ANDĚLSKÝ RITUÁL

950 kč (nebo 41,30 €)

Andělský rituál je pro ty, jež věří andílkům. Předává se jim prosba, která může být z jakékoliv oblasti. Tedy přání může být jakékoliv. 

Provádí se za účasti 4 archandělů a jednoho andílka vašeho přání, který se vybere podle druhu vaší prosby. Je dobré napsat si přesné přáníčko na andílky. Toto přáníčko je následně přepsáno na pergamen andělskou tuží a brkem. Používá se 5 svíček, i s dary pro všech 5 andělů. Je zapotřebí jméno a datum narození všech, jež se rituál týká. Lépe je použít i fotografii, ale není nezbytně nutná pro tento druh rituálu. 

Po tomto rituálu obdržím vzkaz, který vám následně sdělím, v každém případě ho ještě i posílám emailem nebo whatsappem.

Po obdržení vzkazů má práce končí a je nyní na vás a na nebeských bytostech splnění vašeho přání.

doba služby: 60 minut

objednací kód: 2020-A274

MAGIE

1 500 kč (nebo 65,22 €) 

Jde o speciální rituál, který započneme společně a dokončíte sami dle instrukcí. Nejde však o nic složitého, ale je důležité všechny kroky provést tak, jak mají. Vaše touha v srdci je první podmínkou při tomto rituálu, vaše naprosté teoretické zdraví (nelze ho provádět, pokud jste nastydlí, máte chřipku nebo angínu), tedy nemoci způsobené viry rituál oslabují. Přítomnost virů je vždy na škodu, proto raději rituál nepodstupujte při těchto onemocněních, i když je to pro vás tak důležité. Samotný rituál provádíme společně za pomocí svíček, bylin, a dalších artefaktů, je třeba mít osobní fluidum (stačí jeden vlas). A nakonec zakončení provádíte sami, kdy pálíte posvěcenou svíčku, do které je vloženo vaše přání, a musíte pak odnést na speciální místa, která vám prozradím. 4 živly, čtvero nastavení, a pátým elementem je vaše přání. 

Po tomto rituálu neobdržím žádný vzkaz, který bych vám mohla předat, jako u rituálů ostatních. Provedením rituálu a sdělení dalších instrukcí vám, má práce končí. 

doba služby: 60 minut

objednací kód: 2020-A1067

RITUÁL DRAČÍHO DECHU

2500 kč (nebo 108,69 €)

Tento rituál započíná se očistou vašeho přání. Sestavuje se přání ve verších, píše se brkem a směsí bylin a inkoustu, tzv. dračí krví. Vaše přání by mělo být co nejpřesnější. K tomuto rituálu je předem vyrobeno 5 pantaklů, jeden, ten hlavní, obdržíte po skončení rituálu. K tomuto rituálu je vyrobeno 8 speciálních svící, sedm z nich je použito při rituálu, jednu použijete sami později. Vyvolává se dračí dech, na němž se posléze nese vaše přání. Příprava tohoto rituálu trvá 8 hodin, je třeba ho objednat s dostatečným předstihem.

Po tomto rituálu obdržený vzkaz posílám emailem nebo whatsappem.

Po obdržení vzkazů má práce končí a je nyní na vás a na nebeských silách splnění vašeho přání.

doba služby: 1 hodina

objednací kód: 2020-A1065

RITUÁL BOŽSKÝ

3000 kč (nebo 130,43 €)

Tímto rituálem obracíme se na všechny nebeské bytosti, včetně té nejvyšší. Je zapotřebí vašeho naprostého klidu v době tohoto rituálu. Používá se 8 svící, 7 se pálí na sedmiramenném svícnu, jedna velká se pálí na paškálním svícnu. Je zapotřebí vašeho konkrétního přání, které můžete více rozepsat. Je zapotřebí jméno a datum narození všech, jež se rituál týká, včetně fotografie.

Po tomto rituálu obdržené vzkazy posílám emailem nebo whatsappem.

Rituály provádím pouze v rituální dny.

Po obdržení vzkazů má práce končí a je nyní na vás a na nebeských bytostech splnění vašeho přání.

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A278

SPECIÁLNÍ RITUÁL

3500 kč (nebo 152,17 €)

Tento rituál provádím pouze na speciální přání, musíte vědět, proč to chcete, a být připraveni něco také na oplátku nabídnout - ne mně, ale těm, které voláte ku pomoci. Připravuje se mnoho artefaktů, a doba tohoto rituálu je různá, lze ji určit podle samotného přání, cena je však stejná. Obsahuje také zvláštní ochranu. Tento rituál není určen pro každého, předtím je nutné zhodnocení, zda vám může být proveden. Slouží pouze k dobrým účelům.

Je zapotřebí jméno a datum narození všech, jež se rituál týká, včetně fotografie.

Po tomto rituálu obdržený vzkaz posílám emailem nebo whatsappem.

Rituály provádím pouze v rituální dny. 

Po obdržení vzkazu má práce končí , je na vás a bytostech, které žádáte.

doba služby: 3 hodiny

objednací kód: 2020-A279

RITUÁL KRISTOVY KRVE

6000 kč (nebo 260,87 €)

Pro velký zájem sem vracím tento rituál, který se zaměřuje právě na pomoc Ježíše Krista. Je důležité mít své přání pevně ukotveno ve svém srdci. 

K tomuto rituálu se připravuje 36 svíček, 2 pantagramy, nápoj lásky (prosperity atd. - dle povahy přání).  Připravuje se také mnoho artefaktů, a doba tohoto rituálu je až 6 hodin. Tento rituál není určen pro každého, předtím je nutné zhodnocení, zda vám může být proveden. Slouží pouze k dobrým účelům.

Tento rituál má dvě fáze, započetí a posílení, vše se provádí v rámci několika dnů. 

Je zapotřebí jméno a datum narození všech, jež se rituál týká, včetně fotografie.

Po tomto rituálu obdržený vzkaz posílám emailem nebo whatsappem.

Rituály provádím pouze v rituální dny. 

Po obdržení vzkazu má práce končí , je na vás a bytostech, které žádáte.

doba služby: 2 - 6 hodin

objednací kód: 2020-A280

ZRUŠENÍ RITUÁLU

1800 kč (nebo 78,26 €)

Zrušení rituálu probíhá vždy v rituálním dni, pokud jste zvolili rituál jinde, než u mě, pak je třeba zjistit, jaký druh rituálu byl vykonán a anulovat ho, přesměrovat a zcela vyrušit. 

doba služby: 2 hodiny

cena: 1800 kč (nebo 78,26 €)

objednací kód: 2020-A276