VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Poskytovatel služeb: Denisa Marie Váňová, Hřbitovní 2069, 41501 Teplice

IČ: 88852326

Telefon: +420728894181

Email: angeldenca@email.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1  Poskytované služby jsou duchovního charakteru, závislé také na spolupráci objednatele, proto za tyto služby není účtována žádná částka. Odměna, kterou vidíte u každé služby, je za můj čas a rezervaci místa. U každé služby vidíte dobu, kterou té které službě věnuji. Objednáním jakékoliv služby s tímto souhlasíte.

1.2. Je požadována také vaše spolupráce, tedy vaše nastavení, byste došli ke štěstí – je třeba proto z vaší strany také něco udělat.

1.3. Chráním soukromí klienta. Žádné informace a data, jež mi byly poskytnuty, neposkytuji třetí osobě a považuji je za důvěrné.

1.4. Zaujímám nestranný a nezaujatý přístup, neposuzuji klientovo jednání ani jeho myšlenky.

1.5. Mou prioritou je najít s klientem vhodné řešení problému a ukázat mu cesty, výběr cesty je však na svobodné vůli každého klienta.

1.6. Neposkytuji výklady ani jiné služby pro třetí osoby, pokud nejsou v nějakém vztahu ke klientovi a pokud by tyto služby mohly třetí osobu poškodit. Neposkytuji ani informace o třetí osobě. Pokud však souvisí třetí osoba s klientem, pak se soustředím na nejdůležitější informace nezbytně nutné k pochopení a vyřešení potíží.

1.7. Nikdy neprovádím nevyžádaný výklad nebo službu.

1.8. Služby, které nemám v nabídce, neprovádím, pokud si je klient výslovně nevyžádá a nedomluvíme se na přiměřené odměně, se kterou klient souhlasí. V případě, že službu nemohu z nějakého důvodu poskytnout, je o tom klient vždy informován a v případě platby předem jsou mu peníze vráceny.

1.9. Negativní věci sděluji vždy šetrně. Upozorním na danou oblast a společně s klientem hledáme řešení, jak se nepříznivým situacím vyhnout nebo je alespoň omezit.

1.10. Neposkytuji své služby lidem, kteří žádají službu za účelem někomu ublížit či uškodit, nebo by informace použili v rozporu se zákonem. Neposkytuji služby lidem, kteří o mé služby ve skutečnosti nestojí. Vyhrazuji si právo neposkytnout služby z jakéhokoliv důvodu.

1.11. Nehodnotím kvalitu služeb jiných esoterických poradců a kartářek. Každý máme své postupy.

1.12. Klient nikdy neobtěžuje, jsem tu pro klienty, ne klienti pro mě. Klient platí za můj čas, proto má právo určit si den a hodinu, kdy se mu věnuji, pokud termín není obsazen nebo pokud není termín mimo dobu, po kterou se službám věnuji.

1.13. Vždy obdržíte termín – tedy čas a dobu provedení služby, tento termín si můžete zvolit také vy sami, pokud není obsazen.

1.14. Veškeré služby poskytuji až po obdržení peněz na účet, stejně jako potvrzuji termín provedení služby.

1.15. Na služby při osobní návštěvě dostanete termín při objednání takovéto služby. Tyto služby se uhradí předem na účet.

1.16. Doba vykonání je dohodnuta předem.

2. Slevy

2.1. Poskytnuté slevy jsou platné po dobu smluvenou mezi vámi a mnou, platí pouze v případě, že máte klientskou kartu, na tu se vztahuje sleva po celou dobu jejího trvání. 

2.3. O cenách nesmlouvám - pokud si mé služby nemůžete dovolit, obraťte se na někoho jiného. 

2.4. Objednávka je závazná.

3. Ochrana osobních údajů

3.1. Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Údaje, které mi poskytnete, využívám jen pro potřebu vykonání služeb, nijak je nearchivuji ani s nimi jinak nenakládám.

Nepatrně upraveno dne 8. 8. 2019

Doplněno o etický kodex dne 12. 7. 2017

Platné od 13. 6. 2012