andělé začínající na A - Ach

╰☆ AAHARON ☆╮

Dohlížím na lásku dvou lidí, kteří nemohou být spolu, a přesto to v minulosti bylo jinak. Velice se milovali, toužili být spolu, toužili se vidět i slyšet, a nyní již to není možné. Důvody mohou být různé, může se jednat o strach jednoho z lidí, nebo je tento člověk v jiném vztahu.

╰☆ AALBIEL ☆╮

Dovedu vás k vyšším cílům, nade mnou stojí archanděl Michael, a dovolí mi vám pomoci ve vaší záležitosti. Pomůžu vám dojít spravedlnosti nejen u soudu, ale také v běžném životě. Pomáhám lidem, kteří jsou v právu a na které je činěno bezpráví.

╰☆ ABADIEL ☆╮

Dává člověku bojovnost, která je zapotřebí. Pomáhá při nezávislosti.

╰☆ ABADION ☆╮

Chrání odpadlíky a ty, jež ztratili smysl své životní cesty. Navrací jim kuráž udělat něco se svým životem. Chrání lidi poslané do vyhnanství.

╰☆ ABAGRION ☆╮

Ochraňuji lásku proti zlým lidem, by na vás žádná zlá moc nedosáhla a vy jste žili spokojeně bez cizích vlivů. Posílám své světlo na ochranu před zlobou a nepřejícností. Odstraňuji nežádoucí vlivy, by se láska projevila v plné síle. Neboť jen čistá láska dokáže překonat vše zlé, a já vám tuto lásku přináším.

╰☆ ABAN ☆╮

Dohlížím na to, by láska proudila tím správným směrem. Dohlížím na námluvy i zásnuby. Nyní rozhodujete se, kterého partnera zvolit pro šťastný život, a já vám v tom budu nápomocen. Ukážu vám pravou tvář partnerů, mezi nimiž se rozhodujete, byste zvolili toho nejvhodnějšího. Ukážu vám správnou cestu šťastným partnerským vztahem.

╰☆ ABARIEL ☆╮

Dohlížím na početí a příchod připravené dušičky do vašich životů. Přináším plodnost a schopnost otěhotnět. Stejně jako miminko v děloze, chráním také plavce i neplavce, by neutonuli. Odstraňuji smutek a žárlivost, posiluji lásku a radost, byste byli ve vztahu šťastni a mohli přivést na svět zdravé miminko.

╰☆ ABASDARFON ☆╮

Dohlížím na vaše štěstí v pracovní oblasti. Vypravím vás do dalšího úspěšného dne a pomohu vám dostat se na místo, po kterém toužíte. Ať již nevykonáváte žádnou profesi, či jste na tomto místě nespokojeni, povolejte mne a já vám pomůžu k pracovnímu štěstí. Ukážu vám správnou cestu k získání vysněného místa.

╰☆ ABASDARHON ☆╮

Ukážu vám budoucnost vašeho vztahu pomocí snů, ale také na co si máte dát pozor, zda vyčkávat, nebo je lépe jednat. Každý vztah je jedinečný, a já vám jsem ochoten pomoci na vašem vztahu pracovat, povýšit ho na Boží vztah plný lásky a porozumění.

╰☆ ABATAR MUZANIA ☆╮

Jsem andělem milostné komunikace. Pečuji o komunikaci ve vztahu, přináším jí tam, kde schází. Soustředím se na toho, koho milujete, zesílím jeho myšlenky na vás tak, by nejen na vás tento člověk myslel, ale také aby pro to něco udělal. Popostrčím ho směrem k vám, a ukážu mu všechny krásy lásky, by nepochyboval o sobě ani o lásce k vám. Podporuji odvahu komunikovat, ale také spojit se s vámi, pokud ve spojení nejste. Dávám odvahu snít o vaší společné budoucnosti a také pro to něco udělat.

