CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM ☘ 

objednací kód: 351

☘ Co zažiji na této cestě? 

 Co mě pohání se na tuto cestu vydat? 

 Budu cestovat sám? 

 Užiji si tuto cestu? 

 Čekají mě na ní nějaké překážky?

 Vrátím se v pořádku domů? 

doba výkladu: 36 minut

Cena : 410 kč (nebo 17,83 €)

 DOVOLENÁ ☘ 

objednací kód: 352

☘ Jak se mám připravit na cestu? 

☘ Nenaskytnou se překážky, které by bránily odcestovat? 

☘ Co se stane v průběhu cesty? 

☘ Jak dojedu na místo určení? 

☘ Jaký budu mít pobyt? 

☘ Vrátím se domů v pořádku?

doba výkladu: 36 minut

Cena : 410 kč (nebo 17,83 €)

 VÝLET ☘ 

objednací kód: 353

☘ Začátek a příprava na výlet. 

☘ Jaké jsou okolnosti výletu aneb co by to mohlo pokazit? 

☘ Jak bude můj výlet probíhat? 

☘ Co si z tohoto výletu přinesu dobrého? 

☘ V jaké náladě bude tento výlet? 

☘ Jak bude probíhat návrat z výletu?

doba výkladu: 36 minut

Cena : 410 kč (nebo 17,83 €)

 LÁZNĚ NEBO OZDRAVOVNA ☘ 

objednací kód: 354

☘ Bude mi schválen pobyt v lázních (ozdravovně)? 

☘ Bude plně hrazen zdravotní pojišťovnou? 

☘ Prospěje mi tento pobyt na mou psychiku? 

☘ Prospěje mi tento pobyt ohledně mého zdraví? 

☘ Setkám se tam se zajímavými lidmi? 

☘ Navážu zde dlouholeté přátelství? 

☘ Najdu zde lásku na cestu životem? 

☘ Vrátím se v pořádku zpět domů?  

☘ Bude můj domov za dobu mé nepřítomnosti v pořádku, nestane se nic, co by mě rozrušilo?

doba výkladu: 54 minut

Cena : 590 kč (nebo 25,65 €)