ANDĚLSKÉ NAPOJENÍ☘ 

objednací kód: 657

Chcete být v bližším kontaktu s andílky, dokázat rozpoznat jejich rady? Přáli byste se andělům naslouchat? Přáli byste se naučit s nimi komunikovat, byste jim rozuměli, co vám říkají? Přejete si mít co nejlepší napojení na andílky? 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 BEZPEČÍ A JISTOTA ☘ 

objednací kód: 658

S pomocí andílků odstraníme vaše nejhlubší strachy, byste se ničeho nebáli. Vložíme do vašeho života pocit bezpečí a jistoty. Strach z existence, strach, že rodinu neuživíte, strach, že nejste v bezpečí. Strach milovat a jít za láskou. Jakýkoliv strach. Důležité je, zda tento strach skutečně odstranit chcete. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 BOŽSKÁ MOUDROST ☘ 

objednací kód: 659

Mít Božskou moudrost je vždy ku prospěchu. Pochopíte, co děláte špatně, a co byste mohli udělat lépe. Pochopíte, že to, co se vám špatného děje, je k dobru v současné době. Uvidíte smysl špatných věcí. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 BOŽSKÁ SÍLA ☘ 

objednací kód: 660

Posílíme vaši sílu k překonání překážek a nastolení dobrých situací. Vše vám půjde dobře od ruky, tak, jak si přejete. Uvidíte, jak je lehké překonávat překážky, a poznáte, že jdou se správným nastavením překročit a lze je zcela odstranit. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 ČINORODOST A ÚSPĚCH ☘ 

objednací kód: 661

Naučíte se věřit ve svůj úspěch, a také ho dosáhnete. Necháte ho vstoupit do svého života. Vneseme úspěch do vašeho života, zbavíte se nedůvěry, že jej nedosáhnete. Přestanete pochybovat o svých kvalitách. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 ČISTOTA A PRŮZRAČNOST ☘ 

objednací kód: 662

Naučíte se opustit iluzi a zastaralé názory, zbavíte se nepotřebného. Opustíte minulost, vyrovnáte své karmické dluhy skrze lásku a odpuštění. Uvidíte světlo a naději. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 DŮSTOJNOST A POŘÁDEK ☘ 

objednací kód: 663

Přivedeme do vašeho života pořádek tak, by se vám dařilo. Osvobodíte se od podmínečnosti. Vnese do vašeho života pořádek a dodáme vašemu životu důstojnost. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 HOUŽEVNATOST A NAPLNĚNÍ ☘ 

objednací kód: 664

Ukáže se vám cesta při dosažení vašich cílů, které jste si vytyčili. Uvědomíte si skutečné cíle. Zvítězíte nad nepříjemnými zážitky a překonáte je. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 KLID A LEHKOST ☘ 

objednací kód: 665

Naučíte se přijímat věci, jak přichází, naleznete klid. Získáte odvahu vykročit i přes těžkosti, kterým musíte čelit. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 KREATIVITA A SEBEVYJÁDŘENÍ ☘ 

objednací kód: 666

Naučíte se vyjádřit své vlastní pocity, dokážete mluvit o problémech, myšlenkách i o své lásce. Poznáte svou vlastní hodnotu, začnete obhajovat názory před ostatními. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 LÁSKA A BEZPODMÍNEČNOST ☘ 

objednací kód: 667

Probudíme ve vás odvahu pro navazování vztahů, pocítění lásky bez podmínek a očekávání. Získáte svobodu ve vztahu, naučíte se pracovat na vztahu, by mohl růst a sílit.

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 LÁSKA A SEBELÁSKA ☘ 

objednací kód: 668

Probudíme ve vás odvahu pro navazování vztahů, pocítění lásky bez podmínek a očekávání. Získáte svobodu ve vztahu, naučíte se pracovat na vztahu, by mohl růst a sílit.

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 LÁSKA A VZTAHY ☘ 

objednací kód: 669

Naplníme vás současný vztah láskou, ale také ostatní vztahy, kde je problém. Budete mít větší touhu a odvahu jít za svou láskou, stejně tak i lidé, kteří s vámi přijdou do kontaktu. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 MATERIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ☘ 

objednací kód: 670

Naučíte se pracovat s penězi na bází přivolání peněz do vašeho života, dovolíte vylepšení vaší finanční situace. Naučíte se, že vše v životě má svou cenu. Poznáte svou vlastní cenu a také cenu financí. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 MILOSRDENSTVÍ ☘ 

objednací kód: 671

Otevřeme a necháme vstoupit do vás milosrdenství, byste nezažívali zlé situace.  

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 NOVOST A VÝVOJ ☘ 

objednací kód: 672

Nastavíme samoléčení celého vašeho těla. Přijmete novoty a zanecháte za sebou shon i spěch. Nastoupí dušení naplnění. Odložíte vše staré a vpustíte do života nové. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 ODVAHA A VYTRVALOST ☘ 

objednací kód: 673

Obstojíte ve všech situacích vyžadujících odvahu a vytrvalost. Budete mít větší odvahu udělat, co chcete již delší čas a naučíte se vytrvat a nevzdat to. Budete schopni postavit se za partnera, nebudete se ostýchat postavit se proti všem, pro svou lásku.

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 OPĚTOVNÉ MYŠLENKY A ŘEŠENÍ ☘ 

objednací kód: 674

Opustíte své myšlení a začnete nalézat řešení, byste se ve svém životě pohnuli dále. Změníte perspektivu a způsob pohledu.

