ANDĚLSKÁ ČÍŠE - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 808

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Andělská číše přináší mnoho krásného, do ní od nás vtéká vše, co v životě u sebe nepotřebujeme a vlévá se z ní k nám to, co potřebujeme ze všeho nejvíce. 
čas: 2 hodiny

ANDĚLSKÁ LÁSKA - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 809

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Energie andělské lásky přináší mnoho plodných nápadů a podporuje život jako takový, přeměňuje ho na láskyplný. Láskou záříte a přitahujete ostatní, kterým láska chybí, či jsou v lásce nespokojeni. Lidé se s vámi budou více přátelit, budou vyhledávat vaší společnost. Ve vaší blízkosti jim bude velice dobře, starosti z nich budou opadávat. Tato energie je nakloněna obchodnímu partnerství, stejně jako podnikání. Andělé posílají mnoho pomocníků ku pomoci a k nastolení vašeho štěstí. 
čas: 2 hodiny

ANDĚLSKÁ SÍLA - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 810

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Andělé stojí u člověka s touto energií a dávají mu mnoho síly, aby vše zvládnul a dočkal se plodů své práce. Má mnoho enegie. Tento člověk září na první pohled, je obklopen zlatou energií. Dostává mnoho darů, ale také je ochoten mnoho darů dávat. Tento člověk pluje životem se štěstím a láskou. 
čas: 2 hodiny

ANDĚLSKÝ HLAS - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 811

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Člověk s touto energií naslouchá hlasu andělů a ty ho vedou po nejkratší cestě za splněním jeho přání. Dokáže vycítit jejich vedení, dokáže s nimi komunikovat. Také komunikace s ostatními lidmi nečiní mu žádných potíží. Jeho výřečnost je velká, ale dokáže také velmi dobře naslouchat. Nebojí se vyjádřit, co skutečně cítí ve svém srdci. 
čas: 2 hodiny

BÍLÁ HOLUBICE - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 812

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie je čistá, snažíme se vycházet s každým po dobrém, i když na to někdy doplácíme. Vládne mír a harmonie. Vše je krásné a čisté, stejně jako naše energie. Lidé jsou v naší společnosti velice rádi. 
čas: 2 hodiny

BÍLÁ KLISNA - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 813

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Klidně pluje životem člověk s touto energií, někdy vycítí příležitost a chopí se jí. Potřebuje ve svém životě vzrušení a akci, ale přijímá vše s klidem. Soustředí se na duchovní svět více než na svět reálný, a vše z duchovního světa je schopen vnést do světa reálného. Přijímá, co přichází, ale také tomu jde naproti. Nesedí s rukama v klíně, ale aktivně se zapojuje na své cestě za štěstím. 
čas: 2 hodiny

BÍLÉ PERO - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 814

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie je velice čistá. Pokud ji máte u sebe, můžete dosáhnout svých vytoužených cílů. Nasměruje nás na správnou cestu a pomáhá nám psát naši cestu za štěstím. Vyskytne se více možností a všechny vedou do zdárného cíle. Více používáme svůj rozum, hodnotíme sami sebe a objevujeme své skryté stránky. Vytčené cíle se začínají plnit. Vše máme pod svou kontrolou. 
čas: 2 hodiny

BÍLÝ JEDNOROŽEC - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 815

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie dává nám sílu pustit se do všeho nového, i když máme rádi zaběhnutý pořádek a řád. V práci se nám daří, v milostné oblasti máme úspěch. Lidé nás mají rádi a vyhledávají naší společnost. Máme velice rozvinutou intuici, které nasloucháme. Věříme lidem, a oni naší důvěru nezneužívají.
doba služby: 2 hodiny

Cena: 1750 kč (nebo 70 €)

BOŽÍ NÁKLONNOST - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 816

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

S touto energií dostává se nám všeho, po čem naše srdce touží. Svět nám leží u nohou, stačí vyslovit přání a záhy se nám plní. Finance k nám plují a my si užíváme svého pozemského života. 
čas: 2 hodiny

