andělé začínající na Ba - Be

╰☆ BAALTO ☆╮

Hlídá tok času, by se neprodlužovalo nic zbytečně.

╰☆ BAAMIEL ☆╮

Přivádí očišťující bouřku do vztahu, by se vše vysvětlilo a vyjasnilo.

╰☆ BABA ☆╮

Posílá lidem laskavost a dobrotu, by konali podle svého srdce.

╰☆ BABALEL ☆╮

Hlídám vás před zloději, před nepoctivostí jiných lidí, ale také před pomluvami, které by vám mohly znepříjemnit život. Odstraňuje ze vztahu nerozhodnost a posiluje lásku.

╰☆ BABIEL ☆╮

Dává kuráž k tomu, k čemu byste se sami neodvážili. Motivuje k lepšímu životu.

╰☆ BABLIBO ☆╮

Anděl finanční prosperity a příchodu větších peněžních prostředků přivádí k vám možnosti, nápady, ale také více zákazníků.

╰☆ BADET ☆╮

Podporuje fantazii, kterou posléze plní.

╰☆ BADIAEL ☆╮

Nesu roh hojnosti, ze kterého dávám každému dle jeho zásluh. Proto mě také o hojnost můžete požádat.

╰☆ BADPATIEL ☆╮

Ochraňuje před potratem i předčasným porodem.

╰☆ BAEL ☆╮

Má v sobě andělskou i démonskou sílu. Hlídá myšlenky lidí, probouzí v nich hříšnou touhu, avšak podle Boží vůle.

╰☆ BAFA ☆╮

Dohlíží na psaní zamilovaných emailů.

╰☆ BAGENOL ☆╮

Přivádí k vám do života lásku, která nemá finanční problémy, naopak, je to člověk, který se velice snaží ve svém povolání a nehledí na každou korunu. S ním můžete zažít skutečný život bez omezování, ve štěstí.

╰☆ BAGIEL ☆╮

Přichází vždy, když lidé mají ěpatný úsudek, či někdo je plný zrady. Chrání před spekulacem, před zradou a nenávistí.

╰☆ BAGLIS ☆╮

Odstraňuje závislosti, pomáhá je překonat.

╰☆ BAGOLONI ☆╮

Posílá myšlenky toho, koho milujete, směrem k Vám.

╰☆ BAHOLIJ ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na sexuální vzrušení žen, odstraňuje frigiditu.

╰☆ BAHRAM ☆╮

Díky němu dosáhnete vítězství.

╰☆ BAIRIM ☆╮

Podporuji v učení, otevírám mysl novým poznatkům. Držím v rukách moudrou knihu, knihu, ve které jsou zaznamenány všechny narozené duše. Má smaragdová záře obklopuje moudrostí. Mé smaragdové oči vidí do každé duše.

╰☆ BAISIM ☆╮

Stojí u lidí milujících přírodu, dává přírodě zvláštní moc, energii pomáhat lidem, vyjasňovat jim líc. Dává smysl života a úsměv na tvářích lidí.

╰☆ BALACHIEL ☆╮

Vede kroky toho, koho milujete, směrem k vám.

╰☆ BALACHMAN ☆╮

Podporuje znalosti v oblasti lásky, posílání myšlenek andělům.

╰☆ BALCAK ☆╮

Žene vás stále vpřed za splněním vašeho přání.

╰☆ BALCEOR ☆╮

Anděl lásky a zázraků je připraven seslat vám malý důkaz toho, že jste se rozhodli správně. Žádá jen jediné za tuto službu, a tou je vaše víra. Pokud je skutečně silná, pak vám vyjde vstříc a ukáže vám skutečnou podstatu věci.

╰☆ BALDAGO ☆╮

Anděl lásky vás vede po cestě dobrých skutků, kdy každý dobrý skutek je odměněn, za pomoci tohoto andílka je odměněn dvojnásobně.

╰☆ BALEM ☆╮

Stojí u vás, když vám je nejhůře, posílá víru a lásku.