╰☆ ABATHUR ☆╮

Společné bydlení utužuje lásku, proto pomáhám především nalézt vhodné bydlení, podporuji myšlenky na bydlení a ukazuji krásy společného bydlení tomu, kdo se bojí osamostatnit a odejít od svých rodičů. Se mnou to zvládnete bez problémů, není třeba se bát. Pokud má tedy i vaše láska myšlenky na společné bydlení, s mou pomocí je uskuteční.

╰☆ ABBADON ☆╮

Starám se o to, by zlo bylo potrestáno tak, jak si zaslouží. Mám na starosti tresty Boží, bojuji se Satanem i jeho temnými pomocníky. Použil proti vám někdo černou magii, nebo vám snad někdo ubližuje? Přáli byste si pro tohoto člověka to, co si skutečně zaslouží? Pak mne můžete požádat, nechť roztočím Boží mlýny plnou rychlostí.

╰☆ ABBETIRA ☆╮

Jakou částku požadujete a na co ji chcete použít? Kolik lidí učiníte šťastnými? Otevřu vám dveře do prosperity, byste byli i vy šťastni a splnili si svá velká přání, však musíte učinit šťastného alespoň jednoho člověka, skutečně šťastného, splnit i jeho sen. Pak vaší prosbu s radostí přijmu.

╰☆ ABDIEL ☆╮

Možná máte nyní se svou vírou problémy, neboť neděje se nic pozitivního, co byste zaznamenali. Avšak vězte, že tam, kam nedohlédne váš zrak, děje se mnohé a připravuje se vše na projevení i ve vaší přítomnosti. Pomohu vám s vaší vírou, vírou v Boží plán i Boží pomoc. Nedám vám znamení, neposkytnu vám důkaz, byste uvěřili, ale pomohu vám zklidnit vaší duši, byste opět získali svou víru.

╰☆ ABDIZUEL ☆╮

Přináším touhu po sebezdokonalení, přináším touhu být opravdu sebevědomý ve všem, co chcete dělat. Potřebujete se zdokonalit v pracovní oblasti, nebo v oblasti lásky? Bojíte se neúspěchu, či posměchu? Se mnou na tyto pocity zapomeňte, neboť tak, jak vás vidím já, uvidí vás také ostatní lidé. Dokonalost můžete hledat také v přírodě, proto také pomáhám zemědělcům, by jejich plody prospívali.

╰☆ ABDUEL ☆╮

Pomáhá zvládat chování dětí i dospělých, by uspěli ve společnosti. Podporuje mírumilovné myšlenky i činy.

╰☆ ABEL ☆╮

Očišťuji od hříchů duše pozemské, tedy ještě v živých pozemských tělech, také duše, které již své tělo opustili. Pokud máte pocit, že zhřešili jste, a toužíte svůj hřích smýt, pak mne povolejte. Udělejte to dříve, než předstoupíte před našeho pána, neboť i váš život se tím stane šťastnější, neboť nebude vás nic tížit.

╰☆ ABIEL ☆╮

Pomáhám všem lidem s komunikací. Také pomáhám všem těm, kdož chtějí slyšet rady andělů a neslyší, by mohli naše vzkazy zachytávat pomocí automatického písma. Přibližte se nám, andělům, a vyslechněte naše vzkazy přímo pro vás.

╰☆ ABILAEL ☆╮

Pomůžu vás zcela rozvinout a zrealizovat váš plán, kterému nikdo nevěří, v jehož úspěch nikdo nevěří. Nebojte se požádat mne o pomoc při realizaci vašeho plánu, neboť věřím, že pomůže vám zapsat se do dějin či srdcí lidí. Tak jako věřím vám, tak věřím i vašemu plánu.

╰☆ ABINAEL ☆╮

V mé přítomnosti je těžké lhát, neboť každá lež se ihned pozná i u těch největších lhářů. Stačí povolat mne a mít mou energii blízko sebe. Pokud si nejste jisti, zda byste vše dobře rozpoznali, zapalte k mé energii ještě svíčku, podle plamínku poznáte, zda osoba, která je s vámi v místnosti, lže.

