andělé začínající na Wa - Wo

╰☆ WADOHOT ☆╮

Vložím do vašich uší schopnost více vnímat svět andělů, zbystřím vaše smysly, byste rozuměli našemu poselství přímo pro vás. Byste dokázali naslouchat více a porozuměli našemu vedení.

╰☆ WAHODOT ☆╮

Dohlíží na zmírnění onemocnění cukrovky a dohlíží na její léčbu.

╰☆ WAKTIEL ☆╮

Jako anděl finanční prosperity pomáhá pochopit, proč se vám peníze vyhýbají, po tomto pochopení mohou opět proudit k vám.

╰☆ WALLIM ☆╮

Nedaří se vám, objevují se stále stejné překážky, nebo stejní lidé? Ukazuji vám cestu, jak se vyhnout těmto situacím či lidem, byste nahlédli do své vlastní duše, a nalezli v ní sílu, kterou potřebujete nyní ve svém životě, by se vám začalo opět dařit a měli jste to, po čem vaše srdce touží. Vnímejte tuto sílu a naučte se s ní zacházet.

╰☆ WEATTA ☆╮

Stojí při vás ve chvílích milování a sexu, aby bylo co nejkrásnější a aby partner vyslovil to, co skutečně cítí.

╰☆ WISPOTIEL ☆╮

Pomáhá podnikatelům, by se jim dařilo, by plynuly k nim zisky z podnikání, by dobře investovali a nepřišli o investice.

╰☆ WOREN ☆╮

Dohlíží na úpravu cholesterolu, dohlíží na jeho správnou hladinu.