╰☆ BALIDET ☆╮

Ovívá vás svými křídly, abyste snesli i nejtěžší období svého života.

╰☆ BALIET ☆╮

Dohlíží na světskou i Božskou spravedlnost.

╰☆ BALIGON ☆╮

Starám se o pozemskou lásku bezpodmínečnou, horlivou, ale také věrnou a oddanou. Vnáším do této lásky emoce a city potlačované, zvláště u těch, kterým jejich ego brání, by lásku dokázali projevit, a přesto ji v srdci ukrývají.

╰☆ BALLATONIEL ☆╮

Chrání pentagramy, dává jim magickou moc.

╰☆ BALSAMOS ☆╮

Toužíte po štěstí ve všech oblastech života? Začněte láskou, a přijde i štěstí v práci, financích a zdraví. Tento anděl je vám ku pomoci.

╰☆ BALTHIAL ☆╮

Pomáhá překonat žárlivost.

╰☆ BALTIAL ☆╮

Pokud chcete někomu odpustit a sami to nedokážete, pak je tento anděl nejvhodnější. Pomáhá překonat vztek, zahořklost, žárlivost, závist.

╰☆ BAMNODE ☆╮

Přináší zázrak i požehnání v oblasti lásky.

╰☆ BANAA ☆╮

Lepí se na vás smůla, lidé vám závidí či vám nepřejí? Chtěli byste zažít také trochu štěstí?

╰☆ BANAMOL ☆╮

Máte velké ambice, chcete si splnit svůj sen a ostatní vás od vašich plánů zrazují? Rádi byste, by stáli při vás a podpořili vás? Chcete si splnit svůj sen?

╰☆ BAPNIDO ☆╮

Mou starostí a úkolem je starat se o komunikaci ve vztahu, by promlouvali jste spolu beze slov, byste byli správně napojeni jeden na druhého. Vkládám do vás obou půvab, byste se přitahovali a toužili spolu prožít každou volnou chvíli.

╰☆ BARADIEL ☆╮

Poskytuje zelenině vitamíny, které vašemu tělu schází.

╰☆ BARACHEL ☆╮

Ukončuje vleklé a složité soudní jednání ku prospěchu toho, kdo je v právu.

╰☆ BARACHIEL ☆╮

Hlídá životní funkce malých dětí. Posílá duše do těl, když přijde jejich čas.

╰☆ BARAKIEL ☆╮

Barakiel stojí při vás, byste měli štěstí v obchodě, by vám vaše podnikání vzkvétalo a byli jste ve svém oboru úspěšní. S úspěchem přináší také finance, které rostou velkou rychlostí.

╰☆ BARAQUIEL ☆╮

Pošle blesk a ten rozetne to, co je již nefunkční, nebo to, co vás nejvíce svazuje.

╰☆ BARATIEL ☆╮

Podporuji vaše ambice v zaměstnání. Můžete cokoliv, jen je zapotřebí více si věřit. Můžete se dostat na vrchol, stačí jen chtít. Pomohu vám s tím.

╰☆ BARBARA ☆╮

Dohlížím na velkou lásku, dohlížím na dvě půlky duše, aby se našly a dokázaly se spojit v jednu krásnou duši.

╰☆ BARBELÓ ☆╮

Barbeló je anděl prosperity a štěstí, přináší do cesty nové možnosti výdělku.

╰☆ BARBIEL ☆╮

Hvězdy dokážou prozradit mnohá tajemství, ukrývají mnoho moudra i osudů všech lidí, proto také nestřežím jen hvězdy na nebi, ale také všechny, kdož dokážou v nich číst. Také chráním zamilované, kteří dívají se na hvězdy, by jejich láska nevyhasla, stejně jako nevyhasnou hvězdy po mnoho milionů let.

╰☆ BARDHA ☆╮

Odežene mlhu z mysli jakéhokoliv člověka.

╰☆ BARDIEL ☆╮

Poskytuje úrodě vláhu, ničí parazity v těle.

