Cesty k sobě snoubí nastavení pro určité přání, nebo pro způsob života. Pracuje se se všemi čtyřmi elementy - záleží na výběru cesty. Vhodné pro ty, jež chtějí něčeho dosáhnout. Obsahuje pozitivní i negativní cesty, pozitivní se dají posílit, negativní přetvořit na pozitivní. Je to však o spolupráci duše.

AUTORITA  A CHARISMA - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1483

Ne každý člověk, který chce mít autoritu u ostatních, má také potřebné charisma. A ne každý člověk s velkým charismatem dokáže být autoritou. Sloučením těchto dvou aspektů získáváme respekt i lásku ostatních, dobrá pracovní místa i vlastní uspokojení.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

DŮSLEDNOST - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1495

Někdy nestačí jen vytrvalost, ale je třeba také důslednosti v určité oblasti života. Důslednost je více než snaha, je to pochopení situace nebo určité oblasti, dávání stále stejné energie pro určitou záležitost a tím dosažení co nejlepších výsledků. Duše může být důsledná, rozum nikoliv, nebo přesně naopak. Sladěním těchto dvou elementů docílíte důslednosti i toho, co jste si předsevzali.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

DVOJÍ PRAVDA - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1491

Dva pohledy na stejnou věc, a přesto je každý jiný. Každý člověk myslí si, že jedině on má pravdu, a ve své podstatě tomu tak je. Většinou pravdu mají oba dva, svou vlastní pravdu, i když se může tolik lišit. Každý díváme se na pravdu i každou záležitost svýma vlastníma očima. Poznat pravdu toho druhého a vzít si z toho jen to nejlepší, to je rozvoj duše, kterou otevřeme pro toto vnímání.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

HOJNOST A PROSPERITA - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1489

Mnoho lidí snaží se dojít prosperity, ale nedaří se jim to. Není to dáno tím, že by se brány prosperity nechtěli otevřít, ale chtíčem po majetku a bezstarostném životě. Je to priorita, kterou má mnoho lidí postavenou na prvním místě žebříčku svých hodnot. Duše se zde nastavuje na příchod této prosperity, udržení pokory v srdci a nastavení na jinou prosperitu, než je majetková a finanční. Tímto způsobem můžete otevřít tuto bránu dokořán a pořád si ji nezavírat právě svým chtíčem.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

JISTOTA A DŮVĚRA VÍRY- 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1496

Nedostatek víry může způsobit, že hledáme právě jistoty a stále váháme něco udělat. Důvěřovat jeden druhému je někdy složitější, než se může zdát. A důvěřovat sobě je mnohdy ještě složitější. Jít za tím, co skutečně chceme, co je pro nás důležité, nehledíc na překážky. A nakonec dosáhnout cíle. To vše nás právě toto učí, nevytvářet si další překážky, ale postupovat pomalu, ale jistě vpřed, až na samý konec toho, po čem toužíme. Posilovat víru a důvěru přes veškeré úsilí, to se naučíte v této cestě.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

MOCNÉ SOUSTŘEDENÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1494

Někdy lidé nesoustředí se na určitou oblast svého života tak, jak by měli, nebo naopak se soustředí příliš mnoho a tím si přivádí problémy do svého života. Naučíte se, jak se na určitou životní oblast správně soustředit a nevytvářet si překážky ve svém životě, jak docílit zdravého soustředění tak, aby vám nakonec přineslo to, co požaduje.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

NABUZENÍ SEXUALITY - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1490

V každém člověku postupem věku a životní úrovně se snižuje sexuální apetit, a pokud není správně přijímán, dochází k jeho vyhasnutí. Nepříjemné zážitky nebo pocit méněcennosti a ošklivosti může tento plamen uhasit, až nezbude žádná jiskřička. Proč to však nechat tak daleko, proč nevyužít svůj sex appel k dosažení příjemných, možná zapomenutých pocitů? V každém člověku dá se probudit, je však třeba také aktivity toho aktivnějšího, aby pasivnímu ukázal nové obzory a hranice. Vaše duše se v tomto směru probudí, a spojí se s duší člověka pasivního, ale je třeba se naučit toto propojení dobře používat.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

