CO JE MÝM ÚKOLEM?

405 kč (nebo 17,61 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jaký vztah je mi předurčen? ♥ Jaké zaměstnání je mi předurčeno? ♥ Jaká finanční situace je mi předurčena? ♥ Jaké poslání je mi předurčeno? ♥ Jaký život je mi předurčen?

doba výkladu: 30 minut

provedení: posílám emailem nebo chatem po whatsappu nebo facebooku

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

cena: 405 kč (nebo 17,61 €)

objednací kód: 2020-A413

KARMA PŘENÁŠENÁ ŽIVOTY

450 kč (nebo 19,57 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jakým problémem se budu nyní zabývat? ♥ Jakým způsobem zasahuje tento problém z minulého do současného života? ♥ Proč tomu tak je?  ♥ Co mám nyní pochopit? ♥ Kdo z lidí v mém blízkém okolí mě doprovází z minulého života? ♥ Dokážu tuto karmu uzavřít? 

doba výkladu: 36 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A419

KARMA PRACOVNÍ

525 kč (nebo 22,83 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Čemu se mám věnovat, co mi přinese uspokojení? ♥ Čemu jsem se věnoval v minulém životě? ♥ Mám v této práci pokračovat? ♥ Co dělám špatně, že se mi nedaří najít vhodné zaměstnání? ♥ Jakým směrem se mám vydat? ♥ Co mi přinese, když naplním svůj pracovní úkol? ♥ Jak dosáhnu naplnění karmického dluhu? 

doba výkladu: 42 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A418

CO JE ŠPATNĚ, PROČ MĚ OSUD TRESTÁ?

600 kč (nebo 26,09 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Co jsem udělal v minulém životě špatného?  ♥ Jak jsem se choval k lásce a partnerům? ♥ Jak jsem zacházel s majetkem a penězi? ♥ Jaký vztah jsem měl k ostatním lidem? ♥ Čím jsem se provinil, že se mi lepí smůla na paty?  ♥ Jak to mohu v tomto životě napravit? ♥ Co se po mně žádá v tomto životě? ♥ Jak mohu změnit svůj život k lepšímu?

doba výkladu: 48 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A414

DŘÍVĚJŠÍ VTĚLENÍ

600 kč (nebo 26,09 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Které vlivy zasahují do mého života ze starších vtělení, než bylo poslední? ♥ Co spojuje všechna vtělení, co jsem v žádném životě neuzavřel? ♥ Jaké jsem měl podmínky a které okolnosti zasahovali do předešlého života? ♥ Jaký byl nejdůležitější problém minulého života? ♥ Jakým způsobem ho mám vyřešit, jaké možnosti k tomu mám? ♥ Čemu musím porozumět, abych naplnil poslání tohoto vtělení? ♥ Jaké bude mé budoucí vtělení?

doba výkladu: 48 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A415

MINULÉ ŽIVOTY

600 kč (nebo 26,09 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jaká je má osobnost? ♥ Co mě ovlivnilo z minulých životů? ♥ Jaká je karma, kterou si nesu ze všech minulých životů, a kterou bych měl již nyní uzavřít? ♥ Co se stalo v minulém životě? ♥ Jaké překážky jsem řešil v minulém životě? ♥ Jaké překážky jsem si přinesl do současného života a jak je překonat? ♥ Co mám pochopit, abych svou karmu uzavřel? ♥ Jaký bude můj příští život?

doba výkladu: 48 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A425

KARMICKÁ NIT

675 kč (nebo 29,35 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ hlavní lekce, kterou jsem si přinesl do života ♥ činnost v minulém životě, která je vyžadována v této lekci ♥ postoje a emoce vyžadované v této lekci ♥ test, kterým jsem prošel v minulém životě ♥ test, kterým zatím procházím ♥ činnosti požadované k vyřešení karmického dluhu ♥ postoje a emoce požadované k vyřešení karmického dluhu ♥ karmický dluh v tomto životě ♥ karmický dar

doba výkladu: 54 minut

objednací kód: 2020-A1008

KARMICKÉ POUTO

675 kč (nebo 29,35 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Nejdůležitější lekce současného života. ♥ V jaké práci mám pokračovat, jakou práci jsem vykonával v minulém životě? ♥ Jak se mám postavit k současnému životu? ♥ Jakou zkoušku jsem absolvoval v minulém životě? ♥ Jakou zkoušku absolvuji v tomto životě? ♥ Co mám udělat, abych naplnil svůj osud? ♥ Jak se mám zachovat, abych tento karmický dluh nepřenesl do dalšího života? ♥ Jakou karmu si nyní vytvářím? ♥ Co mi bylo poskytnuto na pomoc k vyřešení karmického dluhu?

