POTENCIÁL ☘ 

objednací kód: 436

☘ Jaký je můj potenciál pro podnikání? 

☘ Jaké mám v podnikání vyhlídky? 

☘ Díky čemu by mé podnikání mohlo zkrachovat? 

☘ Díky čemu by se mé podnikání mohlo rozvíjet? 

☘ Rada pro mě.

doba výkladu: 30 minut

Cena : 350 kč (nebo 15,22 €)

 VOLBA PODNIKÁNÍ ☘ 

objednací kód: 437

☘ Jaké mám předpoklady k podnikání? 

☘ V jakém oboru se mi povede nejlépe? 

☘ Co může zapříčinit konec podnikání? 

☘ Co mohu udělat pro úspěch v podnikání? 

☘ Mohu se pustit do podnikání? 

doba výkladu: 30 minut

Cena : 350 kč (nebo 15,22 €)

 ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ ☘ 

objednací kód: 438

☘ Jak je stimulovat? 

☘ Jak je napomínat, kritizovat? 

☘ Jak je chválit, odměňovat? 

☘ Jak dělat personální změny? 

☘ Jak vytvářet dobré pracovní podmínky? 

☘ Jak zvyšovat kvalifikaci? 

doba výkladu: 36 minut

Cena : 410 kč (nebo 17,83 €)

 CESTA PODNIKÁNÍ ☘ 

objednací kód: 439

☘ Jak se cítím jako podnikatel? 

☘ Jak mě vidí klienti, zákazníci? 

☘ Co bych chtěl nebo měl udělat? 

☘ Mám se vydat jiným směrem? 

☘ Mám podnikání zcela opustit? 

☘ Jak se bude mé podnikání vyvíjet? 

☘ Co zásadního mohu očekávat?

doba výkladu: 42 minut

Cena : 470 kč (nebo 20,43 €)

 NOVÝ PROJEKT ☘ 

objednací kód: 440

☘ Je můj projekt v pořádku? 

☘ Jakou má sílu uspět?  

☘ Jaké jsou jeho slabiny? 

☘ Jaké jsou jeho silné stránky? 

☘ Jak tento projekt dopadne? 

☘ Na co si mám dát pozor při jeho realizaci? 

☘ Rada do začátku

doba výkladu: 42 minut

Cena : 470 kč (nebo 20,43 €)

 OSOBNOST A VLASTNÍ CESTA ☘ 

objednací kód: 441

☘ Jaké názory v sobě ukrývám, které mi brání v podnikání? 

☘ Jaké názory v sobě ukrývám, které mi pomohou v podnikání? 

☘ Mohu zdokonalovat svou pozici, mohu být úspěšný? 

☘ Je dobré zvolit spolupráci někoho, kdo je v mém oboru skutečně dobrý? 

☘ Mohu si dovolit zaměstnat lidi nebo člověka, bude mi to ku prospěchu? 

☘ Přijdou ke mně nápady, které budu moci uplatnit ve svém podnikání? 

☘ Mám zredukovat služby nebo zboží a nahradit je jiným? 

☘ Jaká vlastnost mi chybí, abych byl skutečně úspěšný?

doba výkladu: 48 minut

Cena : 530 kč (nebo 23,04 €)

 STAGNUJÍCÍ PODNIKÁNÍ ☘ 

objednací kód: 442

☘ Proč mi nejde v současné době podnikání?  

☘ Co dělám špatně? 

☘ Upadá už můj obor podnikání? 

☘ Působí někdo na mé podnikání negativně? 

☘ Zlepší se tato situace, nebo se mám věnovat něčemu jinému? 

☘ Mám ke svému oboru podnikání přidat ještě další? 

☘ Přijde mi nějaká nabídka, nad kterou bych měl uvažovat? 

☘ Jak se mi bude v budoucnu v podnikání dařit?

doba výkladu: 48 minut

Cena : 530 kč (nebo 23,04 €)

 WEBOVÉ STRÁNKY ☘ 

objednací kód: 443

☘ Potřebuji k podnikání webové stránky? 

☘ Jsou mé stránky vzhledově přívětivé pro zákazníky? 

☘ Jsou mé stránky obsahově přívětivé pro zákazníky? 

☘ Co na mých stránkách chybí, co by zákazníci uvítali? 

☘ Co je tam naopak ke škodě?  

☘ Bude se mi v podnikání dařit?  

☘ Co mí zákazníci požadují?  

☘ Čím bych mohl zákazníky odradit?

doba výkladu: 48 minut

Cena : 530 kč (nebo 23,04 €)

 ROZVOJ PODNIKÁNÍ ☘ 

objednací kód: 444

☘ Co je v mém podnikání špatně?  

☘ Co nebo kdo mé podnikání sráží?  

☘ Mám i nadále podnikat ve stávajícím oboru? 

☘ Co mohu u sebe zlepšit, aby se mi dařilo?  

☘ Mám něco změnit na svém podnikání?  

☘ Mohu něco ke svému podnikání přidat?  

☘ Podařil by se mi rozjet nový projekt?  

☘ Dostanu se do dluhů, nebo větších dluhů, než mám nyní?  

☘ Co dělat pro zvýšení spokojenosti a přílivu zákazníků?

doba výkladu: 54 minut

Cena : 590 kč (nebo 25,65 €)