╰☆ BAREEL ☆╮

Chcete od své lásky dostat pěkný dárek, po kterém už dlouhou dobu toužíte? Chcete, aby vám vaše láska vyjádřila svou lásku i menším dárečkem? Pak se obraťte na tohoto andílka.

╰☆ BARESCHAS ☆╮

Stojí při narození holčiček, dohlíží, aby všechny životní funkce byly správné.

╰☆ BARFARANGES ☆╮

Andílek všech dobrých čarodějek.

╰☆ BARFORT ☆╮

Přejete si slyšet láskyplná slova od toho, koho milujete? Neříká vám je a vám to chybí? Rádi byste občas také slyšeli, jak moc vás miluje?

╰☆ BARCHIEL ☆╮

Dává soucit s těmi, kdož nemají lehký život, dává velkou vnitřní sílu.

╰☆ BARIEL ☆╮

Tento anděl dohlíží na správnou reinkarnaci v příštím životě, poskytuje dlouhý život v tomto životě.

╰☆ BARIGES ☆╮

Anděl lásky do vás vloží velkou sílu, pokud vám síly ubývají, také vloží velkou sílu vaší lásce, byste mohli být co nejdříve spolu šťastni.

╰☆ BARKIEL ☆╮

Poskytuje vize, díky němu můžete nahlédnout do světa, který není běžným zrakem vidět.

╰☆ BARMON ☆╮

Dohlíží na všechna zvířata na Zemi.

╰☆ BARNABEL ☆╮

Utěšuje lidi, které postihl smutek ze ztráty, ať se jedná o ztrátu zemřelé duše, nebo žijící, tedy ztrátu lásky a vztahu.

╰☆ BARNAFA ☆╮

Anděl lásky do vás vkládá poznání, kdy uvidíte věci v jiném úhlu, kdy dokážete podívat se na situaci z jiné, láskyplné, perspektivy a pochopíte, co v sobě máte změnit, byste došli svého štěstí.

╰☆ BARNEL ☆╮

Probouzí v lidech sympatie k druhému člověku.

╰☆ BAROA ☆╮

Pomáhá ke kráse a dokonalosti v očích toho, komu se chcete líbit.

╰☆ BARPHARANGES ☆╮

Pokud si myslíte, že si někdo zaslouží potrestat za své chování či činy, obraťte se na tohoto anděla.

╰☆ BARTILEUS ☆╮

"Pohlédněte do svých srdcí, uvidíte tam lásku. Jakmile k vám pravá láska přijde, poznáte to, neboť v tu chvíli bude se vám dařit ve všech oblastech života, uzdravíte se, najdete práci snů a s ní také, pro vás lidi, tolik potřebné peníze. Jen s láskou obdržíte tyto dary, proto hledejte a nalezněte takového partnera, který přinese do vašeho života štěstí."

╰☆ BARTIRO ☆╮

Neslyšeli jste již dlouho slova: "Miluji tě"? Odtáhnul se váš partner a vy byste přesto chtěli vědět, zda v něm ještě zbylo kousek citu, zda se tento cit může probudit? Chtěli byste žít s člověkem, kterého milujete, ale on vám tvrdí pravý opak, tedy že vás nemiluje? Cítíte, že to tak není, že jen v sobě ukrývá strachy, kterých je třeba, by se zbavil?

╰☆ BARTOLOMAEUS ☆╮

Anděl radosti ze shledání. Pokud plánujete setkání či milostnou schůzku, povolte právě tohoto andílka.

╰☆ BARTZACHIAH ☆╮

Napravuje lidi, kteří se chovají jako neřízená střela.

╰☆ BARUCH ☆╮

Pokud hledáte své kořeny a chcete nalézt své předky a něco o nich zjistit, poproste tohoto anděla, aby vám s tím pomohl.

╰☆ BARUCHIN ☆╮

Očišťuje od chyb, kterých se dopouštíte. S ním nebude vaše rozhodnutí špatné, povede jen k vaší spokojenosti.

╰☆ BARZABEL ☆╮

Pomáhá překonat nástrahy druhých lidí, zvláště v milostném trojúhelníku.

