dóm č. 8 : nemoci

Oblasti nemocí jsme již společně probrali, věřím, že to,co která karta znamená, již víte.

Nyní se tedy soustředíme přímo na nemoci.

Pokud byste si někdy nebyli jisti nemocí, můžete tuto oblast i nadále prezentovat jen označením příslušného nemocného orgánu.

Nyní věnujte tomuto velkou pozornost, jelikož budeme posuzovat vždy 3 karty.

První a základní karta se nachází na 5. domě, druhá karta na 8. domě (na tomto domě také můžete jen určit postižený orgán), a třetí kartu hledejte pod číslem karty na 8. domě.

Ukážeme si to na názorném příkladu.

Na následujících dvou stranách prostudujte nejprve grafické znázornění příkladu, až pak se podívejte na slovní vyjádření nemoci - jak jsme k tomu dospěli.

Fiktivní příklad:

Pokud si nejsme jisti, prezentujeme jen kartu na 8. domě, tj. kartu VĚRNOST, která má pomyslné číslo 18.

Pokud se naučíte prezentovat i určité nemoci, pak začnete na 5. domě, což je karta DOBRÉ ZPRÁVY, následuje již zmíněná karta VĚRNOST, která leží na 8. domě. Podíváme se, která karta leží na domě č. 18, což je pomyslné číslo karty VĚRNOST a objevíme tam kartu KOMUNIKACE.

Číselné vyjádření tohoto pomyslného výkladu je: 1+18+11

Také u nemocí budu uvádět číselné vyjádření.

Avšak nejprve prostudujte kartu na 8. domě, zda se o nějakou nemoc skutečně jedná, abyste nevyvolávali paniku.