programy života

☘ BOUŘKY A HÁDKY ☘

objednací kód: AZ1 Tento program je velice choulostivý, neboť při jeho disharmonii vyvoláváme hádky. Pokud správně tento program pracuje, pak hádáme se pouze ve chvíli, kdy máme pravdu nebo když hádka vyčistí vzduch a my povíme, co máme na srdci. Není tedy hádka jako hádka, věcné obhajování...

☘ DOBRODRUŽSTVÍ A BLÁZNOVSTVÍ ☘

objednací kód: AZ2 Ne každý je dobrodruh, ale pokud se držíme stranou, pak nelze dosáhnout velkých výsledků. Proto tento program otevírá v nás dobrodružnou povahu, s možností plnit si svá přání a nastavovat vysoké cíle.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu...

☘ DOKONČENÍ ☘

objednací kód: AZ3 Občas nejsme schopni dokončit něco, na čem nám záleží. Nejsme schopni odejít ze vztahu, který již nefunguje, nejsme schopni odejít ze zaměstnání, které nás nenaplňuje, nejsme schopni sami se rozjet v podnikání a nevěříme si. Je to tím, že máme tento program uzamčený. Nebo má...

☘ DŮVĚRA A DŮVĚŘIVOST ☘

objednací kód: AZ4 Zablokování tohoto programu projevuje se dvěma způsoby - buď nevěříte nikomu, nebo věříte slepě všem a všemu. Důvěřovat zdravě je úkolem tohoto programu, abyste byli schopni rozpoznat, komu a čemu důvěřovat můžete, a kdo vás jen tahá za nos.  doba služby: 1...

☘ HARMONIE ☘

objednací kód: AZ5 Vše na světě má svůj řád a svou harmonii. Nic se neděje bezúčelně, je třeba hledat harmonii a být sami se sebou spokojeni. Možná je váš život jeden velký chaos, a vy se v něm ztrácíte. Hledáte vnitřní klid a harmonii, a ta stále nepřichází. Možná si jen neumíte svůj život...

☘ HOJNOST, PENÍZE A PROSPERITA ☘

objednací kód: AZ6 Při blokaci tohoto programu nepřícházejí k nám nápady, které vedly by k hojnosti. Nedaří se nám, upínáme se na nedostatek a tím si brzdíme aktivaci tohoto programu. Je to program naší píle a snahy, díky němuž nestrádáme.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu...

☘ HYPERAKTIVITA ☘

objednací kód: AZ7 Není to program neposednosti, ale chuti do života. Aktivací zaměřuje se člověk na plnění svých povinností s radostí. Člověk získá vitalitu i chuť něco dokázat ve svém životě.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) -...

☘ KAŽDODENNÍ POVINNOSTI ☘

objednací kód: AZ8 Ne vždy, a ne každému se chce do povinností, které jsou zapotřebí denně nebo alespoň obden. Při uzavření tohoto programu jsme nepořádní, a časem nám to ani nevadí. Aktivací tohoto programu nám nepořádek zpočátku začne vadit, při plném otevření programu máme více chuti...

☘ KOMPROMISY ☘

objednací kód: AZ9 Někdy nejsme schopni udělat kompromis a vidíme pouze své vlastní zájmy. Někdy však je zapotřebí ustoupit. Tento program nastavuje vhodné kompromisy, a nitro upozorňuje na ty nevhodné. doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €)...

☘ LAKOTA ☘

objednací kód: AZ10 Program lakoty je odlišný od programu prosperity. Neuznává zákon dávání a braní, a je zaměřen pouze na braní. Tím si blokujeme nejen finance, ale také lásku. Proto je dobré tento program z našich životů odstranit.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu...

☘ LENOST A PÍLE ☘

objednací kód: AZ11 Někteří lidé jsou líní a musí se do všeho nutit. Nemusí se jednat o pohodlnost, jen je jejich program na tuto lenost nastaven. Pak stačí uzamknout cestu lenosti a odemknout cestu píle.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo...

☘ MINULOST A UVĚZNĚNÍ V NÍ ☘

objednací kód: AZ12 Každý máme svou vlastní minulost, ať již dobrou, nebo špatnou. Je však třeba nezůstat v ní uvězněn a dokázat se od ní odpoutat. Jinak nám stále bude přicházet do života. Je třeba dveře do minulosti uzavřít, a vytáhnout do současnosti jen to, co nám bude ku...

☘ MISTROVSTVÍ ☘

objednací kód: AZ13 Každý z nás může být mistrem ve svém oboru, být oporou pro ostatní, jež to potřebují. Můžeme dokázat cokoliv, co si usyslíme, pokud to není v rozporuu s naším osudem. Při zablokovaném programu trpíme méněcenností, nechceme si podrývat svou vlastní autoritu.  doba...