╰☆ BASANOLA ☆╮

Odnáší starosti od vašeho srdce.

╰☆ BASJAUN ☆╮

Hlídá všechny stromy, by vám dodávaly sílu, kterou od nich žádáte.

╰☆ BASLEDF ☆╮

Chráním lásku stvrzenou sňatkem, by vám vydržela po zbytek vašich dnů, by byla čistá jako lilie, by nad ní neměly moc nečisté síly.

╰☆ BASMELO ☆╮

Anděl lásky je vám ochoten pomoci s tím, co opravdu nyní potřebujete. Může to být setkání, může to být kontakt. Musíte být na toto připraveni a musí to být vaše největší přání.

╰☆ BASPALO ☆╮

Anděl lásky ukazuje vám přítomnost, ukazuje vám situace, které přehlížíte, a přesto po jejich přijmutí mohou vést k lásce.

╰☆ BASTET ☆╮

Podporuje radost z lásky, radost vedle milovaného člověka, přináší radost a potěšení z vaší přítomnosti také druhým lidem.

╰☆ BATAMBUB ☆╮

Dohlíží na to, byste zvolili to nejvhodnější oblečení pro určitou příležitost.

╰☆ BATHIN ☆╮

Povede vaše kroky tam, kde máte nyní být. Na místo, které povede k vaší spokojenosti v budoucnu.

╰☆ BATHOR ☆╮

Hlídá stabilní stropy v životě lidí, aby neměli nereálná přání a tato přání mohla dojít naplnění.

╰☆ BATIRUNOS ☆╮

Vzbudí touhu a rozkoš vašeho partnera, byste prožili spolu krásné chvíle.

╰☆ BATKOL ☆╮

Anděl věštění. Vhodný pro každého, kdo se tomuto daru věnuje.

╰☆ BAULU ☆╮

S jeho pomocí dokážete vše, v oblasti svých koníčků a zájmů.

╰☆ BAZPAMA ☆╮

Anděl lásky, který vám posílá do života novou lásku, krásnou a dlouhodobou. V případě, že čekáte na někoho, koho milujete, ukazuje vám příležitost, jak docílit svého přání.

╰☆ BDOPA ☆╮

Dohlíží na plnění vašich přání, na překážky, ale také na dary. ╰☆ BEBUROS ☆╮

Pokud chcete nějakou záležitost definitivně uzavřít, poproste tohoto anděla.

╰☆ BEDALIEL ☆╮

Dává tělu velkou životní energii a vitalitu, dohlíží na zdravé tělo v oblasti kůže.

╰☆ BEFAFES ☆╮

Ukazuje vám krásy kolem vás, byste své srdce nastavili na příchod lásky.

╰☆ BEHACIEL ☆╮

Chrání lidi před hromaděním věcí, před mamonem. Dává lidem možnost volby, která je ku prospěchu. Stojí u lidí stojící před důležitým rozhodnutím.

╰☆ BEHEMIEL ☆╮

Uchrání vás před napadením agresivních zvířat.

╰☆ BEHIL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na střeva, by správně pracovala, léčí je a harmonizuje.

╰☆ BEKARO ☆╮

Probouzí rozum a láskyplné cítění, převádí srdce do rozumu, by člověk viděl jen lásku a šel po své cestě.

╰☆ BELAEL ☆╮

Chcete ukázat, co ve vás je? Chcete, aby vám ostatní lidé důvěřovali, aby vás měli rádi a rádi se k vám vraceli?

╰☆ BELEGUEL ☆╮

Přináší nový začátek, zvláště u lidí, kteří se rozešli, a chtějí být spolu.

╰☆ BELEMCHE ☆╮

Vyslali jste své přání a stále čekáte na jeho splnění? Jsem anděl času, mohu vaše přání zkontrolovat, zda jde vše tak, jak má, zda nastal čas na urychlené vyřízení tohoto přáníčka, či není zapotřebí. Naplním vaše přání v co nejkratší možné době, pokud je to vůle Boží.

