ANDĚLSKÉ NAPOJENÍ

1480 kč (nebo 64,35 €)

Chcete být v bližším kontaktu s andílky, dokázat rozpoznat jejich rady? Přáli byste se andělům naslouchat? Přáli byste se naučit s nimi komunikovat, byste jim rozuměli, co vám říkají? Přejete si mít co nejlepší napojení na andílky? 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A299

BEZPEČÍ A JISTOTA

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: S pomocí andílků odstraníme vaše nejhlubší strachy, byste se ničeho nebáli. Vložíme do vašeho života pocit bezpečí a jistoty. Strach z existence, strach, že rodinu neuživíte, strach, že nejste v bezpečí. Strach milovat a jít za láskou. Jakýkoliv strach. Důležité je, zda tento strach skutečně odstranit chcete. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A300

BOŽSKÁ MOUDROST

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Mít Božskou moudrost je vždy ku prospěchu. Pochopíte, co děláte špatně, a co byste mohli udělat lépe. Pochopíte, že to, co se vám špatného děje, je k dobru v současné době. Uvidíte smysl špatných věcí. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A301

BOŽSKÁ SÍLA

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Posílíme vaši sílu k překonání překážek a nastolení dobrých situací. Vše vám půjde dobře od ruky, tak, jak si přejete. Uvidíte, jak je lehké překonávat překážky, a poznáte, že jdou se správným nastavením překročit a lze je zcela odstranit. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A302

ČINORODOST A ÚSPĚCH

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Naučíte se věřit ve svůj úspěch, a také ho dosáhnete. Necháte ho vstoupit do svého života. Vneseme úspěch do vašeho života, zbavíte se nedůvěry, že jej nedosáhnete. Přestanete pochybovat o svých kvalitách. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A303

ČISTOTA A PRŮZRAČNOST

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Naučíte se opustit iluzi a zastaralé názory, zbavíte se nepotřebného. Opustíte minulost, vyrovnáte své karmické dluhy skrze lásku a odpuštění. Uvidíte světlo a naději. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A304

DŮSTOJNOST A POŘÁDEK

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Přivedeme do vašeho života pořádek tak, by se vám dařilo. Osvobodíte se od podmínečnosti. Vnese do vašeho života pořádek a dodáme vašemu životu důstojnost. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A305

HOUŽEVNATOST A NAPLNĚNÍ

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Ukáže se vám cesta při dosažení vašich cílů, které jste si vytyčili. Uvědomíte si skutečné cíle. Zvítězíte nad nepříjemnými zážitky a překonáte je. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A306

KLID A LEHKOST

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Naučíte se přijímat věci, jak přichází, naleznete klid. Získáte odvahu vykročit i přes těžkosti, kterým musíte čelit. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A307

KREATIVITA A SEBEVYJÁDŘENÍ

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Naučíte se vyjádřit své vlastní pocity, dokážete mluvit o problémech, myšlenkách i o své lásce. Poznáte svou vlastní hodnotu, začnete obhajovat názory před ostatními. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A308

LÁSKA A BEZPODMÍNEČNOST

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Probudíme ve vás odvahu pro navazování vztahů, pocítění lásky bez podmínek a očekávání. Získáte svobodu ve vztahu, naučíte se pracovat na vztahu, by mohl růst a sílit. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A309

LÁSKA A SEBELÁSKA

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Odstraníme chyby z vašeho počínání, nastavíme život plný harmonie a lásky. Přivoláme bezpodmínečnou lásku, kdy přijímáte, co vysíláte. Naučíte se řešit mezilidské problémy, přijmete druhého, jaký je. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A310

LÁSKA A VZTAHY

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Naplníme vás současný vztah láskou, ale také ostatní vztahy, kde je problém. Budete mít větší touhu a odvahu jít za svou láskou, stejně tak i lidé, kteří s vámi přijdou do kontaktu. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A311

MATERIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Naučíte se pracovat s penězi na bází přivolání peněz do vašeho života, dovolíte vylepšení vaší finanční situace. Naučíte se, že vše v životě má svou cenu. Poznáte svou vlastní cenu a také cenu financí. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A312

MILOSRDENSTVÍ

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Otevřeme a necháme vstoupit do vás milosrdenství, byste nezažívali zlé situace. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A313

NOVOST A VÝVOJ

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Nastavíme samoléčení celého vašeho těla. Přijmete novoty a zanecháte za sebou shon i spěch. Nastoupí dušení naplnění. Odložíte vše staré a vpustíte do života nové. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A314

ODVAHA A VYTRVALOST

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Obstojíte ve všech situacích vyžadujících odvahu a vytrvalost. Budete mít větší odvahu udělat, co chcete již delší čas a naučíte se vytrvat a nevzdat to. Budete schopni postavit se za partnera, nebudete se ostýchat postavit se proti všem, pro svou lásku.

