andělé promlouvají


V roce 2015 jsem požádala andílky, zda by mi řekli něco o mém minulém životě. Jak jsem se chovala, co se mám ještě v tomto životě naučit, jak se zachovat, jaké nemoci mě ještě čekají, se kterými měla bych se smířit či popasovat, a spoustu dalšího. Hlavně mě zajímala jedna věc: Proč mám lásku a spousta ostatních na ní třeba i roky čekají? Proč někomu je dána a jiným ne? Jistě je problém v minulých životech, a pokud tento problém zpracujeme, zmizí a láska se objeví. A tak je to dle mého se vším v životě. Zaznamenala jsem tedy to, co mi andílci sdělili:

Celý život budeš pokládat si otázku, kdo jsi a proč jsi tady. Kladla sis jí jako malá, kladeš si jí i dnes. Co všichni po tobě chtějí a jak se zachovati máš, když neudělala jsi žádnou chybu? Vždy věřila sis, a věříš si i dnes. Do všeho se pouštíš s velkým nadšením. Někdy je tvé nadšení větší, než by mělo být. Nadšení ti neublíží, ne všichni tvé nadšení dokážou přijmout. Máš velkou duševní i fyzickou energii.

Ptáš se na lásku a štěstí. Na své skutečné poslání, na to, co jsi kdysi udělala špatně a jak to máš napravit. Je něco takového? Udělala jsi něco zlého? Co je dobro a co zlo? Dobro přináší zlo a zlo rozsvěcí dobro. Jak to tedy s tvou duší skutečně je?

Dostala jsi do vínku radost z komunikace a ze spojení s ostatními lidmi, touhu po velkém vědění. Rozkrýváš srdce ostatních lidí a díváš se na jejich osudy. Toužíš po porozumění od všech, s kterými se setkáš. Učíš se z jejich myšlenek, odhaluješ jejich chyby. Vidíš je takové, jací skutečně jsou. Dáváš však do všeho mnoho svých emocí, příliš se trápíš osudy ostatních.

Nejsi povolána pro to, bys prožívala jejich utrpení, ale abys jim ukázala smysl jejich života. Mnoho lidí přijde do tvého života, někteří zůstanou, jiní odejdou. Netrap se jejich odchodem, neboť má to tak být. Informace, které jim byly předány, pochopí mnohem později. Život lidský je plný rozporů, a je třeba vzít si jen to nejlepší. I tobě nakonec přinese to, co děláš pro ostatní, potěšení. Vidíš čistou pravdu v tom nejjasnějším světle. Nenech toto světlo pohltit tmou. Neklaď důraz na poznání ostatních lidí, nebo ztratíš kontakt se svým vlastním životem. Čeká tě zisk tvé duchovnosti, proto zůstaň ve světle, ať se děje cokoliv. Vše, co dostáváš, si zasloužíš. Neodsuzuj ostatní, neboť i oni hledají pravdu a lásku. Žij současností, nedělej si starosti o svou budoucnost. I velcí lidé trpěli, a přesto neztráceli víru. Tvá oblíbenost bude se prolínat s neoblíbeností lidí, kteří nedokážou vidět Boží cestu. jdi dál svou cestou a neohlížej se. Štěstí není u žádného člověka stálé, pokud ho k sobě nedokáže zcela vpustit. To se sebou přináší mnoho citlivosti. Radující se člověk z maličkostí je skutečně šťastný. Neřeš, co je správné a co špatné, zapomeň na hledání této pravdy. Neboť dobré je vše, čemu věříš. Respektuješ vše, co do tvého života přichází. Vše se mění časem na pozici duchovního světa, jen skutečná víra se nemění. Ta buď je, nebo není. Vše špatné má tě posunout na tvé cestě, neboť není světla bez tmy, není lásky bez přijetí. Nakonec vše se v dobré obrátí. Tedy nehledej štěstí své nebo ostatních lidí, štěstí si vás najde samo. Snadno realizuješ své sny a tvým úkolem je naučit to ostatní.

Nemoci, se kterými se potýkáš, a potýkati se budeš, vyplouvají z nejhlubší psychiky. Musíš pochopit smysl každé nemoci, neboť každá nemoc tě má vést po správné cestě. Pochopíš, proč vstupují tyto nemoci do tvého života v určitém čase, a budeš schopná se jim postavit. Své vrozené nemoci nemůžeš odstranit, můžeš však pochopit jejich smysl. Dej si velký pozor na svůj žaludek a zažívací orgány, a nezapomeň na stravu.

Do tvého života vstoupí také roztroušená skleróza, která má původ v tvých emocích a lásce. Příliš se obětuješ pro druhé, příliš zatěžuješ svůj mozek starostmi ostatních lidí. Příliš přemýšlíš, jak nejlépe jim pomoci, by byli také šťastni. Tuto starost zcela přenech nám, neboť jen tě to vyčerpává. Oroduješ za ostatní, pro jejich lásku a štěstí, a nikdy neodpočíváš. Zpracuj tuto naší radu ke svému uzdravení.

V minulých životech byla jsi velice šťastná, proto se tvá duše rozhodla podělit se o své štěstí s ostatními. Tvá angažovanost pramení z touhy pomoci všem lidem ke štěstí. Tvá angažovanost zastiňuje tvou vlastní lásku. Tvé štěstí je ukotveno v tvé rodině, važ si toho, neboť spousta lidí získá lásku po mnoha prolitých slzách. Tys dostala ji darem, proto věnuj jí také svou pozornost. Tvůj vnitřní klid a láska k rodině jsou také důležitými aspekty tvého života. Vždy dokončíš, co započneš. Někdy zdá se ti, že něco dokončeno nebylo, a soustředíš se více na vše nedokončené. To se ti také povede, neboť nikdy se tvá duše nevzdá, dokud nedojde vše ke svému konci. Mnoho přemýšlíš o všem, však mnoho věcí a záležitostí dovedeš do zdárného konce právě proto, že vždy hledáš všechny možnosti. Obětování je součástí tvé cesty, a proto rady naše někdy zarputile odmítáš. Však vše nakonec dovede tě k úspěchu a uznání ostatních, jako tomu bylo po všechny tvé životy. Rozvíjej svůj dar, který byl ti dán, a neohlížej se zpět. Jen tak dovedeš ostatní ke štěstí."

Nyní je konec roku 2019 a vše se plní s mrazivou přesností.