CO JE MÝM ÚKOLEM? ☘ 

objednací kód: 387

☘ Jaký vztah je mi předurčen? 

☘ Jaké zaměstnání je mi předurčeno? 

☘ Jaká finanční situace je mi předurčena? 

☘ Jaké poslání je mi předurčeno? 

☘ Jaký život je mi předurčen?

doba výkladu: 30 minut

Cena : 350 kč (nebo 15,22 €)

 CO DĚLÁM ŠPATNĚ? ☘ 

objednací kód: 388

☘ Co jsem udělal v minulém životě špatného?  

☘ Jak jsem se choval k lásce a partnerům? 

☘ Jak jsem zacházel s majetkem a penězi? 

☘ Jaký vztah jsem měl k ostatním lidem? 

☘ Čím jsem se provinil, že se mi lepí smůla na paty?  

☘ Jak to mohu v tomto životě napravit? 

☘ Co se po mně žádá v tomto životě? 

☘ Jak mohu změnit svůj život k lepšímu?

doba výkladu: 48 minut

Cena : 530 kč (nebo 23,04 €)

 NEJVYŠŠÍ KARMA ☘ 

objednací kód: 389

☘ Co se po mně žádá v současném životě? 

☘ Co nesmím v žádném případě obejít? 

☘ Jakými talenty disponuji? 

☘ Jaký budu mít tento život? 

☘ Co se po mně žádalo v minulém životě? 

☘ Co jsem musel překonat v minulém životě? 

☘ Jaký byl můj minulý život? 

☘ Jak mohu změnit svůj život k lepšímu?

doba výkladu: 48 minut

Cena : 530 kč (nebo 23,04 €)

 MISTROVSKÁ KARMA ☘ 

objednací kód: 390

☘ Jaký je účel současného života? 

☘ Jakou výzvu mi připraví současný život? 

☘ Jaký talent jsem dostat do vínku?  

☘ Jaký bude výsledek současného života? 

☘ Jaký byl účel minulého života? 

☘ Jaké překážky jsem překonával v minulém životě? 

☘ Jaký byl výsledek minulého života? 

☘ Jaké okolnosti obklopují konec minulého života? 

☘ Život mezi životy, co zasahuje do současného života? 

☘ Jaké dřívější vtělení mi zasahuje do současného života?

doba výkladu: 60 minut

Cena : 650 kč (nebo 28,26 €)

 POCHOPENÍ SOUČASNÉHO ŽIVOTA ☘ 

objednací kód: 391

☘ Jak starou duši mám? 

☘ Co jsem vykonával za profesi? 

☘ Jaký člověk jsem byl? 

☘ Měl jsem někdy nějaké významné postavení? 

☘ Měl jsem děti? 

☘ V jakých dobách jsem žil? 

☘ Byla seslána nějaká osobní, rodinná kletba? 

☘ Působí na můj život rodinná karma? 

☘ Musím si odpykat nějaký trest v tomto životě? 

☘ Potkal jsem svého osudového partnera v některém z mých minulých životů?

doba výkladu: 60 minut

Cena : 650 kč (nebo 28,26 €)

 ZRCADLO MINULÉHO ŽIVOTA ☘ 

objednací kód: 392

☘ Kdo jsem byl v minulém životě? 

☘ Co jsem řešil v minulém životě? 

☘ Na kom jsem byl závislý? 

☘ Čím procházím z života do života, co nemám vyřešené? 

☘ Co jsem si vybral před svým narozením za život? 

☘ Jak na mě pohlíželi ostatní? 

☘ Jakými úskalími jsem procházel? 

☘ Co jsem si již vyřešil? 

☘ Jaké omyly opakuji? 

☘ Co bych měl dělat?

doba výkladu: 60 minut

Cena : 650 kč (nebo 28,26 €)