ANDĚLSKÝ RITUÁL ☘ 

objednací kód: 638

Andělský rituál je pro ty, jež věří andílkům. Předává se jim prosba, která může být z jakékoliv oblasti. Tedy přání může být jakékoliv. 

Provádí se za účasti 4 archandělů a jednoho andílka vašeho přání, který se vybere podle druhu vaší prosby. Je dobré napsat si přesné přáníčko na andílky. Toto přáníčko je následně přepsáno na pergamen andělskou tuží a brkem. Používá se 5 svíček, i s dary pro všech 5 andělů. Je zapotřebí jméno a datum narození všech, jež se rituál týká. Lépe je použít i fotografii, ale není nezbytně nutná pro tento druh rituálu. 

Po tomto rituálu obdržím vzkaz, který vám následně sdělím, v každém případě ho ještě i posílám emailem nebo whatsappem.

Po obdržení vzkazů má práce končí a je nyní na vás a na nebeských bytostech splnění vašeho přání.

doba služba: 1 hodina

Cena : 900 kč (nebo 39,13 €)

 DĚKOVNÝ RITUÁL ☘ 

objednací kód: 639

Tento rituál zvolili jste si sami, nezávisle na sobě, jste ho často objednávali, nejen v době, kdy se vám přáníčko splnilo, ale i v době, kdy jste čekali a chtěli jste andílkům jen tak poděkovat, za to, že jsou s vámi a pomáhají vám, a někdy nejen andílkům, ale také dalším bytostem. I v tomto rituálu obdrželi jste vzkaz převážně ze zbylého vosku svíček, které se k rituálu použili. Proto jsem ho zařadila do nabídky, aby každý, kdo tuto potřebu má, mohl této možnosti využít. 

doba služba: 1 hodina

Cena : 950 kč (nebo 41,30 €) 

 RITUÁL DRAČÍHO DECHU ☘ 

objednací kód: 640

Tento rituál započíná se očistou vašeho přání. Sestavuje se přání ve verších, píše se brkem a směsí bylin a inkoustu, tzv. dračí krví. Vaše přání by mělo být co nejpřesnější. K tomuto rituálu je předem vyrobeno 5 pantaklů, jeden, ten hlavní, obdržíte po skončení rituálu. K tomuto rituálu je vyrobeno 8 speciálních svící, sedm z nich je použito při rituálu, jednu použijete sami později. Vyvolává se dračí dech, na němž se posléze nese vaše přání. Příprava tohoto rituálu trvá 8 hodin, je třeba ho objednat s dostatečným předstihem.

Po tomto rituálu obdržený vzkaz posílám emailem nebo whatsappem.

Po obdržení vzkazů má práce končí a je nyní na vás a na nebeských silách splnění vašeho přání.

doba služba: 1 hodina

Cena : 1500 kč (nebo 65,22 €) 

 ZRUŠENÍ RITUÁLU ☘ 

objednací kód: 641

Zrušení rituálu probíhá vždy v rituálním dni, pokud jste zvolili rituál jinde, než u mě, pak je třeba zjistit, jaký druh rituálu byl vykonán a anulovat ho, přesměrovat a zcela vyrušit.

doba služba: 2 hodiny

Cena : 1500 kč (nebo 65,22 €) 

 RITUÁL BOŽSKÝ ☘ 

objednací kód: 642

Tímto rituálem obracíme se na všechny nebeské bytosti, včetně té nejvyšší. Je zapotřebí vašeho naprostého klidu v době tohoto rituálu. Používá se 8 svící, 7 se pálí na sedmiramenném svícnu, jedna velká se pálí na paškálním svícnu. Je zapotřebí vašeho konkrétního přání, které můžete více rozepsat. Je zapotřebí jméno a datum narození všech, jež se rituál týká, včetně fotografie.

Po tomto rituálu obdržené vzkazy posílám emailem nebo whatsappem.

Po obdržení vzkazů má práce končí a je nyní na vás a na nebeských bytostech splnění vašeho přání.

doba služba: 2 hodiny

Cena : 3000 kč (nebo 130,43 €) 

RŮZNÍ LIDÉ - RŮZNÁ PŘÁNÍČKA

KTERÉ VYUŽÍVÁTE NEJVÍCE? VYBRALA JSEM TY NEJČASTĚJŠÍ 
poděkování andělům za pomoc - vyléčení smutku - návrat zvířete - nalezení životního poslání - dobré vztahy na pracovišti - klidný spánek - větší životní energie . lepší chování dítěte - proti hněvu odmítnutého partnera - proti omezování partnerem - nová láska třetího do milostného trojúhelníku - nalezení vhodného partnera . obnovení lásky a touhy ve vztahu - návrat dávné lásky - vyléčení zlomeného srdce - správný výběr partnera - ochrana majetku před zloději a živelnými pohromami - udržení přátelství, o které nechceme přijít - získání nového přátelství - poznání pravé podstaty člověka - zíkání odpuštění toho, komu jsme uvlížili - pro získání odcizené věci, kterou chceme zpět - úspěšný start v podnikání - dobrý průběh podnikání bez překážek - získání peněz od toho, kdo nám dluží - získání více zákazníků při podnikání - proti nešikovnosti, pokud kazíte, na co sáhnet - sváteční pohoda - těhotenství - nová láska - návrat partnera - peníze, které schází do rozpočtu - majetek nebo hmotné věci - nové zaměstnání - návrat do zaměstnání - zbavení se duchů a nečistých sil - ochrana proti uhranutí, prokletí - posílení zdraví - hubnutí - zdárný start projektu a úspěch - uzdravení - spravedlnost - odlehčení od bolestí - zdárné složení maturity, státnic - odvrácení lásky toho, o koho nestojíte - ovlivnění událostí - vyléčení domácího mazlíčka - rozvoj intuice a vnímání tajemna - pomoc v úředních nebo soudních záležitostech - šťastná cesta a návrat - splacení svých dluhů - odpoutání od minulosti - vylepšení vztahů rodinných - sebevědomí - dobrá úroda - konec hádek v rodině, porozumění - zlepšení sexuálního života - návrat sexuální aktivity - prodej, koupě nemovitosti - zlozvyk - konec závislosti na jiném člověku - proti neupřímnosti partnera - bezbolestný rozchod - dobrá nálada a psychika - usmíření - žárlivost - věrnost - uchování tajemství - proti závisti a nepřátelství - lepší učení - získání pozornosti