duchovní odpad

Co si představit pod pojmem duchovní odpad? Jsou to negace, které nás obklopují, něco, co máme v sobě, a musí to z nás ven.

Zlikvidovat duchovní odpad není tak snadné, jako zlikvidovat odpad pozemský. Duchovní odpad většinou nevidíme, nemůžeme ho jednoduše vzít a vynést do popelnice jako smetí. Je v nás hluboce zakořeněn, stal se naší součástí.

Vždy je to odpad z tohoto života. Při skonu těla jde dříve nebo později duše do očistce, tedy je zbavena všeho zlého a negativního. Proto se také bavíme o duchovním odpadu tohoto života.

Za celý život nasbíráme mnoho duchovního odpadu. S každou negativní myšlenkou, nízkou sebedůvěrou, pochybami, se náš odpad zvětšuje. Velice zanesení lidé tímto odpadem bývají často v depresi.

Také moc velká dobrota způsobuje znečištění. Pokud neumíme říci NE, pak se naše duše také zanáší. Někdy je dobré odmítnout, pokud to tak necítíme. Neboť duše nás před tímto odpadem varuje.

Představte si svou duši jako čistou energii, kterou vlastně je. Pokud se na ní zaměříte, pak uvidíte šedé a černé tečky, někdy malé, jindy zase velké jako tenisové míčky. S každou negací, kterou projevíme, se tyto tečky zvětšují a přibývají nové. Pokud člověk začne pozitivně myslet, váží si sám sebe, tyto tečky se po čase začnou sami ztrácet. Můžeme je také duchovně vyčistit, ale zde je nebezpečí, že se objeví znovu. Pokud na sobě začneme pracovat, začnou mizet a neobjeví se do chvíle, než nám hlavou propluje první negativní myšlenka. Proto je dobré takové myšlenky hned zaplašit. Dalším účinným čistidlem je láska. Pokud máme u sebe lásku, duchovní odpad má k nám dveře zavřené. Láska tedy čistí, ale také léčí naší duši. Bezpodmínečná, čistá láska.