SEBEPOZNÁNÍ

450 kč (nebo 19,57 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jak se mohu nejlépe poznat? ♥ Jak začít se sebepoznáním? ♥ Jakou cestou se mám vydat? ♥ Co přesně chci najít?  ♥ Čeho se mám vyvarovat? ♥ Zvládnu to?

doba výkladu: 36 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A533

JSEM OSOBNOST

525 kč (nebo 22,83 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Kdo vlastně jsem? ♥ Jak mě vnímají ostatní? ♥ V čem se přetvařuji? ♥ Co nedokážu pochopit? ♥ Co mi schází? ♥ Jaké jsou mé negativní stránky? ♥ Jaké jsou mé pozitivní stránky?

doba výkladu: 42 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A529

POZNEJ SÁM SEBE

600 kč (nebo 26,09 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Co o sobě vím, jaké mám vlastnosti? ♥ Co o sobě nevím, nebo co nechci vědět? ♥ V čem jsem si se sebou jistý? ♥ Jak se dokážu rozvíjet? ♥ Čeho bych chtěl dosáhnout? ♥ Čeho mám dosáhnout? ♥ Čeho se bojím? ♥ Co mi osud přichystal?

doba výkladu: 48 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A531

EGO

690 kč (nebo 30 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Co si myslím o svém chování? ♥ Kdy používám lži nebo výmluvy?  ♥ Jak na sebe pohlížím? ♥ Z jakých důvodů si nestojím za svým názorem? ♥ Jak vnímám zodpovědnost a nezodpovědnost u sebe? ♥ Dokážu uznat chybu? ♥ Jsem na někom závislý? ♥ Přemýšlím o dopadu, než se rozhodnu nerozvážně? ♥ Myslím si, že vím všechno? ♥ Nad čím přemýšlím? 

doba výkladu: 60 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A528

OSOBNOST ČLOVĚKA

1104 kč (nebo 48 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jak ho vidí ostatní? ♥ Na co myslí? ♥ Co miluje? ♥ Bez čeho by se neobešel? ♥ Co by opustil? ♥ Jak ho poznamenala minulost? ♥ Čeho by chtěl dosáhnout? ♥ Jaká skrytá tajemství? ♥ Na co nechce myslet, co by nejraději zapomněl? ♥ Jaké je jeho největší přání? ♥ Z čeho má obavy? ♥ Čemu se nevyhne do 6 měsíců? ♥ Čemu se nevyhne do 1 roku? ♥ Co dokáže uskutečnit v krátké době? ♥ Co dokáže uskutečnit později? ♥ Co to bude znamenat pro mě, proč mi vstoupil do života? 

doba výkladu: 96 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A530

PROFIL ČLOVĚKA

1380 kč (nebo 60 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jaké má kladné vlastnosti?♥ Jaké má záporné vlastnosti? ♥ Jak se chová sám k sobě, co si o sobě myslí? Jaký k tomu má důvod? ♥ Jak se staví k materiálním věcem? Jaký k tomu má důvod? ♥ Jaký má vztah k rodině? Jaký k tomu má důvod? ♥ Jak se staví k plnění svých povinností? Jaký k tomu má důvod? ♥ Jak se chová v partnerském životě a k partnerovi? Jaký k tomu má důvod?  ♥ Jak se staví k jídlu, pití, sexu...? Jaký k tomu má důvod? ♥ Jak se staví k práci? Jaký k tomu má důvod? ♥ Jaké je jeho tajné přání? Co ho dovedlo k tomuto přání?  ♥ Proč bych tomuto člověku měl věřit? ♥ Proč bych tomuto člověku neměl věřit? 

doba výkladu: 120 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A532