přeměna energie

ALIGÁTOR

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: S touto energií vyčkáváme a jsme neustále připraveni k boji. Máme výbušnou náladu, vše nás hned rozčílí. Jsme nepřátelští k sobě i k ostatním. Nic nás nepotěší, nevidíme žádný světlý zítřek, musíme se...

ANDĚLSKÁ ČÍŠE

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Andělská číše přináší mnoho krásného, do ní od nás vtéká vše, co v životě u sebe nepotřebujeme a vlévá se k nám to, co potřebujeme ze všeho nejvíce. Pracuje se s vaší životní i auriskou energií, za spolupráce vašeho...

ANDĚLSKÁ LÁSKA

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Energie andělské lásky přináší mnoho plodných nápadů a podporuje život jako takový, přeměňuje ho v láskyplný. Láskou záříte a přitahujete ostatní, kterým láska chybí, či jsou v lásce nespokojeni. Lidé se s vámi budou více...

ANDĚLSKÁ SÍLA

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Andělé stojí u člověka s touto energií a dávají mu mnoho síly, aby vše zvládnul a dočkal se plodů své práce. Má mnoho energie. Tento člověk září na první pohled, je obklopen zlatou energií. Dostává mnoho darů, ale také je...

ANDĚLSKÝ HLAS

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Člověk s touto energií naslouchá hlasu andělů a ty ho vedou po nejkratší cestě za splněním jeho přání. Dokáže vycítit jejich vedení, dokáže s nimi komunikovat. Také komunikace s ostatními lidmi nečiní mu žádných potíží....

BÍLÁ HOLUBICE

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie je čistá, snažíme se vycházet s každým po dobrém, i když na to někdy doplácíme. Vládne mír a harmonie. Vše je krásné a čisté, stejně jako naše energie. Lidé jsou v naší společnosti velice rádi.  Pracuje se...

BÍLÁ KLISNA

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Klidně pluje životem člověk s touto energií, někdy vycítí příležitost a chopí se jí. Potřebuje ve svém životě vzrušení a akci, ale přijímá vše s klidem. Soustředí se na duchovní svět více než na svět reálný, a vše z...

BÍLÁ MYŠ

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie, byť se na první pohled zdá dobrá, zničí všechno a všechny okolo vás. Žijete v nedostatku, láska se vám vyhýbá, prosperita se vám vyhýbá. Stále se potýkáte s lidmi, kteří to s vámi nemyslí...

BÍLÉ PERO

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie je velice čistá. Pokud ji máte u sebe, můžete dosáhnout svých vytoužených cílů. Nasměruje nás na správnou cestu a pomáhá nám psát naši cestu za štěstím. Vyskytne se více možností a všechny vedou do zdárného...

BÍLÝ JEDNOROŽEC

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie dává nám sílu pustit se do všeho nového, i když máme rádi zaběhnutý pořádek a řád. V práci se nám daří, v milostné oblasti máme úspěch. Lidé nás mají rádi a vyhledávají naší společnost. Máme velice rozvinutou...

BOUŘE

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie přitahuje do života nositele potíže ve všech oblastech života. Nedaří se v lásce, nedaří se ve finanční ani pracovní oblasti. Náš život je velice nestálý, rozbouřený, nemůžeme nalézt klid....

BOŽÍ HNĚV

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie není příliš dobrá, nedaří se nám ve všech oblastech života. Naše tělo churaví, přátelé se odvrací, lásky odcházejí a my trčíme dlouhodobě doma bez práce. Cokoliv vezmeme do ruky, to...

BOŽÍ NÁKLONNOST

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  S touto energií dostává se nám všeho, po čem naše srdce touží. Svět nám leží u nohou, stačí vyslovit přání a záhy se nám plní. Finance k nám plují a my si užíváme svého pozemského života.  Pracuje se s vaší životní i...

ČERNOČERNÁ TMA

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie zahaluje nositele do tmy, kdy není schopen vidět nic pozitivního. Nevidí ani smysl svého života, nevěří v lásku, nevěří v dobro lidí. Jsou to věčně nespokojení lidé, zvláště pokud jde o...

ČERNÝ HŘEBEC

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tak, jako černý hřebec je nespoutaný a svobodný, tak i člověk s touto energií je takový. Rychle jedná a nemyslí na důsledky. Většina jeho jednání je mylná. Nechybí mu odhodlání ve věcech, kde by se...

