Cesta blázna slouží na poznání velké Arkány. Abys ji dobře pochopil, upravím ji do možného snu.

Vše začíná početím, když dva se milují, nebo i nemilují. Ale život vznikne,protože vzniknout má. A právě v okamžiku narození začíná náš sen.

Narodilo se miminko (0 - Blázen) do světa plného nástrah, ale také krás. Jakroste, začíná objevovat vše kolem sebe. Zkoumá, a vymýšlí lumpárny. Zkouší, cosi může dovolit a co ne. Noří se do svých snů a poznává, že vše se dá uskutečnit(1 - Kejklíř). Poznává nepoznané a již se před ním otevírají různá tajemství, která jsou mu zapovězena (2 - Papežka), ale on toho nedbá. Asi si ještě nepokládá otázku, co visí nad jeho postýlkou, ale vnímá zvuky, barvy a tvary. Také vnímá přítomnost jiných lidí, nejvíce však maminku a tatínka (3 -Císařovna, 4 - Císař). Jak roste a sílí, je na čase jít do kolektivu. Možná půjde do školky, možná rovnou do školy. Ve škole je to jiné, nemůže si dovolit, to co doma a musí respektovat učitele (5 - Hierofant). Ještě v této době se ale cítí svobodný. V našem snu vyroste z miminka krásný chlapec, který se začíná ohlížet po děvčatech (6 - Milenci). Zkoumá své tělo. Je mladý a chce vše

zvládnout sám. Začíná se osamostatňovat, stále potřebuje dohled dospělých, ale sám již dospělý je a tak se podle toho chová. Je velmi hrdý a odvážný. Se svou povahou může překonat všechny překážky (7 - Vůz), které jsou mu do cesty vkládány. Cokoliv však udělá, se mu vrátí zpět. Pokud by sešel z cesty, dočkal byse spravedlivého trestu, pokud se však vydá cestou dobra, vyslouží si odměnu (8- Spravedlnost). Jak se asi rozhodne? Ví, že musí volit správně, ale je na své rozhodnutí sám (9 - Poustevník). Již v této době ví, že ne vždy je vše dobré nebo špatné (10 - Kolo štěstěny). V hloubi duše je dobrý a oplývá vnitřní silou (11 -Síla) mnoho věcí změnit. Musí se naučit komunikovat s ostatními, ne již jako kluk, ale jako dospělý muž. Poznává, že diplomacie mu pomáhá. Prochází svým vlastním poznáním (12 - Viselec), jak na lidi působit. Je si jistý, ale tato jistota se časem změní (13 - Smrt). Rozhoduje se většinou správně a nad vším přemýšlí(14 - Umírněnost), a to mu otevírá další a další dveře za cestou do budoucnosti. Překonává také různá pokušení (15 - ďábel). Nastává čas, aby se i jeho kolo osudu otočilo a on zažívá první neštěstí (16 - Věž). Nyní si klade otázku, jaký osud ho ještě čeká. V této chvíli se upíná k nebesům a žádá o pomoc svého anděla(17 - Hvězda), aby ho ochránil před vším zlem a temnotou (18 - Měsíc) a dovedl ho k světlým zítřkům (19 - Slunce). Jeho cesta končí, čeká ho Boží soud (20 -Soud), kde budou posouzeny jeho hříchy i záslužné činnosti. Tím splyne jeho dušese světem pozemským i nadpozemským (21 - Svět). Dostává šanci napravit svéchyby a rodí se do nového života (0 - Blázen).