ALIGÁTOR - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 699

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

S touto energií vyčkáváme a jsme neustále připraveni k boji. Máme výbušnou náladu, vše nás hned rozčílí. Jsme nepřátelští k sobě i ostatním. Nic nás nepotěší, nevidíme žádný světlý zítřek, musíme se rvát o své místo na Zemi. I v zaměstnání se spíše hádáme, i kvůli maličkostem, které ostatní nechávají v klidu. Mnoho lidí proto na nás nemá pěkné hodnocení a ani pomluvy nejsou výjimkou. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

BÍLÁ MYŠ - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 700

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie, byť se na první pohled zdá dobrá, zničí všechno a všechny okolo vás. Žijete v nedostatku, láska se vám vyhýbá, prosperita se vám vyhýbá. Stále se potýkáte s lidmi, kteří to s vámi nemyslí upřímně, jen na vás chtějí vydělat. Jsou to podomní zlodějíčci, ale také lidé s falešnými smlouvami. Každý si na vás dovoluje, nikdo nedokáže ocenit vaše kvality. Lidé s vámi manipulují a vy si to necháváte líbit.

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

BOUŘE - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 701

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie přitahuje do života nositele potíže ve všech oblastech života. Nedaří se v lásce, nedaří se ve finanční ani pracovní oblasti. Náš život je velice nestálý, rozbouřený, nemůžeme nalézt klid. Nejednáme sami za sebe, bojíme se učinit jakékoliv stanovisko. Zkoumáme možnosti, jak život unést do pořádku. Ale naše rozbouřená energie nechce se uklidnit..

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

BOŽÍ HNĚV - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 702

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie není příliš dobrá, nedaří se nám ve všech oblastech života. Naše tělo churaví, přátelé se odvrací, lásky odcházejí a my trčíme dlouhodobě doma bez práce. Cokoliv vezmeme do ruky, to pokazíme. I přes veškeré snažení se nám nedaří zhola nic. Vyčerpává nás to, ale my jdeme stále dál a zkoušíme to stále dokola. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

ČERNOČERNÁ TMA - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 703

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie zahaluje nositele do tmy, kdy není schopen vidět nic pozitivního. Nevidí ani smysl svého života, nevěří v lásku, nevěří v dobro lidí. Jsou to věčně nespokojení lidé, zvláště pokud jde o jejich vlastní život. Mají velký strach z překážek, proto se do ničeho nepouštějí. Utíkají od problémů, nehodlají je řešit, spíše se snaží se jim vyhnout. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

ČERNÝ HŘEBEC - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 704

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tak, jako černý hřebec je nespoutaný a svobodný, tak i člověk s touto energií je takový. Rychle jedná a nemyslí na důsledky. Většina jeho jednání je mylná. Nechybí mu odhodlání ve věcech, kde by se raději měl držet zpět, naopak ve věcech, které mohli by se mu podařit, váhá. Vynucuje si u ostatních mnoho pozornosti, soustřeďuje se pouze na sebe a své problémy. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

ČERVÍČEK - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 705

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie není dobrá, neboť vše, co se nám povede, záhy mizí v nenávratnu pryř. Veškeré naše dobré skutky jsou po zásluze potrestány. Lidé nás využijí, a pak zahodí. Není nám dobře na těle ani na duši, ale neumíme s tím nic udělat. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

CHAOS - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 706

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie není dobrá, neboť do našeho života vstupuje chaos a nicota. Neumíme logicky uvažovat, nevnímáme hlas svého srdce. Vše se nám zdá zbytečné. Nic se nám nedaří, nic nám nevychází. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

ĎÁBELSKÁ POSEDLOST - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 707

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie není tak dobrá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Plní se přání tohoto člověka, ale každé přání je vykoupeno bolestí. Vchází neklid a člověk touží stále více, a upisuje svou duši ďáblu. Tato energie má mnoho slabých míst, které jsou potravou pro nečisté síly. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

ĎÁBELSKÉ POKUŠENÍ - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 708

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie přináší různá pokušení do života člověka. Člověk nemůže se rozhodnout mezi více partnery, neboť všichni mu připadají velice dobří a pro život ideální. Také ve finanční oblasti přichází mnoho nabídek, které nejde odmítnout, však jsou jen na malou chvíli. Tento člověk závidí ostatním, dostává se mu v hojné míře vše, ale vše je pomíjivé. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