ČISTÝ ROZBŘESK - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 817

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie dává člověku úspěch na poli zdraví a financí. Člověk s touto energií nikdy neinvestuje špatně, hlídá si své zdraví a připlouvá k němu vše, co si zaslouží.
doba služby: 2 hodiny

DIAMANT - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 818

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie dopomáhá člověku dosahovat svých cílů a být za svou píli a práci na sobě náležitě odměněn. Záleží na tom, co si tento člověk skutečně přeje, neboť přesně toto je mu splněno. 
doba služby: 2 hodiny

DVOJITÉ SRDCE - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 819

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie dopřává mnoho lásky ve vztahu, přivádí do života vztahy nové, přesně podle přání svého nositele. Tato energie nepomáhá na poli finančním, ale pouze na poli lásky, ke spokojenosti člověka, který má tuto energii u sebe. 
doba služby: 2 hodiny

FINANČNÍ PROSPERITA - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 820

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Při podnikání zvláště dobrá energie, která nebrání ani lásce. Přivádí do života člověka finanční prosperitu, růst v podnikání, pracovní růst, popularitu. S touto energií můžete se směle pustit do každého nového projektu, nebo posílit touto energií stávající projekt. Pokud vám tedy záleží na finančním zabezpečení, je tato energie více než vhodná a užitečná. 
doba služby: 2 hodiny

HARMONIE - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 821

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

S touto energií vychází vše, vše je vyrovnané, je přesně takové, jaké má být, a my se začínáme radovat ze svého života i ze svých pokroků. Také se nám začíná dařit na poli vztahů, můžeme plánovat početí miminka, neboť andělé jsou nám v tomto ohledu velice nakloněni. Opouštíme to, co již není funkční a začínáme žít podle svých představ. 
doba služby: 2 hodiny

JASNÁ ZÁŘE - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 822

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie dává velké vibrace vnímání, člověk má správný náhled na život i na ostatní lidi. Myšlenky tohoto člověka velice proudí a on s nimi umí pracovat ke svému potěšení. Vidí lež i pravdu, nic se před ním nedá ukrýt. Poznává taje lásky a dokáže s nimi naložit ke spokojenosti milujícího člověka. Přichází k němu mnoho vizí, dokáže se napojit na mysl kohokoliv a tak zjistit, co si člověk skutečně myslí. 
doba služby: 2 hodiny

KŘIŠŤÁLOVÁ KOULE - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 823

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

S touto energií člověk zažívá život tak, jak si ho představuje. Vše důkladně promýšlí, než začne jednat. Dokáže vycítit svou budoucnost a chopí se každé příležitosti.
doba služby: 2 hodiny

KVETOUCÍ HOJNOST - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 824

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Jak název napovídá, přináší do našeho života hojnost a prosperitu, a to ve všech oblastech života. Tak jako květiny rozkvétají, tak i hojnost vplouvá do našeho života. Přináší do našeho života bohatství, ale musíme pro to také něco udělat, a nyní nastává ten správný čas pro ty správné kroky k tomuto bohatství. Tak, jako se musí o květinku starat, tak i o tuto prosperitu musíme se starat, aby se jí u nás líbilo a zůstala s námi dlouhý čas. Andělé nám v tomto směru žehnají a pomáhají nám. 
doba služby: 2 hodiny

LÁSKYPLNOST - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 825

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie velice příznivě působí na lásku i přivolání lásky. Může se jednat o lásku novou či bývalou, neboť s touto energií stává se člověk nepřehlédnutelný a velice žádaný. Kamkoliv přijde, lidé se za ním otáčejí. Proto je snadné najít lásku, která bude stálá, ale také uzavřít velice dobré obchodní partnerství. Je to tedy energie přátelská a láskyplná. A s láskou přichází vše krásné. 
doba služby: 2 hodiny

LÉČITEL - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 826

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Člověk s touto energií umí léčit ostatní pouhou svou přítomností. Léčí skrze své ruce a své srdce, neboť má v srdci mnoho lásky, která prýští všemi směry.
doba služby: 2 hodiny