╰☆ ABINIEL ☆╮

Podporuje farmáře i lidi milující přírodu. Zastavuje plýtvání silami i nadáním. Chrání čistá srdce, by došli své lásky.

╰☆ ABRALIEL ☆╮

Pomáhá lidem překonat obtíže a překážky, které se jim staví do cesty, by zdolání těchto překážek je nevyčerpalo a zdárně je překonali. Ukazuje lidem jejich pravé poslání.

╰☆ ABRANUDSHIAH ☆╮

Pomohu vám s čímkoliv, co je v souladu s Božím osudem, konáno v lásce a z lásky. Žádat mne můžete o cokoliv, však je třeba mít v srdci pro své přání lásku, jinak má pomoc není účinná. Jsem ve službách Ježíše a zajišťuji lásku na Zemi, lásku všech tvorů, kteří mne prosí o pomoc.

╰☆ ABRAXAS ☆╮

Starám se o lásku, vkládám jí do vztahů, vkládám také do vztahů harmonii, schopnost starat se jeden o druhého, být si navzájem oporou. Podporuji důvěru a porozumění ve vztahu. Vkládám do vztahů čistotu, bez hádek a rozepří, bez závisti a žárlivosti. S mou pomocí docílíte čisté lásky.

╰☆ ABRID ☆╮

Chráním vás před zlými lidmi, ale také před těmi, kdož by vám vaší životní energii chtěli vysávat. Ochraňuji před zlem. Dohlížím také na tok času, by se nic neuspíšilo k neprospěchu lidí, ale také by se zbytečně čas nevlekl. Jako anděla rovnováhy mne můžete požádat o rovnováhu ve vašem životě.

╰☆ ABRINAEL ☆╮

Hlídám velké lásky, pomáhám všem partnerským párům, by jejich láska sílila a vztah se vyhnul stereotypu. Pokud tedy váš vztah uvadá, či necítíte lásku vašeho partnera, neprojevuje vám své city a stává se chladným, pak mne můžete požádat o nápravu.

╰☆ ABULIEL ☆╮

Jako anděl komunikace dohlížím na písemnou komunikaci mezi dvěma lidmi a na trpělivost. Pokud vám partner neodepisuje, nebo odepisuje jedním slovem a jen občas, můžete mne požádat o to, bych na vašeho partnera dohlédl. Podporuji trpělivost, byste se dočkali své lásky a mohli jí prožívat společně se svým partnerem. Neboť při netrpělivosti jste neklidní, a tudíž si můžete brzdit to, po čem tolik toužíte. Dohlédnu, by člověk, který vás má v srdci, nebál se, a napsal vám o své touze a lásce, by začal komunikovat.

╰☆ ABUSIS ☆╮

Ztratilo se vám zvířátko, postrádáte člena rodiny? Rádi byste se s ním ještě shledali, rádi byste ho uvítali opět doma? Dívám se na všechny bytosti, kteří ztratili cestu domů, či se zatoulali, či nemohou domů přijít, neboť jim někdo brání. Pomohu jim najít opět cestu domů, by se nebáli a vydali se na tuto cestu co nejdříve.

╰☆ ABUZAHA ☆╮

Podporuji láskyplné změny, pomáhám milencům v jejich lásce, by zdolali všechny překážky a mohli být spolu a žít společně. Někdy se stává, že lidé žijí ve vztahu, ve kterém není již láska, a oba dva se jen trápí. Pak takový člověk začne hledat lásku, a když ji najde, bojí se opustit již nefunkční vztah. Pokud to máte také tak, pak vám rád pomohu.

╰☆ ABUZOHAR ☆╮

Dohlížím na zamilovanost, by nevyprchala ani na začátku vztahu, ani za mnoho desítek let. Dohlížím na zdárný průběh námluv, setkání, ale i vztahu. By vztah dostal se do nadpozemské úrovně a láska a zamilovanost stále čišela z páru zamilovaných. Jako anděla lásky mne můžete požádat o pohlaví miminka.

