Enediel

Jsem připraven pomoci každému, kdo žádá spravedlnost, vidí týrání či zná zlé lidi, kterým všechno prochází. Trestám ty, jež páchají zlo, ale nemohu bez vyslovení přání zasahovat, byť ani nám, andělům, se nelíbí zlo.

Enediel drží v jedné ruce černý mrak, v druhé ruce kapky očistného deště. Jeho oči jsou temné, stejně jako vlasy.