DEPRIVACE - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 709

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie přináší frustrraci. Především v rámci vašich přání máte pocit, že je vám splnění přání odepřeno, cítíte zklamání a nemáte chuť do života. Nemáte chuť cokoliv podnikat. Přichází sklíčenost. Vidíte viditelné bloky na své cestě. Pociťujete nedostatek ve všech oblastech života, nebo jen v jedné jediné. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

DRSNOST - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 710

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tento člověk má bloky především v oblasti lásky. Naopak v oblasti práce a peněz je to energie velice dobrá, ale nestálá. Člověk jde si za svými sny v těchto dvou oblastech, ale zůstává dlouho sám. Bolí ho srdce, ale neví, co s tím udělat. Je zaměřen pouze na materiální hodnotu všech věcí.

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

EGOISMUS - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 711

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

S touto energií nedostáváte to, co si zasloužíte, naopak, velice si vše brzdíte a nemůžete dosáhnout svých cílů. Nenadcházejí žádné pracovní příležitosti, které by vše usnadnili. S touto energií zapomínáte na vděčnost, na to, co vám bylo dáno, protože také s touto energií vám vše může být v okamžiku vzato. Člověk vidí vše negativně, není schopen napojit se na svět lásky, proto také tuto lásku nedostává. Vše se od takového člověka odkloňuje, dokud nepochopí, co se po něm žádá a není připraven tuto energii změnit v některou z lepších energií. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

HLEDAČ - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 712

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie nutí člověka stále hledat nové cesty za svým štěstím. Nespokojí se s tím, čeho už dosáhl, ale stále hledá dál nové možnosti. I když některé přicházející možnosti jsou velice lákavé, přijme je, ale stanovuje si stále vyšší cíle. Dívá se do dálky a hledá. Hledá naprostou dokonalost, dokonalost v sobě samém, touží po úspěchu i bohatství, a také je nalezne. Žádné překážky neobjevují se v jeho života. Ale nemá lásku, nikoho, kdo by ho miloval. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

HLINĚNÁ PÍCKA - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 713

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie přivádí do života těžké období pro vlastní osobní růst. Člověk neposlouchá své vlastní srdce a řídí se názory ostatních, ve velké většině však klamnými. Chce být dokonalý a vyzařuje svou vlastní nedokonalost. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

KALUŽ - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 714

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tento člověk stále zažívá jen pády, a jakmile se zvedne, znovu upadne na samé dno. Není nikdo, kdo by mu podal pomocnou ruku. Nedbá žádných varování, jde si tvrdohlavě za svým a opět padá k zemi. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

KAMENITÁ CESTA - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 715

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie přináší do života různé překážky, připadáme si, že kráčíme po velice kamenité cestě, která snad nikdy neskončí. Rádi bychom již zažili něco pěkného, ale nedaří se nám to. Lidé ruší schůzky s námi, nekomunikují, vyhýbají se nám. Jsme obklopeni temnou energií, která lidi spíše odpuzuje. My bychom však přesto chtěli kráčet dál, bez potíží a s lehkostí. Přichází rozladění a rozčílení. Jsme naštvaní na všechny kolem sebe a hledáme vinu v druhých. Avšak může za to naše energie, která nás oddaluje od všeho a od všech. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

KAMENNÉ SRDCE - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 716

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Je to energie zlá, kdy člověk nepociťuje touhy lásky a není pro ně schopen nic udělat. Má srdce z kamene, jde si jen za svým materiálním snem, odkopává všechny, kteří by ho mohli milovat. Tok lásky je přerušen a tento člověk je velice osamělý, neboť žije bez lásky. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

KRYSÍ ÚSMĚV - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 717

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tento člověk je velice falešný, využívá své postavení k oklamání ostatních, a ostatní toto nikdy neprohlédnou, neboť jeho medová slova jsou tak důvěryhodná, že jim věří dokonce i po desetletí. Nikdy nemluví pravdu, nikdy nevíte, co od takového člověka můžete očekávat. Je připraven lhát vám do očí, a svým lžím sám věří.