╰☆ ACADIEL ☆╮

Podporuje lidi v jejich talentech, by je nezahazovali, a šli si touto cestou. Přináší však mnoho životních překážek, aby na talenu co nejvíc pracovali a neobávali se neúspěchu.

╰☆ ACALEV ☆╮

Zklidním vaší duši, byste nepřebíhali od jedné záležitosti k druhé. Cítím, jak vám myšlenky těkají, nevíte, pro kterou záležitost se rozhodnout, nebo prostě nedokážete dotáhnout nic do konce. Rádi byste nastolili ve svém životě řád, a dokončili, co jste započali?

╰☆ ACARIEL ☆╮

Opatruji duše zvané anam cara. Dvě poloviny duše hledám po celém světě, vedu jejich cesty k sobě, by došlo ke spojení a štěstí těchto dvou bytostí. Spolu s Thelielem jim ukazuji cestu opět ke společnému život, dohlížím, by se duše spojila a již nikdy nerozpojila.

╰☆ ACERUEL ☆╮

Přináším krásné sny o budoucnosti, o všem, co vás čeká, nepěkného - tedy čemu je třeba se vyhnout, ale i toho krásného, co vás čeká. Čeká snad vaše láska a neví, zda se rozhodnout pro společný život s vámi? Přinesu mu mnoho krásných snů o vaší společné budoucnosti. Také pro vás a vaše blízké jsou mé sny důležité, proto pokud stojíte před důležitým rozhodnutím ve svém životě, ukážu vám správnou cestu.

╰☆ ACIEL ☆╮

Pomohu vám ve složitém rozhodnutí. Nevíte, který partner je pro vás ten nejlepší pro život? Rádi byste zvolili správně a šli za svým štěstím? Chtěli byste partnera, se kterým můžete strávit krásný život v lásce a porozumění? S tímto vším vám velmi rád pomohu.

╰☆ ACOLOM ☆╮

Strážím planetu Venuši. Hlídám nenaplněnou lásku a dávám jí naplnění. Jste smutní a nešťastní při čekání na svou lásku? Chtěli byste ji mít vedle sebe, by váš smutek odešel a slzy se osušili? Stačí mě požádat a já probudím city v mysli vaší lásky, vašeho milovaného.

╰☆ ADAD ☆╮

Podporuji zdraví skrze plody přírody, které si sami vypěstujete. Vkládám do ovocných stromů, keřů i zeleniny potřebné vitamíny k udržení a zajištění zdraví. Přináším vám minerály a vitamíny, které vašemu tělu chybí.

╰☆ ADAE ☆╮

Hlídám lásku v kruhu rodiny, zvláště dětské lásky, mateřské a otcovské. Dohlížím na soulad mezi otcem, matkou a dětmi, také mezi páry nejen heterosexuálními, neboť láska je vždy od Boha. Nestyďte se za svou lásku, pokud pramení z vašeho srdce, dejte o ní vědět celému světu. Nenechte si ji vzít a bojujte za ní.

╰☆ ADAMIEL ☆╮

Stojí při lidech, kteří rádi riskují, avšak ne své vlastní životy. Podporuje v odvaze, podporuje všechny, jež si jsou za svými sny a nebojí se riskovat.

╰☆ ADANAEL ☆╮

Dohlížím na chování dětí, na jejich poslušnost, by se vždy chovali tak, jak mají, zachovali si svou svobodu, a přesto nepřidělávali starosti rodičům. Dohlížím na jejich správný duchovní vývoj, by si zachovali nevinnost dítěte, ale lásku andělskou.

╰☆ ADATIEL ☆╮

Jsem andělem milenců, chráním čisté lásky. Ukazuji cestu ke společnému životu, dávám odvahu opustit stávající, nefunkční vztah a být šťastní. Neboť jen v lásce naleznete to skutečné štěstí, jen někdy jeden z vás stále váhá a bojí se udělat ten správný krok. Nač je vám však váš strach, když můžete přijít o to nejcennější, co nyní u sebe máte, a tím je velká láska? Nebojte se ničeho, však ochráním vás, vaše láska za to stojí.