LETNÍ VÁNEK - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 827

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Lidé s touto energií mají velký potenciál. Přichází k nim lehce penízky i práce, kterou si přejí. Mohou začít nové věci, pustit se do podnikání. V lásce mívají také velké štěstí, kdy potkávají svou lásku, která přetrvá až do stáří. Chopí se vždy nové příležitosti. Mají vždy oči otevřené a vnímají každý sebemenší záchvěj špatnosti, kterým se poté bravurně vyhýbají. 
doba služby: 2 hodiny

LUNA - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 828

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie využívá moc měsíce a je nejaktivnější v době úplňku. Sice tito lidé špatně spí, zato mají velice plodné nápady. Mají velkou intuici a dokážou řešit problémy velice rychle. 
doba služby: 2 hodiny

MERIDIÁNY - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 829

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie je velice prospěšná pro zdraví svého nositele, neboť vyrovnává v těle vše do jedné velké harmonie. Tomuto člověku nechybí nic, jedná sám za sebe a stojí si za svými názory. Velice se kontroluje, je to velkýý puntičkář. Věří v ten nejlepší osud a také se mu ho dostává. 
doba služby: 2 hodiny

MĚSÍČNÍ SVIT - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 830

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie napomáhá našim snům vplout do reality, tedy do  naší blízkosti. Každý z nás má nějaké sny, které by chtěl splnit. Čerpá se také ze svitu měsíce. 
doba služby: 2 hodiny

MOCNÉ ZRCADLO - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 831

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tento člověk má velkou osobní i duchovní sílu. Na cokoliv pomyslí, to se mu záhy plní. Každého odzbrojí svým šarmem, vše dokáže. Je to člověk velice tvořivý a populární.
doba služby: 2 hodiny

NEBESKÉ ŠTĚSTÍ - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 832

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie dává pozitivní změny v životě člověka, který má tuto energii u sebe. Otevírá se mu mnoho možností, jeho přání se plní. A to ve všech oblastech života. Má u sebe zářivou energii posvěcenou samotnými nebese. Má však kolem sebe hodně závisti, ale umí se s ní vypořádat. 
doba služby: 2 hodiny

NEBESKÉ VEDENÍ - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 833

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie je velice krásná, neboť člověk ví, co udělat má, a nebojí se to skutečně udělat. Vidí anděly a umí jim naslouchat. Pomáhá mnoha lidem, i když ví, že všem se zavděčit nemůže. Přesto pomáhá stále dál. Umí naslouchat a je velice inteligentní. Jeho život je obklopen dostatkem všeho, tedy i lásky. Dostává velké požehnání shůry.
doba služby: 2 hodiny

NEBESKÉ VĚDOMÍ - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 834

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Energie tato dává velké pochopení vlastního života a vede člověka po cestě poznání až k jeho dokonalosti. Do života tohoto člověka pomalu vstupuje vše, co jen si přeje. Nebojí se nových začátků, naopak je vyhledává, neboť dokážou mu mnohé poskytnout a dát. 
doba služby: 2 hodiny

NEBESKÝ CHRÁM - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 835

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Poskytuje velmi rychlý duchovní vývoj. To, co přináší, jsou krásné dary, ale také přijetí svého osudu, který není zlý. Naopak, vše zlé se obrací v dobré, všechny překážky začínají mizet. Objevuje se láska a štěstí, a s tím také peníze a zdraví. Je to velice silná a krásná energie, neboť s touto energií máte mnoho duchovních pomocníků na své straně. Jste více ve spojení s anděly, kteří vedou vás po té nejkratší cestě za štěstím. 
čas: 2 hodiny

NEBESKÝ VÍR - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 836

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie otevírá dveře do štěstí, podporuje nové začátky. Přináší duchovní svět do světa pozemského, kdy člověk vnímá více svou identitu a hodnotu svého života. Přicházejí mnohé změny, které se již odehrávají v duchovním světě, ale do našeho ještě nedorazily. Nyní jsou velice zřetelně vidět. Andělé vstupují do duše člověka nesoucího tuto energii. Propojují se tyto dva světy ku pomoci takového člověka, by zažil štěstí a mohl vyslovit jakékoliv přání. 
čas: 2 hodiny

