CESTA MÝM ŽIVOTEM

405 kč (nebo 17,61 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Co na své cestě zažiji? ♥ Kudy se mám vydat, po jaké cestě? ♥ Co bych měl na své cestě dokázat? ♥ Mám dostatek sil to zvládnout? ♥ Kam na své cestě dojdu?

doba výkladu: 30 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A386

DUCHOVNÍ CESTA

405  kč (nebo 17,61 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Co mi má být prozrazeno? ♥ Jak se zdokonalit na své duchovní cestě? ♥ Jak mít velkou sebedůvěru na této cestě? ♥ Kam se dostanu na této cestě? ♥ Jak probudit své schopnosti?

doba výkladu: 30 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A388

DUCHOVNÍ POSLÁNÍ

450 kč (nebo 19,57 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Co jsem za člověka po duchovní stránce? ♥ Jaký je můj úkol v tomto směru? ♥ Co vše jsem schopen dokázat? ♥ Na jakou úroveň se mohu dostat? ♥ Jaké překážky mě čekají? ♥ Co můžu získat tímto posláním?

doba výkladu: 36 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A389

ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ

525 kč (nebo 22,83 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Kde potkám své štěstí? ♥ Která oblast mého života potřebuje štěstí? ♥ Jaká příležitost ke štěstí se mi nabízí? ♥ Co mi brání ve štěstí? ♥ Čím přináším štěstí ostatním? ♥ Co nebo kdo potřebuje štěstí víc než já? ♥ Jakou silnou stránku nebo talent mám použít pro své štěstí? 

doba výkladu: 42 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A387

SPÁNEK

525 kč (nebo 22,83 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Proč nemohu klidně spát, co mi v tom brání? ♥ Proč se budím ze spaní? ♥ Proč mám noční můry? ♥ Mám snad nemoc, o které nevím? ♥ Mám strach, který mi brání v klidném spánku? ♥ Jak si mám přivolat krásné sny? ♥ Mám změnit něco ve svém životě?

doba výkladu: 42 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A393

VYLÉČENÍ SMUTKU

525 kč (nebo 22,83 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Proč člověk mně blízký musel zemřít? ♥ Našla jeho duše odpočinek, nebo někde bloudí? ♥ Co chce, abych nyní udělal? ♥ Co naopak dělat nemám? ♥ Vyřešil si zde na Zemi vše, nebo je třeba něco za něj dokončit? ♥ Proč se nemohu se ztrátou tohoto člověka vyrovnat? ♥ Co mám dělat, abych jeho smrt přijal?

doba výkladu: 42 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A395

INTUICE A TRPĚLIVOST

600 kč (nebo 26,09 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Na jaké úrovni je má intuice? ♥ Dokážu správně poslouchat vedení andělů? ♥ Kolik andělů je v současné době u mě? ♥ Jak žádat je mohu o zvýšení své intuice? ♥ Jak pracovat s intuicí? ♥ Mám více přemýšlet o svých zamýšlených krocích? ♥ Jak se projevuje má intuice? ♥ Který anděl mě nyní nejvíce doprovází mým životem?

doba výkladu: 48 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A390

MÉ NAPOJENÍ NA ANDĚLY

600 kč (nebo 26,09 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Kolik andělů mám v současné době u sebe? ♥ Jak je mám požádat o pomoc? ♥ Jaké znamení si s nimi mám sjednat, abych rozuměl jejich odpovědím? ♥ Jakým způsobem jsem schopný komunikovat s anděly? ♥ Jaké je v současné době mé duchovní napojení? ♥ Co mám udělat pro zvýšení tohoto napojení? ♥ V čem mi mohou andělé pomoci? ♥ Co za to ode mě budou žádat?

doba výkladu: 48 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A391

SCHOPNOSTI A PROSTŘEDKY

600 kč (nebo 26,09 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jaké schopnosti jsem dostal do vínku? ♥ Jakým způsobem je mám využít ve svém životě? ♥ Co vše je třeba investovat do mých schopností? ♥ Jak pracovat na sobě nyní mám? ♥ Jakých výsledků mohu dosáhnout? ♥ Jakým způsobem získám prostředky na svůj vlastní rozvoj? ♥ Mohu využít schopnosti někoho jiného pro sebe? ♥ Mohu svými schopnostmi někomu pomoci?

doba výkladu: 48 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A392

VÍRA A PŘÍLEŽITOST

600 kč (nebo 26,09 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jak velká je moje víra? ♥ Jak zvýšit svou víru mám? ♥ Jaké příležitosti vplují mi do života? ♥ V jaké oblasti jen sním? ♥ Jakým způsobem naplním své sny a touhy? ♥ Na co mám se nyní soustředit? ♥ Jak velký krok v mém životě mě čeká? ♥ Co mám nechat za sebou, co odstranit ze svého života mám?

doba výkladu: 48 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A394

ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ

600  kč (nebo 26,09 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jaké je mé životní poslání, čemu se mám věnovat? ♥ Co mohu udělat pro jeho naplnění? ♥ Budu k jeho naplnění potřebovat finanční prostředky? ♥ Jak moc se mi změní život, pokud se po této cestě vydám? ♥ Jak to změní život mých blízkých? ♥ Podpoří mě v tom rodina, nebo mi to budou ztěžovat? ♥ Proč jsem nenalezl ještě smysl svého poslání? ♥ Kdo mi v jeho plnění pomůže?

doba výkladu: 48 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A397

ZLOZVYK

759 kč (nebo 33 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Zbavím se někdy svého zlozvyku? ♥ Budu mít dostatek sil k tomuto kroku? ♥ Budu mít pevnou vůli? ♥ Bude mě někdo od toho odrazovat? ♥ Podpoří mě někdo? ♥ Podaří se mi to hned na poprvé? ♥ Budu mít nutkání začít se zlozvykem dříve, než se ho zbavím? ♥ Překonám toto období?  ♥ Začnu s tímto zlozvykem někdy v budoucnu? ♥ Čekají mě nějaké zdravotní komplikace, pokud s tím skončím? ♥ Čekají mě nějaké zdravotní komplikace, pokud nepřestanu? 

doba výkladu: 66 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A396