doba výkladu: 54 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A423

KARMICKÉ ZHODNOCENÍ

675 kč (nebo 29,35 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Můj životní úkol, co mám naplnit, jakou cestou se vydat. ♥ osobnost, na které pracovat, aby se můj život změnil k lepšímu ♥ vhodná práce pro mě, jak k ní dojít ♥ finanční oblast, jak ji vylepšit, jak se nastavit ♥ zdraví a jeho minulý dopad na současný život ♥ partnerství, partneři ♥ vztahy rodinné ♥ vztahy ostatní ♥ majetek

doba výkladu: 54 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A424

NEJVYŠŠÍ KARMA

675 kč (nebo 29,35 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Co se po mně žádá v současném životě? ♥ Co nesmím v žádném případě obejít? ♥ Jakými talenty disponuji? ♥ Jaký budu mít tento život? ♥ Co se po mně žádalo v minulém životě? ♥ Co jsem musel překonat v minulém životě? ♥ Jaký byl můj minulý život? ♥ Jakým způsobem jsem zemřel v minulém životě? ♥ Jak mě tato smrt ovlivňuje v tomto životě?

doba výkladu: 54 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A427

MISTROVSKÁ KARMA

690 kč (nebo 30 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jaký je účel současného života? ♥ Jakou výzvu mi připraví současný život? ♥ Jaký talent jsem dostat do vínku?  ♥ Jaký bude výsledek současného života? ♥ Jaký byl účel minulého života? ♥ Jaké překážky jsem překonával v minulém životě? ♥ Jaký byl výsledek minulého života? ♥ Jaké okolnosti obklopují konec minulého života? ♥ Život mezi životy, co zasahuje do současného života? ♥ Jaké dřívější vtělení mi zasahuje do současného života?

doba výkladu: 60 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A426

POCHOPENÍ SOUČASNÉHO ŽIVOTA

690 kč (nebo 30 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jak starou duši mám? ♥ Co jsem vykonával za profesi? ♥ Jaký člověk jsem byl? ♥ Měl jsem někdy nějaké významné postavení? ♥ Měl jsem děti? V jakých dobách jsem žil? ♥ Byla seslána nějaká osobní, rodinná kletba? ♥ Působí na můj život rodinná karma? ♥ Musím si odpykat nějaký trest v tomto životě? ♥ Potkal jsem svého osudového partnera v některém z mých minulých životů?

doba výkladu: 60 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A428

ZRCADLO MINULÉHO ŽIVOTA 

759 kč (nebo 33 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Kdo jsem byl v minulém životě? ♥ Co jsem řešil v minulém životě? ♥ Na kom jsem byl závislý? ♥ Co se stalo před mou smrtí? ♥ Čím procházím z života do života, co nemám vyřešené? ♥ Co jsem si vybral před svým narozením za život? ♥ Jak na mě pohlíželi ostatní? ♥ Jakými úskalími jsem procházel? PŘEVTĚLENÍ ♥ Co jsem si již vyřešil? ♥ Jaké omyly opakuji? ♥ Jaké chyby dělám? ♥ Co bych měl dělat?

doba výkladu: 66 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A432

KARMA OSOBNÍ

828 kč (nebo 36 €)

Jaké karmické úkoly máte naplnit? Jaké překážky vám vstoupí do života, dokud nepochopíte? Velký karmický výklad je určen pro porozumění současného života. Soustředí se nejen na oblast karmických překážek, ale také na lásku, zdraví, práci a další oblasti. 

doba výkladu: 72 minut

objednací kód: 2020-A416

KARMA PARTNERSKÁ

828 kč (nebo 36 €)

Jste si jako partneři souzeni? Co spolu máte vykonat a co překonat? Jaké nástrahy vás v partnerství čekají? Proč jste spolu? Jakým způsobem naložit s bydlením, láskou a penězi? Toto a mnohem více se dozvíte v tomto výkladu.

doba výkladu: 72 minut

objednací kód: 2020-A417

KARMA RODINNÁ

828 kč (nebo 36 €)

