ANDĚLSKÉ NAPOJENÍ - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1090

Chcete být v bližším kontaktu s andílky, dokázat rozpoznat jejich rady? Přáli byste se andělům naslouchat? Přáli byste se naučit s nimi komunikovat, byste jim rozuměli, co vám říkají? Přejete si mít co nejlepší napojení na andílky? 
čas: 1 hodina

BEZPEČÍ A JISTOTA - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1091

S pomocí andílků odstraníme vaše nejhlubší strachy, byste se ničeho nebáli. Vložíme do vašeho života pocit bezpečí a jistoty. Strach z existence, strach, že rodinu neuživíte, strach, že nejste v bezpečí. Strach milovat a jít za láskou. Jakýkoliv strach. Důležité je, zda tento strach skutečně odstranit chcete. 
čas: 1 hodina

BOŽSKÁ MOUDROST - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1092

Mít Božskou moudrost je vždy ku prospěchu. Pochopíte, co děláte špatně, a co byste mohli udělat lépe. Pochopíte, že to, co se vám špatného děje, je k dobru v současné době. Uvidíte smysl špatných věcí. 
čas: 1 hodina

BOŽSKÁ SÍLA - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1093

Posílíme vaši sílu k překonání překážek a nastolení dobrých situací. Vše vám půjde dobře od ruky, tak, jak si přejete. Uvidíte, jak je lehké překonávat překážky, a poznáte, že jdou se správným nastavením překročit a lze je zcela odstranit. 
čas: 1 hodina

ČINORODOST A ÚSPĚCH - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1094

Naučíte se věřit ve svůj úspěch, a také ho dosáhnete. Necháte ho vstoupit do svého života. Vneseme úspěch do vašeho života, zbavíte se nedůvěry, že jej nedosáhnete. Přestanete pochybovat o svých kvalitách
čas: 1 hodina

ČISTOTA A PRŮZRAČNOST - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1095

Naučíte se opustit iluzi a zastaralé názory, zbavíte se nepotřebného. Opustíte minulost, vyrovnáte své karmické dluhy skrze lásku a odpuštění. Uvidíte světlo a naději. 
čas: 1 hodina

DŮSTOJNOST A POŘÁDEK - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1096

Přivedeme do vašeho života pořádek tak, by se vám dařilo. Osvobodíte se od podmínečnosti. Vnese do vašeho života pořádek a dodáme vašemu životu důstojnost. 
čas: 1 hodina

HOUŽEVNATOST A NAPLNĚNÍ - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1097

Ukáže se vám cesta při dosažení vašich cílů, které jste si vytyčili. Uvědomíte si skutečné cíle. Zvítězíte nad nepříjemnými zážitky a překonáte je. 
čas: 1 hodina

KLID A LEHKOST - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1098

Naučíte se přijímat věci, jak přichází, naleznete klid. Získáte odvahu vykročit i přes těžkosti, kterým musíte čelit. 
čas: 1 hodina

KREATIVITA A SEBEVYJÁDŘENÍ - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1099

Naučíte se vyjádřit své vlastní pocity, dokážete mluvit o problémech, myšlenkách i o své lásce. Poznáte svou vlastní hodnotu, začnete obhajovat názory před ostatními. 
čas: 1 hodina

LÁSKA A BEZPODMÍNEČNOST - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1100

Probudíme ve vás odvahu pro navazování vztahů, pocítění lásky bez podmínek a očekávání. Získáte svobodu ve vztahu, naučíte se pracovat na vztahu, by mohl růst a sílit.
čas: 1 hodina

LÁSKA A SEBELÁSKA - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1101

Probudíme ve vás odvahu pro navazování vztahů, pocítění lásky bez podmínek a očekávání. Získáte svobodu ve vztahu, naučíte se pracovat na vztahu, by mohl růst a sílit.
čas: 1 hodina

LÁSKA A VZTAHY - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1102

Naplníme vás současný vztah láskou, ale také ostatní vztahy, kde je problém. Budete mít větší touhu a odvahu jít za svou láskou, stejně tak i lidé, kteří s vámi přijdou do kontaktu. 
čas: 1 hodina

MATERIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1103

Naučíte se pracovat s penězi na bází přivolání peněz do vašeho života, dovolíte vylepšení vaší finanční situace. Naučíte se, že vše v životě má svou cenu. Poznáte svou vlastní cenu a také cenu financí. 
čas: 1 hodina

MILOSRDENSTVÍ - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1104

Otevřeme a necháme vstoupit do vás milosrdenství, byste nezažívali zlé situace.  
čas: 1 hodina

NOVOST A VÝVOJ - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1105

Nastavíme samoléčení celého vašeho těla. Přijmete novoty a zanecháte za sebou shon i spěch. Nastoupí dušení naplnění. Odložíte vše staré a vpustíte do života nové. 
čas: 1 hodina

ODVAHA A VYTRVALOST - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1106

Obstojíte ve všech situacích vyžadujících odvahu a vytrvalost. Budete mít větší odvahu udělat, co chcete již delší čas a naučíte se vytrvat a nevzdat to. Budete schopni postavit se za partnera, nebudete se ostýchat postavit se proti všem, pro svou lásku.
čas: 1 hodina

OPĚTOVNÉ MYŠLENKY A ŘEŠENÍ - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1107

Opustíte své myšlení a začnete nalézat řešení, byste se ve svém životě pohnuli dále. Změníte perspektivu a způsob pohledu.
čas: 1 hodina