ČERVÍČEK

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie není dobrá, neboť vše, co se nám povede, záhy mizí v nenávratnu pryč. Veškeré naše dobré skutky jsou po zásluze potrestány. Lidé nás využijí, a pak zahodí. Není nám dobře na těle ani na...

CHAOS

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie není dobrá, neboť do našeho života vstupuje chaos a nicota. Neumíme logicky uvažovat, nevnímáme hlas svého srdce. Vše se nám zdá zbytečné. Nic se nám nedaří, nic nám nevychází. Obdržíte...

ČISTÝ ROZBŘESK

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie dává člověku úspěch na poli zdraví a financí. Člověk s touto energií nikdy neinvestuje špatně, hlídá si své zdraví a připlouvá k němu vše, co si zaslouží. Pracuje se s vaší životní i auriskou energií, za...

ĎÁBELSKÁ POSEDLOST

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie není tak dobrá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Plní se přání tohoto člověka, ale každé přání je vykoupeno bolestí. Vchází neklid a člověk touží stále více, a upisuje svou duši ďáblu....

ĎÁBELSKÉ POKUŠENÍ

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie přináší různá pokušení do života člověka. Člověk nemůže se rozhodnout mezi více partnery, neboť všichni mu připadají velice dobří a pro život ideální. Také ve finanční oblasti přichází...

DEPRIVACE

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie přináší frustraci. Především v rámci vašich přání máte pocit, že je vám splnění přání odepřeno, cítíte zklamání a nemáte chuť do života. Nemáte chuť cokoliv podnikat. Přichází sklíčenost....

DIAMANT

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie dopomáhá člověku dosahovat svých cílů a být za svou píli a práci na sobě náležitě odměněn. Záleží na tom, co si tento člověk skutečně přeje, neboť přesně toto je mu splněno.  Pracuje se s vaší životní i...

DRSNOST

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tento člověk má bloky především v oblasti lásky. Naopak v oblasti práce a peněz je to energie velice dobrá, ale nestálá. Člověk jde si za svými sny v těchto dvou oblastech, ale zůstává dlouho sám. Bolí...

DVOJITÉ SRDCE

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie dopřává mnoho lásky ve vztahu, přivádí do života vztahy nové, přesně podle přání svého nositele. Tato energie nepomáhá na poli finanční, ale pouze na poli lásky, ke spokojenosti člověka, který má tuto energii u...

EGOISMUS

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: S touto energií nedostáváte to, co si zasloužíte, naopak, velice si vše brzdíte a nemůžete dosáhnout svých cílů. Nenadcházejí žádné pracovní příležitosti, které by vše usnadnili. S touto energií...

FINANČNÍ PROSPERITA

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Při podnikání zvláště dobrá energie, která nebrání ani lásce. Přivádí do života člověka finanční prosperitu, růst v podnikání, pracovní růst, popularitu. S touto energií můžete se směle pustit do každého nového projektu,...

HARMONIE

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  S touto energií vychází vše, vše je vyrovnané, je přesně takové, jaké má být, a my se začínáme radovat ze svého života i ze svých pokroků. Také se nám začíná dařit na poli vztahů, můžeme plánovat početí miminka, neboť...

HLEDAČ

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie nutí člověka stále hledat nové cesty za svým štěstím. Nespokojí se s tím, čeho už dosáhl, ale stále hledá dál nové možnosti. I když některé přicházející možnosti jsou velice lákavé, přijme...

HLINĚNÁ PÍCKA

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie přivádí do života těžké období pro vlastní osobní růst. Člověk neposlouchá své vlastní srdce a řídí se názory ostatních, ve velké většině však klamnými. Chce být dokonalý a vyzařuje svou...

JASNÁ ZÁŘE

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie dává velké vibrace vnímání, člověk má správný náhled na život i na ostatní lidi. Myšlenky tohoto člověka velice proudí a on s nimi umí pracovat ke svému potěšení. Vidí lež i pravdu, nic se před ním nedá ukrýt....

KALUŽ

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tento člověk stále zažívá jen pády, a jakmile se opět zvedne, znovu upadne na samé dno. Není nikdo, kdo by mu podal pomocnou ruku. Nedbá žádných varování, jde si tvrdohlavě za svým a opět padá k...

KAMENNÁ CESTA

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie přináší do života různé překážky, připadáme si, že kráčíme po velice kamenité cestě, která snad nikdy neskončí. Rádi bychom již zažili něco pěkného, ale nedaří se nám to. Lidé ruší schůzky...