NESPOUTANOST - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 837

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Energie velice divoká, a přesto tak čistá. Uvolňuje se vše krásné a my to s pokorou přijímáme. Špatné události odplouvají a připlouvají k nám nové možnosti. Můžeme i riskovat, neboť s touto energií risk je zisk. Odpoutáváme se od svých návyků, zlozvyky házíme za hlavu a jsme jistější ve všem, co děláme. Osvobozujeme se od všeho, co nám brání ve štěstí. 
čas: 2 hodiny

NOVÉ MOŽNOSTI - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 838

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie je velice krásná, kdy vás nic nesvazuje, rozhodujete se snadno a jdete si za svými sny a plníte si svá přání. Otevírá se vám svět nových, krásných možností, roztříštěné a zmatené energie se vám vyhýbají. Můžete plánovat cokoliv, jakékoliv přání letí mnohem rychleji k nebesům k vyřízení. 
čas: 2 hodiny

PEGAS - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 839

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato čistá energie má v sobě kouzlo i odvahu. Naše tělo se začíná uzdravovat, naše mysl jakbysmet a naše duše získává rovnováhu. Činíme důležitá rozhodnutí, která vedou k našemu štěstí. Pouštíme se do bláznivých nápadů, které jsou předurčeny ke splnění. Získáváme pohled z jiných perspektiv a vnímáme možnosti, které jsme předtím nedokázali vidět. 
čas: 2 hodiny

PLUTÍ ŽIVOTEM - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 840

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Energie plutí životem je nastavení energie podle toho, co byste si skutečně ve svém životě přáli mít, co potřebujete a co nakonec dostanete. Proplouvat se dá všelijak, se štěstím za zády je to však mnohem lepší, než se smůlou v popředí. Přináší také klid do duše. 
čas: 2 hodiny

PROČIŠTĚNÍ - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 841

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie je velice dobrá, neboť pročišťuje vše, co ve vašem životě dělá vám starosti, problémy odnáší a nastoluje klid a porozumění. Ve všech oblastech života přináší nové, krásné možnosti, lepší časy. Posune vás dál na vaší cestě a nasměruje vás na tu nejkratší možnou k vašemu štěstí. Osvětluje vaší cestu, vyvádí vás z temnoty. 
čas: 2 hodiny

PTAČÍ HNÍZDO - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 842

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie ladí vztahy v rodině, v partnerství, ale také mezi přáteli. Člověk se cítí v bezpečí. Veškeré problémy mají dveře zavřené, přichází klidný čas. Člověk se posouvá na své cestě za štěstím, má velkou víru a pokoru v srdci a věří svým vlastním schopnostem. 
čas: 2 hodiny

PTAČÍ PÍRKO - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 843

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie je pozitivní, neboť pomáhá partnerům najít společnou řeč, ale také dopřává mnoho intimity. Lidé s touto energií bezmezně milují, tělem i duší. Využívají svou kreativitu také v pracovní činnosti. Posunují se ve své profesi dále a jsou žádaní. 
čas: 2 hodiny

RADOST - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 844

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie vnáší do života mnoho radostí, odnáší veškeré problémy, kterými člověk musel procházet. Přináší uvolnění a vydechnutí. 
čas: 2 hodiny

RAJSKÁ ZAHRADA - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 845

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie je velice pozitivní, dostává se nám Boží milosti a my můžeme požádat o cokoliv. Tato energie obklopuje nás po naší zásluze. Přichází k nám finance, mnohem více financí, než ve skutečnosti dokážeme utratit. Hojnost nás zcela obklopuje, a i lásky máme dostatek. 
čas: 2 hodiny

