éterická pouta


Finanční pouta

objednací kód: E10-1

Někdy jsme spjati s bídou, aniž bychom si to uvědomovali. Je to v našem nastavení, kdy si myslíme, že nemáme na spoustu věcí, kdy máme sotva na hypotéky, půjčky, na to, co potřebujeme nutně k životu. Tím si vytváříme pouta s chudobou, aniž bychom o to stáli. Setkávám se s mnoha lidmi, kteří nevyjdou se svými finančními prostředky, platí, co musí, a zapomínají na sebe a na své koníčky. To odsouvají do vzdálené budoucnosti, místo aby si udělali radost. Protože pokud si tuto radost udělají, radost vychází přímo ze srdce, pak se jim tyto penízky začnou vracet. Někdy však nestačí pouhé nastavení, ale je zapotřebí přeseknutí a zaléčení těchto pout.

doba: 1 hodina

cena on-line, osobně: 1250 kč / 62,50 € - po telefonu, whatsappu atd.

cena na dálku, zpráva emailem: 1200 kč / 60 €


Milostná pouta

objednací kód: E10-2

Milostná pouta zasahují velice do života, kdy jsme spjati s člověkem, kterého milujeme. Někdy s tímto člověkem žijeme, někdy nás opustil. A my stále toužíme po jeho pochvale, po jeho přítomnosti. Neumíme se od tohoto člověka odpoutat, dělá nám problém myslet samostatně, protože vždy vše děláme tak, aby tento člověk byl spokojený. Tato závislost může přerůst do zcela jiných rozměrů, kdy již nežijeme svým životem, ale neustále se podřizujeme. Někdy nás může spoutávat také tento člověk, kdy my bychom chtěli žít svým životem, ale pouta k tomuto člověku nás drží.

doba: 1 hodina

cena on-line, osobně: 1250 kč / 62,50 € - po telefonu, whatsappu atd.

cena na dálku, zpráva emailem: 1200 kč / 60 €


Pracovní pouta

objednací kód: E10-3

Mohou se projevovat strachem změnit zaměstnání, nebo strachem, že o zaměstnání přijdeme. Tyto strachy nedovolí nám v zaměstnání růst, neposkytují nám dostatečnou svobodu, jednoduše nás tam něco drží a my si s tím nevíme rady. Možná hledáme jiné zaměstnání, ale nic jiného se nám nedaří najít, neboť jsme úzce spojeni s prací, kterou vykonáváme.

doba: 1 hodina

cena on-line, osobně: 1250 kč / 62,50 € - po telefonu, whatsappu atd.

cena na dálku, zpráva emailem: 1200 kč / 60 €


Rozpuštění závisti ostatních lidí

objednací kód: E10-4

Tato pouta nechce nikdo z nás, a přesto jsme s nimi nechtíc svázáni, zvláště pokud dokážeme prožívat to špatné citlivěji. Závist i nenávist jsou nízké vibrace, které nás obklopí, pokud jim to dovolíme.

doba: 2 hodiny

cena on-line, osobně: 2500 kč / 125 € - po telefonu, whatsappu atd.

cena na dálku, zpráva emailem: 2400 kč / 120 €


Rodinná pouta

objednací kód: E10-5

Někdy se stává, že jsme připoutáni k rodině víc, než je zdrávo, nebo jen k některému jejímu členu. Tato pouta nás svazují a nedovolí nám volně dýchat. Přeseknutím a zaléčením těchto pout nezbavíme se sice tohoto člověka v našem životě, ale nebudeme s ním tak úzce spjatí. Vidíme to třeba ve vztahu matka - dítě. Někdy matka lpí na dítěti, hlídá ho až nezdravě, nedovolí mu osamostatnit se. Nebo naopak je dítě příliš svázané s matkou, nechce odejít z domu, dělá vše proto, aby byla matka spokojená, a pak si těžko hledá partnera či partnerku.

doba: 2 hodiny

cena on-line, osobně: 2500 kč / 125 € - po telefonu, whatsappu atd.

cena na dálku, zpráva emailem: 2400 kč / 120 €