ANAM CARA ANEB SETKÁNÍ S DRUHOU PŮLKOU DUŠE

1480 kč (nebo 64,35 €)

Setkejte se se svým andělem, který vám ukáže vaší druhou půlku duše,dozvíte se o jeho (jejích) vlastnostech, životě, přáních a mnoho dalšího. Pokud se nám to podaří, pak ji také uvidíte, a hlavně si tohoto človíčka můžete přivolat do svého života. 

Vyrábí se talisman i mandala, do které se zanáší účel této služby, a vtiskuje se do mandaly účelové. 

doba výkladu: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A288

HUBNUTÍ

1480 kč (nebo 64,35 €)

Setkejte se se svým andělem, který vám poví, co je ve vašem životě špatně, jak nejlépe nastavit sami v sobě ideální váhu, jak uchytit ti v mysli, aby i tělo poslechlo mysl a vy jste se dostali na váhu, kterou si přejete. Podíváme se na svou duši i tělo, sladíme tělo a mysl tak, aby se nastolilo právě hubnutí. 

Vyrábí se talisman i mandala, do které se zanáší účel této služby, a vtiskuje se do mandaly účelové. 

doba výkladu: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A289

OČISTA KARMY

1480 kč (nebo 64,35 €)

Setkejte se se svým andělem, který z vás sejme omezení a dávné hříchy, kterých se vaše duše dopustila, a jež vám brání v současném životě. Poznejte svou karmu do hloubky, pochopte ji a nastolte její očistu. Toto vše za asistence vašeho anděla. Někdy je zapotřebí setkat se také s vašimi předky a odpustit jim, čeho se dopustili. 

Vyrábí se talisman i mandala, do které se zanáší účel této služby, a vtiskuje se do mandaly účelové. 

doba výkladu: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A290

ODPUŠTĚNÍ

1480 kč (nebo 64,35 €)

Setkejte se se svým andělem, který vám pomůže odpustit člověku, který vám ublížil, zradil vás, a tím vám brání ve šťastném životě. Může to být živý člověk, či takový, který tento svět opustil. Někdy odpuštění vede na cestě za štěstím, a blokuje nám to krásné, co bychom prožívat mohli. 

Vyrábí se talisman i mandala, do které se zanáší účel této služby, a vtiskuje se do mandaly účelové. 

doba výkladu: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A291

OSVOBOZENÍ

1480 kč (nebo 64,35 €)

Setkejte se se svým andělem, který vám pomůže s vaší závislostí, ať již je na čemkoliv. Každá závislost je ve své podstatě otroctvím, a vy jejím otrokem. Nastolíme společně s vaším andělem svobodu ve vašem životě, naučíte se efektivně pracovat se svou závislostí, až nakonec nebude součástí vašeho života. Nebo snad strach cloumá vaším majestátem, a ovládá vás? Kde vznikl tento strach, odkud přišel, jak zbavit se ho? To vše vám váš anděl poví a pomůže vám. 

Vyrábí se talisman i mandala, do které se zanáší účel této služby, a vtiskuje se do mandaly účelové. 

doba výkladu: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A292

PROČIŠTĚNÍ A LÉČENÍ SRDCE

1480 kč (nebo 64,35 €)

Setkejte se se svým andělem, který vám pomůže očistit a vyléčit vaše zlomené, roztrhané na cáry, bolavé srdce, aby do vašeho života opět mohla vstoupit láska a dobrota, která se ve vašem srdci ukrývá, jen hodně hluboko, odkud se nemůže dostat ven. 

Vyrábí se talisman i mandala, do které se zanáší účel této služby, a vtiskuje se do mandaly účelové. 

doba výkladu: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A293

PROSPERITA

1480 kč (nebo 64,35 €)

Setkejte se se svým andělem, který vám odhalí vaší prosperitu, cestu za prosperitou a lepšími výdělky, nastaví vás na příjem financí a lepších pracovních podmínek. 

Vyrábí se talisman i mandala, do které se zanáší účel této služby, a vtiskuje se do mandaly účelové. 

doba výkladu: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A294

UZDRAVENÍ

1480 kč (nebo 64,35 €)

Setkejte se se svým andělem, který vás na tento proces nastaví, poví duchovní příčinu vašeho onemocnění, i to, jak lépe pochopit důvody, které k vaší nemoci vedly. Ne vždy dojde k uzdravení, zvláště při nemocech, které vyléčit nelze, ale dojde k pochopení, naučíte se s vaším tělem více spolupracovat, a tím eliminovat příznaky onemocnění. 

Vyrábí se talisman i mandala, do které se zanáší účel této služby, a vtiskuje se do mandaly účelové. 

doba výkladu: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A295

VYŠŠÍ CÍLE A HODNOTY

1480 kč (nebo 64,35 €)

Setkejte se se svým andělem, který vám pomůže naplnit vyšší cíle a hodnoty, prostoupí vás pozitivní energií, nadšením, vděčností, láskou. Můžete ho požádat, by zvýšil vaše nadání, dar, který jste obdrželi před svým narozením, aby se probudil a projevil ve své velikosti. 

Vyrábí se talisman i mandala, do které se zanáší účel této služby, a vtiskuje se do mandaly účelové. 

doba výkladu: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A296

ZROZENÍ

1480 kč (nebo 64,35 €)

Setkejte se se svým andělem, který vám představí duši miminka, které se k vám těší. Můžete se setkat i s dušičkou, dozvědět se od ní, co by si přála, proč k vám ještě nejde, co jí schází, co se jí líbí, jak je spokojená s vámi jako s budoucími rodiči a mnoho dalšího. 

Vyrábí se talisman i mandala, do které se zanáší účel této služby, a vtiskuje se do mandaly účelové. 

doba výkladu: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A297

ŽIVOT

1480 kč (nebo 64,35 €)

Setkejte se se svým andělem, který vám dodá potřebnou nebo ztracenou energii, pomůže vám odstranit únavu. Navede vás na cestu, po které vydat byste se měli, aby byla vaše životní cesta započata a vy došli tam, kam dojít máte. Může se jednat o oblast životní cesty, práce, vztahů či vašeho nadání, které je třeba probudit, aby vám pomáhalo na vaší cestě životem. 

Vyrábí se talisman i mandala, do které se zanáší účel této služby, a vtiskuje se do mandaly účelové. 

doba výkladu: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A298