dóm č. 29 : tazatelka, partnerka

Toto je dům tazatelky, vypovídá stejně jako dům tazatele, ale v obráceném sledu.