☘ MLADOST A ROZKVĚT ☘

objednací kód: AZ14 Uzavřený program má za následek rychlejší stárnutí, a rychlejší odumírání buděk v těle. Aktivací se toto stárnutí pozastaví a uvede se do normálu.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu...

☘ MORÁLKA ☘

objednací kód: AZ15 Sprostá slova jsou na denním přádku, i když se vám to nelíbí, neumíte se chovat ve společnosti, možná se nechováte tak, jak jste vychovaní. Obklopují vás negativní emoce, a neumíte se jich zbavit? Pak zkuste aktivaci tohoto programu.   doba služby: 1...

☘ NEVINNOST ☘

objednací kód: AZ16 Toto je program vaší čistoty, otevřením očistí se duše, srdce i mysl. Uzavřením zamezíte, aby do vás nebyl vložen kód negací a pocitu vlastní viny.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu...

☘ NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ ☘

objednací kód: AZ17 Tento program vkládají do nás druzí tím, že nám nevěří, a sráží tak naše sebevědomí. Pokud chceme v životě cokoliv dokázat, je lépe uzavřít tento program, by nám nezpůsoboval problémy v životě a v ničem nám nebránil.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu...

☘ ODKLÁDÁNÍ ☘

objednací kód: AZ18 Odkládat důležité věci na později je špatně nastavený program, kdy člověk věnuje se všemu nepodstatnému, a důležité věci odsunuje vždy na později, doufajíc, že to někdo nakonec udělá za něho.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč...

☘ ODPOUTANOST ☘

objednací kód: AZ19 Můžete být k něčemu nebo někomu připoutáni, a nedokážete se odpoutat, ať děláte cokoliv. Tento program učí spoléhat se na sebe, a nebýt na nikom a ničem závislý.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež...

☘ OSLAVA A ZÁBAVA ☘

objednací kód: AZ20 Tento program je velice důležitý a zvláště lidé bez životních cílů, nebo workoholici mají ho potlačen a neumí si zábavu užít. Je dobré ho aktivovat kvůli odpočinku, který člověk v životě potřebuje, aby si nepřivodil závažná onemocnění v důsledku absence tohoto...

☘ OTEVŘENÁ MYSL ☘

objednací kód: AZ21 Mnoho přemýšlíte a nic poté neuděláte, nebo nejste schopni myslet vůbec? Je vaše mysl zavřená a vás nic kloudného nenapadá? I takto může vypadat spící program otevřené mysli.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) -...

☘ PLODNOST A STVOŘENÍ ☘

objednací kód: AZ22 Téměř každému člověku je dáno plodit a milovat. Avšak při uzavření tohoto programu přicházejí s tímto komplikace, kdy se snažíme, nedaří se a myslíme si, že nám to nikdy nebude dopřáno. Proto, pokud skutečně stojíme o potomstvo, je dobré i tento program aktivovat, nejen se...

☘ PROCITNUTÍ ☘

objednací kód: AZ23 Tento program otevře vaše oči, byste viděli to, co nedokážete vidět sami - tedy v těch oblastech života, kde nosíte růžové brýle. Aktivace tohoto programu posune vás dále na vaší cestě. Uzamčením tohoto programu zamezíte ostatním, by vám cokoliv blránilo v...

☘ PŘÁTELSTVÍ ☘

objednací kód: AZ24 Někteří lidé mají přátel mnoho a někteří ani jednoho přítele. Může se jednat o uzavření tohoto programu, kdy se neumí s nikým bavit a každého člověka spíše od sebe odeženou.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) -...

☘ ROZDVOJENÁ OSOBNOST ☘

objednací kód: AZ25 Program rozdvojení je nastaven u lidí, jež nejsou se svým životem spokojeni, a touží žít život jiný. Netroufnou si však něco pro to udělat, a svou druhou tvář skrývají. Také u lidí, jež chovají se jinak, než vytvoří si ve své mysli, tedy netroufnou si udělat krok ke svému...

☘ SEBEOVLÁDÁNÍ ☘

objednací kód: AZ26 Naštve vás cokoliv, i maličkost? Hádáte se kvůli každé maličkosti? Pak máte uzavřen program sebeovládání. Říkáte lidem, co byste říkat nechtěli, chováte se, jak byste se chovat nechtěli? Neumíte držet své emoce na uzdě, především ty negativní? Pak by to potřebovalo aktivaci...

☘ SEBESTŘEDNOST ☘

objednací kód: AZ27 Toto je program našeho ega, pokud se uzavře, pak máme velké sebevědomí, ale také jsme schopni milovat a nedívat se jen na sebe a své vlastní zájmy.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu...

☘ SMUTEK ☘

objednací kód: AZ28 Smutek vyvolává deprese a deprese vedou k churavění těla. Tento program je třeba vždy uzavřít, neboť aktivovaný nepřináší do našich životů žádné štěstí.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na...

