CESTA MÝM ŽIVOTEM ☘ 

objednací kód: 355

☘ Co na své cestě zažiji? 

☘ Kudy se mám vydat, po jaké cestě? 

☘ Co bych měl na své cestě dokázat? 

☘ Mám dostatek sil to zvládnout? 

☘ Kam na své cestě dojdu?

doba výkladu: 30 minut

Cena : 350 kč (nebo 15,22 €)

 DUCHOVNÍ CESTA ☘ 

objednací kód: 356

☘ Co mi má být prozrazeno? 

☘ Jak se zdokonalit na své duchovní cestě? 

☘ Jak mít velkou sebedůvěru na této cestě? 

☘ Kam se dostanu na této cestě? 

☘ Jak probudit své schopnosti?

doba výkladu: 30 minut

Cena : 350 kč (nebo 15,22 €)

 DUCHOVNÍ POSLÁNÍ ☘ 

objednací kód: 357

☘ Co jsem za člověka po duchovní stránce? 

☘ Jaký je můj úkol v tomto směru? 

☘ Co vše jsem schopen dokázat? 

☘ Na jakou úroveň se mohu dostat? 

☘ Jaké překážky mě čekají? 

☘ Co můžu získat tímto posláním?

doba výkladu: 36 minut

Cena : 410 kč (nebo 17,83 €)

 SPÁNEK ☘ 

objednací kód: 358

☘ Proč nemohu klidně spát, co mi v tom brání? 

☘ Proč se budím ze spaní? 

☘ Proč mám noční můry? 

☘ Mám snad nemoc, o které nevím? 

☘ Mám strach, který mi brání v klidném spánku? 

☘ Jak si mám přivolat krásné sny? 

☘ Mám změnit něco ve svém životě?

doba výkladu: 42 minut

Cena : 470 kč (nebo 20,43 €)

 VYLÉČENÍ SMUTKU ☘ 

objednací kód: 359

☘ Proč člověk mně blízký musel zemřít? 

☘ Našla jeho duše odpočinek, nebo někde bloudí? 

☘ Co chce, abych nyní udělal? 

☘ Co naopak dělat nemám? 

☘ Vyřešil si zde na Zemi vše, nebo je třeba něco za něj dokončit? 

☘ Proč se nemohu se ztrátou tohoto člověka vyrovnat? 

☘ Co mám dělat, abych jeho smrt přijal?

doba výkladu: 42 minut

Cena : 470 kč (nebo 20,43 €)

 INTUICE A TRPĚLIVOST ☘ 

objednací kód: 360

☘ Na jaké úrovni je má intuice? 

☘ Dokážu správně poslouchat vedení andělů? 

☘ Kolik andělů je v současné době u mě? 

☘ Jak žádat je mohu o zvýšení své intuice? 

☘ Jak pracovat s intuicí? 

☘ Mám více přemýšlet o svých zamýšlených krocích? 

☘ Jak se projevuje má intuice? 

☘ Který anděl mě nyní nejvíce doprovází mým životem?

doba výkladu: 48 minut

Cena : 530 kč (nebo 23,04 €)

 MÉ NAPOJENÍ NA ANDĚLY ☘ 

objednací kód: 361

☘ Kolik andělů mám v současné době u sebe? 

☘ Jak je mám požádat o pomoc? 

☘ Jaké znamení si s nimi mám sjednat, abych rozuměl jejich odpovědím? 

☘ Jakým způsobem jsem schopný komunikovat s anděly? 

☘ Jaké je v současné době mé duchovní napojení? 

☘ Co mám udělat pro zvýšení tohoto napojení? 

☘ V čem mi mohou andělé pomoci? 

☘ Co za to ode mě budou žádat?

doba výkladu: 48 minut

Cena : 530 kč (nebo 23,04 €)

 SCHOPNOSTI A PROSTŘEDKY ☘ 

objednací kód: 362

☘ Jaké schopnosti jsem dostal do vínku? 

☘ Jakým způsobem je mám využít ve svém životě? 

☘ Co vše je třeba investovat do mých schopností? 

☘ Jak pracovat na sobě nyní mám? 

☘ Jakých výsledků mohu dosáhnout? 

☘ Jakým způsobem získám prostředky na svůj vlastní rozvoj? 

☘ Mohu využít schopnosti někoho jiného pro sebe? 

☘ Mohu svými schopnostmi někomu pomoci?

doba výkladu: 48 minut

Cena : 530 kč (nebo 23,04 €)

 VÍRA A PŘÍLEŽITOST ☘ 

objednací kód: 363

☘ Jak velká je moje víra? 

☘ Jak zvýšit svou víru mám? 

☘ Jaké příležitosti vplují mi do života? 

☘ V jaké oblasti jen sním? 

☘ Jakým způsobem naplním své sny a touhy?

☘ Na co mám se nyní soustředit? 

☘ Jak velký krok v mém životě mě čeká? 

☘ Co mám nechat za sebou, co odstranit ze svého života mám?

doba výkladu: 48 minut

Cena : 530 kč (nebo 23,04 €)

 ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ ☘ 

objednací kód: 364

☘ Jaké je mé životní poslání, čemu se mám věnovat? 

☘ Co mohu udělat pro jeho naplnění? 

☘ Budu k jeho naplnění potřebovat finanční prostředky? 

☘ Jak moc se mi změní život, pokud se po této cestě vydám? 

☘ Jak to změní život mých blízkých? 

☘ Podpoří mě v tom rodina, nebo mi to budou ztěžovat? 

☘ Proč jsem nenalezl ještě smysl svého poslání? 

☘ Kdo mi v jeho plnění pomůže?

doba výkladu: 48 minut

Cena : 530 kč (nebo 23,04 €)

 ZLOZVYK ☘ 

objednací kód: 365

☘ Zbavím se někdy svého zlozvyku? 

☘ Budu mít dostatek sil k tomuto kroku? 

☘ Budu mít pevnou vůli? 

 Bude mě někdo od toho odrazovat? 

☘ Podpoří mě někdo? 

☘ Podaří se mi to hned na poprvé? 

☘ Budu mít nutkání začít se zlozvykem dříve, než se ho zbavím? 

☘ Překonám toto období?  

☘ Začnu s tímto zlozvykem někdy v budoucnu? 

☘ Čekají mě nějaké zdravotní komplikace, pokud s tím skončím? 

☘ Čekají mě nějaké zdravotní komplikace, pokud nepřestanu? 

doba výkladu: 66 minut

Cena : 710 kč (nebo 30,87 €)