SNY A TOUHY

450 kč (nebo 19,57 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jsem připraven na můj největší sen dobře? ♥ Potřebuji splnění snu ve svém životě? ♥ Překáží něco splnění mého snu? ♥ Jak mám svůj sen podpořit? ♥ Splní se mi můj největší sen? ♥ Budu na realizaci snu čekat ještě dlouho?

doba výkladu: 36 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A555

MÉ VELKÉ PŘÁNÍ

600 kč (nebo 26,09 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Je mé přání reálné? ♥ Potřebuji své přání k životu? ♥ Co mohu pro své přání udělat? ♥ Jak se mám nastavit, aby se mi mé přání splnilo? ♥ Jaké překážky se objeví před splněním mého přání? ♥ Pomůže mi mé přání ke štěstí? ♥ Změní se můj život po splnění přání? ♥ Pomůže mi někdo splnit mé přání?

doba výkladu: 48 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A553

POHÁDKA ŽIVOTA

600 kč (nebo 26,09 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Jakou úlohu hraji v pohádce mých snů, je ve mně dobro nebo zlo? ♥ S jakými překážkami se mám vypořádat? ♥ Kdo mi pomůže naplnit sny? ♥ Co všechno pro to mám udělat, jaká bude moje cesta? ♥ Mám někomu pomoci, očekává se ode mě dobrý skutek? ♥ Mám někoho požádat o pomoc? ♥ Jak má pohádka - můj sen - dopadne? ♥ Co všechno se ode mě bude očekávat, co mám obětovat?

doba výkladu: 48 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A554

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

828 kč (nebo 36 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ První přání - je reálné? ♥ Co pro splnění mohu udělat? ♥ Co dostanu ohledně tohoto přání darem?  ♥ Co budu muset obětovat pro splnění mého přání?  ♥ Druhé přání - je reálné? ♥ Co pro splnění mohu udělat? ♥ Co dostanu ohledně tohoto přání darem?  ♥ Co budu muset obětovat pro splnění mého přání?  ♥ Třetí přání - je reálné? ♥ Co pro splnění mohu udělat? ♥ Co dostanu ohledně tohoto přání darem?  ♥ Co budu muset obětovat pro splnění mého přání? 

doba výkladu: 72 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A556

VELKÝ NÁHLED MÉHO PŘÁNÍ

1311 kč (nebo 57 €)

Dostanete odpovědi na tyto otázky:

♥ Co mohu očekávat v oblasti mého přání?  ♥ Mohu žádat anděly, případně jaké?  ♥ Mám se vydat na cestu za splněním mého přání, mám jít tomu naproti? Připadně jak?   ♥ Jak mohu připravit svůj domov na splnění mého přání? (týká se jen přání lásky)  ♥ Jak mé přání působí na mé zdraví?  ♥ Jaké strachy v sobě ukrývám?  ♥ Jaké komplikace mohu ještě očekávat?  ♥ Je možnost, že se mi přání nesplní?  ♥ Jak se mám nastavit, jak dojdu spokojenosti při čekání na mé přání?   ♥ Existuje nějaké rázné řešení, které bych měl podniknout?  ♥ Je někdo nebo něco, na co si dát pozor?  ♥ Jak získat sebevědomí a důvěru ve splnění přání?   ♥ Mám přikládat větší význam svým snům?  ♥ Jak se změní můj život po splnění mého přání?  ♥ Jdu správnou cestou, mám ještě pro to něco udělat?   ♥ Jak velké překážky mě ještě čekají?  ♥ Co ztratím splněním svého přání?  ♥ Budu po splnění svého přání šťastný?  ♥ Jaká je nejlepší energie mého přání, jakou energii mé přání potřebuje?

doba výkladu: 114 minut

pokud chcete jakoukoliv otázku vyměnit, napište si otázku svou, a napište, kterou otázku chcete vyměnit

objednací kód: 2020-A557