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A315

OPĚTOVNÉ MYŠLENKY A ŘEŠENÍ

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Opustíte své myšlení a začnete nalézat řešení, byste se ve svém životě pohnuli dále. Změníte perspektivu a způsob pohledu.

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A316

OPTIMISMUS A KRÁSA

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Nastolíme do vašeho života optimismus. Začnete růst do krásy, získáte obdiv a úctu ostatních lidí. Odstraníme váš smutek, přivoláme radost do vašeho života. Vaše sny a představy obklopíme velkým světlem, které vás vyvede z temnoty. Budete lépe vycházet s lidmi. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A317

POZNÁNÍ A PŘIJETÍ

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Najdete pochopení pro činy ostatních, a tím dosáhnete pozitivního směru ve vašem životě. Změníte situace, posílíte je vyššími hodnotami. Zbavíte se strachu, který vám nedovolí jít dál. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A320

ROZHODNOST A NOVÁ ORIENTACE

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Naučíte se poslouchat hlas své duše i svého srdce. Poznáte, co je pro vás nejlepší a vydáte se po této cestě. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A321

SEBEHODNOCENÍ A SEBEDŮVĚRA

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Naučíte se věřit si co nejvíce, přestanete se podceňovat. Získáte větší jistotu. Naučíte se přijmout lidi i situace takové, jaké jsou, bez pocitu viny. Naučíte se přeměnit negativní vlivy v pozitivní. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A322

SÍLA A ODDANOST

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Naučíte se pomáhat druhým, aniž byste strádali. Nabudete ztracené síly a získáte novou energii. Dostanete velkou sílu pro pomoc při plnění vašeho přání. Rozlišíte soucit a utrpení. Budete chráněni před energetickými upíry. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A323

SMĚR A CÍL

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Naučíte se definovat vaše cíle a touhy, naučíte se jich dosáhnout. Budete lépe hospodařit s časem, nebudete s ním mrhat, zbytečně dlouho čekat. Půjdete směle až do samotného cíle. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A324

SMRT A ZNOVUZROZENÍ

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Vše staré a nepotřebné ve vás odumře a zrodí se to, co potřebujete nyní nejvíce. Budete připraveni na nový začátek, v kterékoliv oblasti života. Opustíte temnotu a vydáte se za světlem. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A325

SPIRITUÁLNÍ RŮST

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Ucítíte pohyb mezi Nebem a Zemí a váš růst se zněkolikanásobí, tudíž se dostanete na vyšší úroveň na své duchovní cestě. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A326

SPIRITUÁLNÍ SÍLA A REALIZACE

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Nastoupíte na spirituální cestu, začnete se duchovně rozvíjet, snáze překonáte překážky a uvedete své sny do reálného světa. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A327

TRPĚLIVOST A NEZÁVISLOST

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Naučíte se trpělivosti tak, abyste nejednali ukvapeně, ale nechali vše plynout. Zkvalitní se čas vašeho čekání. Přijmete tento čas bez zásahů a prodlužování. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A329

TVŮRČÍ MOUDROST

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Přineseme do vašeho života kreativitu, tvůrčí myšlení, získáte podporu pro vaše nadání. Budete následovat hlas duše i srdce, naučíte se poslouchat své pocity. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A330

TVŮRČÍ SLOVO

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Naučíte se vyjádřit to, co máte na srdci. Místo mlčení, abyste něco nepokazili, dokážete stát si za svým názorem. Také otevřeme brány k tvůrčímu psaní. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A331

VĚDOMÍ ODPOVĚDNOSTI

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Získáte přirozenou autoritu a stabilitu. Získáte velkou sílu v rozhodování. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A332

VÍRA A DŮVĚRA

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Nastavíte se na důvěru v Boží cestu. Odstraníme váš vnitřní boj. Pochopíte smysl svého života. Naučíte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A333

VZTAHY K BLIŽNÍM

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Sladíme vztahy ve vaší rodině, naučíte se pomáhat ostatním. Ucítíte, zda vás někdo jen využívá nebo skutečně potřebuje pomoc. Získáte ochranu proti vysávání energie jiných lidí. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A334

ZDÁNÍ A SKUTEČNOST

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Poznáte faleš i pravdu ostatních lidí. Prožijete život bez tlaku. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A335

ZMĚNA A PROMĚNA

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Odstraníme vaše bolesti, smutek a traumata prožitá v minulosti. Naučíte se podstoupit a prožít transformaci k vašemu štěstí. Změníte se k lepšímu, budete dávat i přijímat více lásky. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A336

ZRALOST A MOUDROST

1480 kč (nebo 64,35 €)

Detail služby: Vyléčíme bolestné zkušenosti, následně je odstraníme. Získáte podporu na vaší pozemské cestě. Získáte více moudrosti, přestanete mít manýry malých dětí. Přijmete odpovědnost za vše ve vašem životě. Tím vše negativní pošleme pryč. 

doba služby: 2 hodiny

objednací kód: 2020-A337