KAMENNÉ SRDCE

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Je to energie zlá, kdy člověk nepociťuje touhy lásky a není pro ně schopen nic udělat. Má srdce z kamene, jde si jen za svým materiálním snem, odkopává všechny, kteří by ho mohli milovat. Tok lásky je...

KŘIŠŤÁLOVÁ KOULE

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  S touto energií člověk zažívá života tak, jak si ho představuje. Vše důkladně promýšlí, než začne jednat. Dokáže vycítit svou budoucnost a chopí se každé příležitosti.  Pracuje se s vaší životní i auriskou energií, za...

KRYSÍ ÚSMĚV

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tento člověk je velice falešný, využívá své postavení k oklamání ostatních, a ostatní toto nikdy neprohlédnou, neboť jeho medová slova jsou tak důvěryhodná, že jim věří dokonce i po desetiletí. Nikdy...

KVETOUCÍ HOJNOST

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Jak název energie napovídá, přináší do našeho života hojnost a prosperitu, a to ve všech oblastech života. Tak jako květiny rozkvétají, tak i hojnost vplouvá do našeho života. Přináší do našeho života bohatství, ale musíme...

LÁSKYPLNOST

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie velice příznivě působí na lásku i přivolání lásky. Může se jednat o lásku novou či bývalou, neboť s touto energií stává se člověk nepřehlédnutelný a velice žádaný. Kamkoliv přijde, lidé se za ním otáčejí. Proto...

LÉČITELSTVÍ

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Člověk s touto energií umí léčit ostatní pouhou svou přítomností. Léčí skrze své ruce a své srdce, neboť má v srdci mnoho lásky, která prýští všemi směry.  Pracuje se s vaší životní i auriskou energií, za spolupráce...

LETNÍ VÁNEK

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Lidé s touto energií mají velký potenciál. Přichází k nim lehce penízky i práce, kterou si přejí. Mohou začít nové věci, pustit se do podnikání. V lásce mívají také velké štěstí, kdy potkávají svou lásku, která přetrvá až...

LUNA

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie využívá moc měsíce a je nejaktivnější v době úplňku. Sice tito lidé špatně spí, zato mají velice plodné nápady. Mají velkou intuici a dokážou řešit problémy velice rychle.  Pracuje se s vaší životní i...

MATERIALISMUS

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie je vždy špatná, neboť člověk s touto energií zaměřuje se na materiální zisk, který však nepřichází, a nepřichází štěstí ani v jiných oblastech, zejména v oblastech lásky. Takového člověka...

MEDÚZA

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie nám marní každou  příležitost být šťastni. Je to energie velice spoutaná, kdy jsme neobratní až neohrabaní. Nic nám nevychází a my pociťujeme zlobu a hněv. Stojíme si za svými názory,...

MERIDIÁNY

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie je velice prospěšná pro zdraví svého nositele, neboť vyrovnává v těle vše do jedné velké harmonie. Tomuto člověku nechybí nic, jedná sám za sebe a stojí si za svými názory. Velice se kontroluje, je to velký...

MĚSÍČNÍ SVIT

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie napomáhá našim snům vplout do reality, tedy do naší blízkosti. Každý z nás má nějaké sny, které by chtěl splnit. Čerpá se také ze svitu měsíce.  Pracuje se s vaší životní i auriskou energií, za spolupráce...

MOCNÉ ZRCADLO

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tento člověk má velkou osobní i duchovní sílu. Na cokoliv pomyslí, to se mu záhy plní. Každého odzbrojí svým šarmem, vše dokáže. Je to člověk velice tvořivý a populární.  Pracuje se s vaší životní i auriskou energií,...

MRTVÁ VODA

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Člověk s touto energií cítí se vycucán, mrtev. Nic ho nebaví, nic ho nenaplňuje. Láska se mu vyhýbá, nikdo o jeho přítomnost nestojí. V povolání a podnikání má velmi mnoho smůly, neboť tato energie...

NEBESKÉ ŠTĚSTÍ

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie dává pozitivní změny v životě člověka, který má tuto energie u sebe. Otevírá se mu mnoho možností, jeho přání se plní. A to ve všech oblastech života. Má u sebe zářivou energii posvěcenou samotnými nebesy. Má...