╰☆ ADIEL ☆╮

Ukončuji všechny záležitosti, které již ve svém životě nepotřebujete. Je spousta věcí a situací, na které se upínáte, však nejsou již zapotřebí, proto nebojte se mi je odevzdat. Odevzdejte mi také bolestné zkušenosti a věřte, věřte v lásku, neboť láska vám neublížila. Ubližovat umí jen lidé, však v mnoha lidech ukrývá se dobro. Proto nebojte se opět věřit.

╰☆ ADIMIL ☆╮

Hlídám lásku všech zamilovaných lidí, kteří nežijí ve společné domácnosti, avšak nechtějí na tom nic měnit, ze strachu, že selžou, ze strachu, že neuvidí nikdy více své milované děti.

╰☆ ADIMUS ☆╮

Jsem anděl dohlížející na vzplanutí lásky na pracovišti. Zamilovali jste se do svého nadřízeného nebo podřízeného a přejete si více, než jen profesionální vztah? Přejete si krásný vztah s tímto člověkem? Toužíte po vztahu milostném, nebo snad partnerském s tímto člověkem? Pomohu vám získat jeho náklonnost i lásku.

╰☆ ADINAEL ☆╮

Jsem andělem lidských něžností. Dávám do vztahu něhu a touhu, vkládám ji jen mužům, by ženy tuto něhu mohli pocítit od svého milovaného partnera. Pokud se vám tato něha nedostává a chybí vám, nehledejte ji jinde, jen vyslovte své přání.

╰☆ ADNACHIEL ☆╮

Nemám rád velká rizika, ale přesto pomáhám všem, kdož se rozhodnou velice riskovat. Riskovat můžete vztah, peníze, nebo práci, však při riskování vašeho života vám nepomohu. Život je svatý a není na hraní.

╰☆ ADNAI ☆╮

Milovali jste se v minulosti, či jste milovali někoho jen platonicky, a tento člověk vaší lásku neopětoval? Možná byl tenkrát příliš mladý na lásku a vztah s vámi, možná nyní nastal ten správný čas. Nemyslíte na tohoto člověka jen tak náhodou, možná myslí i on na vás a touží po vás. Máte ho ve svém srdci a chtěli byste ho mít také ve svém životě?

╰☆ ADONAEL ☆╮

Probudím ve vás logické myšlení, ale také duchovní štěstí. Byste ho pocítili a mohli být šťastni. Potřebujete pomoci se strategií plánu či svého života? I v tom vám mohu být nápomocen. Stačí mne o to požádat.

╰☆ ADONAI ☆╮

Máte potíže s láskou? Nerozumíte si se svým milým, se svou milou? Jsou hádky na denním pořádku? Chtěli byste tyto potíže odstranit?

╰☆ ADOYAHEL ☆╮

Potřebujete pomoci v lásce, v poznání jeden druhého? Přejete si společnou budoucnost s některým člověkem?

╰☆ ADOYAHIL ☆╮

Ukážu vám pravou tvář člověka, o kterého usilujete, nebo kterého máte po svém boku.

╰☆ ADRIEL ☆╮

Dohlíží na stálou lásku, napomáhá lepšímu osudu. Pomáhá zamilovaným, aby byli spolu a dokázali si slova lásky říci.

╰☆ ADUACHIEL ☆╮

Dohlíží na spravedlnost ve vztazích, aby si byli partneři rovni, nepovyšovali se nad druhého a dokázali spolupracovat.

╰☆ AERIEL ☆╮

Podporuje smělost lidí, kteří vědí, čeho chtějí v životě dosáhnout. Poskytuje lidem svobodu, ale také patřičnou hrdost.

╰☆ AF ☆╮

Af je andělem sňatků a zázraků. Chcete dostat nabídku ke sňatku? Je to nyní nemožné? Milujete svého přítele a on vás a rádi byste svůj život svěřili do jeho rukou? Af nahlédne tomuto člověku do srdce a vyzdvihne ho nad rozum. Poté sám přijde s touto nabídkou.