ROVNOVÁHA - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 846

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tento člověk je velice vyrovnaný, jak po stránce emocionální, tak po všech ostatních stránkách. Rovnováha symbolizuje život tohoto člověka, neví, co jsou starosti. 
čas: 2 hodiny

ROZKVETLÁ LOUKA - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 847

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Stejně, jako rozkvetlá louka přináší potěšení, tak i tato energie přináší potěšení do našeho života. Stejně jako chmýří pampelišky je stále v pohybu a poháněno větrem stále dál, tak i naše nohy začínají být neposedné a my se chceme zvednout a jít dál, ve svých životech, v pracovní oblasti, v lásce. Je to energie povzbuzující dobrodružství, máme touhu cestovat a poznávat nové věci i lidi. Dopomáhá nám nalézt ten správný domov, nutí nás udělat velké změny ve svém životě. Motivuje nás k dalším činnostem. Chápeme svůj život jako jednu velkou cestu, po které kráčíme stále dál, za svým štěstím. 
čas: 2 hodiny

ROZPUŠTĚNÍ STRACHŮ - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 848

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie rozpouští strachy a obavy, které jste nashromáždili po mnoho dní, měsíců i let. Čím více strachů, tím déle trvá rozprostření této energie kolem nás. S touto energií budete klidní, a nebudete se posléze bát udělat to, kam vás vaše srdce i duše vede. 
čas: 2 hodiny

SLONÍ LÁSKA - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 849

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie sahá hodně hluboko a poskytuje člověku opravdu věrnou a dlouhotrvající lásku. Je to člověk něžný, soucitný, milující. Pokud toužíte po lásce na celý život, pak se nalaďte právě na tuto energii. 
čas: 2 hodiny

SOUCIT - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 850

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie přináší soucit se vším živým, ale také poskytuje mnoho darů pro svého nositele. Člověk s touto energií je schopný přijímat i dávat lásku. Soucit ho sice trochu omezuje, neboť uvědomuje si, že nelze pomoci každému, a přesto to zkouší stále dál. V případě zlomeného srdce je uzdravení až zázračné a člověk nalézá další lásku do svého života. 
čas: 2 hodiny

SPRAVEDLNOST - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 851

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie přivolává k vám spravedlnost, nespravedlnost se vám s touto energií bude vyhýbat. Můžete podepsat cokoliv, podvodníci tuto energii tuto energii ucítí a budou se vám vyhýýbat. Také vám pomůže při hledání nové práce. V soudních a právních záležitostech budou stát andělé při vás. 
čas: 2 hodiny

SPRÁVNÝ SMĚR - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 852

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie pluje s vámi životem, ukazuje správnou cestu, správný směr, kudy se máte vydat. S touto energií spolupracuje mnoho andílků, z každé životní oblasti je jich 7. Budete více naslouchat své intuici, která vás povede vaším životem. 
čas: 2 hodiny

ŠŤASTNÁ RODINA - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 853

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie přináší radost a spoustu oslav. Také vylepšuje vztahy rodinné i partnerské. Přináší také více lehkomyslnosti, která však není na škodu. Pro svobodné přivádí do života partnera, pro zadané stabilizuje partnerský vztah. Přináší velkou životní sílu i vyšší vibrace. Přináší také lepší čas pro svatbu či seznámení. 
čas: 2 hodiny

SVATÁ RODINA - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 854

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie přivádí do života krásné vztahy, jak přátelské, tak partnerské. Budete více vnímaví v oblasti lásky, dokážete dát ze sebe maximum a také přijmout maximum. Lásku budete přitahovat, ale budete ochotni ji také dávat. Dává velkou intuici, kdy začnete rozumět svým emocím. Přivádí vám do života člověka, kterého právě nyní vedle sebe potřebujete mít - přítelkyni, důvěrníci, milovaného člověka. 
čas: 2 hodiny

TICHÁ PŘÍTOMNOST - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 855

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tichá přítomnost zdá se bez pohybu. Je to velice jemná a klidná energie, která má na všechno dostatek času. Člověk na nic nenaléhá a přijímá, co k němu přichází. Uvědomuje si, že s tímto nastavením může být již zítra vše jiné, lepší. Takovýto čověk jedná impulsivně, vnímá svou intuici a řídí se podle ní. 
čas: 2 hodiny

