cesty k sobě II.


radost

Jak se nastavit pro radost, když radost sami necítíte? Radost je blažený stav mysli, a toto se pokusíme ve vás nastavit. Najít si důvod k radosti, i když žádný nevidíte. Začneme pracovat na malých věcech, naučíte se hledat maličkou radost, aby vám mohla vplout do vašeho života, a přišla k vám i radost velká. Je to pozitivní nastavení, kdy hledáme radost tam, kde není.

doba: 1 hodina

Cena v kč: 1230

Cena v €: 55,91

samostatnost

Někdy jsme závislí na ostatních a nedokážeme se osamostatnit, jít svým vlastním životem. Možná ze strachu, že to nezvládneme, nebude mít dostatek finančních prostředků, nebo prostě proto, že bychom zůstali sami. I v partnerství, byť jste pár, jste každý samostatná jednotka, a jít si za svými sny není nic špatného. Pokud vás ten druhý miluje, zůstane s vámi a bude vás podporovat právě v tomto ohledu. Pokud vás však nemiluje, nesamostatností zavíráte si dveře k něčemu lepšímu. Nastavíme duši, abyste dokázali kráčet životem se vztyčenou hlavou, nebyli na nikom závislí a žili život, jaký jste si vysnili.

doba: 1 hodina

Cena v kč: 1230

Cena v €: 55,91

sebehodnocení

Ne každý člověk dívá se na sebe tak přísně, jako na ostatní. Udělá chybu, zapomene ji, nebo si jí vůbec nepřipustí. Však jiní za to mohou... Nastavíme vaší duši tak, aby viděla své vlastní chyby, mohla s nimi lépe pracovat a tím je také odstranit. Tím docílíme nejen jiného pohledu na váš život, ale probudíme také pozitivní vlastnosti, které ve vás jsou ukryty a touží jít ven.

doba: 1 hodina

Cena v kč: 1230

Cena v €: 55,91

Síla rozhodnutí

Snad není špatných rozhodnutí, pokud dokážeme přijmout následky. Někdy jsou následky je ztížením naší životní cesty, překážkami. Umět se správně rozhodnout tak, abychom na to nedoplatili, to je součástí tohoto procesu, který můžete podstoupit. Zesiluje se v něm intuice, rozhodnost jednat.

doba: 1 hodina

Cena v kč: 1230

Cena v €: 55,91

Síla uzdravení

Nemocný člověk touží po uzdravení, ale nemoc ubírá veškerou sílu toho dosáhnout. Pak se může stát, že člověk rezignuje, nebo se obává dalších příznaků a nemocí, které přijdou právě proto, že se jich člověk tak moc bojí. Prostě si je přivolá do života. Pracovat s touto sílou je to, co se naučíte, abyste nemoc zvládli a ona odešla z vašeho života.

doba: 1 hodina

Cena v kč: 1230

Cena v €: 55,91

Statečně k udatnosti

Poznat sám sebe a odstranit negativní vlastnosti sami v sobě, které nám v čemkoliv brání, je sice hodně složité, ale ne nemožné. Nestačí jen statečnost, tedy chtít, ale také udatnost k tomu, abychom to mohli zvládnout a neomezovalo nás to v našem partnerství nebo pracovním životě. Být statečný a hledat práci snů, být statečný a porazit jakoukoliv nemoc, být statečný a vybojovat si lásku. Co víc k tomu dodat? Tato oblast je nezměrná, potřebujete něco ke statečnosti a odhodlání?

doba: 1 hodina

Cena v kč: 1230

Cena v €: 55,91

Šestý smysl

Někdy je třeba se naučit svůj šestý smysl správně používat, nebo ho probudit. V našem podvědomí je ukryto mnohé, ale při nesprávném poslouchání svého podvědomí děláme věci opačně, nebo prostě jen stojíme na rozcestí svého života. Víme, co bychom měli udělat, ale pochybujeme. Probudíme a vyladíme váš šestý smysl, abyste mu dobře naslouchali a vyvarovali se překážek, které si svým jednáním sami stavíte do svého života.

doba: 1 hodina

Cena v kč: 1230

Cena v €: 55,91

úspěšnost

Každý člověk může být úspěšný, ať má v životě nespočet překážek, které musí překonávat. I úspěch se dá v našem životě nastavit tak, aby nám úspěch neubíral naší životní energii. Nastavíme úspěch do vašeho života, naučíte se, jak s ním pracovat a tím se ještě více zdokonalovat.

doba: 1 hodina

Cena v kč: 1230

Cena v €: 55,91

Všestrannost

Všestrannost má v sobě každý danou, narodili jsme se s ní, ale postupem času zapomínáme ji použít. Neovládáme svou vlastní bytost, ale splýváme s ní. Probudíme ve vás dávno zapomenuté, naučíte se pracovat v univerzu, probudit všestrannost, která snoubí se s pokorou.

doba: 1 hodina

Cena v kč: 1230

Cena v €: 55,91

vytrvalost

Bez vytrvalosti není úspěchu, ať je cesta jakkoliv dlouhá a náročná. Pokud se pustíme do boje, na jejím počátku je myšlenka vyhrát. Možná skáčete od jedné záležitosti ke druhé, jako blechy a nedokážete nic dotáhnout do konce. Vaše duše je jiného názoru, ale tímto stává se z ní duše velice neklidná. Utéct od toho, co nejde, nebo je složité, není cesta, kterou vám radí právě vaše duše. Naučíte se poslouchat svou duši a neprohrávat.

doba: 1 hodina

Cena v kč: 1230

Cena v €: 55,91

Zrcadlo pravdy

Poznat své vlastní negativní vlastnosti, to je nahlédnout a porozumět chování jiných. Jen tak můžeme objevit své vlastní chyby, kterých se dopouštíme, a tím si štěstí držíme daleko od těla. To, co se nám nelíbí na ostatních, ještě neznamená, že tací jsme i my. Rozpoznat to, co v těchto negativních vlastnostech my sami můžeme nalézt, je to, co se naučíte, čím vás já i mí andělé budeme provázet.

doba: 1 hodina

Cena v kč: 1230

Cena v €: 55,91

Zrušení závislosti

Někdy se chceme zbavit závislosti, ať již na partnerovi, nikotinu, alkoholu, nebo na jakékoliv jiné. Ale jakmile najdeme v sobě pevnou vůli, stačí jen malý nezdar, a ke své závislosti se opět vracíme. Není jednoduché ji zcela zrušit, i když toto se dá velice snadno naučit. V první chvíli musíme chtít zrušit závislost, pak se můžeme stát jejím pánem a ne otrokem. Toto nastavení tedy neruší závislost jako takovou, na tom musíte pracovat posléze sami, ale přepóluje role v této závislosti, kdy vy se stáváte pánem a závislost již nemá ve vašem životě místo.

doba: 1 hodina

Cena v kč: 1230

Cena v €: 55,91

Žhavé paprsky

Abychom mohli přenést svět z astrální úrovně do našeho pozemského světa, musíme využít paprsků, které by prosvětlily náš život, a spojili ho s tím astrálním. Člověk v astrálním světě může dosáhnout čehokoliv, po čem zatouží, ale přenést toto do našeho světa zdá se velmi komplikované. Pokud se však již něco v astrální úrovni objeví, pak těmito paprsky dá se to přenést k nám. Zjistíme společně, co je již v astrálním světě hotové, a posílíme tyto paprsky, abyste to mohli přijmout v našem světě.

doba: 1 hodina

Cena v kč: 1230

Cena v €: 55,91