Danijel

Jsem jedním z nejbližších a nejoblíbenějších samotného našeho pána a také prosím o smilování pro všechny, kdož mě o to požádají. Pokud čekáte na splnění svého přání dlouhý čas, pak mne požádejte a já vaší žádost přednesu našemu pánu.

Daniel má 7 párů křídel i očí, je velice starý s prošedivělými vlásky. Jeho oči jsou modré a laskavé. Vyslechne každého a všechna přání vždy spolehlivě donese tam, kde dojdou nakonec naplnění, tedy do rukou našeho pána. Z očí mu vytékají modré a červené slzy.