╰☆ AFBRI ☆╮

Jsem andělem lásky a zázraků spojených s láskou. Zázraků, na které tak netrpělivě čekáte. Zázraků stvoření lásky nebo návratu lásky. Uvolním pro vás tento zázrak v tu správnou chvíli, stačí mne jen o to požádat.

╰☆ AFBRIEL ☆╮

Jsem nebeský kníže přinášející nebeskou lásku všem, kdož dlouho na svou lásku čekají, či čekají na návrat partnera, na jeho vyslovení lásky. Rozdmýchávám oheň lásky v srdcích lidí, kteří chovají se jinak, než by měli, kteří nemají na první pohled zájem, ale vnitřně je to trápí a rádi by byli se svou láskou. Jen odvaha jim chybí.

╰☆ AFIMO ☆╮

Afimo je anděl vášnivé lásky. Dohlíží na sexuální přitažlivost mezi dvěma lidmi.

╰☆ AFOLONO ☆╮

Postůjte chvíli a vnímejte jen svou duši. Hluboko uvnitř vás spí moudrost vašich minulých životů, které probudíte jen klidem. Skrývá se ve vás víc, než si myslíte. Vyzdvihněte to dobré ze své duše, a použijte pro své štěstí.

╰☆ AFREI ☆╮

Je andělem lásky a zázraků, očekáváte-li zázrak v oblasti lásky, který stále nepřichází, povolejte ho ku pomoci k uvolnění tohoto zázraku.

╰☆ AFRIEL ☆╮

Střeží děti a mláďata zvířat, stará se o jejich blaho. Trápí vás osud nějakého zvířátka, či dokonce toto zvířátko trpí? Podporuje také pozitivní myšlení.

╰☆ AFRYCA ☆╮

Pomohu vám odhalit tajemství léčivých bylin, drahokamů a všeho, co souvisí s léčením pomocí přírody.

╰☆ AFSIKHOF ☆╮

Dohlíží na vás v době dovolené, abyste si odpočinuli, a neprožili nic špatného. Na cestách vás chrání před nehodami, v době pobytu na dovolené vás ochraňuje před nudou

╰☆ AFTIEL ☆╮

Přináším lepší časy, odnáším časy zlé. Neprožíváte právě nejlepší období? Zdá se, že se vám nic nedaří? Děláte pro to vše, ale bez výsledku? Týká se vaše trápení lásky? Týká se snad financí? S tím vším vám mohu pomoci.

╰☆ AGAD ☆╮

Dohlíží na zamilované muže, by dokázali odhodit své ego a skutečně prožívali lásku podle svých snů.

╰☆ AGARES ☆╮

S ním se naučíte jakoukoliv řeč. Mnoho lidí ho považuje za démona, jelikož má rád lidské krásné ženy, ale stále patří do andělské říše.

╰☆ AGASOLY ☆╮

Chcete se dočkat překvapení od svého milého či milé? Toužíte po překvapení, kdy vám oznámí úžasnou zprávu, která vás potěší a na kterou čekáte již delší dobu?

╰☆ AGIEL ☆╮

Zajišťuje inteligenci, díky němu uvidíte věci více do hloubky.

╰☆ AGIKUS ☆╮

Pomáhá udržet zamilovanost u dlouhotrvajících vztahů.

╰☆ AGIRAEL ☆╮

Stojí a doprovází lidi, kteří do svého podnikání vložili své srdce, by byli úspěšní a ponechali si pokoru ve svých srdcích.

╰☆ AGLASIS ☆╮

Pomůže vám najít toho správného zvířecího učitele, kterého nyní potřebujete, aby vás vedl dál vaším životem.

╰☆ AGROMAUMA ☆╮

Přestaňte si brzdit lásku, kterou můžete prožívat v krátké době. Vysílejte ke mně a k ostatním andělům jen krásné, barevné, pozitivní myšlenky, bychom vám mohli vaši lásku poslat zpět do života. Máte pocit, že to nedokážete? Pak mě můžete povolat a já vám s tím pomohu.

