádřit své vlastní pocity, dokážete mluvit o problémech, myšlenkách i o své lásce. Poznáte svou vlastní hodnotu, začnete obhajovat názory před ostatními.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty,...

☘ LÁSKA A BEZPODMÍNEČNOST ☘

objednací kód: AK10 Probudíme ve vás odvahu pro navazování vztahů, pocítění lásky bez podmínek a očekávání. Získáte svobodu ve vztahu, naučíte se pracovat na vztahu, by mohl růst a sílit. doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež...

☘ LÁSKA A SEBELÁSKA ☘

objednací kód: AK11 Odstraníme chyby z vašeho počínání, nastavíme život plný harmonie a lásky. Přivoláme bezpodmínečnou lásku, kdy přijímáte, co vysíláte. Naučíte se řešit mezilidské problémy, přijmete druhého, jaký je. doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730...

☘ LÁSKA A VZTAHY ☘

objednací kód: AK12 Naplníme vás současný vztah láskou, ale také ostatní vztahy, kde je problém. Budete mít větší touhu a odvahu jít za svou láskou, stejně tak i lidé, kteří s vámi přijdou do kontaktu.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo...

☘ MATERIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ☘

objednací kód: AK13 Naučíte se pracovat s penězi na bází přivolání peněz do vašeho života, dovolíte vylepšení vaší finanční situace. Naučíte se, že vše v životě má svou cenu. Poznáte svou vlastní cenu a také cenu financí.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu...

☘ MILOSRDENSTVÍ ☘

objednací kód: AK14 Otevřeme a necháme vstoupit do vás milosrdenství, byste nezažívali zlé situace.   doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu počkají - dodávám většinou od 1 do 3 týdnů ☘ 700 kč (nebo...

☘ NOVOST A VÝVOJ ☘

objednací kód: AK15 Nastavíme samoléčení celého vašeho těla. Přijmete novoty a zanecháte za sebou shon i spěch. Nastoupí dušení naplnění. Odložíte vše staré a vpustíte do života nové.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež...

☘ ODVAHA A VYTRVALOST ☘

objednací kód: AK16 Obstojíte ve všech situacích vyžadujících odvahu a vytrvalost. Budete mít větší odvahu udělat, co chcete již delší čas a naučíte se vytrvat a nevzdat to. Budete schopni postavit se za partnera, nebudete se ostýchat postavit se proti všem, pro svou lásku. doba služby: 1...

☘ OPĚTOVNÉ MYŠLENKY A ŘEŠENÍ ☘

objednací kód: AK17 Opustíte své myšlení a začnete nalézat řešení, byste se ve svém životě pohnuli dále. Změníte perspektivu a způsob pohledu. doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu počkají - dodávám většinou od 1...

☘ OPUŠTĚNÍ ☘

objednací kód: AK19 Opustíte vše, co vás tíží. Naučíte se pustit své přání tak, by se vám mohlo splnit. Naučíte se nelpět na materiálních hodnotách.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu počkají - dodávám...

☘ OSVOBOZENÍ ZE ZÁVISLOSTI ☘

objednací kód: AK20 Odhodíte strach a emoce, naučíte se vzdorovat závislostem, především na jiných osobách. Osvobodíte se.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu počkají - dodávám většinou od 1 do 3...

☘ OTIMISMUS A KRÁSA ☘

objednací kód: AK18 Nastolíme do vašeho života optimismus. Začnete růst do krásy, získáte obdiv a úctu ostatních lidí. Odstraníme váš smutek, přivoláme radost do vašeho života. Vaše sny a představy obklopíme velkým světlem, které vás vyvede z temnoty. Budete lépe vycházet s lidmi.  doba...

☘ POZNÁNÍ A PŘIJETÍ ☘

objednací kód: AK21 Najdete pochopení pro činy ostatních, a tím dosáhnete pozitivního směru ve vašem životě. Změníte situace, posílíte je vyššími hodnotami. Zbavíte se strachu, který vám nedovolí jít dál.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo...

☘ ROZHODNOST A NOVÁ ORIENTACE ☘

objednací kód: AK22 Naučíte se poslouchat hlas své duše i svého srdce. Poznáte, co je pro vás nejlepší a vydáte se po této cestě.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu počkají - dodávám většinou od 1 do 3...

☘ SEBEHODNOCENÍ A SEBEDŮVĚRA ☘

objednací kód: AK23 Naučíte se věřit si co nejvíce, přestanete se podceňovat. Získáte větší jistotu. Naučíte se přijmout lidi i situace takové, jaké jsou, bez pocitu viny. Naučíte se přeměnit negativní vlivy v pozitivní.   doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu...