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

MATERIALISMUS - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 718

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie je vždy špatná, neboť člověk s touto energií zaměřuje se na materiální zisk, který však nepřichází, a nepřichází štěstí ani v jiných oblastech, zejména v oblastech lásky. Takového člověka obklopuje neštěstí, neboť si brzdí všechny cesty ke štěstí. Nastupují pochybnosti a strach z vlastní budoucnosti, z vlastního zabezpečení. Takovýto člověk ocitá se v temnotě, ze které nemůže nalézt cestu ven. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

MEDÚZA - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 719

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie nám marní každou příležitost být šťastni. Je to energie velice spoutaná, kdy jsme neobratní až neohrabaní. Nic nám nevychází a my pociťujeme zlobu a hněv. Stojíme si za svými názory, i když nejsou správné. Nenecháme si od nikoho poradit a ženeme se do "záhuby". Andělé neposlouchají naše prosby, neboť máme u sebe tuze špatnou energii, ve které setrváváme. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

MRTVÁ VODA - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 720

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Člověk s touto energií cítí se vycucán, mrtev. Nic ho nebaví, nic ho nenaplňuje. Láska se mu vyhýbá, nikdo o jeho přítomnosti nestojí. V povolání a podnikání má velmi mnoho smůly, neboť tato energie odrazuje ostatní. Zůstává sám, i když touží po lásce a objetí. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

NEJASNOST - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 721

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Člověk s touto energií je neklidný, chce mít vše hned, na všem hledá chyby. Nesoustředí se na to krásné, co mu život přináší, jen stále ohlíží se zpět. Má před sebou mnoho otevřených možností, však nevidí ani jednu. Soustředí se na vše negativní, na vše, co je dnes jinak, než tomu bylo včera. V dobré víře snaží se chyby ostatních ukazovat, však neuvědomuje si, že tím na sebe uplétá ještě větší bič. Naléhá na vše a nespokojí se s ničím. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

NEROZHODNOST - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 722

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Nemůžeme se rozhodnout, jakou cestou se vydáme. Nevidíme lepší nebo horší cestu, pro nás je každá cesta horší. Neradi se s touto energií rozhodujeme. Necháváme za sebe rozhodovat jiné lidi, bojíme se učinit konečné rozhodnutí. Bojíme se následků tohoto rozhodnutí. Zažijeme mnoho pocitů zmatenosti.

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

NESOUSTŘEDĚNOST - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 723

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tento člověk nedokáže se soustředit na nic, rozdělává více věcí najednou a žádnou z nich nedokončí. Nepřijímá názory ostatních, ale také si neumí vytvořit svůj vlastní názor. Je ztracen sám v sobě, nerozumí sobě ani ostatním. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

OČISTA - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 724

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Lidé s touto energií přehodnocují své životy a odcházejí od partnerů nebo z práce, záleží na tom, kde jsou více nespokojeni. Nespokojenost obklopuje lidi s touto energií, končí vztahy ze dne na den, a jsou nepřístupní v usmiřování. Trvá jim dlouho, než se dokážou vrátit zpět, většinou k tomu potřebují jinou energii, neboť s touto energií je to vyloženo. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

ODKVÉTAJÍCÍ LÉTO - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 725

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie prospívá lásce, ale neprospívá finančním záležitostem. Naopak finanční situaci snižuje, a to hodně. Tedy jedná se spíše o negativní energii, neboť přináší finanční propad, kdy peníze ne a ne přijít. Je zapotřebí mít velkou trpělivost, ebo přeměnit tuto energii za jinou.

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

PADLÝ KRÁL - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 726

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Úspěch a láska se nám vyhýbají, přátelé se od nás odvracejí. Máme u sebe zlou energii, kdy mění se náš život k horšímu proti naší vůli, a my s tím nejsme schopni cokoliv udělat. Přehodnocujeme svůj život, ale nevidíme výsledek. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

PILÁT - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 727

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tento člověk věří, ale nechává se unést proudem davu. Co si dav přeje, to tento člověk vykoná, i když to některému člověku může ublížit. Jeho život je vzhůru nohama, neboť nedokáže se za svou pravdu postavit. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

POUSTEVNÍK - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 728

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Jak název napovídá, jedná se o energii, která nás nabádá k meditacím, ale i osamění. Straníme se ostatních, jsme nejraději sami. Můžeme propadat smutku a pláči bez příčin, můžeme zažívat pocit ztráty. Více zapojujeme srdce a čistíme ho pomocí naší osamělosti. Energie se posouvá do vyšších vibrací, ale velice pomalu a stojí nás to mnoho úsilí a sil.