Rodinná karma odhalí, v čem je problém po ženské linii, po mužské linii, ale také u vás samotných, co nemůžete ovlivnit, ale můžete pochopit a dále s tím pracovat. Co se rozpustit a uzavřít dá a mnoho dalšího.

doba výkladu: 72 minut

objednací kód: 2020-A420

PŘEVTĚLENÍ 

966 kč (nebo 42 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Kým jsem byl v minulém životě? ♥ Jaký byl můj partnerský život, žil jsem v nějakém závazku? ♥ Pociťoval jsem štěstí nebo neštěstí? ♥ Jaké povolání jsem vykonával? ♥ Na jaké společenské pozici jsem byl? ♥ Co jsem musel řešit za starosti? ♥ Byl jsem uznávaný? ♥ Jak jsem na tom byl po zdravotní svého současného partnera z minulého života? ♥ Jaký jsme spolu měli vztah? ♥ Znám své rodiče z minulého života? ♥ Jaký jsme spolu měli vztah? ♥ Co musím pochopit v tomto životě, co mám udělat? ♥ Kým budu v příštím životě?

doba výkladu: 84 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A430

REINKARNACE 

1035 kč (nebo 45 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Kdo jsem byl v minulém životě? ♥ Žil jsem v manželství? ♥ Byl jsem šťastný? ♥ Jaký druh práce jsem vykonával? ♥ Byl jsem ctihodný člověk? ♥ Jaké problémy jsem řešil? ♥ Byl jsem slavný? ♥ Bylo mé zdraví dobré v průběhu minulého života? ♥ Jak jsem zemřel? ♥ Měl jsem duchovního spřízněnce? ♥ Znám svou současnou lásku z minulého života? ♥ Byl jsem spojen se svými současnými rodiči? ♥ Jsou ostatní členové rodiny z mého minulého života? ♥ Co se potřebuji naučit v tomto životě? ♥ Kým budu v příštím životě?

doba výkladu: 90 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A431

PŘESTUP Z MINULÉHO DO BUDOUCÍHO ŽIVOTA

1173 kč (nebo 51 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Co si přináším z minulého života za schopnosti? ♥ Jak jich mám využít v tomto životě? ♥ Musím se je znovu učit, nebo je již v současnosti dobře rozvíjím? ♥ Mám se učit sám těmto schopnostem, nebo mám vyhledat odbornou pomoc? ♥ Budu mít tyto schopnosti také v životě příštím? ♥ Jaké chyby jsem dělal v minulém životě v lásce a vztazích? ♥ Mám vyřešenou lásku z minulého života, nebo ji mám teprve vyřešit? ♥ S jakým nastavením lásky vstoupím do života příštího? ♥ Jak jsem hospodařil s penězi v minulém životě? ♥ Měl jsem jich mnoho nebo málo? ♥ Případně jak jsem s nimi nakládal? ♥ Mám si vzít ponaučení s hospodařením financí z minulého života? ♥ S jakým hospodařením vstoupím do života příštího? ♥ Jaké zaměstnání jsem vykonával v minulém životě? ♥ Co jsem si z této zkušenosti přinesl do tohoto života? ♥ Jaké nemoci mě trápily v minulém životě?  ♥ Jak se těmto nemocem vyhnout v tomto životě? ♥ Co dělám v tomto životě špatně?

doba výkladu: 102 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A429

KARMICKÉ PARTNERSTVÍ

1380 kč (nebo 60 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Znám se s partnerem z předchozího života nebo i z předešlých životů? ♥ Kým jsem byl v minulém životě? ♥ Kým byl partner v minulém životě? ♥ Jaký vztah mezi námi byl? ♥ Byl jsem šťastný? ♥ Byl partner šťastný? ♥ Jaké povolání jsem vykonával? ♥ Jaké povolání vykonával partner? ♥ Jaké jsme měli společné radosti? ♥ Jaké jsme měli společné starosti? ♥ Jakými nemocemi jsem trpěl? ♥ Jakými nemoci trpěl partner? ♥ Jak jsem zemřel? ♥ Jak zemřel partner? ♥ Známe naše děti z minulého života? ♥ Jaký vztah k nám měli naše děti? ♥ Známe své rodiče z minulého života? ♥ Jaký vztah k nám měli naši rodiče? ♥ Čím si musíme společně projít, jaká je naše společná karma? ♥ Závěr, aneb má náš vztah hlubší smysl?

doba výkladu: 120 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A422