╰☆ BELETH ☆╮

Oheň lásky musí hořet a já přikládám nebeská polínka, by tento oheň nevyhasl. Pokud již jen doutná, a vy potřebujete mou pomoc, rozfoukám tento oheň, by ten, koho milujete, projevil skutečné city k vám bez ostychu a bez zábran.

╰☆ BELIFARES ☆╮

Byli jste postaveni před volbu, kdy můžete volit mezi slušně placenou prací a láskou? Nevíte, co si máte vybrat? Tento anděl vám s tím pomůže.

╰☆ BELIRAEL ☆╮

Toto je andílek skutečného přátelství. Pokud máte rozepře s nejlepším přítelem či přítelkyní, můžete požádat právě tohoto andílka o usmíření či vyjasnění tohoto vztahu.

╰☆ BELMARA ☆╮

Anděl lásky poskytuje příležitost vyjádřit lásku, pokud ji v sobě držíte, ne přes slova, ale přes činy.

╰☆ BENAMI ☆╮

Anděl lásky dává vám možnost udělat cokoliv, a nedopustit se chyby, jednat ve jménu lásky bez špatných následků.

╰☆ BENIELOHIM ☆╮

Anděl zrození a smrti. Bere si to, co již není schopno života a navrací zpět na Zem do jiného těla. Stojí vždy poslední rok u každého živého tvora. Můžete ho požádat o prodloužení pozemského času.

╰☆ BENMALACH ☆╮

Máte práci, ale stále stojíte na stejném místě? Nemůžete se dostat na lepší pozici, po které toužíte? Nebo byste raději změnili zaměstnání, ale nabídky se nehrnou?

╰☆ BENPAGI ☆╮

Anděl lásky přivede vám do cesty lidi, kteří vás naučí naslouchat potřebě lásky druhých, jen svou přítomností i vyprávěním.

╰☆ BERAEL ☆╮

Objevuje se u těch, kdož nemá čisté svědomí, aby pravda vyšla najevo. Pokud chcete zjistit, zda skutečně jakýkoliv člověk má s vámi čisté úmysly, požádejte tohoto anděla.

╰☆ BERITH ☆╮

Musíte bojovat o každé hezké slovo u svého partnera? Nedokáže vás ocenit? Oceňuje všechny okolo, jen vás ne? Rádi byste to změnili?

╰☆ BERKAEL ☆╮

Je velitelem andělů ročních období, pokud chcete požádat o záležitost v určitém čase, ročním období, pak požádejte tohoto anděla.

╰☆ BERMALE ☆╮

Anděl lásky vás nastaví na správný odpočinek, neboť ne jen jednat, ale také odpočívat je velice důležité, odpočatí i myšlenkově, vás posune k lásce mnohem rychleji.

╰☆ BERNOLE ☆╮

Láska k vám plyne skrze vaše dobré skutky. Proto vám tento andílek přivede do cesty možnost mnoho těchto skutků vykonat.

╰☆ BESGEME ☆╮

Besgeme dává do vztahu touhu po miminku, usnadňuje dušičce přijít do počatého miminka ve chvíli početí, a s tím také umožňuje milovat se bez zábran a strachu, přináší velkou Božskou lásku do vztahu.

╰☆ BETHANIEL ☆╮

Chrání před lakotou a hromaděním peněz. Přináší sice do života lidí peníze, které potřebují k životu, ale jen tomu, kdo nepodlehne snadnému zisku.

╰☆ BETHELDA ☆╮

Přináším zklidnění v časech neklidných. Přináším stav meditace do běžného života.

╰☆ BETHEUEL ☆╮

Přivede do vašeho života osudového partnera.

╰☆ BETHNAEL ☆╮

Přináším vám vnitřní sílu zvládnout všechny nástrahy života.

╰☆ BETHUEL ☆╮

Stýkáte se s někým, kdo vám nedokáže říct, jak moc vás miluje? Cítíte to, ale rádi byste, by se také dokázal vyslovit?

╰☆ BETOR ☆╮

Ukážu vám vaše chyby, abyste na nich mohli pracovat a odstranit je.