╰☆ AGUM ☆╮

Pomůžu vám nalézt porozumění a klid ve vztahu, pokud čelíte velkým překážkám a problémům. Otevřu vaše oči, byste viděli jen to krásné na vašem vztahu, a zapomněli na malichernosti, které vás nyní sužují. Pomohu vám rozpomenout se a opět zažívat krásný vztah, jakým byl na začátku vašeho vztahu. Sám přinesu zapomnění všeho zlého a rozprostřu před vámi důvod, proč jste se do sebe kdysi zamilovali, neboť na tento důvod jste již zapomněli.

╰☆ AGYXAEL ☆╮

Jako anděl finanční prosperity připravuje duši člověka na přísun velkých peněz. Člověk, který žije chudobně či si nemůže dovolit vše, co by si chtěl koupit, nemusí unést přísun větších částek, nemusí umět dobře nakládat s těmito částkami, a od toho tu je Agyxael, by vás na to připravil a pomohl vám tak k větším finančním prostředkům.

╰☆ AGYXIEL ☆╮

Agyxiel je andělem nesmírné lásky, touhy a vášně. Potřebujete pomoci právě v této oblasti? Chová se váš partner chladně, nebo naopak vůbec nekomunikuje? Je mu zatěžko podívat se vám do očí, natož by vám vyjádřil, co cítí?

╰☆ AHADAR ☆╮

Dává sílu bojovat za svou lásku, bojovat a vyhrát.

╰☆ AHADIEL ☆╮

Dohlíží na dodržování zákonů, chrání spravedlivé a trestá lumpy

╰☆ AHAEL ☆╮

Spálí ve vás vše, co je dětské, jako je tvrdohlavost, vzpurnost, samolibost...

╰☆ AHAHBON ☆╮

Povedu vás po cestě rozpomnění na skutečný důvod vaší pozemské cesty. Součástí této cesty je nalézt pravou lásku, vydat se za ní a nedívat se na překážky. Neboť překážky jsou jen důkazem, že láska stojí za všechno trápení, že trápení jednoho dne bude konec a vy prožijete krásný společný život. Najděte svou lásku a zakončete svůj karmický dluh ohledně tohoto krásného citu. Pak dojdete svého štěstí.

╰☆ AHARON ☆╮

Přináší úspěch ženám, které se chtějí finančně vyrovnat mužům, které chtějí se postavit na vlastní nohy a být úspěšné ve své profesi nebo ve svém podnikání. Přináší vyšší zisky těmto ženám.

╰☆ AHUSIEL ☆╮

Stará se o lidi, by nebyli ovlivněni lidmí ani svou touhou, a zachovali si svůj vlastní rozum.

╰☆ AHUVIEL ☆╮

Toužíte po důkazu lásky vašeho milého, vaší milé? Rádi byste viděli, že vás skutečně miluje? Ne slovy, ale činy? Aby udělal něco opravdu velkého, čím by vám dokázal svou lásku?

╰☆ ACHADIEL ☆╮

Hlídám první lásky, pokud objevím společnou cestu i v budoucnosti, pak jí ukážu vám dvěma, neboť jste se kdysi dávno velice milovali a nedokážete na sebe zapomenout. Avšak neodvážíte se udělat první krok sami, či tento krok neumí udělat vaše první láska. Posílám lásku do vaší cesty, bych napomohl této lásce.

╰☆ ACHAIAH ☆╮

Jsem andělem trpělivosti, pokud trpělivost ztrácíte nebo vám chybí, rád vám pomohu. Pomáhám všem, kdož nevidí náznaky v lidském světě, a přesto chtějí věřit, že cesty zpět není, že vydati se musí směrem za splněním svého přání.

╰☆ ACHAIM ☆╮

Dám vám na vybranou - přejete si lásku nebo zaměstnání? Honbu za penězi a bezstarostný život, nebo méně financí s velkou láskou? Vyberte si nyní, a pokud dobře vyberete, získáte nakonec obojí.

