Zašel jsem za terapeutem, aby mi pomohl zbavit se mé nemoci. Měl jsem nemocné

ledviny, a ani lékaři si nevěděli rady. Nejprve jsem chodil od jednoho lékaře

k druhému, ale bez výsledku. Testy neukázaly žádnou odchylku od normálu a já

byl už unavený.

Dočetl jsem se o regresní terapii. Byl to terapeut, který vědomě neuváděl pomocí

hypnózy do minulého života, používal na to tarotové karty.

Sezení mohlo trvat asi 3 hodiny, seděl jsem naproti němu, zavřel jsem oči a on

pokládal otázky.

Nejprve se snažil zjistit, zda moje zdravotní potíže nejsou následkem současného

života. Začali jsme rok po roku od mých tří let až do současnosti rozebírat, co se

mi přihodilo a na co jsem si vzpomněl. Nespěchali jsme.

Vysvětlil mi, že ledviny jsou párový orgán, a tedy může být problém

v partnerství či vztahy vůbec.

Rozebírali jsme vztahy s rodiči, sourozenci, manželkou, ale nikde jsme problém

neobjevili. Přistoupili jsme tedy k minulým životům.

Jeho přesvědčení bylo, že nemá cenu klienta trápit vzpomínkami na minulé

životy, proto uchopil tarotové karty a začal vykládat.

Rozebíral vztahy v minulých životech se všemi mými blízkými, až jsme došli

také k mému synovi. Zjistili jsme, že jsme v minulém životě byli bratři, a že to

mezi námi neklapalo. Byli jsme spíše jako Ábel s Kainem.

Byli jsme rozhádaní, dělali si samé naschvály. Vyústilo to tak daleko, že mě

jednou můj bratr bodl do zad. Nechal mě ležet v domě, bez pomoci, až jsem

vykrvácel. Umíral jsem s touhou mu to oplatit. V té době ještě nebyla soudní

pitva, nikdo se se mnou nezabýval, jen můj bratr věděl, co se stalo. Ale mlčel. Co

měl také říkat? Že jsem mu svedl manželku a pak si ji nevšímal? Že jsem si s ní

chtěl jen užít?

Neřekl tenkrát ani slovo, nikdo ho nepodezříval.

Jakmile jsem pochopil, co se stalo, a došel k odpuštění, odešel jsem od něho.

Od té doby jsem se cítil stále lépe, až jednoho dne jsem zašel na vyšetření do

nemocnice. Pan doktor nechtěl věřit vlastním očím. Byl jsem zcela zdráv. Odešel

jsem domů spokojen a slíbil si, že v tomto životě nikomu vědomě ani nevědomě

neublížím.