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 OPUŠTĚNÍ ☘ 

objednací kód: 675

Opustíte vše, co vás tíží. Naučíte se pustit své přání tak, by se vám mohlo splnit. Naučíte se nelpět na materiálních hodnotách. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 OSVOBOZENÍ OD ZÁVISLOSTI ☘ 

objednací kód: 676

Odhodíte strach a emoce, naučíte se vzdorovat závislostem, především na jiných osobách. Osvobodíte se. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 OPTIMISMUS A KRÁSA ☘ 

objednací kód: 677

Nastolíme do vašeho života optimismus. Začnete růst do krásy, získáte obdiv a úctu ostatních lidí. Odstraníme váš smutek, přivoláme radost do vašeho života. Vaše sny a představy obklopíme velkým světlem, které vás vyvede z temnoty. Budete lépe vycházet s lidmi. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 POZNÁNÍ A PŘIJETÍ ☘ 

objednací kód: 678

Najdete pochopení pro činy ostatních, a tím dosáhnete pozitivního směru ve vašem životě. Změníte situace, posílíte je vyššími hodnotami. Zbavíte se strachu, který vám nedovolí jít dál. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 ROZHODNOST A NOVÁ ORIENTACE ☘ 

objednací kód: 679

Naučíte se poslouchat hlas své duše i svého srdce. Poznáte, co je pro vás nejlepší a vydáte se po této cestě. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 SEBEHODNOCENÍ A SEBEDŮVĚRA ☘ 

objednací kód: 680

Naučíte se věřit si co nejvíce, přestanete se podceňovat. Získáte větší jistotu. Naučíte se přijmout lidi i situace takové, jaké jsou, bez pocitu viny. Naučíte se přeměnit negativní vlivy v pozitivní.  

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 SÍLA A ODDANOST ☘ 

objednací kód: 681

Naučíte se pomáhat druhým, aniž byste strádali. Nabudete ztracené síly a získáte novou energii. Dostanete velkou sílu pro pomoc při plnění vašeho přání. Rozlišíte soucit a utrpení. Budete chráněni před energetickými upíry. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 SMĚR A CÍL ☘ 

objednací kód: 682

Naučíte se definovat vaše cíle a touhy, naučíte se jich dosáhnout. Budete lépe hospodařit s časem, nebudete s ním mrhat, zbytečně dlouho čekat. Půjdete směle až do samotného cíle. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 SMRT A ZNOVUZROZENÍ ☘ 

objednací kód: 683

Vše staré a nepotřebné ve vás odumře a zrodí se to, co potřebujete nyní nejvíce. Budete připraveni na nový začátek, v kterékoliv oblasti života. Opustíte temnotu a vydáte se za světlem. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 SPIRITUÁLNÍ RŮST ☘ 

objednací kód: 684

Ucítíte pohyb mezi Nebem a Zemí a váš růst se zněkolikanásobí, tudíž se dostanete na vyšší úroveň na své duchovní cestě. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 SPIRITUÁLNÍ SÍLA A REALIZACE ☘ 

objednací kód: 685

Nastoupíte na spirituální cestu, začnete se duchovně rozvíjet, snáze překonáte překážky a uvedete své sny do reálného světa. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 STARÉ VĚDĚNÍ ☘ 

objednací kód: 686

Vyzdvihneme společně vaše vnitřní vědění a moudrost, naučíte se vnímat více svou intuici a řídit se jí. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 TRPĚLIVOST A NEZÁVISLOST ☘ 

objednací kód: 687

Naučíte se trpělivosti tak, abyste nejednali ukvapeně, ale nechali vše plynout. Zkvalitní se čas vašeho čekání. Přijmete tento čas bez zásahů a prodlužování. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 TVŮRČÍ MOUDROST ☘ 

objednací kód: 688

Přineseme do vašeho života kreativitu, tvůrčí myšlení, získáte podporu pro vaše nadání. Budete následovat hlas duše i srdce, naučíte se poslouchat své pocity.

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 TVŮRČÍ SLOVO ☘ 

objednací kód: 689

Naučíte se vyjádřit to, co máte na srdci. Místo mlčení, abyste něco nepokazili, dokážete stát si za svým názorem. Také otevřeme brány k tvůrčímu psaní. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 VĚDOMÍ ODPOVĚDNOSTI ☘ 

objednací kód: 690

Získáte přirozenou autoritu a stabilitu. Získáte velkou sílu v rozhodování. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 VÍRA A DŮVĚRA ☘ 

objednací kód: 691

Nastavíte se na důvěru v Boží cestu. Odstraníme váš vnitřní boj. Pochopíte smysl svého života. Naučíte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu.

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 VZTAHY K BLIŽNÍM ☘ 

objednací kód: 692

Sladíme vztahy ve vaší rodině, naučíte se pomáhat ostatním. Ucítíte, zda vás někdo jen využívá nebo skutečně potřebuje pomoc. Získáte ochranu proti vysávání energie jiných lidí. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 ZDÁNÍ A SKUTEČNOST ☘ 

objednací kód: 693

Poznáte faleš i pravdu ostatních lidí. Prožijete život bez tlaku. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 ZMĚNA A PROMĚNA ☘ 

objednací kód: 694

Odstraníme vaše bolesti, smutek a traumata prožitá v minulosti. Naučíte se podstoupit a prožít transformaci k vašemu štěstí. Změníte se k lepšímu, budete dávat i přijímat více lásky. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €) 

 ZRALOST A MOUDROST ☘ 

objednací kód: 695

Vyléčíme bolestné zkušenosti, následně je odstraníme. Získáte podporu na vaší pozemské cestě. Získáte více moudrosti, přestanete mít manýry malých dětí. Přijmete odpovědnost za vše ve vašem životě. Tím vše negativní pošleme pryč. 

doba služby: 1 hodina

Cena : 700 kč (nebo 30,43 €)