NEBESKÉ VEDENÍ

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie je velice krásná, neboť člověk ví, co udělat má, a nebojí se to skutečně udělat. Vidí anděly a umí jim naslouchat. Pomáhá mnoha lidem, i když ví, že všem se zavděčit nemůže. Přesto pomáhá stále dál. Umí...

NEBESKÉ VĚDOMÍ

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Energie tato dává velké pochopení vlastního života a vede člověka po cestě poznání až k jeho dokonalosti. Do života tohoto člověka pomalu vstupuje vše, co jen si přeje. Nebojí se nových začátků, naopak je vyhledává, neboť...

NEBESKÝ CHRÁM

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Poskytuje velmi rychlý duchovní vývoj. To, co přináší, jsou krásné dary, ale také přijetí svého osudu, který není zlý. Naopak, vše zlé se obrací v dobré, všechny překážky začínají mizet. Objevuje se láska a štěstí, a s tím...

NEBESKÝ VÍR

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie otevírá dveře do štěstí, podporuje nové začátky. Přináší duchovní svět do světa pozemského, kdy člověk vnímá více svou identitu a hodnotu svého života. Přicházejí mnohé změny, které se již odehrávají v...

NEJASNOST

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Člověk s touto energií je neklidný, chce mít vše hned, na všem hledá chyby. Nesoustředí se na to krásné, co mu život přináší, jen stále ohlíží se zpět. Má před sebou mnoho otevřených možností, však...

NEROZHODNOST

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Nemůžeme se rozhodnout, jakou cestou se vydáme. Nevidíme lepší nebo horší cestu, pro nás je každá cesta horší. Neradi se s touto energií rozhodujeme. Necháváme za sebe rozhodovat jiné lidi, bojíme se...

NESOUSTŘEDĚNOST

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Nemůžeme se rozhodnout, jakou cestou se vydáme. Nevidíme lepší nebo horší cestu, pro nás je každá cesta horší. Neradi se s touto energií rozhodujeme. Necháváme za sebe rozhodovat jiné lidi, bojíme se...

NESPOUTANOST

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Energie velice divoká, a přesto tak čistá. Uvolňuje se vše krásné a my to s pokorou přijímáme. Špatné události odplouvají a připlouvají k nám nové možnosti. Můžeme i riskovat, neboť s touto energií risk je zisk. Odpoutáváme...

NOVÉ MOŽNOSTI

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie je velice krásná, kdy vás nic nesvazuje, rozhodujete se snadno a jdete si za svými sny a plníte si svá přání. Otevírá se vám svět nových, krásných možností, roztříštěné a zmatené energie se vám vyhýbají. Můžete...

OČISTA

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Lidé s touto energií přehodnocují své životy a odcházejí od partnerů nebo z práce, záleží na tom, kde jsou více nespokojeni. Nespokojenost obklopuje lidi s touto energií, končí vztahy ze dne na den, a...

ODKVÉTAJÍCÍ LÉTO

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie prospívá lásce, ale neprospívá finančním záležitostem. Naopak finanční situaci snižuje, a to hodně. Tedy jedná se spíše o negativní energii, neboť přináší finanční propad, kdy peníze ne a...

PADLÝ KRÁL

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Úspěch a láska se nám vyhýbají, přátelé se od nás odvracejí. Máme u sebe zlou energii, kdy mění se náš život k horšímu proti naší vůli, a my s tím nejsme schopni cokoliv udělat. Přehodnocujeme svůj...

PEGAS

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato čistá energie má v sobě kouzlo i odvahu. Naše tělo se začíná uzdravovat, naše mysl jakbysmet a naše duše získává rovnováhu. Činíme důležitá rozhodnutí, která vedou k našemu štěstí. Pouštíme se do bláznivých nápadů,...

PILÁT

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tento člověk věří, ale nechává se unést proudem davu. Co si dav přeje, to tento člověk vykoná, i když to některému člověku může ublížit. Jeho život je vzhůru nohama, neboť nedokáže se za svou pravdu...

PLUTÍ ŽIVOTEM

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Energie plutí životem je nastavení energie podle toho, co byste si skutečně ve svém životě přáli mít, co potřebujete a co nakonec dostanete. Proplouvat se dá všelijak, se štěstím za zády je to však mnohem lepší, než se...

POUSTEVNÍK

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Jak název napovídá, jedná se o energii, která nás nabádá k meditacím, ale i osamění. Straníme se ostatním, jsme nejraději sami. Můžeme propadat smutku a pláči bez příčin, můžeme zažívat pocit ztráty....

