fosílie


Fosílie má velký význam mezi drahými kameny. Pomáhá při stresujících situací a pomáhá při napravení chyb v životě. Pomáhá svému nositeli při všech záležitostech.