☘ SÍLA A ODDANOST ☘

objednací kód: AK24 Naučíte se pomáhat druhým, aniž byste strádali. Nabudete ztracené síly a získáte novou energii. Dostanete velkou sílu pro pomoc při plnění vašeho přání. Rozlišíte soucit a utrpení. Budete chráněni před energetickými upíry.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu...

☘ SMĚR A CÍL ☘

objednací kód: AK25 Naučíte se definovat vaše cíle a touhy, naučíte se jich dosáhnout. Budete lépe hospodařit s časem, nebudete s ním mrhat, zbytečně dlouho čekat. Půjdete směle až do samotného cíle.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74...

☘ SMRT A ZNOVUZROZENÍ ☘

objednací kód: AK26 Vše staré a nepotřebné ve vás odumře a zrodí se to, co potřebujete nyní nejvíce. Budete připraveni na nový začátek, v kterékoliv oblasti života. Opustíte temnotu a vydáte se za světlem.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo...

☘ SPIRITUÁLNÍ RŮST ☘

objednací kód: AK27 Ucítíte pohyb mezi Nebem a Zemí a váš růst se zněkolikanásobí, tudíž se dostanete na vyšší úroveň na své duchovní cestě.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu počkají - dodávám většinou od...

☘ SPIRITUÁLNÍ SÍLA A REALIZACE ☘

objednací kód: AK28 Nastoupíte na spirituální cestu, začnete se duchovně rozvíjet, snáze překonáte překážky a uvedete své sny do reálného světa.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu počkají - dodávám...

☘ STARÉ VĚDĚNÍ ☘

objednací kód: AK29 Vyzdvihneme společně vaše vnitřní vědění a moudrost, naučíte se vnímat více svou intuici a řídit se jí.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu počkají - dodávám většinou od 1 do 3...

☘ TRPĚLIVOST A NEZÁVISLOST ☘

objednací kód: AK30 Naučíte se trpělivosti tak, abyste nejednali ukvapeně, ale nechali vše plynout. Zkvalitní se čas vašeho čekání. Přijmete tento čas bez zásahů a prodlužování.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na...

☘ TVŮRČÍ MOUDROST ☘

objednací kód: AK31 Přineseme do vašeho života kreativitu, tvůrčí myšlení, získáte podporu pro vaše nadání. Budete následovat hlas duše i srdce, naučíte se poslouchat své pocity. doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na...

☘ TVŮRČÍ SLOVO ☘

objednací kód: AK32 Naučíte se vyjádřit to, co máte na srdci. Místo mlčení, abyste něco nepokazili, dokážete stát si za svým názorem. Také otevřeme brány k tvůrčímu psaní.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na...

☘ VĚDOMÍ ODPOVĚDNOSTI ☘

objednací kód: AK33 Získáte přirozenou autoritu a stabilitu. Získáte velkou sílu v rozhodování.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu počkají - dodávám většinou od 1 do 3 týdnů ☘ 700 kč (nebo 30,44 €) +...

☘ VÍRA A DŮVĚRA ☘

objednací kód: AK34 Nastavíte se na důvěru v Boží cestu. Odstraníme váš vnitřní boj. Pochopíte smysl svého života. Naučíte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu. doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu počkají -...

☘ VZTAHY K BLIŽNÍM ☘

objednací kód: AK35 Sladíme vztahy ve vaší rodině, naučíte se pomáhat ostatním. Ucítíte, zda vás někdo jen využívá nebo skutečně potřebuje pomoc. Získáte ochranu proti vysávání energie jiných lidí.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €)...

☘ ZDÁNÍ A SKUTEČNOST ☘

objednací kód: AK36 Poznáte faleš i pravdu ostatních lidí. Prožijete život bez tlaku.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu počkají - dodávám většinou od 1 do 3 týdnů ☘ 700 kč (nebo 30,44 €) + 30...

☘ ZMĚNA A PROMĚNA ☘

objednací kód: AK37 Odstraníme vaše bolesti, smutek a traumata prožitá v minulosti. Naučíte se podstoupit a prožít transformaci k vašemu štěstí. Změníte se k lepšímu, budete dávat i přijímat více lásky.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo...

☘ ZRALOST A MOUDROST ☘

objednací kód: AK38 Vyléčíme bolestné zkušenosti, následně je odstraníme. Získáte podporu na vaší pozemské cestě. Získáte více moudrosti, přestanete mít manýry malých dětí. Přijmete odpovědnost za vše ve vašem životě. Tím vše negativní pošleme pryč.  doba služby: 1 hodina Cena...