PRASKLÁ SKOŘÁPKA

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie nechává člověka na bodu mrazu a přináší nedostatek všeho. Takovýto člověk velice se rozptyluje nepodstatnými věcmi a zapomíná na to důležité - na lásku. Obdržíte podrobnou zprávu + osobní...

PRAŠNOST

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie zavírá bránu do prosperity, ale neuzavírá jí úplně. Spíše jen přivírá. Proto také lidé s touto energií jsou více spořivý, neboť nemají příliš peněz na rozhazování. Jsou opatrní ve finanční...

PROČIŠTĚNÍ

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie je velice dobrá, neboť pročišťuje vše, co ve vašem životě dělá vám starosti, problémy odnáší a nastoluje klid a porozumění. Ve všech oblastech života přináší nové, krásné možnosti, lepší časy. Posune vás dál na...

PTAČÍ HNÍZDO

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie ladí vztahy v rodině, v partnerství, ale také mezi přáteli. Člověk se cítí v bezpečí. Veškeré problémy mají dveře zavřené, přichází klidný čas. Člověk se posouvá na své cestě za štěstím, má velkou víru a pokoru...

PTAČÍ PÍRKO

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie je pozitivní, neboť pomáhá partnerům najít společnou řeč, ale také dopřává mnoho intimity. Lidé s touto energií bezmezně milují, tělem i duší. Využívají svou kreativitu také v pracovní činnosti. Posunují se ve...

PUKLÁ HLÍNA

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie náleží chatrnému zdraví, kdy člověk neprožívá v této oblasti právě nejradostnější období. Je tuze churavý, a přesto na sobě dokáže pracovat, aby tomu tak nebylo. Lásku však má kolem...

RADOST

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie vnáší do života mnoho radostí, odnáší veškeré problémy, kterými člověk musel procházet. Přináší uvolnění a vydechnutí.  Pracuje se s vaší životní i auriskou energií, za spolupráce vašeho osobního anděla, i...

RAJSKÁ ZAHRADA

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie je velice pozitivní, dostává se nám Boží milosti a my můžeme požádat o cokoliv. Tato energie obklopuje nás po naší zásluze. Přichází k nám finance, mnohem více financí, než ve skutečnosti dokážeme utratit....

ROVNOVÁHA

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tento člověk je velice vyrovnaný, jak po stránce emocionální, tak po všech ostatních stránkách. Rovnováha symbolizuje život tohoto člověka, neví, co jsou starosti. Pracuje se s vaší životní i auriskou energií, za spolupráce...

ROZKVETLÁ LOUKA

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Stejně, jako rozkvetlá louka přináší potěšení, tak i tato energie přináší potěšení do našeho života. Stejně jako chmýří pampelišky je stále v pohybu a poháněné větrem stále dál, tak i naše nohy začínají být neposedné a my...

ROZPUŠTĚNÍ STRACHŮ

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie rozpouští obavy a strachy, které jste nashromáždili po mnoho dní, měsíců i let. Čím více strachů, tím déle trvá rozprostření této energie kolem vás. S touto energií budete klidní, a nebudete se posléze bát...

ŠEPOT

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Takovýto člověk nedokáže vyjádřit své myšlenky ani pocity, uzavírá se do sebe. Bojí se cokoliv říci, aby nepůsobil v očích ostatních lidí špatně. Ani v pracovní oblasti příliš aktivní není. Obdržíte...

SLABÁ VÍRA

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tento člověk nevěří ničemu a nikomu. Je to takový nevěřící Petr. I když má mnohé důkazy, vždy hledá zpochybnění. Tohoto člověka mnoho štěstí neprovází. Obdržíte podrobnou zprávu + osobní mandalku, ve...

SLEPÁ SPRAVEDLNOST

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie přináší zklamání v právních záležitostech, nebo zpoždění. Nepouštějte se s touto energií do prodeje domu či bytu, neboť budete na kupce čekat dlouho. Také v lásce přináší tato energie velké...

SLONÍ LÁSKA

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie sahá hodně hluboko a poskytuje člověku opravdu věrnou a dlouhotrvající lásku. Je to člověk něžný, soucitný, milující. Pokud toužíte po lásce na celý život, pak se nalaďte právě na tuto energii.  Pracuje se...