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

PRASKLÁ SKOŘÁPKA - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 729

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie nechává člověka na bodu mrazu a přináší nedostatek všeho. Takovýto člověk velice se rozptyluje nepodstatnými věcmi a zapomíná na to důležité - na lásku. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

PRAŠNOST - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 730

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie zavírá bránu do prosperity, ale neuzavírá jí úplně. Spíše jen přivírá. Proto také lidé s touto energií jsou více spořivý, neboť nemají příliš peněz na rozhazování. Jsou opatrní ve finanční oblasti, neboť vědí, že si nyní nemohou příliš mnoho dovolit. Obracejí každou korunu vícekrát, než ji pustí z ruky. Je to velice zlá energie pro finanční obchody i pro zabezpečení sebe či své rodiny. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

PUKLÁ HLÍNA - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 731

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie náleží chatrnému zdraví, kdy člověk neprožívá v této oblasti právě nejradostnější období. Je tuze churavý, a přesto na sobě dokáže pracovat, aby tomu tak nebylo. Lásku však má kolem sebe.

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

ŠEPOT - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 732

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Takovýto člověk nedokáže vyjádřit své myšlenky ani pocity, uzavírá se do sebe. Bojí se cokoliv říci, aby nepůsobil v očích ostatních lidí špatně. Ani v pracovní oblasti příliš aktivní není. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

SLABÁ VÍRA - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 733

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tento člověk nevěří ničemu a nikomu. Je to takový nevěřící Tomáš. I když má mné důkazy, vždy hledá zpochybnění. Tohoto člověka mnoho štěstí neprovází. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

SLEPÁ SPRAVEDLNOST - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 734

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie přináší zklamání v právních záležitostech, nebo zpoždění. Nepouštějte se s touto energií do prodeje domu či bytu, neboť budete na kupce čekat dlouho. Také v lásce přináší tato energie velké zdržení, vztahy budou nijaké. Ve finanční oblasti vás čeká stagnace. Podnikání s touto energií nepřinese kýžené výsledky. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

SMOLNÁ RODINA - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 735

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie způsobuje problémy v rodině, odloučení od rodinných příslušníků. Způsobuje rozchod v lásce, ztrátu lásky. Tato energie je velice špatná, neboť přitahuje problémy. Naopak je velice prospěšná, pokud se chcete s někým rozejít, neboť proběhne vše bez problémů. Avšak také způsobuje rozchod jiných lásek, proto pokud jste zamilovaní jinde, tato energie vám může velice ublížit. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

SNOVÝ OBLÁČEK - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 736

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tento člověk stále jen sní. Neumí žít v pozemském světě, zdá se mu, že svět není zahalen do lásky, ale jen do podvodu a klamu. Nevěří v lásku a ani ji nehledá. Jeho názory se střídají, ale není schopen vidět to krásné, co život přináší. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

STŘEPY - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 737

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie přináší do života nositele dlouhodobou smůlu, a to ve všech oblastech živote. Pokud se svým postojem tento člověk nesnaží změnit tuto energii a zachovává si ji, pak přichází 7 let smůly a 1 den štěstí. Tento den však většinou člověk rezignuje a nevidí cestu ven z tohoto začarovaného kruhu. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

STŘÍBRNÝ RAK - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 738

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Trošičku couváme ve svých názorech, opouštíme zaběhnuté řady, pouštíme se do neznámé budoucnosti. Nekráčíme vpřed. Nemáme ambice pracovní ani milostné. Ustupujeme i v situacích, kde bychom ustupovat neměli. Neumíme si stát za svými názory, naše sebevědomí je velice nízké.

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

STUŽKA - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 739

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Způsobuje nedostatek pohybu a osobní svobody. Jste zataženi do energie čekání na svou lásku, přípravy a uskutečňování. Věci jdou pomaleji, než byste si představovali, však vše je v pohybu. Je to energie dlouhého čekání. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

TROUCHNIVÉ DŘEVO - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 740

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie zapříčiňuje rozpady vztahů a manželství, rozvázání pracovního poměru. To vše bez varování. Také je zodpovědná za mnohá onemocnění v životě člověka, který ji má u sebe. Nadcházejí deprese a pocit nejistoty. Člověk se snadno dostává do dluhů, ze kterých nevidí únikovou cestu. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