NADŠENÍ A ELÁN - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1479

Možná schází vám nadšení a elán, schází vám životní síla. Možná tuto vaši sílu někdo vysává, aniž byste si to uvědomovali. Ukotvením této životní síly podpoříme vaše nadšení a elán pro jakoukoliv záležitost, jakoukoliv oblast vašeho života.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

OBHÁJENÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1486

Jistě to znáte, něco uděláte, jste přesvědčeni o správnosti svého rozhodnutí nebo činu, a někdo je proti. Vy začnete obhajovat svůj postoj nebo názor, abyste takového člověka přesvědčili. Proč ale plýtvat zbytečně energií, když ten, kdož má jiný názor, ho nezmění? Rozpoznat skutečně dobré obhájení svého projektu nebo záměru, nebo neplýtvat energií? Jsou situace, kdy je dobré použít jedno nebo druhé. Ve vaší duši nastavíme právě toto rozpoznání, abyste se zbytečně nezaplétali do sítí pochybností.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

OBRANA PŘED VLASTNÍ NEGACÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1481

Každý člověk má kladné i záporné stránky, a proti těm záporným často marně bojujeme. Znáte to jistě sami - rozhněváte se na někoho kvůli maličkosti, a pak toho litujete a dušujete se, že příště to tak nebude. Ale ono to je příště to samé. Protože nemáte obranu proti takovému chování, neumíte zachovat klid nebo jen zapomínáte, jak to bylo minule, jak moc vám to pak bylo líto. Zaktivujeme vaší obranu, abyste dokázali s tímto lépe pracovat a postupem času to sami odebrali ze svých životů.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ODVAHA - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1480

Pokud chybí odvaha, pak se žádná věc nemůže dotáhnout do konce. Odvahou dáváme určitou energii do svých přáních, odvahou posilujeme poslední krok k úspěšnému zakončení jakékoliv věci. Říká se, že odvážným štěstí přeje, a je tomu skutečně tak. Jen s odvahou jsme schopni jít za svými sny, za svým srdcem, za vším, co považujeme důležité v našem životě. Pokud neodvážíme se, můžeme pouze snít o tom, co bychom chtěli, ale nikdy toho nedosáhneme. Probuďme tedy odvahu, která ve vás dřímá.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

PŘÍNOSNÉ PODNIKÁNÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1487

Kdo z nás by nechtěl být úspěšný v tom, co nás baví? Neexistuje snad takový člověk. Člověk vstupuje do podnikání s tím, že úspěch se dostaví. Mnoho lidí nechá se odradit prvním neúspěchem nebo první nepříjemnou recenzí. Je třeba mít na paměti, že i negativní reklama je reklama. Někdy lidé napíšou něco, co se vám nelíbí. Ale dejte si ruku na srdce, jakých služeb byste využili - těch, kteří mají 100% úspěšnost a jen kladné recenze, nebo těch, kteří mají i negativní recenze? Spousta lidí zvolí tu druhou možnost. Neúspěch v podnikání tedy vytváří si lidé sami, svými myšlenkami a postoji. Nastavení duše na posílení své víry sama v sebe, to je účelem této služby.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

SAMOSTATNOST - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1492

Někdy jsme závislí na ostatních a nedokážeme se osamostatnit, jít svým vlastním životem. Možná ze strachu, že to nezvládneme, nebude mít dostatek finančních prostředků, nebo prostě proto, že bychom zůstali sami. I v partnerství, byť jste pár, jste každý samostatná jednotka, a jít si za svými sny není nic špatného. Pokud vás ten druhý miluje, zůstane s vámi a bude vás podporovat právě v tomto ohledu. Pokud vás však nemiluje, nesamostatností zavíráte si dveře k něčemu lepšímu. Nastavíme duši, abyste dokázali kráčet životem se vztyčenou hlavou, nebyli na nikom závislí a žili život, jaký jste si vysnili.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

SEBEZHODNOCENÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1488

Ne každý člověk dívá se na sebe tak přísně, jako na ostatní. Udělá chybu, zapomene ji, nebo si jí vůbec nepřipustí. Však jiní za to mohou... Nastavíme vaší duši tak, aby viděla své vlastní chyby, mohla s nimi lépe pracovat a tím je také odstranit. Tím docílíme nejen jiného pohledu na váš život, ale probudíme také pozitivní vlastnosti, které ve vás jsou ukryty a touží jít ven.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

SÍLA ROZHODNUTÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1485

Snad není špatných rozhodnutí, pokud dokážeme přijmout následky. Někdy jsou následky je ztížením naší životní cesty, překážkami. Umět se správně rozhodnout tak, abychom na to nedoplatili, to je součástí tohoto procesu, který můžete podstoupit. Zesiluje se v něm intuice, rozhodnost jednat.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

SÍLA UZDRAVENÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1482

Nemocný člověk touží po uzdravení, ale nemoc ubírá veškerou sílu toho dosáhnout. Pak se může stát, že člověk rezignuje, nebo se obává dalších příznaků a nemocí, které přijdou právě proto, že se jich člověk tak moc bojí. Prostě si je přivolá do života. Pracovat s touto sílou je to, co se naučíte, abyste nemoc zvládli a ona odešla z vašeho života.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

SILNÁ VŮLE MOCI - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1476

Vůli má každý člověk v sobě danou, záleží na tom, čeho chce skutečně dosáhnout. Vůle samotná neznamená dojít na konec své cesty nebo přání, pokud použijeme jen moc, neboť pak zůstane jen u přání, snění, a vykročení v nedohlednu. Je třeba použít i kvantovou sílu, abychom si přitáhli to, po čem skutečně toužíme, nebo pomohli člověku, který po něčem touží. Pak je zapotřebí pracovat i s jeho duší. Posílíme tedy myšlenky, aby se z nich staly činy.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

STATEČNĚ K UDATNOSTI - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1477

Poznat sám sebe a odstranit negativní vlastnosti sami v sobě, které nám v čemkoliv brání, je sice hodně složité, ale ne nemožné. Nestačí jen statečnost, tedy chtít, ale také udatnost k tomu, abychom to mohli zvládnout a neomezovalo nás to v našem partnerství nebo pracovním životě. Být statečný a hledat práci snů, být statečný a porazit jakoukoliv nemoc, být statečný a vybojovat si lásku. Co víc k tomu dodat? Tato oblast je nezměrná, potřebujete něco ke statečnosti a odhodlání?

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VYTRVALOST - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1493

Bez vytrvalosti není úspěchu, ať je cesta jakkoliv dlouhá a náročná. Pokud se pustíme do boje, na jejím počátku je myšlenka vyhrát. Možná skáčete od jedné záležitosti ke druhé, jako blechy a nedokážete nic dotáhnout do konce. Vaše duše je jiného názoru, ale tímto stává se z ní duše velice neklidná. Utéct od toho, co nejde, nebo je složité, není cesta, kterou vám radí právě vaše duše. Naučíte se poslouchat svou duši a neprohrávat.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ZRCADLO PRAVDY (52 €)

objednací kód: 1478

Poznat své vlastní negativní vlastnosti, to je nahlédnout a porozumět chování jiných. Jen tak můžeme objevit své vlastní chyby, kterých se dopouštíme, a tím si štěstí držíme daleko od těla. To, co se nám nelíbí na ostatních, ještě neznamená, že tací jsme i my. Rozpoznat to, co v těchto negativních vlastnostech my sami můžeme nalézt, je to, co se naučíte, čím vás já i mí andělé budeme provázet.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ŽHAVÉ PAPRSKY - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 1484

Abychom mohli přenést svět z astrální úrovně do našeho pozemského světa, musíme využít paprsků, které by prosvětlily náš život a spojili ho s tím astrálním. Člověk v astrálním světě může dosáhnout čehokoliv, po čem zatouží, ale přenést toto do našeho světa zdá se velmi komplikované. Pokud se však již něco v astrální úrovni objeví, pak těmito paprsky dá se to přenést k nám. Zjistíme společně, co je již v astrálním světě hotové, a posílíme tyto paprsky, abyste to mohli přijmout v našem světě.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