OPTIMISMUS A KRÁSA - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1108

Nastolíme do vašeho života optimismus. Začnete růst do krásy, získáte obdiv a úctu ostatních lidí. Odstraníme váš smutek, přivoláme radost do vašeho života. Vaše sny a představy obklopíme velkým světlem, které vás vyvede z temnoty. Budete lépe vycházet s lidmi. 
čas: 1 hodina

OPUŠTĚNÍ - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1109

Opustíte vše, co vás tíží. Naučíte se pustit své přání tak, by se vám mohlo splnit. Naučíte se nelpět na materiálních hodnotách. 
čas: 1 hodina

OSVOBOZENÍ OD ZÁVISLOSTI - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1110

Odhodíte strach a emoce, naučíte se vzdorovat závislostem, především na jiných osobách. Osvobodíte se. 
čas: 1 hodina

POZNÁNÍ A PŘIJETÍ - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1111

Najdete pochopení pro činy ostatních, a tím dosáhnete pozitivního směru ve vašem životě. Změníte situace, posílíte je vyššími hodnotami. Zbavíte se strachu, který vám nedovolí jít dál. 
čas: 1 hodina

ROZHODNOST A NOVÁ ORIENTACE - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1112

Naučíte se poslouchat hlas své duše i svého srdce. Poznáte, co je pro vás nejlepší a vydáte se po této cestě. 
čas: 1 hodina

SEBEHODNOCENÍ A SEBEDŮVĚRA - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1113

Naučíte se věřit si co nejvíce, přestanete se podceňovat. Získáte větší jistotu. Naučíte se přijmout lidi i situace takové, jaké jsou, bez pocitu viny. Naučíte se přeměnit negativní vlivy v pozitivní.
čas: 1 hodina

SÍLA A ODDANOST - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1114

Naučíte se pomáhat druhým, aniž byste strádali. Nabudete ztracené síly a získáte novou energii. Dostanete velkou sílu pro pomoc při plnění vašeho přání. Rozlišíte soucit a utrpení. Budete chráněni před energetickými upíry. 
čas: 1 hodina

SMĚR A CÍL - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1115

Naučíte se definovat vaše cíle a touhy, naučíte se jich dosáhnout. Budete lépe hospodařit s časem, nebudete s ním mrhat, zbytečně dlouho čekat. Půjdete směle až do samotného cíle. 
čas: 1 hodina

SMRT A ZNOVUZROZENÍ - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1116

Vše staré a nepotřebné ve vás odumře a zrodí se to, co potřebujete nyní nejvíce. Budete připraveni na nový začátek, v kterékoliv oblasti života. Opustíte temnotu a vydáte se za světlem. 
čas: 1 hodina

SPIRITUÁLNÍ RŮST - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1117

Ucítíte pohyb mezi Nebem a Zemí a váš růst se zněkolikanásobí, tudíž se dostanete na vyšší úroveň na své duchovní cestě. 
čas: 1 hodina

SPIRITUÁLNÍ SÍLA A REALIZACE - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1118

Nastoupíte na spirituální cestu, začnete se duchovně rozvíjet, snáze překonáte překážky a uvedete své sny do reálného světa. 
čas: 1 hodina

STARÉ VĚDĚNÍ - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1119

Vyzdvihneme společně vaše vnitřní vědění a moudrost, naučíte se vnímat více svou intuici a řídit se jí. 
čas: 1 hodina

TRPĚLIVOST A NEZÁVISLOST - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1120

Naučíte se trpělivosti tak, abyste nejednali ukvapeně, ale nechali vše plynout. Zkvalitní se čas vašeho čekání. Přijmete tento čas bez zásahů a prodlužování. 
čas: 1 hodina

TVŮRČÍ MOUDROST - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1121

Přineseme do vašeho života kreativitu, tvůrčí myšlení, získáte podporu pro vaše nadání. Budete následovat hlas duše i srdce, naučíte se poslouchat své pocity.
čas: 1 hodina

TVŮRČÍ SLOVO - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1122

Naučíte se vyjádřit to, co máte na srdci. Místo mlčení, abyste něco nepokazili, dokážete stát si za svým názorem. Také otevřeme brány k tvůrčímu psaní. 
čas: 1 hodina

VĚDOMÍ ODPOVĚDNOSTI - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1123

Získáte přirozenou autoritu a stabilitu. Získáte velkou sílu v rozhodování. 
čas: 1 hodina

VÍRA A DŮVĚRA - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1124

Nastavíte se na důvěru v Boží cestu. Odstraníme váš vnitřní boj. Pochopíte smysl svého života. Naučíte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu.
čas: 1 hodina

VZTAHY K BLIŽNÍM - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1125

Sladíme vztahy ve vaší rodině, naučíte se pomáhat ostatním. Ucítíte, zda vás někdo jen využívá nebo skutečně potřebuje pomoc. Získáte ochranu proti vysávání energie jiných lidí. 
čas: 1 hodina

ZDÁNÍ A SKUTEČNOST - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1126

Poznáte faleš i pravdu ostatních lidí. Prožijete život bez tlaku. 
čas: 1 hodina

ZMĚNA A PROMĚNA - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1127

Odstraníme vaše bolesti, smutek a traumata prožitá v minulosti. Naučíte se podstoupit a prožít transformaci k vašemu štěstí. Změníte se k lepšímu, budete dávat i přijímat více lásky. 
čas: 1 hodina

ZRALOST A MOUDROST - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 1128

Vyléčíme bolestné zkušenosti, následně je odstraníme. Získáte podporu na vaší pozemské cestě. Získáte více moudrosti, přestanete mít manýry malých dětí. Přijmete odpovědnost za vše ve vašem životě. Tím vše negativní pošleme pryč. 
čas: 1 hodina