VAJEČNÝ ŽLOUTEK - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 856

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie přináší nový život, ať již početím miminka, tak i životadárnou sílu něco se svým životem udělat. Silně cítí své emoce a nebojí se je ukázat na veřejnosti. Jde si za tím, po ček tolik touží.
čas: 2 hodiny

VELKÁ LÁSKA - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 857

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie dává velkou naději na lásku, přivádí lásku do života. Necítíme bolest, všechna traumata z minulosti jsou již vyřešeny, a k nám přichází láska. Velká láska, oboustranná láska, tedy cítíme, že jsme milovaní. Smutek nepociťujeme, jen radost ze života. Cítíme velký klid a důvěřujeme lásce. Přivádí dlouhodobé vztahy založené na lásce a porozumění.
čas: 2 hodiny

VOLNOST - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 858

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

S touto energií dočkáte se volnosti, ale i vážného vztahu. Všechna tajemství jsou vyřešena, nebo dobře uschována. Nic vám nehrozí. Můžete se pustit do nového projektu, štěstí stojí při vás. I vaše zdraví se začne zlepšovat. Nastanou změny, které povedou k lepšímu životu. S touto energií učiníte mnoho rozhodnutí, však všechna rozhodnutí budou správná. Staré zvyky stávají se minulostí, jdete s dobou dál. Budete žádaní u opačného pohlaví. 
čas: 2 hodiny

VYCHÁZEJÍCÍ SLUNCE - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 859

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tak jako slunce, když ráno vstává, má mnoho síly, jako malý chlapec, a přináší požehnání a radost všem tvorům na Zemi, tak i tato energie je požehnáním v životě. Přináší do života nový, světlý začátek, kdy se začínají uskutečňovat sny a touhy. Tato energie spálí vše, co je dětstké a nevyzrálé, a přinese kvalitní sílu do života. S touto energií začíná se dařit v oblastech, které nepřinesly do této chvíle příliš mnoho krásného. Dostáváme, co skutečně zasloužíme. Tato energie navodí větší připravenost v člověku, který tuto energii v sobě má. Můžeme s ní započít nové projekty, pracovat na narození miminka, hledat skutečnou lásku. 
čas: 2 hodiny

ZLATÝ HOLOUBEK - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 861

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie dává velkou lásku, vztah k rodině, dobré finanční zabezpečení, přichází mnoho nových lidí do života člověka, a každý z těchto lidí přináší svůj dar. Takovému člověka je každou chvíli podávána pomocná ruka, aby prožíval svůj život ve štěstí a lásce. 
čas: 2 hodiny

ZLATÝ PRINC - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 862

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie vás ochraňuje před falší, klamem a závistí. Pracujete v klidném a přátelském prostředí, také lásky máte dostatek. Můžete pomýšlet na povýšení či na vlastní podnikání, neboť čeká vás v této oblasti úspěch. Obklopuje vás velice pozitivní energie. 
čas: 2 hodiny

ZLATÝ VAVŘÍN - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 863

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

S touto energií máme vítězství na dosah ruky. Dokážeme vše, co si usmyslíme, náš život provází úspěch za úspěchem. Cokoliv započneme, to také dokončíme. Můžete stoupat vzhůru, bez finančního omezení. Naše tělo se začíná uzdravovat. Také v lásce zažíváme velký úspěch. Nevyvíjíme tak velké úsilí, jako lidé s jinými energiemi. 
čas: 2 hodiny

ŽIVÁ VODA - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 860

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do vašeho života.

Tato energie dává člověku větší hloubání a chuť do života. Takovýto člověk věnuje se hodně meditacím a odpočinku, spojení s Bohem i anděly. Nechává se vést a vše se v jeho životě uzdravuje. Přináší moudrost a pochopení. 
čas: 2 hodiny