SMOLNÁ RODINA

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie způsobuje problémy v rodině v rodině, odloučení od rodinných příslušníků. Způsobuje rozchod v lásce, ztrátu lásky. Tato energie je velice špatná, neboť přitahuje problémy. Naopak je velice...

SNOVÝ OBLÁČEK

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tento člověk stále jen sní. Neumí žít v pozemském světě, zdá se mu, že svět není zahalen do lásky, ale jen do podvodu a klamu. Nevěří v lásku a ani ji nehledá. Jeho názory se střídají, ale není schopen...

SOUCIT

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie přináší soucit se vším živým, ale také poskytuje mnoho darů pro svého nositele. Člověk s touto energií je schopný přijímat i dávat lásku. Soucit ho sice trochu omezuje, neboť uvědomuje si, že nelze pomoci...

SPRAVEDLNOST

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie přivolává k vám spravedlnost, nespravedlnost se vám s touto energií bude vyhýbat. Můžete podepsat cokoliv, podvodníci tuto energii ucítí a budou se vám vyhýbat. Také vám pomůže při hledání nové práce. V...

SPRÁVNÝ SMĚR

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie pluje s vámi životem, ukazuje správnou cestu - správný směr, kudy se máte vydat. S touto energií spolupracuje mnoho andílků, z každé životní oblasti je jich 7. Budete více naslouchat své intuici, která vás...

ŠŤASTNÁ RODINA

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie přináší radost a spoustu oslav. Také vylepšuje vztahy rodinné i partnerské. Přináší také více lehkomyslnosti, která však není na škodu. Pro svobodné přivádí do života partnera, pro zadané stabilizuje partnerský...

STŘEPY

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie přináší do života nositele dlouhodobou smůlu, a to ve všech oblastech života. Pokud se svým postojem tento člověk nesnaží změnit tuto energii a zachovává si ji, pak přichází 7 let smůly a 1...

STŘÍBRNÝ RAK

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Trošičku couváme ve svých názorech, opouštíme zaběhnuté řady, pouštíme se do neznámé budoucnosti. Nekráčíme vpřed. Nemáme ambice pracovní ani milostné. Ustupujeme i v situacích, kde bychom ustupovat...

STUŽKA

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Způsobuje nedostatek pohybu a osobní svobody. Jste zataženi do energie čekání na svou lásku, přípravy a uskutečňování. Věci jdou pomaleji, než byste si představovali, však vše je v pohybu. Je to energie...

SVATÁ RODINA

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie přivádí do života krásné vztahy, jak přátelské, tak partnerské. Budete více vnímaví v oblastech lásky, dokážete dát ze sebe maximum a také přijmout maximum. Lásku budete přitahovat, ale budete ochotni ji také...

TICHÁ PŘÍTOMNOST

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tichá přítomnost zdá se bez pohybu. Je to velice jemná a klidná energie, která má na všechno dostatek času. Člověk na nic nenaléhá a přijímá, co k němu přichází. Uvědomuje si, že s tímto nastavením může být již zítra vše...

TROUCHNIVÉ DŘEVO

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie zapříčiňuje rozpady vztahů a manželství, rozvázání pracovního poměru. To vše bez varování. Také je zodpovědná za mnohá onemocnění v životě člověka, který ji má u sebe. Nadcházejí deprese a...

USCHLÝ KLAS

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie není dobrá, neboť nedopřává citovému životu. Člověk si v oblasti lásky nevěří, a proto v této oblasti nečiní žádné kroky. Přicházejí do života tohoto člověka lidé, kteří klamou a jsou zlí....

UVĚZNĚNÍ

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie přitahuje mnoho lidí z minulosti do vašeho života. Zvláště lidi, se kterými nemáte ještě vše uzavřeno, a nyní vše vyplouvá na povrch. Minulost vás dohání a vám to není zrovna dvakrát...

ÚZKOST

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie přináší do života smutek a úzkost. Nic se v životě nedaří, cokoliv tento člověk udělá, je špatně. Žádného vděku se nedočká. Proto posléze rezignuje a o nic se nesnaží. Je pod neustálým...

VAJEČNÝ ŽLOUTEK

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie přináší nový život, ať již početím miminka, tak i životadárnou sílu něco se svým životem udělat. Silně sítí své emoce a nebojí se je ukázat na veřejnosti. Jde si za tím, po čem tolik touží.  Pracuje se s...

