hole: osmička

Dnes máte dostatek příležitostí k seznámení, i k získání nové práce. Bude to den plný nových věcí, přijdou vám zajímavé nabídky, které je třeba zvážit. Také je otevřená možnost cestovat, kde poznáte mnoho zajímavých míst a získáte mnoho znalostí, které budete moci uplatnit i v dalším životě. Také jste velice pracovali na vztahu, a nyní budete sklízet plody své práce.

OBRÁCENĚ

Dejte pozor na své chování, žárlivosti se nyní asi nevyhnete. Z toho bude pramenit i mnoho hádek, zcela zbytečných. Zachovejte si svou důstojnost a zbytečně neútočte.