UVĚZNĚNÍ - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 741

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie přitahuje mnoho lidí z minulosti do vašeho života. Zvláště lidi, se kterými nemáte ještě vše uzavřeno, a nyní vše vyplouvá na povrch. Minulost vás dohání a vám to není zrovna dvakrát příjemné. Probouzí se strach a zoufalství, neboť všechna vaše tajemství se nyní odkrývají. Je třeba se jim postavit. Váš současný, klidný a spokojený život, se převrací vzhůru nohama. Štěstí se od vás odvrací. Pokud jste již dlouho v této energii, pak používáte masku, byste zakryli to, co by vám mohlo ublížit. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

ÚZKOST - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 742

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie přináší do života smutek a úzkost. Nic se v životě nedaří, cokoliv tento člověk udělá, je špatně. Žádného vděku se nedočká. Proto posléze rezignuje a o nic se nesnaží. Je pod neustálým tlakem a stresem. Přemýšlí velice o svém životě, však neví, co dělat má, aby to zase nebylo špatně.

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

VÁNICE - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 743

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie odnáší prosperitu, ale přináší lásku. Lásku v chudobě, ale přesto je to pro člověka to největší bohatství. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

VICHŘICE - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 744

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Člověk s touto energií je prudký, však ne výbušný. Peníze se mu vyhýbají, kariéru začíná znovu a znovu. Pociťuje zklamání, nikde, s ničím a nikým není takový člověk spokojen. Je velice přelétavý, nide nevydrží dlouho. Neumí vyjádřit své city, ani své touhy.

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

VYSCHLÁ ZEMĚ - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 745

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Energie tato nutí nositele zůstat na místě, neposouvat se dále. Schází nápady a člověk vše vidí černě. Žízní po lásce a porozumění, ale není schopen pro to nic udělat. Má strach pohnout se kupředu, má strach něco udělat, aby nebyl nakonec zklamán. V sexuální oblasti žije jako poustevník, nemá touhy vedoucí k milostnému spojení. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

ZAČAROVANÁ TRUHLA - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 746

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie ukrývá v sobě mnohá tajemství, a také tajemství nositele této energie vyplouvají pomalu na povrch. Ne vždy jsou to tajemství příjemná. Člověk se uzavírá do sebe, pociťuje velkou sebekontrolu a není schopen otevřít se lásce ani prosperitě. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

ZAMRAČENÉ NEBE - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 747

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie přináší do života chaos, bídu a zklamání. Člověk je slepý k věcem, které jsou více než jasné, a nedokáže ovládat svůj hněv a beznaděj.

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

ZAPADAJÍCÍ SLUNCE - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 748

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Stejně, jako zapadající slunce již nemá žádnou sílu a neposílá nám své paprsky, tak i tato energie působí vyčerpanost u člověka. Zdá se, že se nic nedaří, nic nejde tak, jak si člověk představuje. Vše je zablokováno, stojí na místě, nebo se zhoršuje. Problémy se hrnou a my nevíme, jak je zastavit. Nastupuje strach a pochybnosti. Nadcházejí také psychické problémy, kdy si myslíme, že už nemáme na nic sílu. Propadáme panice a zoufalství. Zdá se nám, že celý svět se proti nám spikl, že nečeká nás již nic pěkného. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

ZLATÝ ZÁMEK - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 749

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie není příliš dobrá, neboť chybí klíč k tomuto zámku. Jsme uzamčeni sami v sobě, nechce se nám plánovat, nechce se nám nic podnikat. Nemáme žádné představy o tom, čeho bychom chtěli v životě dosáhnout. Plány se bortí a my nemáme sílu jít dál. Tak sedíme uzavřeni před světem i vším, co by nás nutilo udělat zdárné kroky vpřed. 

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny

ZLOMENÉ SRDCE - 2500 kč (nebo 100 €)

objednací kód: 750

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.

Tato energie přináší do života mnoho slz a trápení, taktéž bolesti. Otvírá bolesti již dávno zahojené, ale i nové. Jste více citliví, a veškeré situace jsou vám spíše k pláči než k smíchu. Nenalézáte klid v duši, nevidíte světlé zítřky. Soucítíte se všemi a litujete sebe, ale i ostatní. Zasloužíte si lásku, ale tato láska se vám stále vzdaluje a vy na ní nemůžete dosáhnout.

Služba obsahuje odstranění této negativní energie a obklopení (prostoupení) energie pozitivní.
čas: 3 hodiny