VÁNICE

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie odnáší prosperitu, ale přináší lásku. Lásku v chudobě, ale přesto je to pro člověka to největší bohatství. Obdržíte podrobnou zprávu + osobní mandalku, ve které je zanesena pozitivní...

VELKÁ LÁSKA

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie dává velkou naději na lásku, přivádí lásku do života. Necítíme bolest, všechna traumata z minulosti jsou již vyřešeny, a k nám přichází láska. Velká láska, oboustranná láska, tedy cítíme, že jsme milováni....

VICHŘICE

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Člověk s touto energií je prudký, však ne výbušný. Peníze se mu vyhýbají, kariéru začíná znovu a znovu. Pociťuje zklamání, nikde, s ničím a nikým není takový člověk spokojen. Je velice přelétaví, nikde...

VOLNOST

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  S touto energií dočkáte se volnosti, ale i vážného vztahu. Všechna tajemství jsou vyřešena, nebo dobře uschována. Nic vám nehrozí. Můžete se pustit do nového projektu, štěstí stojí při vás. I vaše zdraví se začne zlepšovat....

VYCHÁZEJÍCÍ SLUNCE

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tak jako slunce, když ráno vstává, má mnoho síly, jako malý chlapec, a přináší požehnání a radost všem tvorům na Zemi, tak i tato energie je požehnáním v životě. Přináší do života nový, světlý začátek, kdy se začínají...

VYSCHLÁ ZEMĚ

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Energie tato nutí nositele zůstat na místě, neposouvat se dále. Schází nápady a člověk vše vidí černě. Žízní po lásce a porozumění, ale není schopen pro to nic udělat. Má strach pohnout se kupředu, má...

ZAČAROVANÁ TRUHLA

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie ukrývá v sobě mnohá tajemství, a také tajemství nositele této energie vyplouvají pomalu na povrch. Ne vždy jsou to tajemství příjemná. Člověk se uzavírá do sebe, pociťuje velkou...

ZAMRAČENÉ NEBE

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie přináší do života chaos, bídu a zklamání. Člověk je slepý k věcem, které jsou více než jasné, a nedokáže ovládat svůj hněv a beznaděj. Obdržíte podrobnou zprávu + osobní mandalku, ve které...

ZAPADAJÍCÍ SLUNCE

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Stejně, jako zapadající slunce již nemá žádnou sílu a neposílá nám své paprsky, tak i tato energie působí vyčerpanost u člověka. Zdá se, že se nic nedaří, nic nejde tak, jak si člověk představuje. Vše...

ŽIVÁ VODA

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie dává člověku větší hloubání a chuť do života. Takovýto člověk věnuje se hodně meditacím a odpočinku, spojení s Bohem i anděly. Nechává se vést a vše se v jeho životě uzdravuje. Přináší moudrost a...

ZLATÝ HOLOUBEK

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie dává velkou lásku, vztah k rodině, dobré finanční zabezpečení, přichází mnoho nových lidí do života člověka, a každý z těchto lidí přináší svůj dar. Takovému člověku je každou chvíli podávána pomocná ruka, aby...

ZLATÝ PRINC

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  Tato energie vás ochraňuje před falší, klamem a závistí. Pracujete v klidném a přátelském prostředí, také lásky máte dostatek. Můžete pomýšlet na povýšení či na vlastní podnikání, neboť čeká vás v této oblasti úspěch....

ZLATÝ VAVŘÍN

Jedná se o pozitivní energii, kterou můžeme přivolat do svého života.  S touto energií máme vítězství na dosah ruky. Dokážeme vše, co si usmyslíme, náš život provází úspěch za úspěchem. Cokoliv započneme, to také dokončíme. Můžete stoupat vzhůru, bez finančního omezení. Naše tělo se začíná...

ZLATÝ ZÁMEK

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie není příliš dobrá, neboť chybí klíč k tomuto zámku. Jsme uzamčeni sami v sobě, nechce se nám plánovat, nechce se nám nic podnikat. Nemáme žádné představy o tom, čeho bychom chtěli v životě...

ZLOMENÉ SRDCE

Jedná se o negativní energii, kterou můžeme odstranit z vašeho života.  Detail služby: Tato energie přináší do života mnoho slz a trápení, taktéž bolesti. Otvírá bolesti již dávno zahojené, ale i nové. Jste více citliví, a veškeré situace jsou vám spíše k pláči než k smíchu. Nenalézáte...