☘ SNY A PŘÁNÍ ☘

objednací kód: AZ29 Někdy se může zdát, že se nám nic nedaří, ničeho nedosahujeme, ať se snažíme sebevíc. A čím více se snažíme, tím více si svá přání oddalujeme. Může za to špatné nastavení programu snů a přání. Je třeba se naučit vše odevzdat, nedržet to u sebe, prožívat život plnými...

☘ SROVNÁVÁNÍ ☘

objednací kód: AZ30 Tímto programem nastavuje se pořádek a řád do života, kdy nepořádnost nahrazuje se pořádkumilovností. Špatně nastavený program může mít za následek také hromadění nepotřených věcí, až je člověk zcela obklopen tím, co nepotřebuje. Takovému člověku je líto cokoliv...

☘ STRATEGIE ☘

objednací kód: AZ31 Tento program hodí se do každodenního života, neboť poodkrývá všechny cesty, po kterých se můžeme vydat, podporuje naše myšlení a strategii. Při jeho uzavření ocitáme se v kruhu, ze kterého není cesty ven, nedokážeme domýšlet a vidět jiné možnosti, proto je jeho aktivace...

☘ SVOBODA A VZTAH ☘

objednací kód: AZ32 Někdy nás vztah dusí, nebo spíš partner, nebo my jeho, neuvědomujeme si, že potřebuje také svobodu, možnost volného pohybu, koníčky. Změňme majetnický program na program svobody ve vztahu, abyste mohli volně dýchat a váš partner také. Odstraňme zbytečné lpění na vztahu a...

☘ TRPĚLIVOST ☘

objednací kód: AZ33 Není trpělivost jako trpělivost. Člověk je věčně nespokojený tvor a chce mít vše hned. Na některé věci nebo události stojí za to si počkat, až dozrají do stadia naší plné spokojenosti. Tento program tedy učí zvládání těžkých období, kdy na něco máme si ještě...

☘ ÚČASTENSTVÍ ☘

objednací kód: AZ34 Účastnit se můžeme čehokoliv, ale co když se nám nechce, i kdybychom chtěli? Nedostatek zájmu, či absence zájmu na cokoliv ukazuje na špatně nastavený program účasti a účastenství. Můžeme se stranit, nekomunikovat.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu...

☘ VĚDOMÍ A PODVĚDOMÍ ☘

objednací kód: AZ35 Tento program rozšiřuje podvědomí do vědomí, abychom si uvědomili, co děláme špatně, nebo co bychom mohli udělat lépe. Naše podvědomí to ví, jen cesta do vědomí a uvědomění si může být uzavřená.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730...

☘ POTÍŽE A BŘEMENA ☘

objednací kód: AZ36 Smůla se lepí na paty, připadáme si prokletí, nemilovaní. Nic se nám nedaří a stále se objevují jen samé potíže. Pak je třeba uzavřít tento program, který patří k destruktivním programům.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč...

☘ VINA A OBVIŇOVÁNÍ ☘

objednací kód: AZ37 Tento program otevírá se čas od času sám, viníme se z toho, co naší vinou není. Další variantou tohoto progamu je oviňování jiných za své vlastní chyby. Pokud se uzavře, člověk vidí sebe i ostatní ve skutečném světle.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu...

☘ VLASTNÍ NITRO A DUŠE ☘

objednací kód: AZ38 Naučit se naslouchat své vlastní duši je někdy složité, zvláště pokud jí nerozumíte. Tento program probouzí intuici a učí, jak správně naslouchat svému nitru, jak porozumět varovným signálům a sladit se se svou duší.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu...

☘ VNITŘNÍ BOJ ☘

objednací kód: AZ39 Svádíte vnitřní boj, rádi byste se chovali podle svých myšlenek a nedaří se vám to? Říkáte občas věci, které nemyslíte vážně? Rádi byste vyjádřili emoce nebo lásku, vnitřně se na to připravíte a pak to nejste schopni uskutečnit? Bojujete se svými strachy? Program vnitřního...

☘ ZRALOST A MOUDROST ☘

objednací kód: AZ40 Tento program aktivuje naší moudrost a dobrá rozhodnutí. Více přemýšlíme, a tím dosahujeme lepších výsledků, a to jak v práci, tak v osobním životě. doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu možnost):  ☘ 730 kč (nebo 31,74 €) - pro ty, jež si na službu počkají...

☘ ŽIVOTNÍ CESTA ☘

objednací kód: AZ41 Každý člověk má svou životní cestu, někteří lidé ji však hledají dlouhá léta, někteří nenaleznou ji nikdy. Aktivací tohoto programu přichází uvědomění, proč jsme zde, kam máme jít a čemu věnovat svou pozornost.  doba služby: 1 hodina Cena (zvolte jednu...