╰☆ ACHAR ☆╮

Povolejte mne vždy, když komunikace vázne, či zcela chybí, neboť pro váš vztah je velice důležitá. Odstraňuji bloky, které brání svěřit se sobě navzájem se svým štěstím i trápením. Pod mými křídly roztávají ledy v srdcích lidí, by komunikovalo se jim snadno. Zahřívám všechna láskyplná srdce. Pokud je vaše komunikace skvostně ledová, je na čase požádat mne o pomoc.

╰☆ ACHAVAHICHTA ☆╮

Dohlížím na velké lásky, které končí ze dne na den, ze zcela malicherných důvodů. Netrapte se již odchodem své lásky, byť milovali jste tohoto člověka a on miloval vás. Jeho rozhodnutí bylo jistě ukvapené, proto nesnažte se ho pochopit. Opět nastolím touhu a lásku ve vašich srdcích, však trápení nyní pusťte ze své hlavy a nemyslete na nic zlého.

╰☆ ACHAZRIEL ☆╮

Hledím do vašich srdcí a nabádám vás k rozhodnutí. K rozhodnutí pro lásku. Milujete člověka, který vám svou lásku nedává, necítíte jeho lásku nebo jí sami neumíte vyslovit? Proč tomu tak je? Odpověď najdete ve svém srdci. Víte, že právě tohoto člověka chcete mít po svém boku, i když důvod neznáte. Cítíte, že je to ten pravý člověk pro život, ale chtěli byste také jeho lásku dostávat a cítit. Je snadné popostrčit ho kupředu, pokud takovouto lásku sami máte ve svém srdci.

╰☆ ACHCHTI ☆╮

Starám se o velké lásky. I velká láska může zažít odloučení. I člověk s velkou láskou v srdci může si zkusit být s tím, koho nemiluje, a opustit toho, koho miluje. Je to věčné lidské hledání. Avšak co stále hledáte? Co je víc, než láska? Nepřetvařujte se a nepředstírejte štěstí, neboť takto k vám nepřijde. Ukažte svou pravou tvář, poslechněte své srdce, a štěstí za vámi přijde společně s láskou.

╰☆ ACHELIAH ☆╮

Rozprostírám svá velká křídla kolem vašich těl, by zářili jste vnitřní i vnější krásou. Stejně jako had dokáže svléci svou kůži a být ještě krásnější, dokážete okouzlit každého, na koho si pomyslíte. Dávám charisma lidem, jež si to zaslouží a jež to potřebují k nalezení skutečné lásky.

╰☆ ACHIEL ☆╮

Chrání před nebezpečím, zvláště takovým, jaké si lidé přivádí svou vlastní nepozorností nebo omyly. Ukazuje cesty, kudy se vydat, by se lidé tyto omyly pochopili a poučili se z nich.

╰☆ ACHILA ☆╮

Hlídám tajná setkání milenců, kteří se musí skrývat, neboť ještě nenadešel čas k prozrazení jejich vztahu. Poskytuji vám setkání, byste mohli být spolu a užívat si nerušeně svou lásku až do dna. Jednoho dne přijde čas, kdy budete svou lásku moci ukázat celému světu. Tento čas se již blíží.

╰☆ ACHIVANUHI ☆╮

Ochraňuji vztah dvou lidí, které dělí od sebe velká vzdálenost. Dohlížím na jejich věrnost a lásku, by nezradili sebe ani jeden druhého. Podporuji myšlenky, dávám velkou touhu po setkání. Zkracuji tuto vzdálenost alespoň v srdcích, dopomůžu setkání v pravý čas.

╰☆ ACHUSATON ☆╮

Pomohu vám nahlas vyslovit, co si myslíte, či říkáte jen v duchu. Nebojte se vyslovit se, nestyďte se za svou lásku, neskrývejte již své city. Neboť nepřinesou vám nic zlého, osvobodíte se ze spárů svého strachu. S láskou přijde k vám velké štěstí. Proto nebojte se ničeho a utíkejte za svou láskou.